Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Adopce dětí homosexuály - správná věc?

Adopce dětí homosexuály - správná věc?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Přikryl
Šetření:06. 09. 2014 - 20. 09. 2014
Počet respondentů:520
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:80,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

     adopce dětí homosexuály je téma, které hýbe českými společenskými a politickými sférami. V některých státech Evropy je vítána s velkým nadšením, protože děti získají rodiče a rodinné zázemí. Jiné části Evropy nepříjímají takovouto adopci vůbec, protože homosexuální páry nejsou schopné se postarat o dítě.

     Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jestli česká společnost zaujímá pozitivní nebo negativní postoj vůči této sporné tematice. Výsledky jsou veřejně přístupné a dále volně použitelné. Tento dotazník je základem pro vypracování sociologické studie. 

      Odpovídejte, prosím, co nejupřímněji. Pokud se žádná z nabízených odpovědí neshoduje s tou Vaší, vyberte tedy jí nejbližší.

 

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu spolupracovat!

Jakub Přikryl

Odpovědi respondentů

1. Je pro Vás důležité, které pohlaví vychovává dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne22643,46 %43,46 %  
Spíše ne13626,15 %26,15 %  
Spíše ano8015,38 %15,38 %  
Ano7815 %15 %  

Graf

Pokud si odpovědí nejste jistá/(ý), nepoužívejte pro její zjištění internetových stránek. V této otázce jde pouze o informovanost respondentů.

2. Smí homosexuální páry v rámci registrovaného partnerství dle zákonů ČR adoptovat dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne44986,35 %86,35 %  
ano7113,65 %13,65 %  

Graf

3. Měli by homosexuálové adoptovat děti (např.: z problémových rodin, dětských domovů, odložené děti, atp.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano26751,35 %51,35 %  
Spíše ano12724,42 %24,42 %  
Ne7314,04 %14,04 %  
Spíše ne5310,19 %10,19 %  

Graf

4. Mohla by sexuální orientace adoptivních rodičů ovlivnit sexuální orientaci dítěte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne37071,15 %71,15 %  
ano8616,54 %16,54 %  
nevím6412,31 %12,31 %  

Graf

5. Dokážou 2 ženy/2 muži správně vychovávat dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano29055,77 %55,77 %  
Spíše ano12524,04 %24,04 %  
Spíše ne458,65 %8,65 %  
Ne428,08 %8,08 %  
Nevím183,46 %3,46 %  

Graf

6. Přináší tento způsob adopce/výchovy nějaké pozitivní faktory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, přinášíotázka č. 7, Ne, nepřinášíotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, přináší35367,88 %67,88 %  
Ne, nepřináší16732,12 %32,12 %  

Graf

Vyberte jednu možnost. Pokud Vás napadne taková, která není vypsána, vepiště ji, prosím, do textového pole.

7. Pokud ano, jaké vidíte pozitivní faktory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dítě získá domov22062,32 %42,31 %  
Emocionální podporu3710,48 %7,12 %  
Sociální zázemí329,07 %6,15 %  
Zabrání se sociálnímu vyloučení71,98 %1,35 %  
Finanční zázemí30,85 %0,58 %  
Lepší vyhlídky na studium20,57 %0,38 %  
všechny uvedené20,57 %0,38 %  
tolerance20,57 %0,38 %  
Všechny uvedené.10,28 %0,19 %  
všechny odpovědi + nepřipojí se k většině predpojatych homofobnich lidi a bude otevřenější vůči těmto záležitostem10,28 %0,19 %  
dokázaly by neodsuzovat některé věci a byly by celkové tolerantnější 10,28 %0,19 %  
milující rodina10,28 %0,19 %  
vše uvedené, výchova dítěte v rodně je vždy lepší, než aby dítě vyrůstalo v nějakém ústavu10,28 %0,19 %  
Daleko větší láska.10,28 %0,19 %  
Děti získají domov finanční zázemí v podstatě vše a pozitivní faktor je ten že budou vědět co jsou gayové zač a zabrání se tím homofobnímu chování.10,28 %0,19 %  
Dítě získá domov, sociální zázemí a jistotu v případě, že se něco stane s jedním z partnerů10,28 %0,19 %  
Domov, sociálne, finančné zabezpečene, emocionálna podpora, rodinu, výchovu tolerancie k inakosti10,28 %0,19 %  
první čtyři odpovědi10,28 %0,19 %  
nebude tolik nesnášet homouše10,28 %0,19 %  
vyšší míra tolerance10,28 %0,19 %  
Dítě může získat milující rodinu se všemi možnými otázkami i odpověďmi života10,28 %0,19 %  
vše z uvedených10,28 %0,19 %  
dítě získá rodinu10,28 %0,19 %  
Všechny víše a další10,28 %0,19 %  
úplně stejná pozitiva jako kdyby dítě bylo adoptováno heterosexuálním párem10,28 %0,19 %  
NENÍ V TOM ROZDÍL O JAKÝ SE JEDNÁ PÁR! 10,28 %0,19 %  
dítě bude pravděpodobně torantnější k minoritám10,28 %0,19 %  
VŠECHNY ODPOVĚDI JSOU SPRÁVNĚ10,28 %0,19 %  
Pozitivních faktorů je spousta jak emocionální, finanční zázemí tak vůbec to, že má nějakou "opravdovou" rodinu, což dítě v dětském domově či SOS vesničce ikdyž je snaha vytvořit mu zázemí, nemá.10,28 %0,19 %  
všechno. plus nebude to homofobní spratek co dá na předsudky10,28 %0,19 %  
vše výše zmíněné10,28 %0,19 %  
všechny uvedené možnosti vidím jako pozitivní faktory, které by dítě adoptované homosexuálním párem získalo adopcí10,28 %0,19 %  
Naučí se toleranci, získá domov a zázemí10,28 %0,19 %  
pořád lepší 2 rodiče, než jeden (i když mají odlišnou sexuální orientaci)10,28 %0,19 %  
získá víc, než např.:v dětském domově. Může najít zázemí i oporu, ať u dvou žen či mužů. 10,28 %0,19 %  
Sociální zázemí.Lepší vyhlídky na studium,Dítě získá domov10,28 %0,19 %  
Naučí se toleranci. 10,28 %0,19 %  
Vše10,28 %0,19 %  
Dítě se pravděpodobně naučí tolerovat homosexualitu.10,28 %0,19 %  
Neobyčejný život 10,28 %0,19 %  
vše výšse uvedeno10,28 %0,19 %  
větší možnost rodiny pro romské děti10,28 %0,19 %  
kombinace odpovědí: dítě získá domov, finanční zázemí, sociální zázemí, emocionální podporu, zabrání se sociálnímu vyloučení...10,28 %0,19 %  
dostanou lásku, nebudou mít předsudky10,28 %0,19 %  
kromě výše jmenovaných i schopnost tolerance10,28 %0,19 %  
to, že dítě získá domov, sociální zázemí, atp. to je samozřejmé, ale dalším pozitivním faktorem vidím fakt, že dítě bude vychované bez předsudků. Jinak každá výchova je individuální10,28 %0,19 %  
jiný, nestereotypní pohled na svět, rozšíření obzorů10,28 %0,19 %  
bude viac konfrontované s potrebou tolerancie, ako by mohlo byť v tradičnej rodine10,28 %0,19 %  
řekla bych, že vše výše uvedené...asi ne?10,28 %0,19 %  
naučí se toleranci10,28 %0,19 %  
souhrn výše nabízených faktorů10,28 %0,19 %  
dítě získá domov, otevřenost a toleranci10,28 %0,19 %  
vše z výše uvedeného10,28 %0,19 %  
dítě se naučí toleranci, získá domov a rodinu10,28 %0,19 %  
Dite je více tolerantni k odlisnostem10,28 %0,19 %  
všecho uvedené a navíc získá větší toleranci vůči všemu odlišnému a bude vědět, že život s homosexuálními rodiči je skoro stejný jako s heterosexuálními10,28 %0,19 %  

Graf

8. Hrozí nějaká rizika (jakéhokoliv charakteru) dítěti adoptovanému/vychovávanému homosexuály?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10, Nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano27152,12 %52,12 %  
Ne17834,23 %34,23 %  
Nevím7113,65 %13,65 %  

Graf

 Pokud Vás napadá jiná odpověď, vepiště ji, prosím, do textového pole.

9. Pokud ano, jaká rizika hrozí dítěti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepochopení společností16259,56 %31,15 %  
Sociální vyloučení9233,82 %17,69 %  
Psychické problémy5118,75 %9,81 %  
Psychické násilí4315,81 %8,27 %  
Nedostatek mateřských citů238,46 %4,42 %  
Fyzické násilí114,04 %2,12 %  
Stejná, jako v jakékoli jiné péči.10,37 %0,19 %  
nepochopení druhého pohlaví (než jsou rodiče)10,37 %0,19 %  
stejná jako u adopce kýmkoli jiným - nezvládnutí péče o cizí dítě, neschopnost dospělých unést emoční deprivaci dítěte z ústavní péče atd.10,37 %0,19 %  
Každé dítě potřebuje "MÁMU", a opravdu Homosexuálové si nemohou hrát na mámu+ homosexuálove velice často myslí jen na sebe....Dítě může trpět kyberšikanou ve škole, protože lidská komunita na to není připravená, a to může ovlivnit další rozvoj dítěte10,37 %0,19 %  
Netolerance10,37 %0,19 %  
případné sex. zneužívání10,37 %0,19 %  
nehrozí10,37 %0,19 %  
absence jednoho genderového vzoru (pokud není zastoupen dědečkem, tetou, ...)10,37 %0,19 %  
Hrozí jen běžná rizika, která nelze ovlivnit (ve smyslu: "Chudý bude závidět bohatým, nemocný zdravým apod." a další běžná do té doby, dokud se toto bude pokládat na něco zvláštního10,37 %0,19 %  
nenormální vývoj10,37 %0,19 %  
šikana10,37 %0,19 %  
neorientovanost určení vlastní sexuality10,37 %0,19 %  
Možný nedostatek vlivu druhého pohlaví při výchově a dospívání10,37 %0,19 %  
Není to přirozené, pokud budou děti vychovávány homosexuály, bude jim to připadat jako automatické a správné a je velká pravděpodobnost, že budou takový, jako jejich vychovatelé. 10,37 %0,19 %  
hrozí v podstatě všechno, ale tím netvrdím, že to nehrozí i u normální rodiny10,37 %0,19 %  
rizika stejná jako u adopce heterosexuálním párem10,37 %0,19 %  
možná nepochopení společností, i když doufám, že jsme na to už společnost dost vyspělá10,37 %0,19 %  
nejsou obklopeni skutečnou rodinou !10,37 %0,19 %  
jiné vnímání sexuality, jiné vnímání pojmu rodina či vztahu muže a ženy 10,37 %0,19 %  
šikana ve škole10,37 %0,19 %  
stejná jako u heterosexuálních rodičů...10,37 %0,19 %  
ztrata pochopeni tradicnich roli rodicu otec/matka10,37 %0,19 %  
Nepochopení spolužáky10,37 %0,19 %  
společnost není na toto připravená 10,37 %0,19 %  
Problémy v zaměstnání10,37 %0,19 %  
Absence mužské/ženské energie10,37 %0,19 %  
sexuální orientace dítěte10,37 %0,19 %  
Dítě nedostane dostatek zkušeností od druhého pohlaví10,37 %0,19 %  
absence modely normální rodiny10,37 %0,19 %  
Neosvojí si obrázek mužské a ženské role a funkční "fyziologické" rodiny 10,37 %0,19 %  
stejná jako všem dětem10,37 %0,19 %  
Pokřiven vnímání světa, absence rodičovskéhoho vzoru, absence vnímání mezlidských vztahů, viz základy vývojové psychologie. Není o čem debatovat10,37 %0,19 %  
odpovědi 1-610,37 %0,19 %  
např. výsměch spolužáků, až šikana10,37 %0,19 %  
v rodině bude chybět mužský/ženský element. Což je ovšem stejné i v jiných případech hetero-párů (úmrtí, rozvod..)10,37 %0,19 %  
Posměch10,37 %0,19 %  
Sociální vyloučení zejména v dětství, nepochopení společnosti, psychycké problémy s tím související, Chybějící mužský nebo ženský aspekt, zmatek v oblasti vlastní sexuální orientace10,37 %0,19 %  
jako v každé jiné běžné rodině10,37 %0,19 %  
ale vše se dá řešit... pořád lepší, než když je dítě samo v ústavní péči a bez lásky... společnost by si jistě zvykla a tím by rizika opadly 10,37 %0,19 %  
nepochopení RODINY10,37 %0,19 %  
Problém v pubertě přijmout rodiče stejného pohlaví10,37 %0,19 %  
možná by se mu mohli spolužáci smát, ale šikovná učitelka si s tím poradí a dětem vysvětlí10,37 %0,19 %  
šikana homofóbů (dětí i dospělých)10,37 %0,19 %  
Ale není to vinou adoptujícího páru!10,37 %0,19 %  
stejna jako u bezne adopce10,37 %0,19 %  
sexuální zneužívání "rodiči"10,37 %0,19 %  
špatné působení rodičovských rolí...rodina má být táta a máma,v dospělosti kopírujeme rodiče hlavně pak ve výchově dětí,jednáme jak jednali rodiče..10,37 %0,19 %  
Nesprávný model rodiny, protože dítě pro praktický život by mělo vidět i CHOVÁNÍ obou partnerů. Dva homosexuální jedinci spolu nikdy potomka nezplodí, proto model takové rodiny je umělý a neodpovídá skutečnosti.10,37 %0,19 %  
dítě potřebuje oba aspekty může i zenu a akorát by z toho melo dítě maglajs v hlavě, kdo z nich je mama a kdo tata10,37 %0,19 %  
běžné problémy jaké i v hetero rodinách plus výše uvedené kvůli zabedněnosti postkřesťanské společnosti.10,37 %0,19 %  
Násilí jakéhokoliv druhu a psych. problémy (což ale hrozí i u hetero párů) + navíc nepochopení společnosti a soc. vyloučení10,37 %0,19 %  
vychovávání homosex. párem silně naruší psychický vývoj dítěte. Je to silně nebezbečné vůči dítěti. Dítě přejímá vzory chování/reáliíí od rodičů. 10,37 %0,19 %  
hrozí šikana ve škole - lidi jsou svině a děti tyto názory většinou přebírají od rodičů10,37 %0,19 %  
odkoukání nevhodných vzorců10,37 %0,19 %  
Naprosto překroucené vnímání morálky10,37 %0,19 %  
poškození vzoru pro jeho budoucí partnerství s někým10,37 %0,19 %  

Graf

10. Dvě matky dokážou vychovat dítě lépe než dva otcové.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím17934,42 %34,42 %  
spíše nesouhlasím13926,73 %26,73 %  
nevím10019,23 %19,23 %  
spíše souhlasím7915,19 %15,19 %  
souhlasím234,42 %4,42 %  

Graf

11. Znáte nějakého homosexuála ze svého okruhu přátel, rodiny (popř.: příbuzných)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano42882,31 %82,31 %  
ne9217,69 %17,69 %  

Graf

Nyní následují na závěr otázky demografického charakteru z důvodu přesnějšího zpracování výsledků.

12. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let21240,77 %40,77 %  
Do 18 let12423,85 %23,85 %  
26 - 35 let10920,96 %20,96 %  
36 - 50 let5811,15 %11,15 %  
51+ let173,27 %3,27 %  

Graf

13. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena33263,85 %63,85 %  
Muž18836,15 %36,15 %  

Graf

14. Vaše bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velkoměsto (100000+ obyv.)16231,15 %31,15 %  
Malé město (do 10000 obyv.)15329,42 %29,42 %  
Střední město (10001 - 50000 obyv.)11522,12 %22,12 %  
Velké město (50001 - 100000 obyv.)9017,31 %17,31 %  

Graf

15. Vaše vzdělání (momentálně NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou22443,08 %43,08 %  
Vysokoškolské15830,38 %30,38 %  
Základní10319,81 %19,81 %  
Středoškolské bez maturity305,77 %5,77 %  
Bez vzdělání50,96 %0,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Hrozí nějaká rizika (jakéhokoliv charakteru) dítěti adoptovanému/vychovávanému homosexuály?

 • odpověď Ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek mateřských citů na otázku 9. Pokud ano, jaká rizika hrozí dítěti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psychické násilí na otázku 9. Pokud ano, jaká rizika hrozí dítěti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Psychické problémy na otázku 9. Pokud ano, jaká rizika hrozí dítěti?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepochopení společností na otázku 9. Pokud ano, jaká rizika hrozí dítěti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální vyloučení na otázku 9. Pokud ano, jaká rizika hrozí dítěti?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Dokážou 2 ženy/2 muži správně vychovávat dítě?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzické násilí na otázku 9. Pokud ano, jaká rizika hrozí dítěti?

12. Váš věk:

 • odpověď Do 18 let:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 15. Vaše vzdělání (momentálně NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Je pro Vás důležité, které pohlaví vychovává dítě?

2. Smí homosexuální páry v rámci registrovaného partnerství dle zákonů ČR adoptovat dítě?

3. Měli by homosexuálové adoptovat děti (např.: z problémových rodin, dětských domovů, odložené děti, atp.)?

4. Mohla by sexuální orientace adoptivních rodičů ovlivnit sexuální orientaci dítěte?

5. Dokážou 2 ženy/2 muži správně vychovávat dítě?

6. Přináší tento způsob adopce/výchovy nějaké pozitivní faktory?

7. Pokud ano, jaké vidíte pozitivní faktory?

8. Hrozí nějaká rizika (jakéhokoliv charakteru) dítěti adoptovanému/vychovávanému homosexuály?

9. Pokud ano, jaká rizika hrozí dítěti?

10. Dvě matky dokážou vychovat dítě lépe než dva otcové.

11. Znáte nějakého homosexuála ze svého okruhu přátel, rodiny (popř.: příbuzných)?

12. Váš věk:

13. Vaše pohlaví:

14. Vaše bydliště:

15. Vaše vzdělání (momentálně NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Je pro Vás důležité, které pohlaví vychovává dítě?

2. Smí homosexuální páry v rámci registrovaného partnerství dle zákonů ČR adoptovat dítě?

3. Měli by homosexuálové adoptovat děti (např.: z problémových rodin, dětských domovů, odložené děti, atp.)?

4. Mohla by sexuální orientace adoptivních rodičů ovlivnit sexuální orientaci dítěte?

5. Dokážou 2 ženy/2 muži správně vychovávat dítě?

6. Přináší tento způsob adopce/výchovy nějaké pozitivní faktory?

7. Pokud ano, jaké vidíte pozitivní faktory?

8. Hrozí nějaká rizika (jakéhokoliv charakteru) dítěti adoptovanému/vychovávanému homosexuály?

9. Pokud ano, jaká rizika hrozí dítěti?

10. Dvě matky dokážou vychovat dítě lépe než dva otcové.

11. Znáte nějakého homosexuála ze svého okruhu přátel, rodiny (popř.: příbuzných)?

12. Váš věk:

13. Vaše pohlaví:

14. Vaše bydliště:

15. Vaše vzdělání (momentálně NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Přikryl, J.Adopce dětí homosexuály - správná věc? (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://adopce-deti-homosexualy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.