Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Soft skills

Soft skills

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Fábry
Šetření:27. 10. 2010 - 28. 10. 2010
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):9 / 6.24
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Víte co jsou soft skills?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1456 %56 %  
ano1144 %44 %  

Graf

2. Jaké vlastnosti by měl podle vás mít úspěšný manažer?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
organizační schopnosti25100 %100 %  
kreativita2080 %80 %  
schopnost týmové práce1976 %76 %  
sebekritičnost1560 %60 %  
kritičnost936 %36 %  
neústupnost624 %24 %  

Graf

3. Měl by podle Vás být manažer empatický?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1456 %56 %  
ano1144 %44 %  

Graf

4. Proč by měl být manažer empatický?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aby dokázal pochopit pohnutky svých podřízených a zároveň, aby mohl čelit případným sporům uvnitř pracovní skupiny.

Aby se dokázal vcítít do prblému jiných.

Aby se neřídil jen sebou, ale aby se tayk dokázal vžít do role někoho jiného a přijmout jeho názor, který by se mu mohl hodit.

empatie se vyplácí

je důležité umět se vcítit do klienta a odhadnout jeho předsavy

nevím co to je empatický:D

Pokud podřízené lépe chápu, jsem pak schopná lépe je vést

pomůže mu to v rozhodování

Souziti s tymem, vyjadreni soucitu, pochopit pocity podrizeneho

vcítit se do pocitů lidí, které vede

Za určitých okolností, by mohl pomoct někomu jinému vyřešit jeho problém. Tato vlastnost se spíš hodí k nějakému mistrovi nebo vedoucímu. Zda nějákému top managerovi (řediteli) to nevím.

5. Využívají podle Vás manažeři organizační schopnostI?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1392,86 %52 %  
ne17,14 %4 %  

Graf

6. Jak by měli podle Vás manažeři nejlépe zvyšovat svou kvalifikaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce v zahraničí750 %28 %  
školení v rámci společnosti535,71 %20 %  
školení externím školitelem214,29 %8 %  

Graf

7. Jak řešítě konflikt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stojím si za svým, dokud druzí neuznají pravdu642,86 %24 %  
neřeším, čekám až problém utichne321,43 %12 %  
jiné 321,43 %12 %  
sklopím uši a poslouchám 17,14 %4 %  
většinou kompromisem17,14 %4 %  

Graf

8. Vykonával/a jste někdy práci manažera na jakékoliv úrovni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne964,29 %36 %  
ano535,71 %20 %  

Graf

9. Jste

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž750 %28 %  
žena750 %28 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fábry, J.Soft skills (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://9696.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.