Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Adopce dětí v ČR

Adopce dětí v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Nováková
Šetření:03. 11. 2013 - 10. 11. 2013
Počet respondentů:405
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milý respondenti,

leží před Vámi dotazník, který slouží k zjištění názoru lidí ve věkovém rozmezí 20 - 30 a 40 - 5 na adopci dětí v České republice. Výsledky budou použity pro praktickou část mé bakalářské práce. Dotazník obsahuje 12 uzavřených otázek a jeho vyplnění Vám zabere maximálně 5 minut. Ujišťuji Vás, že dotazník je anonymní a neexistuje v něm správná ani špatná odpověď. Jedná se pouze o vlastní názor respondentů.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena35286,91 %86,91 %  
Muž5313,09 %13,09 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 3027968,89 %68,89 %  
31 - 406616,3 %16,3 %  
41 - 50409,88 %9,88 %  
51 a více204,94 %4,94 %  

Graf

3. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední20350,12 %50,12 %  
VŠ, VOŠ19147,16 %47,16 %  
Základní112,72 %2,72 %  

Graf

4. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný (á)21553,09 %53,09 %  
Žiji v partnerském vztahu8821,73 %21,73 %  
Ženatý/vdaná8821,73 %21,73 %  
Rozvedený (á)143,46 %3,46 %  

Graf

5. Máte děti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne29272,1 %72,1 %  
ano11327,9 %27,9 %  

Graf

6. Máte v okolí někoho, kdo má adoptované dítě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20650,86 %50,86 %  
ano19949,14 %49,14 %  

Graf

7. Dokázal(a) byste si adoptovat dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano19447,9 %47,9 %  
Ano12731,36 %31,36 %  
Spíše ne6917,04 %17,04 %  
Ne153,7 %3,7 %  

Graf

8. Kdo myslíte, že je pro dítě opravdový rodič?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ten, kdo ho vychovává39096,3 %96,3 %  
Ten, kdo dítě zplodí153,7 %3,7 %  

Graf

9. Bál(a) byste se, že dítě zdědí geny po svých biologických rodičích, které nejsou společensky vhodně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano16440,49 %40,49 %  
Spíše ne12230,12 %30,12 %  
Ano10626,17 %26,17 %  
Ne133,21 %3,21 %  

Graf

10. Dokázal(a) byste si adoptovat dítě jiného etinika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne17142,22 %42,22 %  
Spíše ano10726,42 %26,42 %  
Ne6816,79 %16,79 %  
Ano5914,57 %14,57 %  

Graf

11. Byl(a) byste schopna si osvojit lehce nemocné dítě (např.: šelest na srdci, Diabetes, Hepatitida typu A atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne15037,04 %37,04 %  
Spíše ano14636,05 %36,05 %  
Ne5714,07 %14,07 %  
Ano5212,84 %12,84 %  

Graf

12. Když byste se rozhodl(a) pro adopci, v jaké věkové hranici by se měl věk dítěte pohybovat

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 437191,6 %91,6 %  
5 - 10297,16 %7,16 %  
11 a více51,23 %1,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Máte děti

  • odpověď ano:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 - 50 na otázku 2. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dosažené vzdělání

4. Rodinný stav

5. Máte děti

6. Máte v okolí někoho, kdo má adoptované dítě?

7. Dokázal(a) byste si adoptovat dítě?

8. Kdo myslíte, že je pro dítě opravdový rodič?

9. Bál(a) byste se, že dítě zdědí geny po svých biologických rodičích, které nejsou společensky vhodně?

10. Dokázal(a) byste si adoptovat dítě jiného etinika?

11. Byl(a) byste schopna si osvojit lehce nemocné dítě (např.: šelest na srdci, Diabetes, Hepatitida typu A atd.)

12. Když byste se rozhodl(a) pro adopci, v jaké věkové hranici by se měl věk dítěte pohybovat

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Dosažené vzdělání

4. Rodinný stav

5. Máte děti

6. Máte v okolí někoho, kdo má adoptované dítě?

7. Dokázal(a) byste si adoptovat dítě?

8. Kdo myslíte, že je pro dítě opravdový rodič?

9. Bál(a) byste se, že dítě zdědí geny po svých biologických rodičích, které nejsou společensky vhodně?

10. Dokázal(a) byste si adoptovat dítě jiného etinika?

11. Byl(a) byste schopna si osvojit lehce nemocné dítě (např.: šelest na srdci, Diabetes, Hepatitida typu A atd.)

12. Když byste se rozhodl(a) pro adopci, v jaké věkové hranici by se měl věk dítěte pohybovat

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, N.Adopce dětí v ČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://adopce-deti-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.