Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Soft skills

Soft skills

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Fábry
Šetření:27. 10. 2010 - 28. 10. 2010
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):9 / 6.24
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Víte co jsou soft skills?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1456 %56 %  
ano1144 %44 %  

Graf

2. Jaké vlastnosti by měl podle vás mít úspěšný manažer?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
organizační schopnosti25100 %100 %  
kreativita2080 %80 %  
schopnost týmové práce1976 %76 %  
sebekritičnost1560 %60 %  
kritičnost936 %36 %  
neústupnost624 %24 %  

Graf

3. Měl by podle Vás být manažer empatický?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1456 %56 %  
ano1144 %44 %  

Graf

4. Proč by měl být manažer empatický?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aby dokázal pochopit pohnutky svých podřízených a zároveň, aby mohl čelit případným sporům uvnitř pracovní skupiny.

Aby se dokázal vcítít do prblému jiných.

Aby se neřídil jen sebou, ale aby se tayk dokázal vžít do role někoho jiného a přijmout jeho názor, který by se mu mohl hodit.

empatie se vyplácí

je důležité umět se vcítit do klienta a odhadnout jeho předsavy

nevím co to je empatický:D

Pokud podřízené lépe chápu, jsem pak schopná lépe je vést

pomůže mu to v rozhodování

Souziti s tymem, vyjadreni soucitu, pochopit pocity podrizeneho

vcítit se do pocitů lidí, které vede

Za určitých okolností, by mohl pomoct někomu jinému vyřešit jeho problém. Tato vlastnost se spíš hodí k nějakému mistrovi nebo vedoucímu. Zda nějákému top managerovi (řediteli) to nevím.

5. Využívají podle Vás manažeři organizační schopnostI?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1392,86 %52 %  
ne17,14 %4 %  

Graf

6. Jak by měli podle Vás manažeři nejlépe zvyšovat svou kvalifikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce v zahraničí750 %28 %  
školení v rámci společnosti535,71 %20 %  
školení externím školitelem214,29 %8 %  

Graf

7. Jak řešítě konflikt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stojím si za svým, dokud druzí neuznají pravdu642,86 %24 %  
neřeším, čekám až problém utichne321,43 %12 %  
jiné 321,43 %12 %  
sklopím uši a poslouchám 17,14 %4 %  
většinou kompromisem17,14 %4 %  

Graf

8. Vykonával/a jste někdy práci manažera na jakékoliv úrovni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne964,29 %36 %  
ano535,71 %20 %  

Graf

9. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž750 %28 %  
žena750 %28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Fábry, J.Soft skills (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://9696.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.