Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ADHD

ADHD

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Lojínová
Šetření:19. 03. 2011 - 21. 03. 2011
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je součástí pedagogické ispirace a zabere Vám jen pár minut.

 

Odpovědi respondentů

1. Víte co znamená zkratka ADHD ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1361,9 %61,9 %  
Ne838,1 %38,1 %  

Graf

2. Pokud víte,co ta zkratka znamená.Vysvětlete

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ADHD je porucha pozornosti a hyperaktivita

Attention Deficit Hyperactivity Disorders, což je hyperaktivita s poruchou pozornosti

dítě které je hyperaktivní....potřebuje zvláštní přístup řpi výuce....obor speciální pedagogika....

Hyperaktivita

hyperaktivita atd.

lehká mozková disfunkce

lehká mozková dysfunkce

Něco jako bývalá LMD, hyperkynetický syndrom

neumím vysvětlit,dříve to bylo LMD - disfunkce atd,

nevím

nevím

nevim

nevim

nevím

nevim

nevim

nevim

porucha chovani, dite je hyperaktivni, nedokaze se dyl soustredit

porucha pozornosti s hyperaktivitou

porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou

Syndrom hyperaktivity a nepozornosti

3. Setkali jste se s někým kdo by měl ADHD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1257,14 %57,14 %  
ano942,86 %42,86 %  

Graf

4. Pokud ano.Můžete popsat,jak se tento člověk(dítě)projevoval?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dítě je velmi impulzivní, má poruchu soustředění, nejdříve jedná, pak přemýšlí, takže často dochází k úrazu nebo zničení věci

impulzivní, nedokáže zůstat na jednom místě, nepozorné, těžko se soustředí, reaguje na každý podnět, neustále mluví nebo vyluzuje různé zvuky (dítě), častěji unavené, malé dítě se často v noci budí, může mít i noční děsy, zbrklé

neklidné, impulzivní...

nesoustředěný, rychlé odbíhání od položené otázky, "svůj svět", pobíhání, neustálý neklid

syn - již od miminka neklidný,nespal,špatná soustředěnost,přecitlivělost,impulzivita,někdy přílišná agrese,afektivní záchvaty,noční můry,špatné zařazení do kolektivu, přátelský jen občas, neklidný,nepozorný,milující pohyb.

v dětství divoký, neunavitelný, těžko uhlídatelný, v dospělosti stále velice aktivní, ale díky vysoké inteligenci taky hodně úspěšný člověk

5. Víte co je příčinou ADHD?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1466,67 %66,67 %  
ano733,33 %33,33 %  

Graf

6. Dá se ADHD zcela vyléčit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1152,38 %52,38 %  
nevím1047,62 %47,62 %  

Graf

7. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23628,57 %28,57 %  
22314,29 %14,29 %  
2529,52 %9,52 %  
2829,52 %9,52 %  
3229,52 %9,52 %  
2614,76 %4,76 %  
4914,76 %4,76 %  
4014,76 %4,76 %  
3914,76 %4,76 %  
1714,76 %4,76 %  
ostatní odpovědi 20 14,76 %4,76 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.26
Minimum:20
Maximum:40
Variační rozpětí:20
Rozptyl:32.43
Směrodatná odchylka:5.69
Medián:23
Modus:23

Graf

8. Chtěli byste mi sdělit nějakou informaci týkající se tohoto problémů nebo Vašeho zážitků s osobou týkající se ADHD?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Je to velice těžké a složité,neboť takový človíček skutečně za své chování a pocity nemůže.

K otázce č. 5: otázka je nepřesně zvolena, příčiny se nedají zcela zjistit, může jít o genetickou dispozici, o problémy v těhotenství a další vlivy. postihuje více chlapce.

mám dceru, která má projevy ADHD, v raném dětství jsem se setkala s několika psychology, 1 tvrdil, že není hyperaktivní, druhý zase, že ano. Nyní chodí do školy a má problémy vydržet celou hodinu sedět a nemluvit, těžko se učí násobilku, počítání těžších příkladů, kde je potřeba si čísla pamatovat, jí dělá také problémy. Stále něco zapomíná (třeba i tašku do školy). Postupně se ale zklidňuje a doufám, že do dospělosti dozraje natolik, že si bude moci vybrat povolání podle svých schopností

ne

ne

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (70,6 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lojínová, K.ADHD (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://adhd.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.