Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Abstraktní datové struktury ve výukové aplikaci

Abstraktní datové struktury ve výukové aplikaci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Podroužek
Šetření:30. 03. 2012 - 01. 04. 2012
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.56
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

tento dotazník slouží k získání informací o základních představách případných uživatelů výukové aplikace zaměřující se na abstraktní datové struktury, jejichž vyhodnocením získá autor dotazníku předpoklady pro návrh aplikace a výuky.

Odpovědi respondentů

1. Zajímali jste se někdy o programování bez ohledu na programovací jazyk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NEotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2256,41 %56,41 %  
NE1743,59 %43,59 %  

Graf

2. V jakém studijním období jste se o programování zajímali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Už na střední škole (odborně zaměřené školy, učiliště, gymnázia).1463,64 %35,9 %  
Již na základní škole.418,18 %10,26 %  
Až na vysoké škole.418,18 %10,26 %  

Graf

3. Setkali jste se někdy s problematikou abstraktních datových struktur (spojový seznam, fronta, zásobník, binární vyhledávací strom, AVL strom, Red-black strom, minimální a maximální halda apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 4, NEotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2051,28 %51,28 %  
ANO1948,72 %48,72 %  

Graf

4. V jakém studijním období jste se setkali s abstraktními datovými strukturami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Až na vysoké škole.1157,89 %28,21 %  
Už na střední škole (odborně zaměřené školy, učiliště, gymnázia).736,84 %17,95 %  
Na vyšší odborné škole.15,26 %2,56 %  

Graf

5. Dokázali byste naprogramovat jakoukoliv vámi zvolenou abstraktní datovou strukturu bez ohledu na programovací jazyk? (Pokud jste v otázce č. 1, nebo č. 3 odpověděli NE, pak tuto otázku nevyplňujte)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NEMYSLÍM SI1352 %33,33 %  
MOŽNÁ936 %23,08 %  
URČITĚ312 %7,69 %  

Graf

6. Představte si animaci, která má za cíl vysvětlit nějakou problematiku. V případě sledování výukové animace upřednostňujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uvítal/a bych možnost stát se součástí animace skrze interaktivní prvky (animace vás přůběžně vyzve k různým úkonům, například zvolte název přidávaného prvku, vložte vlastní posloupnost čísel atd.)2264,71 %56,41 %  
spokojím se s ukázkovou animací bez možnosti interakce (animace se vás na nic neptá, pouze vysvětluje všechny možné varianty na příkladech)1235,29 %30,77 %  

Graf

7. Uvítali byste zavedení osnovy, která umožňuje volný pohyb v částech animace skrze odkazů (pro možnost přeskočení, či vrácení se zpět na jinou část tématu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3384,62 %84,62 %  
NE615,38 %15,38 %  

Graf

8. Pokud byste vyhledávali informace o nějaké problematice (např. ke studiu), využijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
webové stránky (včetně internetových encyklopedií)3487,18 %87,18 %  
videa (např. na serveru youtube)2051,28 %51,28 %  
výukové aplikace (flashové aplikace, applety atd.)1743,59 %43,59 %  
články v časopisech1538,46 %38,46 %  
elektronické knihy1333,33 %33,33 %  
tištěné knihy1333,33 %33,33 %  

Graf

9. Pakliže by se aplikace umístila na internetové stránky, uvítali byste možnost spuštění aplikace offline, tedy možnost stáhnout si ji na disk, či na jiné paměťové medium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3384,62 %84,62 %  
NE615,38 %15,38 %  

Graf

10. Vyberte věkovou skupinu do které patříte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 21 do 25 let včetně2974,36 %74,36 %  
od 16 do 20 let včetně820,51 %20,51 %  
do 15 let včetně12,56 %2,56 %  
od 26 let a více12,56 %2,56 %  

Graf

11. Jaké je vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MUŽSKÉ2974,36 %74,36 %  
ŽENSKÉ1025,64 %25,64 %  

Graf

12. Jste studentem, nebo učitelem ve vzdělávacím zařízení se zaměřením na IT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2461,54 %61,54 %  
NE1538,46 %38,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Podroužek, V.Abstraktní datové struktury ve výukové aplikaci (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://adsvapp.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.