Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ADRA

ADRA

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ilona Šimčíková
Šetření:11. 06. 2014 - 16. 06. 2014
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

 

prosím Vás o vyplnění tohoto dotazníku pro mou osobní potřebu. Píši diplomovou práci o humanitární organizaci ADRA a chci do té práce zařadit i průzkum veřejného mínění o této humanitární organizaci. Budu velice ráda, budete-li ochotni vyplnit těchto pár, níže uvedených, otázek.

Odpovědi respondentů

1. Slyšeli jste někdy o humanitární organizaci ADRA?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1878,26 %78,26 %  
ne521,74 %21,74 %  

Graf

2. Odkud jste se o humanitární organizaci ADRA dověděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z novin, internetu, tiskovin1460,87 %60,87 %  
z TV834,78 %34,78 %  
odjinud417,39 %17,39 %  
od přátel, známých313,04 %13,04 %  

Graf

3. Přispěl(a) jste někdy humanitární organizaci ADRA?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1878,26 %78,26 %  
ano521,74 %21,74 %  

Graf

4. Pokud ano, jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepřispěl(a)1878,26 %78,26 %  
DMS417,39 %17,39 %  
finanční dar28,7 %8,7 %  
oblečení, drogistické zboží14,35 %4,35 %  
dobrovolnictvim14,35 %4,35 %  

Graf

5. Znáte i některé jiné humanitární organizace?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne626,09 %26,09 %  
ano28,7 %8,7 %  
unicef28,7 %8,7 %  
Charita, Člověk v tísni, Fond ohrožených dětí14,35 %4,35 %  
člověk v tísni, lékaři bez hranic14,35 %4,35 %  
Pro-Contact např.14,35 %4,35 %  
Charita, Člověk v tísni, Červený kříž14,35 %4,35 %  
paraple, naděje,nadace Olgy Havlové14,35 %4,35 %  
člověk v tisni14,35 %4,35 %  
vím, že existují, ale na názvy si nevzpomenu14,35 %4,35 %  
ostatní odpovědi konkrétně si nevzpomenu
Amnesty International
Člověk v tísni, Unicef
ano - člověk v tísni a další
vím o 3 ale nevzpomenu si na jména :)
ano, například amnesty international, člověk v tísni, lékaři bez hranic...
626,09 %26,09 % 

Graf

6. Víte, co je náplní činnosti humanitární organizace ADRA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
humanitární a rozvojová pomoc v ČR i zahraničí1460,87 %60,87 %  
pomoc při mimořádných událostech834,78 %34,78 %  
pomoc seniorům, dětem a zdravotně postiženým417,39 %17,39 %  
nevím417,39 %17,39 %  
osvětová a vzdělávací činnost417,39 %17,39 %  
provozování charitativních obchodů28,7 %8,7 %  
90% vybraných peněz si ponechá majitel a ten zbytek se teda aby se neřeklo dá potřebným (jako u všech těchto organizací)14,35 %4,35 %  
?14,35 %4,35 %  
-14,35 %4,35 %  

Graf

7. Shledáváte smysl v činnosti humanitární organizace ADRA?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1460,87 %60,87 %  
nevím626,09 %26,09 %  
ne313,04 %13,04 %  

Graf

8. Považujete humanitární organizaci ADRA za důvěryhodnou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1356,52 %56,52 %  
nevím730,43 %30,43 %  
ne313,04 %13,04 %  

Graf

9. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1460,87 %60,87 %  
muž939,13 %39,13 %  

Graf

10. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-301252,17 %52,17 %  
31-45834,78 %34,78 %  
46-6028,7 %8,7 %  
14-1814,35 %4,35 %  

Graf

11. Vyznání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ateista939,13 %39,13 %  
nevyjádřil(a) se939,13 %39,13 %  
věřící521,74 %21,74 %  

Graf

12. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
939,13 %39,13 %  
834,78 %34,78 %  
VOŠ313,04 %13,04 %  
313,04 %13,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šimčíková, I.ADRA (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://adra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.