Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Skončení pracovního poměru

Skončení pracovního poměru

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Novotná
Šetření:01. 11. 2010 - 27. 11. 2010
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):20 / 7.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

zpracovávám diplomovou práci na téma Skončení pracovního poměru. Vzhledem k tomu, že je v poslední době častěji diskutována otázka změny zákonné úpravy, zajímá mě názor především zaměstnavatelů na současnou právní úpravu a nejčastěji využívané způsoby skončení pracovních poměrů.

Děkuji, Marcela Novotná

Odpovědi respondentů

1. Odpovídám jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jako zaměstnavatel (zástupce zaměstnavatele)otázka č. 2, jako zaměstnanecotázka č. 19, Nejsem výdělečně činný/-áotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako zaměstnanec4649,46 %49,46 %  
jako zaměstnavatel (zástupce zaměstnavatele)3739,78 %39,78 %  
Nejsem výdělečně činný/-á1010,75 %10,75 %  

Graf

2. Pracovní smlouvy zpravidla uzavíráte

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Druhé prodloužení na dobu neurčitou1335,14 %13,98 %  
První prodloužení na dobu neurčitou1129,73 %11,83 %  
Od počátku na dobu neurčitou924,32 %9,68 %  
Prodloužení na dobu neurčitou až po uplynutí zákonem dané lůhty (2 roky s výjimkou zástupů např. RD)821,62 %8,6 %  

Graf

3. Nejčastější způsob skončení pracovního poměru (bez zohlednění příp. obchodní služby). Označte prosím min. 2 nejčastější způsoby.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dohodou2054,05 %21,51 %  
Nevím=7718,92 %7,53 %  
Uplynutím doby určité 718,92 %7,53 %  
Výpovědí ze strany zaměstnavatele=5513,51 %5,38 %  
Zpravidla ve zkušební době (ze strany zaměstnavatele)513,51 %5,38 %  
Uplynutím doby určité =3410,81 %4,3 %  
Dohodou=2410,81 %4,3 %  
Zpravidla ve zkušební době (ze strany zaměstnance)=4410,81 %4,3 %  
Výpovědí ze strany zaměstnance=2410,81 %4,3 %  
Výpovědí ze strany zaměstnance410,81 %4,3 %  
Zpravidla ve zkušební době (ze strany zaměstnance)=138,11 %3,23 %  
Zpravidla ve zkušební době (ze strany zaměstnavatele)=438,11 %3,23 %  
Výpovědí ze strany zaměstnavatele=638,11 %3,23 %  
Dohodou=138,11 %3,23 %  
Nevím=638,11 %3,23 %  
Uplynutím doby určité =138,11 %3,23 %  
Zpravidla ve zkušební době (ze strany zaměstnance)38,11 %3,23 %  
Zpravidla ve zkušební době (ze strany zaměstnavatele)=225,41 %2,15 %  
Výpovědí ze strany zaměstnance=325,41 %2,15 %  
Dohodou=425,41 %2,15 %  
Výpovědí ze strany zaměstnance=525,41 %2,15 %  
Zpravidla ve zkušební době (ze strany zaměstnavatele)=725,41 %2,15 %  
Uplynutím doby určité =525,41 %2,15 %  
Výpovědí ze strany zaměstnavatele=425,41 %2,15 %  
Dohodou=325,41 %2,15 %  
Zpravidla ve zkušební době (ze strany zaměstnance)=325,41 %2,15 %  
Výpovědí ze strany zaměstnance=125,41 %2,15 %  
Zpravidla ve zkušební době (ze strany zaměstnavatele)=625,41 %2,15 %  
Uplynutím doby určité =612,7 %1,08 %  
Zpravidla ve zkušební době (ze strany zaměstnavatele)=512,7 %1,08 %  
Výpovědí ze strany zaměstnance=612,7 %1,08 %  
Zpravidla ve zkušební době (ze strany zaměstnavatele)=312,7 %1,08 %  
Výpovědí ze strany zaměstnavatele=712,7 %1,08 %  
Zpravidla ve zkušební době (ze strany zaměstnance)=612,7 %1,08 %  
Uplynutím doby určité =212,7 %1,08 %  
Zpravidla ve zkušební době (ze strany zaměstnance)=512,7 %1,08 %  
212,7 %1,08 %  
412,7 %1,08 %  
312,7 %1,08 %  
112,7 %1,08 %  
organizační změna12,7 %1,08 %  
rovnoměrně všechny možnosti12,7 %1,08 %  
Výpovědí ze strany zaměstnavatele12,7 %1,08 %  

Graf

4. Roční výše fluktuace ve Vaší společnosti (bez zohlednění příp. obhodní služby)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 5 %1437,84 %15,05 %  
6 - 10 %1129,73 %11,83 %  
11 - 20 %513,51 %5,38 %  
Nevím410,81 %4,3 %  
21 % a vyšší38,11 %3,23 %  

Graf

5. Současná zákonná úprava zkušební doby (max. 3měsíční) je podle Vašeho názoru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je dostatečná2464,86 %25,81 %  
Měla by být prodloužena1335,14 %13,98 %  

Graf

6. Současná zákonná úprava možnosti uzavírání pracovní smlouvy na dobu určitou

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je dostatečná1848,65 %19,35 %  
Neměla by být regulována1437,84 %15,05 %  
Měla by být prodloužena513,51 %5,38 %  

Graf

7. Uzavíráte dohody o rozvázání pracovního poměru s "odměnou" za odchod, abyste se vyhnuli případným komplikacím neplatného skončení prac. poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2259,46 %23,66 %  
Ano1540,54 %16,13 %  

Graf

8. Nejčastější výše kompenzace při skončení PP dohodou (bez započtení náhrady za případně nevyčerpanou výpovědní dobu):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Individuálně, ale vždy s kompenzací640 %6,45 %  
Do 3 průměrných měsíčních výdělku včetně640 %6,45 %  
Do 5 průměrných měsíčních výdělků včetně426,67 %4,3 %  

Graf

9. Museli jste někdy uměle vytvářet organizační důvody proto, abyste mohli rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, u něhož NEBYLY naplněny zákonné výpovědní důvody pro výpověď ze strany zaměstnavatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2362,16 %24,73 %  
Ano, výjimečně (max. 1 zaměstnanec ročně)1232,43 %12,9 %  
Ano, častěji25,41 %2,15 %  

Graf

10. Použili jste někdy § 55 Zák. práce - okamžité zrušení prac. poměru zaměstnavatelem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1745,95 %18,28 %  
Ne924,32 %9,68 %  
Ne, dohodli jsme se na rozvázání prac. poměru bez kompenzace821,62 %8,6 %  
Ne, z obavy důkazní nouze38,11 %3,23 %  

Graf

11. Řešili jste někdy soudně pracovněprávní spory o neplatnost skončení pracovního poměru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2670,27 %27,96 %  
Ano1129,73 %11,83 %  

Graf

12. Jak dopadly spory o neplatnost skončení prac. poměru před soudem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zpravidla vyhrál zaměstnanec763,64 %7,53 %  
Vždy vyhrál zaměstnanec19,09 %1,08 %  
Vždy vyhrál zaměstnavatel19,09 %1,08 %  
Nevím19,09 %1,08 %  
Nesoudíme se19,09 %1,08 %  

Graf

13. Počet zaměstnanců (ve fyzických osobách k 30. 9. t.r.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101 - 500924,32 %9,68 %  
26 - 100924,32 %9,68 %  
do 25 821,62 %8,6 %  
501 - 1000616,22 %6,45 %  
více než 1000513,51 %5,38 %  

Graf

14. Druh vlastnictví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika2156,76 %22,58 %  
Společnost se zahraniční účastí (100 %)821,62 %8,6 %  
Společnost se zahraniční účastí více než 50 %513,51 %5,38 %  
Společnost se zahraniční účastí do 50 %38,11 %3,23 %  

Graf

15. Místo podnikání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOST1130,56 %11,83 %  
Hl. m. Praha1027,78 %10,75 %  
VÍCE REGIONŮ 38,33 %3,23 %  
Královéhradecký25,56 %2,15 %  
Středočeský25,56 %2,15 %  
Jihočeský12,78 %1,08 %  
Liberecký12,78 %1,08 %  
Pardubický12,78 %1,08 %  
Jihomoravský12,78 %1,08 %  
Zlínský12,78 %1,08 %  
Ústecký12,78 %1,08 %  
Vysočina12,78 %1,08 %  
Plzeňský12,78 %1,08 %  

Graf

16. Druh činnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně služby1027,03 %10,75 %  
Ostatní821,62 %8,6 %  
Převážně výroba821,62 %8,6 %  
Převážně obchod616,22 %6,45 %  
Výroba a obchod410,81 %4,3 %  
Výzkum a vývoj12,7 %1,08 %  

Graf

17. Odvětví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pojišťovnictví821,62 %8,6 %  
Bankovnictví, finanční služby616,22 %6,45 %  
Jiné410,81 %4,3 %  
Automobilový průmysl38,11 %3,23 %  
Počítače a příslušenství a služby (HW, SW)25,41 %2,15 %  
Potraviny, nápoje, tabák25,41 %2,15 %  
Průmyslové stroje a zařízení25,41 %2,15 %  
Zdravotní péče, zdravotní služby12,7 %1,08 %  
Gumárenství, umělé hmoty, sklářství12,7 %1,08 %  
Několik různých odvětví12,7 %1,08 %  
Telekomunikace12,7 %1,08 %  
Poradenské, právní, účetní služby12,7 %1,08 %  
Dopravní služby12,7 %1,08 %  
Farmaceutický průmysl12,7 %1,08 %  
Spotřební zboží12,7 %1,08 %  
Polygrafie12,7 %1,08 %  
Stavebnictví12,7 %1,08 %  

Graf

18. Nejsem výdělečně činný/-á, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [jsem dosud studujícíotázka č. 20, jsem momentálně nezaměstnaný/-áotázka č. 19, ostatní důvody (jsem ve starobním důchodu, nehledám, mateřská, rodičovská dovolená aj.)otázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem dosud studující660 %6,45 %  
ostatní důvody (jsem ve starobním důchodu, nehledám, mateřská, rodičovská dovolená aj.)330 %3,23 %  
jsem momentálně nezaměstnaný/-á110 %1,08 %  

Graf

19. Můj předcházející pracovní poměr skončil:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dohodou1100 %1,08 %  

Graf

20. Výpověď z pracovního poměru bez udání důvodu ze strany zaměstnavatele

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neobávám se, znám rámec navrhovaných podmínek (kompenzace ve formě průměrných výdělků v závislosti na délce trvání pracovního poměru)2444,44 %25,81 %  
Cítím jako hrozbu2444,44 %25,81 %  
Nevím, nemám názor611,11 %6,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Odpovídám jako:

 • odpověď jako zaměstnanec:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výpovědí z mé strany na otázku 19. Můj předcházející pracovní poměr skončil:
 • odpověď jako zaměstnavatel (zástupce zaměstnavatele):
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Druhé prodloužení na dobu neurčitou na otázku 2. Pracovní smlouvy zpravidla uzavíráte
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi První prodloužení na dobu neurčitou na otázku 2. Pracovní smlouvy zpravidla uzavíráte
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dohodou na otázku 3. Nejčastější způsob skončení pracovního poměru (bez zohlednění příp. obchodní služby). Označte prosím min. 2 nejčastější způsoby.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 10 % na otázku 4. Roční výše fluktuace ve Vaší společnosti (bez zohlednění příp. obhodní služby)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 5 % na otázku 4. Roční výše fluktuace ve Vaší společnosti (bez zohlednění příp. obhodní služby)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Uzavíráte dohody o rozvázání pracovního poměru s "odměnou" za odchod, abyste se vyhnuli případným komplikacím neplatného skončení prac. poměru?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, výjimečně (max. 1 zaměstnanec ročně) na otázku 9. Museli jste někdy uměle vytvářet organizační důvody proto, abyste mohli rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, u něhož NEBYLY naplněny zákonné výpovědní důvody pro výpověď ze strany zaměstnavatele?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Museli jste někdy uměle vytvářet organizační důvody proto, abyste mohli rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, u něhož NEBYLY naplněny zákonné výpovědní důvody pro výpověď ze strany zaměstnavatele?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je dostatečná na otázku 5. Současná zákonná úprava zkušební doby (max. 3měsíční) je podle Vašeho názoru
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Měla by být prodloužena na otázku 5. Současná zákonná úprava zkušební doby (max. 3měsíční) je podle Vašeho názoru
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je dostatečná na otázku 6. Současná zákonná úprava možnosti uzavírání pracovní smlouvy na dobu určitou
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neměla by být regulována na otázku 6. Současná zákonná úprava možnosti uzavírání pracovní smlouvy na dobu určitou
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Řešili jste někdy soudně pracovněprávní spory o neplatnost skončení pracovního poměru?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Použili jste někdy § 55 Zák. práce - okamžité zrušení prac. poměru zaměstnavatelem?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Česká republika na otázku 14. Druh vlastnictví
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi CELOSTÁTNÍ PŮSOBNOST na otázku 15. Místo podnikání
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hl. m. Praha na otázku 15. Místo podnikání
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Převážně služby na otázku 16. Druh činnosti

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Odpovídám jako:

2. Pracovní smlouvy zpravidla uzavíráte

3. Nejčastější způsob skončení pracovního poměru (bez zohlednění příp. obchodní služby). Označte prosím min. 2 nejčastější způsoby.

4. Roční výše fluktuace ve Vaší společnosti (bez zohlednění příp. obhodní služby)

5. Současná zákonná úprava zkušební doby (max. 3měsíční) je podle Vašeho názoru

6. Současná zákonná úprava možnosti uzavírání pracovní smlouvy na dobu určitou

7. Uzavíráte dohody o rozvázání pracovního poměru s "odměnou" za odchod, abyste se vyhnuli případným komplikacím neplatného skončení prac. poměru?

9. Museli jste někdy uměle vytvářet organizační důvody proto, abyste mohli rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, u něhož NEBYLY naplněny zákonné výpovědní důvody pro výpověď ze strany zaměstnavatele?

10. Použili jste někdy § 55 Zák. práce - okamžité zrušení prac. poměru zaměstnavatelem?

11. Řešili jste někdy soudně pracovněprávní spory o neplatnost skončení pracovního poměru?

14. Druh vlastnictví

15. Místo podnikání

16. Druh činnosti

19. Můj předcházející pracovní poměr skončil:

20. Výpověď z pracovního poměru bez udání důvodu ze strany zaměstnavatele

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Odpovídám jako:

2. Pracovní smlouvy zpravidla uzavíráte

3. Nejčastější způsob skončení pracovního poměru (bez zohlednění příp. obchodní služby). Označte prosím min. 2 nejčastější způsoby.

4. Roční výše fluktuace ve Vaší společnosti (bez zohlednění příp. obhodní služby)

5. Současná zákonná úprava zkušební doby (max. 3měsíční) je podle Vašeho názoru

6. Současná zákonná úprava možnosti uzavírání pracovní smlouvy na dobu určitou

7. Uzavíráte dohody o rozvázání pracovního poměru s "odměnou" za odchod, abyste se vyhnuli případným komplikacím neplatného skončení prac. poměru?

9. Museli jste někdy uměle vytvářet organizační důvody proto, abyste mohli rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, u něhož NEBYLY naplněny zákonné výpovědní důvody pro výpověď ze strany zaměstnavatele?

10. Použili jste někdy § 55 Zák. práce - okamžité zrušení prac. poměru zaměstnavatelem?

11. Řešili jste někdy soudně pracovněprávní spory o neplatnost skončení pracovního poměru?

14. Druh vlastnictví

15. Místo podnikání

16. Druh činnosti

19. Můj předcházející pracovní poměr skončil:

20. Výpověď z pracovního poměru bez udání důvodu ze strany zaměstnavatele

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novotná, M.Skončení pracovního poměru (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://9790.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.