Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce

Uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Pikartová
Šetření:06. 11. 2019 - 31. 12. 2019
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):25 / 24.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:42,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Miroslav Sláma a studuji Veřejnou správu a regionální rozvoj na České zemědělské univerzitě v Praze. Píšu diplomovou práci na téma Uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce. Touto cestou bych Vás chtěl poprosit o vyplnění dotazníku, který je nezbytný, pro zpracování praktické části a jeho vyplnění mi tudíž velmi pomůže. Dotazník je zcela anonymní a je omezen pouze na studenty vysokých škol, kteří studovali nebo studují přímo obor cestovní ruch nebo obor s ním spojený.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6565,66 %65,66 %  
Muž3434,34 %34,34 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27–30 let3838,38 %38,38 %  
22-26 let3333,33 %33,33 %  
31 a více2828,28 %28,28 %  

Graf

3. Z jakého kraje pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha1818,18 %18,18 %  
Středočeský1111,11 %11,11 %  
Plzeňský99,09 %9,09 %  
Královehradecký88,08 %8,08 %  
Pardubický88,08 %8,08 %  
Jihomoravský77,07 %7,07 %  
Moravskoslezský77,07 %7,07 %  
Ústecký77,07 %7,07 %  
Jihočeský66,06 %6,06 %  
Olomoucký55,05 %5,05 %  
Zlínský44,04 %4,04 %  
Vysočina44,04 %4,04 %  
Karlovarský33,03 %3,03 %  
Liberecký22,02 %2,02 %  

Graf

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Magisterské4949,49 %49,49 %  
Bakalářské3838,38 %38,38 %  
Doktorské77,07 %7,07 %  
DiS22,02 %2,02 %  
Vyšší odborné11,01 %1,01 %  
inženýr + magistr11,01 %1,01 %  
Stredoskolske11,01 %1,01 %  

Graf

5. Absolvent vysoké školy + rok absolvování:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČZU 201922,04 %2,02 %  
JČU 201822,04 %2,02 %  
201722,04 %2,02 %  
ČVUT 201722,04 %2,02 %  
VŠE 201622,04 %2,02 %  
2019 Mendelova univerzita11,02 %1,01 %  
FFUK 201411,02 %1,01 %  
Ostravská univerzita, 201711,02 %1,01 %  
Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity Brno, 2018 (současně pokračuji na Ph.D.)11,02 %1,01 %  
Univerzita Karlova v Praze 201511,02 %1,01 %  
ostatní odpovědi Vysoká škola obchodní v Praze 2016
UTB Zlín 2015
DAMU 2002
Ostravská univerzita 2009
ČVUT 2018
VŠFS 2007
Upol, 2013
Univerzita Pardubice- Veřejná ekonomika a správa 2019
Jihoceska univerzita 2015
2016, ŽČU
VOŠ Varnsdorf 2010
MU, 2016
Masarykova uni 2015
UPOL 2013
VŠE - 2015
UHK 2017
čzu + 2017
2010 Vysoká škola Ekonomická PCE
UK - 2016, VŠE - 2017
Univerzitách Palackého v Olomouci, 2011
UJEP 2017
PdF UPOL 2019
UHK + 2019
2016 ujak
Vysoká škola obchodní v Praze 2008
VŠE 1993
VŠTE 2016
Metropolitní univerzita Praha, 2018
ZCU FEK podnikova ekonomika a management 2017
VŠB TUOstrava 2008
UJAK 2013, resp 2017
pedagogická 2019
Czu 2016
UJAK/2018
Karlova univerzita 2016
čzu2014
Masarykova univerzita, 2018
PAČR, 2004
přf uk + 2018
Matematicko--fyzikální fakulta + 2019
JČU - ZSF, 2018
MU Brno, 2016
PedF UK 2019
ZČU 2015
.
UHK 2019
UPCE, 2019
2016
Slezská univerzita, rok 2013
UK HTF 2015
VUT FP, 2017
UK + 2016
Univerzita Tomáše Bati, 2014
VUT f.strojní + 1986, UP f.teologická + 1997
VŠE, 2017
MU 2019
2018
UJAK 2015
JČU, 2019
HAMU 2017, JČU 2020
MUP, 2018
Univerzita Hradec Králové 2018
FI MUNI 2012
ZCU, FAV, 2009
UJEP, 2017
ano, 2012
čzu 2014
ZČU 2010
FEL ZČU 2018
Ano, 2016
Univerzita Pardubice- Veřejná ekonomika a správa
neni
1.LFUK 2006
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 2013, 2017
UK 2018
ZČU 2005
Ano, 2008
Metropolitní univerzita Praha, 2015
VŠFS, 2018
2012
ČZU 2017
ČZU 2016
TUL+1996
8384,69 %83,84 % 

Graf

6. Byl/a jste studentem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prezenční formy studia7878,79 %78,79 %  
Kombinované formy studia1818,18 %18,18 %  
Distanční formy studia11,01 %1,01 %  
počínaje Mgr. studiem kombinovanou formou11,01 %1,01 %  
Bakalař - prezenční, magistr - kombinované11,01 %1,01 %  

Graf

7. Pracoval/a jste při studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, při studiu jsem si přivydělával/a formou brigád (DPP, DPČ smlouvy)5050,51 %50,51 %  
Ano, při studiu jsem vykonával/a práci na hlavní pracovní poměr (HPP smlouva)2828,28 %28,28 %  
Ne, při studiu jsem nepracoval/a1212,12 %12,12 %  
Ano, při studiu jsem pracoval/a jako OSVČ33,03 %3,03 %  
Ano, při studiu jsem absolvoval/a školní praxi22,02 %2,02 %  
školní praxe + brigády11,01 %1,01 %  
první jako student, při druhé VŠ jsem pracoval na HPP smlouva11,01 %1,01 %  
Absolvovala jsem při studiu školní praxi (neplacenou) a přivydělávala jsem brigádně11,01 %1,01 %  
Na bakalaři - školní praxe + DPP, magistr - HPP11,01 %1,01 %  

Graf

8. Po studiu jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zůstal/a pracovat v místě, kde jste studoval/a5656,57 %56,57 %  
Se vrátil/a zpátky do místa, odkud pocházíte2222,22 %22,22 %  
Odjel/a pracovat do zahraničí44,04 %4,04 %  
Nepracoval/a44,04 %4,04 %  
Dojíždím do zaměstnání do Prahy11,01 %1,01 %  
přestěhovala do Prahy11,01 %1,01 %  
Přešla na péči o dítě11,01 %1,01 %  
odjel do prahy11,01 %1,01 %  
Přestěhovala do jiného města a hledám práci11,01 %1,01 %  
Změnil jsem firmu.11,01 %1,01 %  
po první VŠ v místě, po druhé VŠ do místa, odkud pocházím11,01 %1,01 %  
Pocházím z místa kde jsem studoval tzn a+b11,01 %1,01 %  
Změnil jsem práci.11,01 %1,01 %  
Přestěhoval se do Prahy a poté do zahraničí 11,01 %1,01 %  
Pracovala ne ve stejném městě ale stejném kraji11,01 %1,01 %  
zůstal jsem v místě studia odkud i pocházím11,01 %1,01 %  
nastoupila na rodičovskou dovolenou11,01 %1,01 %  

Graf

9. Kolika pracovních rozhovorů, jste se musel/a zúčastnit, než jste našel/a své první zaměstnání (HPP, OSVČ)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14545,45 %45,45 %  
01818,18 %18,18 %  
21414,14 %14,14 %  
7 a více1010,1 %10,1 %  
355,05 %5,05 %  
444,04 %4,04 %  
533,03 %3,03 %  

Graf

10. Pracujete v oboru, který jste vystudoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6363,64 %63,64 %  
Ne3636,36 %36,36 %  

Graf

11. Jak dlouho jste po absolvování studia musel/a hledat práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-3 měsíců8484,85 %84,85 %  
4-6 měsíců88,08 %8,08 %  
Více než rok44,04 %4,04 %  
7-12 měsíců33,03 %3,03 %  

Graf

12. Jste v současné době zaměstnaný/výdělečně činný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne66,12 %6,06 %  
Účetní55,1 %5,05 %  
Učitelka 33,06 %3,03 %  
referent33,06 %3,03 %  
it33,06 %3,03 %  
Osobní bankéř 22,04 %2,02 %  
Policista22,04 %2,02 %  
úředník22,04 %2,02 %  
chemický laborant22,04 %2,02 %  
Socialni pracovnik22,04 %2,02 %  
Novinář22,04 %2,02 %  
zootechnička11,02 %1,01 %  
Skladník11,02 %1,01 %  
Správce webu/grafik11,02 %1,01 %  
Geolog11,02 %1,01 %  
advokát11,02 %1,01 %  
HR11,02 %1,01 %  
sociální pracovník ve státní sféře11,02 %1,01 %  
odborný asistent11,02 %1,01 %  
laborant11,02 %1,01 %  
Operátor výroby 11,02 %1,01 %  
recepční11,02 %1,01 %  
financni analytik11,02 %1,01 %  
Dispečer kamionové dopravy11,02 %1,01 %  
Státní / veřejná správa11,02 %1,01 %  
výroba a prodej chovatelských potřeb11,02 %1,01 %  
krupiérka11,02 %1,01 %  
vzdělávání11,02 %1,01 %  
fyzioterapeut11,02 %1,01 %  
Průvodce v Anglii11,02 %1,01 %  
pracuji v infocentru v Pardubicích11,02 %1,01 %  
THP11,02 %1,01 %  
Urednik11,02 %1,01 %  
technik11,02 %1,01 %  
daně 11,02 %1,01 %  
Pedagog volného času11,02 %1,01 %  
Ucetni11,02 %1,01 %  
Barista11,02 %1,01 %  
Asistent pedagoga11,02 %1,01 %  
lékařka11,02 %1,01 %  
Advokátní koncipient11,02 %1,01 %  
Bankovnictví11,02 %1,01 %  
učitel11,02 %1,01 %  
Programátor11,02 %1,01 %  
Zdravotní laborant11,02 %1,01 %  
vychovatelka11,02 %1,01 %  
Koordinátor výroby11,02 %1,01 %  
Učitel na prvním stupni ZŠ 11,02 %1,01 %  
Nákupčí11,02 %1,01 %  
dělník11,02 %1,01 %  
Zapisovatelka11,02 %1,01 %  
Materska dovolena11,02 %1,01 %  
Knihovník11,02 %1,01 %  
SW developer11,02 %1,01 %  
požární technik11,02 %1,01 %  
ředitel SŠ11,02 %1,01 %  
Sales Director11,02 %1,01 %  
vědecký pracovník11,02 %1,01 %  
Personalistka11,02 %1,01 %  
Pedagog 11,02 %1,01 %  
OSVČ v zemědělství11,02 %1,01 %  
Učitelka ZUŠ11,02 %1,01 %  
vědec11,02 %1,01 %  
Frontend vývojář 11,02 %1,01 %  
developer11,02 %1,01 %  
fyzioterapuet11,02 %1,01 %  
podnikatel11,02 %1,01 %  
Po škole jsem pracovala nejdřív v původním oboru, ale nyní v jiném - IT11,02 %1,01 %  
projektant sw11,02 %1,01 %  
marketingový specialista11,02 %1,01 %  
ZDRAVOTNICKÝ NELÉKAŘSKÝ PRACOVNÍK11,02 %1,01 %  
Sociální prácovnice11,02 %1,01 %  
grafik, správce eshopu11,02 %1,01 %  
OK11,02 %1,01 %  
jednatelka, CEO11,02 %1,01 %  
Logistika 11,02 %1,01 %  
projektant11,02 %1,01 %  

Graf

13. Pracujete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V soukromém sektoru5252,53 %52,53 %  
Ve veřejném sektoru3939,39 %39,39 %  
Podnikám jako OSVČ55,05 %5,05 %  
Nepracuji33,03 %3,03 %  

Graf

14. Ve firmě zastáváte pozici:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnance7878,79 %78,79 %  
Vedoucího pracovníka1212,12 %12,12 %  
Jsem živnostník77,07 %7,07 %  
Nepracuji22,02 %2,02 %  

Graf

15. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště se nachází firma, ve které v současné době pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-5 km4747,47 %47,47 %  
16-50 km2222,22 %22,22 %  
6-15 km2222,22 %22,22 %  
51 a více88,08 %8,08 %  

Graf

16. Jste spokojen/a s mzdou/platem, kterou/ý dostáváte v současné práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4949,49 %49,49 %  
Spíše ne2222,22 %22,22 %  
ano1717,17 %17,17 %  
Ne77,07 %7,07 %  
Nevím44,04 %4,04 %  

Graf

17. Jak byste se za svou vykonanou práci platově ohodnotili Vy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 001 Kč – 40 000 Kč/měsíc3636,36 %36,36 %  
20 001 Kč - 30 000 Kč/měsíc2424,24 %24,24 %  
50 001 Kč a více za měsíc2020,2 %20,2 %  
40 001 Kč – 50 000 Kč/měsíc1111,11 %11,11 %  
0 – 20 000 Kč/měsíc88,08 %8,08 %  

Graf

18. Váš měsíční příjem se pohybuje v rozmezí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 Kč – 30 000 Kč3737,37 %37,37 %  
30 001 Kč – 45 000 Kč2525,25 %25,25 %  
12 000 Kč – 20 000 Kč2424,24 %24,24 %  
45 001 Kč a více1313,13 %13,13 %  

Graf

19. Co by Vás vedlo ke změně zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší plat3535,35 %35,35 %  
Nic, jsem spokojený/á ve svém současném zaměstnání2525,25 %25,25 %  
Náplň práce1818,18 %18,18 %  
Bližší vzdálenost k domovu99,09 %9,09 %  
Pracovní kolektiv55,05 %5,05 %  
změna bydliště do jiného kraje11,01 %1,01 %  
Nejsem zaměstnaná11,01 %1,01 %  
Kombinace všeho zmíněného11,01 %1,01 %  
nic, jsem spokojeny (a u otazek na vysi prijmu jsem v obou pripadech zvolil 1. moznost, protoze nechci uvadet)11,01 %1,01 %  
nic - lenost, strach z nejistoty11,01 %1,01 %  
kombinace všeho uvedeného krom vzdálenosti, tak lepší ani být moc nemůže11,01 %1,01 %  
Výrazně vyšší plat11,01 %1,01 %  

Graf

20. Dostával/a jste se během studia a poté i v zaměstnání často do stresových situací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve škole ano, v práci ano5757,58 %57,58 %  
Ve škole ano, v práci ne1616,16 %16,16 %  
Ve škole ne, v práci ano1414,14 %14,14 %  
Ve škole ne, v práci ne1212,12 %12,12 %  

Graf

21. Měl/a jste pocit, že na Vás během studia z pohledu společnosti byly kladeny příliš vysoké nároky (mít stálou práci při studiu, mít přítele/kyni, věnovat se rodině, bydlet samostatně atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne3232,32 %32,32 %  
Spíše ano2626,26 %26,26 %  
Ne1919,19 %19,19 %  
Ano1919,19 %19,19 %  
Nevím33,03 %3,03 %  

Graf

22. Kolika cizími jazyky se domluvíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14949,49 %49,49 %  
23030,3 %30,3 %  
31414,14 %14,14 %  
žádný33,03 %3,03 %  
4 a více33,03 %3,03 %  

Graf

23. Jste ochoten/a dojíždět za prací mimo Českou republiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7474,75 %74,75 %  
Ano2525,25 %25,25 %  

Graf

24. Profesní uplatnění jste našel/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V České republice9494,95 %94,95 %  
V zemi EU55,05 %5,05 %  

Graf

25. Myslíte si, že je současná pracovní nabídka v oblasti cestovního ruchu na českém trhu práce dostatečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6970,41 %69,7 %  
nevím1111,22 %11,11 %  
nemohu posoudit22,04 %2,02 %  
netušim jakáý je nabídka v oblasti cestovního ruchu11,02 %1,01 %  
nesleduji tento obor11,02 %1,01 %  
není to můj obor, takže nevím11,02 %1,01 %  
Dostatečná možná, ale ne moc dobře platově ohodnocena11,02 %1,01 %  
nevím, chybí tato možnost11,02 %1,01 %  
chybi moznost nevim11,02 %1,01 %  
Doporučuji Vám upravit otázky v dotazníku (nevyselektujete nezaměstnané - ti pak musí odpovídat na otázky týkající se výše platu, vzdálenosti pracoviště od místa bydliště apod.) 11,02 %1,01 %  
Nevim, není to můj obor. 11,02 %1,01 %  
cestovní ruch v ČR je obecně velmi málo rozvinutý a není tím pádm ani mnoho pozic pro kvalifikované a kompetentní zaměstnance11,02 %1,01 %  
.11,02 %1,01 %  
Netuším, cestovní ruch mě nezajímá.11,02 %1,01 %  
nevím, nemám přehled11,02 %1,01 %  
jak to mam vedet? :-)11,02 %1,01 %  
Nemám znalosti o této situaci11,02 %1,01 %  
NEUMIM ODPOVEDET11,02 %1,01 %  
Proč ne?11,02 %1,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

6. Byl/a jste studentem?

7. Pracoval/a jste při studiu?

8. Po studiu jste:

9. Kolika pracovních rozhovorů, jste se musel/a zúčastnit, než jste našel/a své první zaměstnání (HPP, OSVČ)?

10. Pracujete v oboru, který jste vystudoval/a?

11. Jak dlouho jste po absolvování studia musel/a hledat práci?

13. Pracujete:

14. Ve firmě zastáváte pozici:

15. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště se nachází firma, ve které v současné době pracujete?

16. Jste spokojen/a s mzdou/platem, kterou/ý dostáváte v současné práci?

17. Jak byste se za svou vykonanou práci platově ohodnotili Vy?

18. Váš měsíční příjem se pohybuje v rozmezí:

19. Co by Vás vedlo ke změně zaměstnání?

20. Dostával/a jste se během studia a poté i v zaměstnání často do stresových situací?

21. Měl/a jste pocit, že na Vás během studia z pohledu společnosti byly kladeny příliš vysoké nároky (mít stálou práci při studiu, mít přítele/kyni, věnovat se rodině, bydlet samostatně atd.)?

22. Kolika cizími jazyky se domluvíte?

23. Jste ochoten/a dojíždět za prací mimo Českou republiku?

24. Profesní uplatnění jste našel/a:

25. Myslíte si, že je současná pracovní nabídka v oblasti cestovního ruchu na českém trhu práce dostatečná?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

4. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

6. Byl/a jste studentem?

7. Pracoval/a jste při studiu?

8. Po studiu jste:

9. Kolika pracovních rozhovorů, jste se musel/a zúčastnit, než jste našel/a své první zaměstnání (HPP, OSVČ)?

10. Pracujete v oboru, který jste vystudoval/a?

11. Jak dlouho jste po absolvování studia musel/a hledat práci?

13. Pracujete:

14. Ve firmě zastáváte pozici:

15. V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště se nachází firma, ve které v současné době pracujete?

16. Jste spokojen/a s mzdou/platem, kterou/ý dostáváte v současné práci?

17. Jak byste se za svou vykonanou práci platově ohodnotili Vy?

18. Váš měsíční příjem se pohybuje v rozmezí:

19. Co by Vás vedlo ke změně zaměstnání?

20. Dostával/a jste se během studia a poté i v zaměstnání často do stresových situací?

21. Měl/a jste pocit, že na Vás během studia z pohledu společnosti byly kladeny příliš vysoké nároky (mít stálou práci při studiu, mít přítele/kyni, věnovat se rodině, bydlet samostatně atd.)?

22. Kolika cizími jazyky se domluvíte?

23. Jste ochoten/a dojíždět za prací mimo Českou republiku?

24. Profesní uplatnění jste našel/a:

25. Myslíte si, že je současná pracovní nabídka v oblasti cestovního ruchu na českém trhu práce dostatečná?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Pikartová, M.Uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://absolvent93.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.