Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Afektivní náboj hudebních stimulů

Afektivní náboj hudebních stimulů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Keřková
Šetření:12. 09. 2016 - 26. 09. 2016
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:33,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vítejte a děkujeme za zájem o účast!

Výsledky této přípravné studie poslouží ke kontrolovanému zpracování dílčího experimentu projektu na téma emocionální reaktivity u osob s onemocněním schizofrenního spektra. 

Na následujících stránkách Vám bude předloženo 9 půlminutových hudebních ukázek. Každou ukázku si prosím pozorně poslechněte a ohodnoťte ji na základě její libosti a budivosti, tedy do jaké míry ukázka vyjadřuje kladné až záporné emoce a do jaké míry vyjadřuje energické až klidné emoce. Nakonec prosím uveďte, jak moc se Vám samotným ukázka líbí. Hodnocení si budete moci vyzkoušet na zkušební ukázce.

Na začátku dotazníku budete požádáni o některá demografická a klinická data. Pamatujte, že Vás dle Vašich odpovědí nebude možno identifikovat. 

Studie je vhodná pro účastníky starší 18 let. Předpokládaná časová náročnost vyplnění činí 15 minut.

Studie probíhá v rámci projektu <psychohudba.cz> a pod záštitou programu Lékařské psychologie a psychopatologie při 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V případě jakýchkoli dotazů i připomínek se prosím obraťte na Barboru Keřkovou na mailové adrese Kerkova@gmail.com.

Odpovědi respondentů

1. Jsem obeznámen(a) s cílem a obsahem této studie, jsem starší 18 let a souhlasím se svou účastí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.49100 %100 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24714,29 %14,29 %  
23510,2 %10,2 %  
2748,16 %8,16 %  
2548,16 %8,16 %  
2036,12 %6,12 %  
2236,12 %6,12 %  
2636,12 %6,12 %  
1936,12 %6,12 %  
3124,08 %4,08 %  
2124,08 %4,08 %  
ostatní odpovědi 28
30
45
43
38
44
34
39
18
57
29
1326,53 %26,53 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.22
Minimum:19
Maximum:44
Variační rozpětí:25
Rozptyl:33.45
Směrodatná odchylka:5.78
Medián:25
Modus:24

Graf

3. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3775,51 %75,51 %  
Muž1224,49 %24,49 %  

Graf

4. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2448,98 %48,98 %  
Bakalářské1020,41 %20,41 %  
Magisterské1020,41 %20,41 %  
Střední s výučním listem36,12 %6,12 %  
Základní/ střední bez výučního listu nebo maturity12,04 %2,04 %  
Doktorské12,04 %2,04 %  

Graf

5. Bylo Vám diagnostikováno, léčíte se nebo jste se v minulosti léčil(a) z onemocnění schizofrenního okruhu?

Onemocnění schizofrenního okruhu zahrnují schizofrenii, schizoafektivní poruchu a schizofreniformní či akutní psychotickou poruchu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemám takovou zkušenost se schizofrenním onemocněním.4489,8 %89,8 %  
Ano, mám takovou zkušenost se schizofrenním onemocněním.510,2 %10,2 %  

Graf

6. Vyskytují se onemocnění schizofrenního okruhu u Vašich prarodičů, rodičů nebo sourozenců?

Onemocnění schizofrenního okruhu zahrnují schizofrenii, schizoafektivní poruchu a schizofreniformní či akutní psychotickou poruchu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nevyskytují.4285,71 %85,71 %  
Nevím.510,2 %10,2 %  
Ano, vyskytují.24,08 %4,08 %  

Graf

7. Trpíte v současné době jiným psychiatrickým onemocněním?

Zaškrtněte pouze ty typy onemocnění, které Vám byly profesionálně diagnostikovány či ze kterých se v současné době léčite.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nebylo mi diagnostikováno ani se neléčím z žádného psychiatrického onemocnění.3469,39 %69,39 %  
Porucha nálad: deprese, bipolární afektivní porucha I nebo II918,37 %18,37 %  
Neurotická porucha: úzkostná porucha, fobie, obsedantně kompulzivní porucha, post-traumatická porucha, konverze a somatoformní poruchy816,33 %16,33 %  
Drogová závislost: závislost na alkoholu, lécích, či psychoaktivních látkách36,12 %6,12 %  

Graf

 

 

8. Zkušební ukázka

Na ukázce z filmu Nahý oběd (Cronenberg, 1991) a z experimentální baterie Soundtracks (Eerola & Vuoskoski, 2011) si můžete vyzkoušet postup hodnocení. Pokud Vám video nejde přehrát, zkuste kliknout zde (video se otevře v novém okně).

V podotázce "Libost" hodnotíte libost ukázky, tedy do jaké míry ukázka vyjadřuje záporné (---) až kladné (+++) emoce. Pamatujte prosím, že zde nehodnotíte, jak moc se Vám samotným ukázka líbí, nýbrž jak libá se ukázka sama snaží být.

V podotázce "Budivost" hodnotíte budivost ukázky, tedy do jaké míry ukázka vyjadřuje klidné (---) až energické (+++) emoce. Nad hodnocením se samozřejmě nemusíte dlouze zamýšlet, každý názor je správný!

V podotázce "Preference" nakonec uveďte, jak se Vám samotným ukázka nelíbí či líbí.

 

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

 

9. Ukázka D

Ohodnoťte prosím ukázku D. Pokud Vám video nejde přehrát, zkuste kliknout zde (video se otevře v novém okně).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

 

10. Ukázka G

Ohodnoťte prosím ukázku G. Pokud Vám video nejde přehrát, zkuste kliknout zde (video se otevře v novém okně).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

 

11. Ukázka A

Ohodnoťte prosím ukázku A. Pokud Vám video nejde přehrát, zkuste kliknout zde (video se otevře v novém okně).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

 

12. Ukázka I

Ohodnoťte prosím ukázku I. Pokud Vám video nejde přehrát, zkuste kliknout zde (video se otevře v novém okně).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

 

13. Ukázka F

Ohodnoťte prosím ukázku F. Pokud Vám video nejde přehrát, zkuste kliknout zde (video se otevře v novém okně).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

 

14. Ukázka B

Ohodnoťte prosím ukázku B. Pokud Vám video nejde přehrát, zkuste kliknout zde (video se otevře v novém okně).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

 

15. Ukázka C

Ohodnoťte prosím ukázku C. Pokud Vám video nejde přehrát, zkuste kliknout zde (video se otevře v novém okně).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

 

16. Ukázka E

Ohodnoťte prosím ukázku E. Pokud Vám video nejde přehrát, zkuste kliknout zde (video se otevře v novém okně).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

 

17. Ukázka H

Ohodnoťte prosím ukázku H. Pokud Vám video nejde přehrát, zkuste kliknout zde (video se otevře v novém okně).

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Ukázka D

  • odpověď Budivost=++:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Libost=- na otázku 10. Ukázka G

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem obeznámen(a) s cílem a obsahem této studie, jsem starší 18 let a souhlasím se svou účastí.

2. Věk:

3. Pohlaví:

4. Dosažené vzdělání:

5. Bylo Vám diagnostikováno, léčíte se nebo jste se v minulosti léčil(a) z onemocnění schizofrenního okruhu?

6. Vyskytují se onemocnění schizofrenního okruhu u Vašich prarodičů, rodičů nebo sourozenců?

7. Trpíte v současné době jiným psychiatrickým onemocněním?

8. Zkušební ukázka

9. Ukázka D

10. Ukázka G

11. Ukázka A

12. Ukázka I

13. Ukázka F

14. Ukázka B

15. Ukázka C

16. Ukázka E

17. Ukázka H

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem obeznámen(a) s cílem a obsahem této studie, jsem starší 18 let a souhlasím se svou účastí.

2. Věk:

3. Pohlaví:

4. Dosažené vzdělání:

5. Bylo Vám diagnostikováno, léčíte se nebo jste se v minulosti léčil(a) z onemocnění schizofrenního okruhu?

6. Vyskytují se onemocnění schizofrenního okruhu u Vašich prarodičů, rodičů nebo sourozenců?

7. Trpíte v současné době jiným psychiatrickým onemocněním?

8. Zkušební ukázka

9. Ukázka D

10. Ukázka G

11. Ukázka A

12. Ukázka I

13. Ukázka F

14. Ukázka B

15. Ukázka C

16. Ukázka E

17. Ukázka H

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Keřková, B.Afektivní náboj hudebních stimulů (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://afektivni-naboj-hudby.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.