Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Adopce dětí homosexuálními páry

Adopce dětí homosexuálními páry

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Čechová
Šetření:11. 01. 2015 - 18. 01. 2015
Počet respondentů:289
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník poslouží k SOČ - středoškolská odborná práce a její výsledky budou použity k jejímu zpracování

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena20169,55 %69,55 %  
Muž8830,45 %30,45 %  

Graf

2. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 4016456,75 %56,75 %  
15 - 208228,37 %28,37 %  
40 - 603211,07 %11,07 %  
více než 6062,08 %2,08 %  
méně než 1551,73 %1,73 %  

Graf

3. Vaše orientace

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Heterosexuál24083,92 %83,04 %  
Bisexuál206,99 %6,92 %  
Homosexuál196,64 %6,57 %  
Jiné51,75 %1,73 %  
Transexuál20,7 %0,69 %  

Graf

4. Znáte ve svém okolí někoho s homosexuální orientací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano24484,43 %84,43 %  
Nevím, nevšiml jsem si279,34 %9,34 %  
Ne186,23 %6,23 %  

Graf

5. Jaký máte názor na homosexualitu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevadí mi, nic proti tomu nemám24283,74 %83,74 %  
Nedokážu posoudit217,27 %7,27 %  
Vadí mi175,88 %5,88 %  
Zakázal bych to93,11 %3,11 %  

Graf

6. Víte, co znamená pojem homoparentalita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13747,4 %47,4 %  
Možná tuším, ale nejsem si jist8930,8 %30,8 %  
Ne6321,8 %21,8 %  

Graf

7. Povolil byste v Čr adopci dětí homosexuálními páry?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14449,83 %49,83 %  
Spíše ano5619,38 %19,38 %  
Ne4816,61 %16,61 %  
Spíše ne3211,07 %11,07 %  
Nevím93,11 %3,11 %  

Graf

8. Co si myslíte o dítěti vychovávaném v takovýchto rodinách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bude mít stejnou výchovu, jako u normálního páru16858,13 %58,13 %  
Dítě bude mít problémy ve společnosti11339,1 %39,1 %  
Myslím si, že je to pro ně dobré7124,57 %24,57 %  
Dítě bude mít sklony k homosexualitě3712,8 %12,8 %  
Nevím, nedokážu posoudit289,69 %9,69 %  
Dítěti by bylo lépe v dětském domově113,81 %3,81 %  

Graf

9. Myslíte si, že dokáže homosexuální pár zajistit dítěti spokojený život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano18865,05 %65,05 %  
Spíše ano5217,99 %17,99 %  
Spíše ne269 %9 %  
Nevím134,5 %4,5 %  
Ne103,46 %3,46 %  

Graf

10. Znáte nějaký slavný homosexuální pár nebo osobnost, jež má adoptované dítě nebo dítě v osvojení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13647,06 %47,06 %  
Ne6923,88 %23,88 %  
Nevím, nevzpomínám si5820,07 %20,07 %  
Možná, nevím to jistě269 %9 %  

Graf

11. Vadilo by vám mít v sousedství homosexuální pár vychovávající dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne22477,51 %77,51 %  
Možná, záleželo by na okolnostech4114,19 %14,19 %  
Ano155,19 %5,19 %  
Stejně jako by mohl vadit heterosexuální pár vychovávající dítě, tj. záleží na konkrétních osobách, jak si sedneme...10,35 %0,35 %  
Božinku to ne10,35 %0,35 %  
ahoj je rozdíl být homosexuální a bejt buzerant 10,35 %0,35 %  
Vlastní odpověď10,35 %0,35 %  
nevadilo by mi to pouze u lezeb10,35 %0,35 %  
Skopal bych ty buzny zasrané!10,35 %0,35 %  
Ve svém okolí mám takový pár a není mi to zcela příjemné10,35 %0,35 %  
Ne, je to jejich věc, ale vnitřně bych s tím nesouhlasil10,35 %0,35 %  
Lidi mi nevadí, vadí mi že dítě se stane rukojmím sexuální orientace. Normální je, když dítě má otce a matku, anebo když je nemá dostane náhradní. Dva otcové těžko můžou nahradit mateřskou láskyplnou náruč.10,35 %0,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Povolil byste v Čr adopci dětí homosexuálními páry?

  • odpověď Ne:
    • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Myslíte si, že dokáže homosexuální pár zajistit dítěti spokojený život?
    • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Vadilo by vám mít v sousedství homosexuální pár vychovávající dítě?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Vaše orientace

4. Znáte ve svém okolí někoho s homosexuální orientací?

5. Jaký máte názor na homosexualitu

6. Víte, co znamená pojem homoparentalita?

7. Povolil byste v Čr adopci dětí homosexuálními páry?

8. Co si myslíte o dítěti vychovávaném v takovýchto rodinách?

9. Myslíte si, že dokáže homosexuální pár zajistit dítěti spokojený život?

10. Znáte nějaký slavný homosexuální pár nebo osobnost, jež má adoptované dítě nebo dítě v osvojení?

11. Vadilo by vám mít v sousedství homosexuální pár vychovávající dítě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věková kategorie

3. Vaše orientace

4. Znáte ve svém okolí někoho s homosexuální orientací?

5. Jaký máte názor na homosexualitu

6. Víte, co znamená pojem homoparentalita?

7. Povolil byste v Čr adopci dětí homosexuálními páry?

8. Co si myslíte o dítěti vychovávaném v takovýchto rodinách?

9. Myslíte si, že dokáže homosexuální pár zajistit dítěti spokojený život?

10. Znáte nějaký slavný homosexuální pár nebo osobnost, jež má adoptované dítě nebo dítě v osvojení?

11. Vadilo by vám mít v sousedství homosexuální pár vychovávající dítě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čechová, B.Adopce dětí homosexuálními páry (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://adopce-deti-homosexualnimi-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.