Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aféra na plzeňských právech

Aféra na plzeňských právech

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Novosadová
Šetření:14. 11. 2009 - 23. 11. 2009
Počet respondentů:58
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.95
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění dotazníku na téma Aféra na plzeňských právech. Veškeré získané informace budou zpracovány anonymně. Předem děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Zaregistroval/a jste aféru okolo plzeňských práv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 5798,28 %98,28 %  
Ne11,72 %1,72 %  

Graf

2. Co si o této aféře myslíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to neskutečné.2747,37 %46,55 %  
Je to běžné i na jinych školách, jen se o tom neví.1831,58 %31,03 %  
Nějak mě to nepřekvapuje.1119,3 %18,97 %  
plzeňská práva měla špatnou pověst již předtím11,75 %1,72 %  

Graf

3. Kolik by mohlo podle vás být "rychlostudentů" celkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 - 1001322,81 %22,41 %  
nevím1221,05 %20,69 %  
400 a více1119,3 %18,97 %  
100 - 2001017,54 %17,24 %  
do 50610,53 %10,34 %  
200 - 40058,77 %8,62 %  

Graf

4. Jste pro zveřejnění seznamu "rychlostudentů"?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4884,21 %82,76 %  
ne58,77 %8,62 %  
nevím47,02 %6,9 %  

Graf

5. Měly by být "rychlostudentům" odebrány jejich tituly?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4985,96 %84,48 %  
nevím58,77 %8,62 %  
ne35,26 %5,17 %  

Graf

6. Co by podle vás tato kauza mohla způsobit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ztrátu úcty k VŠ v celé České republice2645,61 %44,83 %  
snížení zájmu o studium práv v Plzni2340,35 %39,66 %  
zánik fakulty35,26 %5,17 %  
všechny odpovědi11,75 %1,72 %  
Znevažování nevinných studentů z PF v Plzni.11,75 %1,72 %  
vše z nabízených odpovědí11,75 %1,72 %  
ve finále asi nic11,75 %1,72 %  
ztrátu úcty ke všem studentům univerzity v Plzni11,75 %1,72 %  

Graf

7. Má podle vás kauza dopad na uplatnění absolventů plzeňských práv?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4273,68 %72,41 %  
nevím1221,05 %20,69 %  
ne35,26 %5,17 %  

Graf

8. Jak by se podle vás dala tato aféra řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důkladně vyšetřit plagiáty a viníky potrestat4477,19 %75,86 %  
zrušit fakultu712,28 %12,07 %  
zvolit nové vedení fakulty47,02 %6,9 %  
vše ututlat a dál neřešit23,51 %3,45 %  

Graf

9. Kdyby to bylo ve vašich možnostech, koupili byste si titul?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11, Nevímotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4680,7 %79,31 %  
Nevím610,53 %10,34 %  
Ano58,77 %8,62 %  

Graf

10. Kolik byste byli ochotni za titul zaplatit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 - 100 tis. Kč360 %5,17 %  
do 50 tis. Kč120 %1,72 %  
100 - 200 tis. Kč120 %1,72 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4577,59 %77,59 %  
Muž1322,41 %22,41 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 253763,79 %63,79 %  
26 - 351322,41 %22,41 %  
do 1846,9 %6,9 %  
36 - 4523,45 %3,45 %  
46 - 5523,45 %3,45 %  

Graf

13. Povolání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student4374,14 %74,14 %  
zaměstnaný1118,97 %18,97 %  
osoba samostatně výdělečně činná35,17 %5,17 %  
nezaměstnaný11,72 %1,72 %  

Graf

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou2746,55 %46,55 %  
1932,76 %32,76 %  
základní712,07 %12,07 %  
VOŠ35,17 %5,17 %  
střední škola23,45 %3,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Novosadová, L.Aféra na plzeňských právech (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://afera-na-plzenskych-pravech.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.