Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Absolventi rekvalifikčních kurzů v oboru masérství a kosmetika

Absolventi rekvalifikčních kurzů v oboru masérství a kosmetika

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslav Novotný
Šetření:13. 11. 2013 - 30. 11. 2013
Počet respondentů:45
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:70,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je součastí zápočtové práce k předmětu Projekty rozvoje zaměstnanosti na Fakultě sociálně-ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Výsledky průzkumu budou sloužit k návrhu na zlepšení situace na trhu práce v Ústí nad Labem prostřednictvím rekvalifikačních kurzů v oboru sportovních a rekondičních masáží a v oboru kosmetika.

Dotazník je určen pro absolventy právě probíhajících rekvalifikačních kurzů.

Odpovědi respondentů

1. V jakém oboru jste absolvovali rekvalifikační kurz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Masérství4293,33 %93,33 %  
Kosmetika36,67 %6,67 %  

Graf

2. Setkali jste se při hledání kurzu s nějakými překážkami?

Jedná se o problémy typu nedostatečné dosažené vzdělání, zdravotní indispozice, nedostatek financí atd.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3066,67 %66,67 %  
Ano1533,33 %33,33 %  

Graf

3. O jaké překážky se jednalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek financí1386,67 %28,89 %  
Nedostatečná propagace kurzu213,33 %4,44 %  

Graf

4. Jaká byla Vaše motivace pro přihlášení se do kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Založení podnikatelské činnosti1737,78 %37,78 %  
Nalezení zaměstnání920 %20 %  
Přivýdělek k hlavní činnosti715,56 %15,56 %  
Základ pro další vzdělávání511,11 %11,11 %  
Přivýdělek v době přechodné nezaměstnanosti48,89 %8,89 %  
Hodí se do života12,22 %2,22 %  
vydelek pri skole - vs fyzioterapie12,22 %2,22 %  
doplněk vzdělání12,22 %2,22 %  

Graf

5. Jaké jste museli splnit předpoklady pro možnost přihlásit se do kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostatečné vzdělávání2657,78 %57,78 %  
Dobrý zdravotní stav1533,33 %33,33 %  
žádné12,22 %2,22 %  
Příhlásit se v SISu - na Vš12,22 %2,22 %  
nic nebylo pozadovano12,22 %2,22 %  
Musela jsem sehnat peníze na kurz12,22 %2,22 %  

Graf

6. Ve kterém městě jste kurz navštěvovali?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ústí nad Labem1840 %40 %  
Praha1124,44 %24,44 %  
Teplice36,67 %6,67 %  
Ústí nad Lebem36,67 %6,67 %  
Děčín24,44 %4,44 %  
Ústí n/L12,22 %2,22 %  
Liberec12,22 %2,22 %  
Roudnická maserská škola12,22 %2,22 %  
Turnov12,22 %2,22 %  
Most12,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi olomouc
Brno
Hradec
36,67 %6,67 % 

Graf

7. Kdy jste rekvalifikační kurz absolvovali?

Vepište měsíc a rok

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
září 2012511,11 %11,11 %  
květen 201348,89 %8,89 %  
Červen 201224,44 %4,44 %  
červen 201324,44 %4,44 %  
říjen-prosinec 199512,22 %2,22 %  
5/201312,22 %2,22 %  
09/201312,22 %2,22 %  
únor 201312,22 %2,22 %  
200312,22 %2,22 %  
listopad 201312,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi zimní semestr 2011
9. a 10.2013
Duben 2011
05/2009
rok 1990 jednalo se o půl roku
říjen 2013
červen, 2008
duben 2009
nepamatuji se, cca 2002, červen
duben 2007
leden 2013
únor 2011
srpen 2012
2011, listopad
Září 2011
březen 2010
září 2000
březen 2009
září 2010
červenec 2009
Duben 2005
leden 2010
6/2007
červen 2011
2011
březen 2013
2657,78 %57,78 % 

Graf

8. Byl pro Vás kurz časově náročný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, s časovými dispozicemi jsem neměl/a problém2862,22 %62,22 %  
Ano, musel/a jsem se mu přizpůsobovat1737,78 %37,78 %  

Graf

9. Kolik jste za kurz zaplatil/a?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8000920 %20 %  
7000511,11 %11,11 %  
7500511,11 %11,11 %  
1000036,67 %6,67 %  
600024,44 %4,44 %  
1200024,44 %4,44 %  
900024,44 %4,44 %  
650024,44 %4,44 %  
300012,22 %2,22 %  
112,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi 5500
7950
001
0.1
1000
11000
2300
1200
10
6266
7899
15000
6549
1328,89 %28,89 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6882.32
Minimum:1
Maximum:12000
Variační rozpětí:11999
Rozptyl:7461528.47
Směrodatná odchylka:2731.58
Medián:7500
Modus:8000

Graf

10. Jaké bylo Vaše nejvyšší dosažené vzdělání v době kurzu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou3373,33 %73,33 %  
Středoškolské bez maturity511,11 %11,11 %  
Vysokoškolské48,89 %8,89 %  
Základní24,44 %4,44 %  
Vyšší odborné12,22 %2,22 %  

Graf

11. Absolvovali jste kurz přes:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z vlastní iniciativy3066,67 %66,67 %  
Agenturu817,78 %17,78 %  
Úřad práce511,11 %11,11 %  
Vysoká škola12,22 %2,22 %  
možnost na Střední zdravotnické škole (v Turnově)12,22 %2,22 %  

Graf

12. Splnil kurz Vaše očekávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3986,67 %86,67 %  
Ne511,11 %11,11 %  
málo důležité teorie, méně praxe, než by bylo vhodné, důraz na samovzdělávání12,22 %2,22 %  

Graf

13. Poskytl Vám kurz dostatečnou praktickou průpravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4191,11 %91,11 %  
Ne48,89 %8,89 %  

Graf

14. Poskytl Vám kurz dostatek teoretických znalostí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3475,56 %75,56 %  
Ne1124,44 %24,44 %  

Graf

15. Za jak dlouho jste po absolvování kurzu našli v daném oboru uplatnění?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do třech měsíců2555,56 %55,56 %  
Nenašli920 %20 %  
Do jednoho roku920 %20 %  
Do dvou let24,44 %4,44 %  

Graf

16. Jakou hodnotu Vám kurz přinesl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přivýdělek k hlavní činnosti1328,89 %28,89 %  
Založení podnikatelské činnosti817,78 %17,78 %  
Rozšíření dosavadního vzdělávání715,56 %15,56 %  
Přivýdělek v době přechodné zaměstnanosti48,89 %8,89 %  
Základ pro další vzdělávání36,67 %6,67 %  
Nalezení nového zaměstnání36,67 %6,67 %  
po dokončení kurzu jsem našla jinou práci12,22 %2,22 %  
Rozšíření dosavadního vzdělávání, Přivýdělek k hlavní činnosti12,22 %2,22 %  
Známý se na mě mohou obrátit, když mají stuhlý krk, bolí je záda, či cokoli jiného (v předchozí otázce - práci jsem nehledala)12,22 %2,22 %  
privydelek pri vs12,22 %2,22 %  
Zatím mi nic nepřinesl12,22 %2,22 %  
Žádnou. Byla to zbytečná práce.12,22 %2,22 %  
zatím žádnou12,22 %2,22 %  

Graf

17. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3782,22 %82,22 %  
Muž817,78 %17,78 %  

Graf

18. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 251942,22 %42,22 %  
26 - 351635,56 %35,56 %  
36 - 45613,33 %13,33 %  
Více, než 45 let48,89 %8,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Setkali jste se při hledání kurzu s nějakými překážkami?

  • odpověď Ano:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek financí na otázku 3. O jaké překážky se jednalo?

5. Jaké jste museli splnit předpoklady pro možnost přihlásit se do kurzu?

  • odpověď Dostatečné vzdělávání:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Poskytl Vám kurz dostatek teoretických znalostí?

11. Absolvovali jste kurz přes:

  • odpověď Z vlastní iniciativy:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Praha na otázku 6. Ve kterém městě jste kurz navštěvovali?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. V jakém oboru jste absolvovali rekvalifikační kurz?

2. Setkali jste se při hledání kurzu s nějakými překážkami?

3. O jaké překážky se jednalo?

4. Jaká byla Vaše motivace pro přihlášení se do kurzu?

5. Jaké jste museli splnit předpoklady pro možnost přihlásit se do kurzu?

6. Ve kterém městě jste kurz navštěvovali?

8. Byl pro Vás kurz časově náročný?

9. Kolik jste za kurz zaplatil/a?

10. Jaké bylo Vaše nejvyšší dosažené vzdělání v době kurzu?

11. Absolvovali jste kurz přes:

12. Splnil kurz Vaše očekávání?

13. Poskytl Vám kurz dostatečnou praktickou průpravu?

14. Poskytl Vám kurz dostatek teoretických znalostí?

15. Za jak dlouho jste po absolvování kurzu našli v daném oboru uplatnění?

16. Jakou hodnotu Vám kurz přinesl?

17. Jaké je Vaše pohlaví?

18. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. V jakém oboru jste absolvovali rekvalifikační kurz?

2. Setkali jste se při hledání kurzu s nějakými překážkami?

3. O jaké překážky se jednalo?

4. Jaká byla Vaše motivace pro přihlášení se do kurzu?

5. Jaké jste museli splnit předpoklady pro možnost přihlásit se do kurzu?

6. Ve kterém městě jste kurz navštěvovali?

8. Byl pro Vás kurz časově náročný?

9. Kolik jste za kurz zaplatil/a?

10. Jaké bylo Vaše nejvyšší dosažené vzdělání v době kurzu?

11. Absolvovali jste kurz přes:

12. Splnil kurz Vaše očekávání?

13. Poskytl Vám kurz dostatečnou praktickou průpravu?

14. Poskytl Vám kurz dostatek teoretických znalostí?

15. Za jak dlouho jste po absolvování kurzu našli v daném oboru uplatnění?

16. Jakou hodnotu Vám kurz přinesl?

17. Jaké je Vaše pohlaví?

18. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novotný, M.Absolventi rekvalifikčních kurzů v oboru masérství a kosmetika (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://absolventi-rekvalifikcnich-k.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.