Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > povědomí pedagogů o ADHD

povědomí pedagogů o ADHD

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Myška
Šetření:27. 01. 2015 - 10. 02. 2015
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):12 / 8.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím pedagogické pracovníky o vyplnění dotazníku. Výsledky dotazníku mi budou sloužit do bakalářské práce. Studuji speciální pedagogiku.

Odpovědi respondentů

1. Věk dotazovaného

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [18-35otázka č. 2, 35-45otázka č. 2, 46 a víceotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-352976,32 %76,32 %  
46 a více513,16 %13,16 %  
35-45410,53 %10,53 %  

Graf

2. Vzdělání dotazovaného

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [středoškolské s maturitouotázka č. 3, bakalářskéotázka č. 3, magisterskéotázka č. 3, jinéotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou1744,74 %44,74 %  
magisterské1334,21 %34,21 %  
bakalářské821,05 %21,05 %  

Graf

3. Setkal jste se někdy s pojmem ADHD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3694,74 %94,74 %  
ne25,26 %5,26 %  

Graf

4. Věděl byste jak správně definovat pojem ADHD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [porucha pozornosti s hyperaktivitouotázka č. 5, hyperaktivitaotázka č. 5, porucha pozornostiotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
porucha pozornosti s hyperaktivitou3592,11 %92,11 %  
porucha pozornosti25,26 %5,26 %  
hyperaktivita12,63 %2,63 %  

Graf

5. Máte ve Vaší třídě dítě s ADHD nebo hyperaktivní dítě?

pokud jste odpověděl NE, nepokračujte vy vyplňování dotazníku

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1950 %50 %  
ano1950 %50 %  

Graf

6. pomáháte dítěti s ADHD s prací, zjednodušujete mu úkoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [úkoly zadávám všem stejnéotázka č. 7, zadávám lehčí úkolyotázka č. 7, jiná odpověďotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zadávám lehčí úkoly947,37 %23,68 %  
úkoly zadávám všem stejné631,58 %15,79 %  
jiná odpověď421,05 %10,53 %  

Graf

7. Napište, co při práci rozptyluje dítě nejvíc

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvukové poděnty15,26 %2,63 %  
úplně vše 15,26 %2,63 %  
udržení pozornosti, soustavná činnost15,26 %2,63 %  
Když někdo něco jen tak prohodí, tak najednou začne myslet jen o poznámce svého spolužáka.15,26 %2,63 %  
přítomnost ostatních, dlouhá práce bez možnosti pohybu15,26 %2,63 %  
reakce ostatních ve třídě (vztahové záležitosti)15,26 %2,63 %  
ostatní děti15,26 %2,63 %  
různě15,26 %2,63 %  
spolužáci15,26 %2,63 %  
všchno15,26 %2,63 %  
ostatní odpovědi pozornost spoluziakov
podněty od spolužáků
ruch ve třídě
mouchy
Stále má něco v ruce, hledá v lavici, v aktovce, všechno zkoumá :-), o všechno se zajímá, jeho pozornost stále ubíhá k novým podnětům
Rušné prostředí.
pracovní ruch ve třídě, přítomnost ostatních, spousta dalších podnětů, nutnost setrvat 45 min. v "činnosti" je neskutečně náročná pro takové dítě, potřebovalo by individuální vzdělávání v malých skupinkách po 3-4 dětech bez pevného rozvrhu atd.,
nedokáže se soustředit, jakékoli vybočení z řádu ho rozhodí
Zvuky
947,37 %23,68 % 

Graf

8. Jakým způsobem sdělujete dětem informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sdělím podle potřeby, podle momentální situace1157,89 %28,95 %  
sděluji všem dětem najednou421,05 %10,53 %  
hyperaktivnímu dítěti automaticky sděluji vícekrát421,05 %10,53 %  

Graf

9. Jak se může hyperaktivní dítě ve Vaší třídě zrelaxovat, je takové místo?

Jestli ANO, vypište jaké

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE947,37 %23,68 %  
ANO526,32 %13,16 %  
na SŠ pro to nemám možnosti15,26 %2,63 %  
sedací pytle, vaky, gauč a kostky v relaxační části učebny15,26 %2,63 %  
Projde se po třídě sám nebo při relaxační chvilce s dětmi, ve třídě je koberec, ale raději pozoruje dění na chodbě, do všeho se připlete. 15,26 %2,63 %  
na gauči, nebo se jde projít na chodbu, pověřím ho fyzickou činností - odnes sešity do sborovny, apod.15,26 %2,63 %  
Může se zrelaxovat na koberci nebo se proběhnou po hracím prostoru15,26 %2,63 %  

Graf

10. Jak odměňujete dítě s ADHD, když je při plnění úkolů úspěšné?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pochvala210,53 %5,26 %  
pochvalou210,53 %5,26 %  
stejně jako ostatní děti, jen dám větší důraz na pochvalu15,26 %2,63 %  
Chválím, má možnost si odpočinout, pokud nebude rušit - dělat jiné věci než kolektiv15,26 %2,63 %  
na SŠ nemohu jinak než známkou a slovně (před druhými i samostatně)15,26 %2,63 %  
výrazně ho chválím před ostatními15,26 %2,63 %  
jako ostatní15,26 %2,63 %  
stejne jako ostatní15,26 %2,63 %  
motivační obrázky15,26 %2,63 %  
slovní pochvalou15,26 %2,63 %  
ostatní odpovědi Velká jednička k úkolu, ústní pochvala před třídou
nijak
pochvalou, motivačním razítkem
Individuálně, podle jeho oblíbených zájmů.
záleží na dítěti a hlavně věku, většinou pochvalou, ale ne každé dítě chce být chváleno veřejně, někdy stačí i povzbuzující pohled, aby vědělo...
pochvala a bonbony, které rozdávám všem dětem stejně
Jako ostatní-dobré známky, pochvala
736,84 %18,42 % 

Graf

11. Jaký máte názor na zařazení hyperaktivních dětí do MŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [integrovatotázka č. 12, vzdělávat ve speciálních třídáchotázka č. 12, jinéotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
integrovat1263,16 %31,58 %  
vzdělávat ve speciálních třídách526,32 %13,16 %  
jiné210,53 %5,26 %  

Graf

12. Měl byste zájem dozvědět se více informací o hyperaktivitě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1368,42 %34,21 %  
ne631,58 %15,79 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Myška, M.povědomí pedagogů o ADHD (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://adhd-pedagogove.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.