Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ADHD a specifické poruchy učení u dětí

ADHD a specifické poruchy učení u dětí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Ptáčková
Šetření:07. 02. 2015 - 07. 03. 2015
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):8 / 8.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:33,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění následujícího dotazníku, který bude součástí výzkumu mé závěrečné absolventské práce na Vyšší odborné škole pedagogické v Litomyšli. Má abs.práce je zaměřena na "Vliv ADHD a SPU na výchovu a vzdělávání dětí školního věku".

Poznámka:ADHD=porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, SPU=specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie atd...) Tento dotazník je určený pro rodiče dětí, které navštěvují ZŠ nebo ZŠ speciální. 

V případě, že máte více dětí, které navštěvují ZŠ, můžete vyplnit více dotazníků po sobě :) (1 dotazník=info o 1 dítěti)

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Označte Vámi zvolenou variantu.

Odpovědi respondentů

1. Má vaše dítě ADHD nebo SPU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, mé dítě nemá žádné vzdělávací problémy3345,83 %46,48 %  
Ano, ADHD1013,89 %14,08 %  
Ano, ADHD i SPU1013,89 %14,08 %  
Ne,ale má jinou poruchu (např. autismus)68,33 %8,45 %  
Ano, SPU56,94 %7,04 %  
Nevím45,56 %5,63 %  
dyslektik a cast dyskrafik11,39 %1,41 %  
Snad ne je slabší ale ani jednu z poruch snad nemá. je pomalejší. 11,39 %1,41 %  
nic takového neexistuje11,39 %1,41 %  
dysortografie na rozhraní11,39 %1,41 %  
ne, ale učím jich několik11,39 %1,41 %  

Graf

2. Má vaše dítě problémy s navazováním přátelských vztahů a udržení přátelství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4461,11 %61,97 %  
Ano2331,94 %32,39 %  
Nevím34,17 %4,23 %  
mají častěji problémy než ostatní11,39 %1,41 %  
jak kdy11,39 %1,41 %  

Graf

3. Kolik kamarádů má vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Má hodně kamarádů3954,17 %54,93 %  
Má 1-2 kamarády2433,33 %33,8 %  
Nemá žádné kamarády34,17 %4,23 %  
411,39 %1,41 %  
asi 511,39 %1,41 %  
Má kamarády ve škole mimo školu jen od známých se kterými se navštěvujeme. 11,39 %1,41 %  
kamaráda si hůře udržují11,39 %1,41 %  
3-411,39 %1,41 %  
Nevím11,39 %1,41 %  

Graf

4. Jak často nosí vaše dítě poznámku (napomenutí, apod.) v Žákovské knížce (dále jen ŽK)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec3954,17 %54,93 %  
1-2x týdně1520,83 %21,13 %  
1-2x za měsíc1318,06 %18,31 %  
vzhledem k jeho diagnoze řešíme s pedagogy vše osobně a individuálně11,39 %1,41 %  
1x za 2 měsíce11,39 %1,41 %  
Každý den11,39 %1,41 %  
často nějak otravují11,39 %1,41 %  
nosilo 1-2 měsíčně, teď jsme v domácím vzdělávání11,39 %1,41 %  
vzhledem k typu školy řešíme osobně11,39 %1,41 %  

Graf

5. Kolik celkem poznámek (napomenutí, apod.) má vaše dítě v ŽK za období ZÁŘÍ-PROSINEC 2014?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemá žádnou poznámku3548,61 %49,3 %  
1-5 poznámek1825 %25,35 %  
5-10 poznámek1115,28 %15,49 %  
10 a více poznámek811,11 %11,27 %  
i za zapomínání pomůcek11,39 %1,41 %  
jsme v domácím vzdělávání11,39 %1,41 %  

Graf

6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?

V případě,že Vaše dítě daný předmět nemá (nebo z něj není hodnoceno) označte,prosím, číslici 6 nebo 7.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
český jazyk vs. N1-2-3-4-52.0971.143
cizí jazyk vs. N1-2-3-4-5-6-72.9864.347
prvouka vs. N1-2-3-4-5-6-73.9867.014
vlastivěda vs. N1-2-3-4-5-6-74.4586.054
přírodověda vs. N1-2-3-4-5-6-74.1676.111
matematika vs. N1-2-3-4-5-6-72.252.299
dějepis vs. N1-2-3-4-5-6-74.6536.254
občanská výchova vs. N1-2-3-4-5-6-74.5567.052
rodinná výchova vs. N1-2-3-4-5-6-75.4725.11
zeměpis vs. N1-2-3-4-5-6-74.8195.981
přírodopis vs. N1-2-3-4-5-6-74.6816.329
fyzika vs. N1-2-3-4-5-6-74.9035.56
chemie vs. N1-2-3-4-5-6-75.0835.854
hudební výchova vs. N1-2-3-4-5-6-71.8193.092
výtvarná výchova vs. N1-2-3-4-5-6-71.8193.454
pracovní činnosti vs. N1-2-3-4-5-6-72.5426.304
tělesná výchova vs. N1-2-3-4-5-6-71.5972.379
výpočetní technika vs. N1-2-3-4-5-6-747.444

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?

V případě,že Vaše dítě daný předmět nemá (nebo z něj není hodnoceno) označte,prosím, číslici 6 nebo 7.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
český jazyk vs. N1-2-3-4-5-6-72.2642.166
cizí jazyk vs. N1-2-3-4-5-6-72.8894.543
prvouka vs. N1-2-3-4-5-6-74.0427.568
vlastivěda vs. N1-2-3-4-5-6-74.7366.25
přírodověda vs. N1-2-3-4-5-6-74.4176.382
matematika vs. N1-2-3-4-5-6-72.2222.367
dějepis vs. N1-2-3-4-5-6-74.6536.532
občanská výchova vs. N1-2-3-4-5-6-74.6947.212
rodinná výchova vs. N1-2-3-4-5-6-75.7924.637
zeměpis vs. N1-2-3-4-5-6-74.8336.167
přírodopis vs. N1-2-3-4-5-6-74.9316.231
fyzika vs. N1-2-3-4-5-6-74.9315.704
chemie vs. N1-2-3-4-5-6-75.0975.81
hudební výchova vs. N1-2-3-4-5-6-71.8893.515
výtvarná výchova vs. N1-2-3-4-5-6-71.8193.509
pracovní činnosti vs. N1-2-3-4-5-6-72.5286.083
tělesná výchova vs. N1-2-3-4-5-6-71.5562.414
výpočetní technika vs. N1-2-3-4-5-6-73.9447.358

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

8. Označte tvrzení, která jsou pravdivá pro Vaši rodinu a dítě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
navštěvuje pravidelně zájmový kroužek (DDM, ZUŠ, sport,....)5069,44 %70,42 %  
pravidelně spolu opakujeme učivo3345,83 %46,48 %  
při přípravě na vyučování (DŮ, učení, šk. taška) mu vždy pomáhám, kontroluji2940,28 %40,85 %  
při výchově používám odměnu i trest2737,5 %38,03 %  
při přípravě na vyučování (DŮ, učení, šk. taška) na své dítě občas dohlížím2737,5 %38,03 %  
do školy se připravuje samo (samostudium, DŮ, příprava školní tašky na další den)2433,33 %33,8 %  
volný čas většinou tráví samo (venku, doma, TV, PC,...)1926,39 %26,76 %  
máme stanovený pevný řád (časový rozvrh denních činností)1825 %25,35 %  
čas na domácí úkoly a přípravu věcí do školy si určí samo, kdy chce1622,22 %22,54 %  
volný čas tráví převážně venku s kamarády1520,83 %21,13 %  
pravidelně chodí na doučování1216,67 %16,9 %  
při výchově své dítě neustále za něco odměňuji811,11 %11,27 %  
při výchově často používám trest11,39 %1,41 %  
nechci odpovídat11,39 %1,41 %  
podle věku trénovat i v samostatnosti a vlastní zodpovědnosti, nezapomenout chválit11,39 %1,41 %  
volný čas víceeméně trávíme spolu11,39 %1,41 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Má vaše dítě problémy s navazováním přátelských vztahů a udržení přátelství?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Má hodně kamarádů na otázku 3. Kolik kamarádů má vaše dítě?

4. Jak často nosí vaše dítě poznámku (napomenutí, apod.) v Žákovské knížce (dále jen ŽK)?

 • odpověď Vůbec:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemá žádnou poznámku na otázku 5. Kolik celkem poznámek (napomenutí, apod.) má vaše dítě v ŽK za období ZÁŘÍ-PROSINEC 2014?

6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?

 • odpověď cizí jazyk [1-2-3-4-5-6-7] N: 1:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi cizí jazyk [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
 • odpověď cizí jazyk [1-2-3-4-5-6-7] N: 2:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi cizí jazyk [1-2-3-4-5-6-7] N: 2 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
 • odpověď český jazyk [1-2-3-4-5] N: 3:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi český jazyk [1-2-3-4-5-6-7] N: 3 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
 • odpověď dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 6:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 7:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
 • odpověď občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 1:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodinná výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
 • odpověď občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 6:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 1:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď rodinná výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 6:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď rodinná výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodověda [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi prvouka [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď vlastivěda [1-2-3-4-5-6-7] N: 6:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodověda [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď vlastivěda [1-2-3-4-5-6-7] N: 7:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodověda [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 1:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?

7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?

 • odpověď cizí jazyk [1-2-3-4-5-6-7] N: 1:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi cizí jazyk [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď cizí jazyk [1-2-3-4-5-6-7] N: 2:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi cizí jazyk [1-2-3-4-5-6-7] N: 2 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď český jazyk [1-2-3-4-5-6-7] N: 3:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi český jazyk [1-2-3-4-5] N: 3 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
 • odpověď dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi cizí jazyk [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
 • odpověď fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
 • odpověď chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 6:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
 • odpověď chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 7:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
 • odpověď občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 1:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodinná výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi cizí jazyk [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď pracovní činnosti [1-2-3-4-5-6-7] N: 1:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodověda [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
 • odpověď prvouka [1-2-3-4-5-6-7] N: 1:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi prvouka [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
 • odpověď přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď přírodověda [1-2-3-4-5-6-7] N: 7:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodověda [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď rodinná výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 6:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
 • odpověď rodinná výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi cizí jazyk [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodinná výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď vlastivěda [1-2-3-4-5-6-7] N: 6:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodověda [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
 • odpověď vlastivěda [1-2-3-4-5-6-7] N: 7:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodověda [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodověda [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
 • odpověď výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 1:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 1 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
 • odpověď výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
 • odpověď zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6:
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 6.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 6 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
 • odpověď zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dějepis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi výpočetní technika [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi zeměpis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přírodopis [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi chemie [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanská výchova [1-2-3-4-5-6-7] N: 7 na otázku 7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Má vaše dítě ADHD nebo SPU?

2. Má vaše dítě problémy s navazováním přátelských vztahů a udržení přátelství?

3. Kolik kamarádů má vaše dítě?

4. Jak často nosí vaše dítě poznámku (napomenutí, apod.) v Žákovské knížce (dále jen ŽK)?

5. Kolik celkem poznámek (napomenutí, apod.) má vaše dítě v ŽK za období ZÁŘÍ-PROSINEC 2014?

6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?

7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?

8. Označte tvrzení, která jsou pravdivá pro Vaši rodinu a dítě:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Má vaše dítě ADHD nebo SPU?

2. Má vaše dítě problémy s navazováním přátelských vztahů a udržení přátelství?

3. Kolik kamarádů má vaše dítě?

4. Jak často nosí vaše dítě poznámku (napomenutí, apod.) v Žákovské knížce (dále jen ŽK)?

5. Kolik celkem poznámek (napomenutí, apod.) má vaše dítě v ŽK za období ZÁŘÍ-PROSINEC 2014?

6. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. čtvrtletí?

7. Jaký prospěch mělo vaše dítě ve škole za 1. pololetí?

8. Označte tvrzení, která jsou pravdivá pro Vaši rodinu a dítě:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ptáčková, K.ADHD a specifické poruchy učení u dětí (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://adhd-a-specificke-poruchy-uc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.