Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Absolventi technické a informační výchovy na PedF MU

Absolventi technické a informační výchovy na PedF MU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimír Báňa
Šetření:27. 02. 2011 - 12. 03. 2011
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):21 / 18.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem student pedagogické fakulty MU v Brně. A žádám tímto o Vaši pomoc. K příležitosti své bakalářské práce hledám absolventy studijního oboru technická a informační výchova na PedF MU a zjištuji perspektivitu tohoto studijního oboru. Prosím pozastavte se na pár minut v této uspěchané době a věnujte chvíli vyplňování mého dotazníku. Odměnou Vám nebude jen ztracený čas, ale jak doufám i dobrý pocit.

S pozdravem a díkem student PedF MU

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž3164,58 %64,58 %  
žena1735,42 %35,42 %  

Graf

2. Před studiem na VŠ PedF MU jsem byl/a absolventem/kou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ - odborné2960,42 %60,42 %  
Gymnázia1429,17 %29,17 %  
SOU36,25 %6,25 %  
VOŠ24,17 %4,17 %  

Graf

3. Před studiem technické a informační výchovy jsem bydlel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v Brně2041,67 %41,67 %  
v jiném kraji1735,42 %35,42 %  
jinde v rámci Jihomoravského kraje918,75 %18,75 %  
v Brně - venkov24,17 %4,17 %  

Graf

4. Obor technická a informační výchova jsem vystudoval/a v kombinaci s:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
speciální pedagogika918,75 %18,75 %  
Matematika918,75 %18,75 %  
občanská výchova816,67 %16,67 %  
Fyzika48,33 %8,33 %  
Speciální pedagogikou36,25 %6,25 %  
fyzikou24,17 %4,17 %  
občanskou výchovou24,17 %4,17 %  
fy12,08 %2,08 %  
občanskou výchovou a matematikou (trojkombinace)12,08 %2,08 %  
MA12,08 %2,08 %  
ostatní odpovědi Pedagogické asistenství občanské výchovy
výtvarná výchova
výtvarnou výchovou
občanský výchova
matematikou
Občasnká výchova
nj
tělesná výchova
816,67 %16,67 % 

Graf

5. V období podání přihlášky na VŠ jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studoval/a SŠ2245,83 %45,83 %  
studoval/a jinou VŠ1020,83 %20,83 %  
pracoval/a714,58 %14,58 %  
byl/a bez zaměstnání612,5 %12,5 %  
studovala jsem VOŠT12,08 %2,08 %  
studovala VOŠ12,08 %2,08 %  
VOŠ12,08 %2,08 %  

Graf

6. Přihlášku na VŠ jsem podával/a z důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zájmu o obor3675 %75 %  
osobního uspokojení1939,58 %39,58 %  
potřeby získání titulu1939,58 %39,58 %  
získání společenské prestiže816,67 %16,67 %  

Graf

7. Na obor technická a informační výchova jsem podával/a přihlášku z důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zájmu o obor2960,42 %60,42 %  
zájmu o druhý obor studijní kombinace1633,33 %33,33 %  
dostupnosti vzdělání v technickém směru1225 %25 %  
předpokladu vyšší pravděpodobnosti přijetí při menším počtu uchazečů816,67 %16,67 %  
přepokládané nenáročnosti oboru816,67 %16,67 %  
neúspěchu studia na oboru s podobným zaměřením612,5 %12,5 %  
nepřijetí na jiný požadovaný obor48,33 %8,33 %  

Graf

8. Na obor technická a informační výchova jsem byl/a přijat/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na první pokus4695,83 %95,83 %  
na opakované pokusy12,08 %2,08 %  
poté, co se uvolnily místa na studijním programu z důvodu nezájmu jiných studentů12,08 %2,08 %  

Graf

9. Ohodnoťte (jako ve škole) tvrzení vztahující se ke studinímu program technická a informační výchova:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
dostatečnost pro praxi2.7711.177
přínos širokých teoretických poznatků2.5211.041
umožnění specializace2.7711.302
kvalita poznatků2.4580.707
kvantita poznatků2.4580.957

Graf

10. Z hlediska dalšího využití v praxi (ohodnoťte jako ve škole) jednotlivé oblasti studia:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
práce se dřevem a plasty2.1461.083
práce s kovy2.251.313
elektrotechnika, elektronika2.5421.582
informatika2.1041.177
pedagogika2.1880.861
psychologie2.51.042
předměty průřezových témat (multikuturní, mediální, environmentální výchova,...)2.5830.951
oborová praxe2.5211.041
cizí jazyk3.0211.562
jiná (rétorika, výchova ke zdraví,...)2.9581.123

Graf

11. Z hlediska dalšího využití v praxi se mi zdálo nadměrné studium těchto předmětů:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

- didaktika SPU

bohuzel malo predmetu vyuzivam v praxi:(

Cizí jazyk (anglický jazyk) nepřipadá mi správné, klást na jeden předmět, který není součástí hlavních oborů, takové nároky aby studenti kvůli němu museli ukončit studium. Nebo měli jiné nepříjemné zkušenosti. Všichni nemohou být lingvinisti, ale mohou zato vynikat i v jiných oblastech.

cizí jazyk, rétorika, psychologie, multikultura...

cože?

cvičení z techniky

Elektro!!!

Elektronika

elektronika

Elektronika

elektronika a elektrotechnika

elektronika, digitální technika :D

elektronika, elektrotechnika

elektronika, materiály - kovy

elektrotechnika

Elektrotechnika - materiály byly spíše pro fakultu eltechniky VUT.

Elektrotechnika, elektronika, elektronické systémy

elektrotechnika, elektronika!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Filmová výchova, ovšem tento předmět jsem si zaregistroval jako nepovinný. Z hlediska povinných předmětů nevidím žádné zbytečné.

Grafika, fylozofie, Logika!!!, asi toho bylo více, ale už si je všechny nepamatuju Necháou proč se učíme na interaktivní tabuly když většina škol na které přijdeme nemá na to aby si koupila tabuly na fixi natož aby si koupila interaktivní tabuly. Spíše by nás měli učit jak sepsat granty jak sehnat pro dané školy více peněz o RVP ani nemluvím, to co nás něučí ve škole s s praxí nedá srovnat, už jste si někdo zkusil napsat ŠVP?? není to jak jednoduchá jak se pan Ši mík tváří na svých přednáškách.

jakékoli elektro

Logika

materiály

mediální, enviromentální a jiné výchovy

multikulturní výchova

nadměrný mi nepřipadal žádný z předmětů

některé předměty společného základu- rétorika, environmentální výchova

nepovažuji studium za nadměrné

Nepřišlo mi, že předměty mají nadměrné studium.

nic

odborná pedagogika

pedagogika

pedagogika, psychologie

přesně si nevzpomínám, vždy se ale našel předmět s individuálně menším zájmem

psychologie

Psychologie, Pedagogika.

Spol základ

společný základ - logika

Těžko říct, už si to moc nepamatuju :-) PS: kdybyste měl čas, rád bych se s Váma sešel a tuto otázku probral trochu dopodrobna. Docela často přemýšlím nad tím, co mi škola dala, případně co mi měla dát. Myslím si, že jsem po rozpravě s jinými (spěšnými) lidmi přišel na to, kde je chyba. Nicméně, dnes nevím, jak by to v rámci VŠ šlo vylepšit. Myslím si, že by na to byla krásná diplomka.

Všechny předměty byly důležité.

vychova ke zdravi

zadne

zádné

žádný

žádný

žádný

12. Z hlediska dalšího využití v praxi jsem ve studiu považoval/a za nedostatečné studium těchto předmětů:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

- žadné

anglicky jazyk

Aplikce počítačové grafiky a webové aplikace v jednom semestru je málo.

asi žádné

celkově předměty zaměřené na tvorbu webu v PHP a databáze

částečně vše, vše je vcelku povrchní, ale z hlediska rozsahu oboru a časové dotace to bohužel ani jinak nejde

Dostačující byli všechny předměty, jen bych možná pozměnila styl výuky a toho co se od žáků požaduje.

Elektronika a Programování

Informační technologie

informační výchova, oborová praxe

informatika

informatika

Informatika

Informatika = vzhledem k tomu, že jsem svoje studium zakončila bakalářem, a dál už jsem nepokračovala, tak mi přijde, že z počítačů neumím skoro nic :-) Místo toho umím spousty věcí z elektrotechniky, které stejně většinou učitel výpočetní techniky vůbec nevyužije, pokud bychom neučili nějaké technické teoretické předměty na ZŠ, což většina asi nebude. Asi bude víc z počítačů učeno až v navazujícím mgr.studiu, nicméně - v podstatě jsme měli některé předměty srovnatelné s ostatníma studentama na PdF (takže i když mám titul, a teoreticky bych mohla učit na některých školách, kde nepožadují přímo titul Mgr., tak z počítačů skoro nic neumím.)

informatika, elektronika

Informatika. Za nedostatečné dále považuji prezentační dovednosti a legislativa základní školy.

IT

IT - nedrží se vůbec krok s dobou

již si nepamatuji co bylo za předměty

Jsem spokojený

nevím

nic

obecne informatika

oborová praxe

oborová praxe, informatika

odborná pedagogika

počítačové sítě, grafika

prace se drevem

praktické činnosti, větší zastoupení IT - nabídkou, ne hloubkou obsahu předmětu

praxe

praxe

praxe

predmety v ramci IT mi bohuzel nedali nic, cekal jsem jen rozsireni.

priprava na praxi

první 3 semestry informatiky (word, power poin) u pana Švece, před tím než začala vyučovat paní Hyprová.

přesně si nevzpomínám, vždy se ale našel předmět s individuálně větším zájmem

Vedení lidí, motivace, asertivní jednání, vedení krizových situací...

více praktik

vše přiměřené

Všechny předměty týkající se počítačů během prvních čtyř semestrů. Stále dokola Word, Excel a PowerPoint.

výpočetní technika

Vzhledem k tomu že se nám pořád vtloukalo do hlavy jak se mužeme živit jako správci sítě. Přišlo mi nedostatečné její zavedení do učiva. Možná to bylo i vyučujícím. Více jsem se naušila sama doma stylem POKUS a OMYL než ve škole na seminářích.

x

Za nedostatečné studium jsem považovala informatiku.

zadny

Žádné

žádný

13. Z hlediska dalšího využití v praxi jsem ve studiu postrádal/a rozšiřující informace těchto předmětů:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

- žádné

...

Aktuální legislativa ve školství a její dopad na každodenní praxi učitele.

asi u žádného

Didaktika

didaktika, oborová praxe

elektronika

elektrotechnika, elektrické systémy

francouzsky jazyk

Informační technologie

informatika praxe

informatika

informatika

informatika

Informatika (programování, sítě...), Pedagogika (prezentační dovednosti), Legislativa školy (získávání grantů z Evropské Unie, řízení školy...)

Jelikož jsem technickou a informační výchovu nevyučovala, tak nedovedu posoudit.

Jsem spokojený

nepostrádal jsem žádné rozšiřující informace

nevím

nic

obecne informatika

oborová praxe

Oborová praxe

oborová praxe, informatika

obstarání chodu dílen, nedostatečné množství práce na strojích

odborná pedagogika

pedagogika

Počítače a vše kolem nich.

Počítače.. programování, apod.

počítačové sítě, grafika, programování

praktické činnosti, větší zastoupení IT - nabídkou, ne hloubkou obsahu předmětu

praxe - záležitosti okolo každodenního běžného provozu školy

programovani - SQL

Předměty týkající se PC

Rozvoj šancového myšlení, vedení k soběstačnosti, odpovědnosti a disciplině

sitovani - aktině, (e teoreticky), navrhnout a sestavit sit vcetne krimpovani Rj45, nastaveni wi-fi routeru, nastavit rucne DHCP atd. zaklady programovani - pascal, c+ , PHP prace ve virtual boxu - instalovani, testovani

Stejné jako otazka 12.

Více praktické části. Nemá cenu si připravovat sálodlouhé přípravy na výuku a pak "vyučovat". Pro budoucí praxi je lepší si přípravu udělat a pak spíš ukázat co nás napadlo a zkusit diskutovat co by se dalo zlepšit nebo co je zbytečné. Studenti si lépe představí a pozbírají nápady na to co by mohli v budoucnu vyučovat

viz odpověď č12

vše přiměřené

Web a programování, které jsou až na Mgr. studiu.

x

zadne

Žádné

žádný

žádný

žádný

14. Po ukončení studijního programu Pedagogické asistentství/učitelství technické a informační výchovy jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokračoval/a v navazujícím magisterském/doktorském studiu3164,58 %64,58 %  
nastoupil/a do zaměstnání1020,83 %20,83 %  
studovala primo 5lety mag.obor12,08 %2,08 %  
začal pracovat na na svém rozvoji12,08 %2,08 %  
snad nastoupím do práce a NMgr. už jen dálkově12,08 %2,08 %  
Nastoupila na navazující mgr.studium na FF12,08 %2,08 %  
zaměstnání + pokračování v NMgr. ZSV (FF KS)12,08 %2,08 %  
nastoupil do zaměstnání a pokračoval ve studiu mag12,08 %2,08 %  
vycestoval/a do zahraničí12,08 %2,08 %  

Graf

15. Během pěti let po ukončení studia jsem pracoval/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve školství1429,17 %29,17 %  
v technickém oboru714,58 %14,58 %  
stále studuji36,25 %6,25 %  
studuji36,25 %6,25 %  
v příbuzném oboru24,17 %4,17 %  
nic24,17 %4,17 %  
státní správa24,17 %4,17 %  
administrativa VUT - fakulta strojní12,08 %2,08 %  
na MU jako DSP a asistent12,08 %2,08 %  
v letectvi12,08 %2,08 %  
1 rok ve školství a 1 rok v technickém oboru (IT)12,08 %2,08 %  
podnikání12,08 %2,08 %  
mimo obor12,08 %2,08 %  
studuju12,08 %2,08 %  
dosud studuji12,08 %2,08 %  
ještě studuju, během školy jsem pracovala mimoObor12,08 %2,08 %  
jeste nemam pet let12,08 %2,08 %  
od SŠ pracuju během studia v tech. oboru12,08 %2,08 %  
Dosud studuji v Mgr. programu.12,08 %2,08 %  
zdravotnictví12,08 %2,08 %  
dva roky učil a ted v technickém oboru mimo školst12,08 %2,08 %  
studuji mgr.12,08 %2,08 %  

Graf

16. Zaměstnání jsem hledal/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomocí inzerátu1122,92 %22,92 %  
prostřednictvím známých918,75 %18,75 %  
nic48,33 %8,33 %  
stále studuji48,33 %8,33 %  
sám24,17 %4,17 %  
pomocí úřadu práce24,17 %4,17 %  
nehledala12,08 %2,08 %  
pracuji na škole, kde jsem měl praxi12,08 %2,08 %  
rozeslání e-mailu na školy12,08 %2,08 %  
osobní nabídka ze strany školy12,08 %2,08 %  
v místě bydliště, po praxi12,08 %2,08 %  
vsechyn moznosti12,08 %2,08 %  
hledám si sama, píšu žádosti12,08 %2,08 %  
dosud studuji12,08 %2,08 %  
nehledal12,08 %2,08 %  
http://www.sssbrno.cz/12,08 %2,08 %  
již jsem pracoval12,08 %2,08 %  
studuji12,08 %2,08 %  
Zatím ne.12,08 %2,08 %  
zaměstnání ve školství stále hledám,pomocí inzertů12,08 %2,08 %  
studuji mgr.12,08 %2,08 %  
vlastním přičiněním12,08 %2,08 %  

Graf

17. První zaměstnání po ukončení studia jsem hledal/a podle těchto kritérií:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostupnost od místa bydliště2450 %50 %  
osobní uspokojení2245,83 %45,83 %  
finanční atraktivita2041,67 %41,67 %  
zajímavost oboru1939,58 %39,58 %  
jiné1122,92 %22,92 %  
perspektiva růstu816,67 %16,67 %  
kvalita kolektivu816,67 %16,67 %  
společenské ocenění510,42 %10,42 %  
hmotné výhody12,08 %2,08 %  

Graf

18. Pokud jste v otázce č. 17 označili odpověď jiné, vypište tato kritéria:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nehledala jsem, zůstala jsem na MU, kat. SP111,11 %2,08 %  
vystudovaný obor111,11 %2,08 %  
ještě studuju..111,11 %2,08 %  
Stále studuji, takže nehledám zatím.111,11 %2,08 %  
stále studuji žádné kritéria jsem zatím nepotřebov111,11 %2,08 %  
studuji111,11 %2,08 %  
zjískání praxe111,11 %2,08 %  
studium jsem ještě neukončil111,11 %2,08 %  
studuji mgr.111,11 %2,08 %  

Graf

19. V současnosti:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracuji ve zcela jiném oboru1852,94 %37,5 %  
vyučuji předměty, které jsem vystudoval/a ve studijním oboru1338,24 %27,08 %  
pracuji v jiné pozici ve školství25,88 %4,17 %  
vyučuji především jiné předměty12,94 %2,08 %  

Graf

20. Pokud nevyučujete předměty, které jste vystudoval/a uveďte důvod:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
místo nebylo dostatečně finančně ohodnoceno630 %12,5 %  
neshnal/a jsem místo na celý pracovní úvazek420 %8,33 %  
nic210 %4,17 %  
stále studuji210 %4,17 %  
zjistil jsem, že tato práce mi nevyhovuje210 %4,17 %  
zůstala jsem profesně v druhém studovaném oboru15 %2,08 %  
práce v soukr. sektoru, školství v záloze15 %2,08 %  
školství nerozvíjí osobnost15 %2,08 %  
nechci učit15 %2,08 %  

Graf

21. Pokud vyučujete předměty, které jste vystudoval/a ohodnoťte (jako ve škole) spokojenost se současným zaměstnáním:

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
s platem2.6920.982
s pracovním prostředím2.1541.361
s náplní práce2.3080.982
s využitím klasifikace2.751.188

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Báňa, V.Absolventi technické a informační výchovy na PedF MU (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://absolventi-technicke-a-infor.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.