Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Adaptační kurz na střední škole

Adaptační kurz na střední škole

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marie Kabátová
Šetření:29. 01. 2012 - 10. 02. 2012
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím kdo jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ostatní2145,65 %45,65 %  
žák SŠ2145,65 %45,65 %  
rodič36,52 %6,52 %  
žák ZŠ12,17 %2,17 %  

Graf

2. co je podle vás smyslem Adaptačních kurzů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aby se seznámili žáci mezi sebou, s učiteli a s podmínkami ve škole2758,7 %58,7 %  
aby se žáci mezi sebou seznámili1634,78 %34,78 %  
aby se seznámili žáci a učitelé36,52 %6,52 %  

Graf

3. zúčastnili jste se nějakého Adaptačního kurzu nebo někdo z vašeho okolí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3780,43 %80,43 %  
ne817,39 %17,39 %  
nic12,17 %2,17 %  

Graf

4. jak jste byli/ byl spokojeni:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen1634,78 %34,78 %  
spíše spokojen1532,61 %32,61 %  
spíše nespokojen48,7 %8,7 %  
nic36,52 %6,52 %  
nespokojen36,52 %6,52 %  
neucastnil jsem se12,17 %2,17 %  
.12,17 %2,17 %  
nikdy jsem se nazůčastnila12,17 %2,17 %  
nezúčastnena12,17 %2,17 %  
-12,17 %2,17 %  

Graf

5. myslíte, že se mají kurzy pro 1.roč. pořádat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4189,13 %89,13 %  
ne48,7 %8,7 %  
nevím12,17 %2,17 %  

Graf

6. dáte přednost škole, která pro vámi zvolený obor adaptační kurzy pořádá

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno2145,65 %45,65 %  
ne1328,26 %28,26 %  
ano817,39 %17,39 %  
není jediné kriterium v rozhodování, ale přiložila bych tomu důraz12,17 %2,17 %  
nevím o adaptačním kurzu se dovím až po nastoupení na školu si myslím, aspoň u mě to tak bylo12,17 %2,17 %  
není nejdůležitější faktor12,17 %2,17 %  
záleží na jejím zaměření, vzdálenosti od místa bydliště, atd.12,17 %2,17 %  

Graf

7. jaká je podle vás optimální délka kurzu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 dny + 2 noci2452,17 %52,17 %  
2 dny + 1 noc1021,74 %21,74 %  
týden715,22 %15,22 %  
1 den24,35 %4,35 %  
pět dní12,17 %2,17 %  
alespon týden12,17 %2,17 %  
náš trval týden a myslím že jsme se seznámili a díky hrám a jiným aktivitám i sblížili12,17 %2,17 %  

Graf

8. jáká cena na den za stravu a ubytování je pro vás přijatelná

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
350 Kč1634,78 %34,78 %  
300 Kč1532,61 %32,61 %  
400 Kč1430,43 %30,43 %  
nic12,17 %2,17 %  

Graf

9. zajímá vás program kurzu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3780,43 %80,43 %  
ne510,87 %10,87 %  
nevím48,7 %8,7 %  

Graf

10. přejete si, aby se kurzu zúčastnil třídní učitel

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4291,3 %91,3 %  
ne24,35 %4,35 %  
je mi to jedno12,17 %2,17 %  
Nutností12,17 %2,17 %  

Graf

11. co by na kurzu určitě nemělo chybět

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
čas na povídání3065,22 %65,22 %  
sport919,57 %19,57 %  
vlastní lektoři24,35 %4,35 %  
kombinace sportu aktivit pro kolektiv pro poznávání čas na komunikaci a poznání12,17 %2,17 %  
ty kurzy jsou k ničemu!12,17 %2,17 %  
společně strávený čas se spolužáky, ať už sportováním nebo povídáním12,17 %2,17 %  
organizovaný čas i čas volný, aby se studenti mohli dobrovolně seznamovat12,17 %2,17 %  
týmové aktivity, soutěže, hry, ...12,17 %2,17 %  

Graf

12. kdy by měl kurz probíhat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
první týden školy3065,22 %65,22 %  
kdykoliv během září nebo října1123,91 %23,91 %  
poslední týden v srpnu24,35 %4,35 %  
v září12,17 %2,17 %  
neměl!12,17 %2,17 %  
těsně před nástupem do nové škole nebo hned první dny12,17 %2,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte prosím kdo jste:

2. co je podle vás smyslem Adaptačních kurzů:

3. zúčastnili jste se nějakého Adaptačního kurzu nebo někdo z vašeho okolí:

4. jak jste byli/ byl spokojeni:

5. myslíte, že se mají kurzy pro 1.roč. pořádat

6. dáte přednost škole, která pro vámi zvolený obor adaptační kurzy pořádá

7. jaká je podle vás optimální délka kurzu

8. jáká cena na den za stravu a ubytování je pro vás přijatelná

9. zajímá vás program kurzu

10. přejete si, aby se kurzu zúčastnil třídní učitel

11. co by na kurzu určitě nemělo chybět

12. kdy by měl kurz probíhat

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte prosím kdo jste:

2. co je podle vás smyslem Adaptačních kurzů:

3. zúčastnili jste se nějakého Adaptačního kurzu nebo někdo z vašeho okolí:

4. jak jste byli/ byl spokojeni:

5. myslíte, že se mají kurzy pro 1.roč. pořádat

6. dáte přednost škole, která pro vámi zvolený obor adaptační kurzy pořádá

7. jaká je podle vás optimální délka kurzu

8. jáká cena na den za stravu a ubytování je pro vás přijatelná

9. zajímá vás program kurzu

10. přejete si, aby se kurzu zúčastnil třídní učitel

11. co by na kurzu určitě nemělo chybět

12. kdy by měl kurz probíhat

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kabátová, M.Adaptační kurz na střední škole (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://adaptacni-kurz-na-stredni-sk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.