Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Agentury domácí péče

Agentury domácí péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Šárka Hozáková
Šetření:09. 01. 2013 - 31. 01. 2013
Počet respondentů:67
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:funkční email
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Šárka Hozáková. Jsem studentkou vysoké školy Svaté Alžběty. Tento dotazník bude sloužit jako materiál pro vypracování mé diplomové práce.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5886,57 %86,57 %  
muž913,43 %13,43 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-403146,27 %46,27 %  
41-603146,27 %46,27 %  
61-7045,97 %5,97 %  
71-8011,49 %1,49 %  

Graf

3. Vaše bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2943,28 %43,28 %  
jiné město2841,79 %41,79 %  
vesnice1014,93 %14,93 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou2841,79 %41,79 %  
Vysoká škola II. st. Mgr., PhD., ...1725,37 %25,37 %  
Vysoká škola I. st. Bc.1420,9 %20,9 %  
Vyšší odborné vzdělání57,46 %7,46 %  
Základní22,99 %2,99 %  
Odborné s výučním listem11,49 %1,49 %  

Graf

5. Rodinný stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženatý/vdaná2841,79 %41,79 %  
svobodný/á1928,36 %28,36 %  
rozvedený/á1928,36 %28,36 %  
vdovec/vdova11,49 %1,49 %  

Graf

6. Osoby žijící ve Vaší domácnosti (včetně Vás)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tři a více4364,18 %64,18 %  
dvojice1826,87 %26,87 %  
sám68,96 %8,96 %  

Graf

7. Máte ve svém okolí osobu, u které došlo, nebo právě dochází ke ztrátě soběstačnosti a tudíž se objevila závislot na druhé osobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2638,81 %38,81 %  
ano, u osoby, která už nežije1826,87 %26,87 %  
ano, u osoby, se kterou nežiji ve společné domácnosti1826,87 %26,87 %  
ano, u osoby, se kterou žiji ve společné domácnosti57,46 %7,46 %  

Graf

8. Došlo u Vás v minulosti ke ztrátě soběstačnosti, například v důsledku úrazu a tudíž se objevila nutnost pomoci druhé osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5074,63 %74,63 %  
ano1725,37 %25,37 %  

Graf

9. Již jste se setkal s prací agentury domácí péče, ať už šlo o Vaši osobu, či o někoho ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4262,69 %62,69 %  
ano, šlo o osobu mě blízkou2537,31 %37,31 %  

Graf

10. Slyšeli jste, nebo jste četli o agenturách domácí péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6089,55 %89,55 %  
ne710,45 %10,45 %  

Graf

11. Víte o nějaké agentuře domácí péče praktikující v okolí Vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4059,7 %59,7 %  
ne2740,3 %40,3 %  

Graf

12. Kde byste hledali potřebné informace o agenturách domácí péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z veřejných informačních zdrojů (televize, tisk, internet)4059,7 %59,7 %  
u praktického, či odborného lékaře2232,84 %32,84 %  
u lidí ve svém okolí34,48 %4,48 %  
na obecním úřadě11,49 %1,49 %  
u všeobecné sestry11,49 %1,49 %  

Graf

13. Máte zájem dozvědět se více informací o agenturách domácí péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4567,16 %67,16 %  
ne2232,84 %32,84 %  

Graf

14. Jaký způsob zprostředkování informací z oblasti agentur domácí péče by Vám nejvíce vyhovoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
webové stránky3958,21 %58,21 %  
ústní, pomocí rozhovoru (lékař, sestra)1420,9 %20,9 %  
prezentace v médiích811,94 %11,94 %  
informační brožura68,96 %8,96 %  

Graf

15. Víte komu jsou poskytovány služby agentur domácí péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro kohokoliv, kdo potřebuje pomoci, bez ohledu na věk, nebo postižení6597,01 %97,01 %  
pouze pro dlouhodobě nemocné osoby22,99 %2,99 %  

Graf

16. Víte za jakých okolností je možno předepsat služby agentury domácí péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při změně zdravostního stavu klienta, kdy je odkázán na odbornou pomoc druhé osoby4465,67 %65,67 %  
pokud se nechce, nebo nemůže o klienta postarat rodina, nebo někdo blízký1522,39 %22,39 %  
pokud klient nezvládá chod domácnosti (uklidit si, uvařit si)811,94 %11,94 %  

Graf

17. Víte na koho je potřeba se obrátit s žádostí o poskytnutí služeb agentury domácí péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na praktického lékaře, či ošetřujícího lékaře v nemocnici4262,69 %62,69 %  
na úředníka sociálního odboru2029,85 %29,85 %  
na někoho jiného57,46 %7,46 %  

Graf

18. Myslíte si, že ošetřovatelská péče (aplikace injekcí, infuzí, převazy ran, měření krevního tlaku, rehabilitace) poskytovaná agenturami domácí péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3958,21 %58,21 %  
ano2841,79 %41,79 %  

Graf

19. Mohou všeobecné sestry z agenur domácí péče docházet také do pečovatelských domů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5277,61 %77,61 %  
ne1522,39 %22,39 %  

Graf

20. Víte, jaká je časová dostupnost agentur domácí péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neomezená (24 hodin denně, 365 dní v roce)3552,24 %52,24 %  
všední dny neomezeně, o víkendech a svátcích pouze dopoledne1928,36 %28,36 %  
časově omezená, pouze pracovní doba (8 hodin denně, od pondělí do pátku)811,94 %11,94 %  
jiná57,46 %7,46 %  

Graf

21. Víte jaká může být maximální frekvence návštěv klienta agenturou domácí péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícekrát denně2334,33 %34,33 %  
2x denně1725,37 %25,37 %  
3x denně1623,88 %23,88 %  
1x denně1116,42 %16,42 %  

Graf

22. Jaké činnosti může poskytovat agentura domácí péče v rámci zdravotní péče v prostředí klienta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aplikace léků a infuzí, doprovod k lékaři, obstarávání nákupů, donáška obědů, převazy a ošetřování ran4364,18 %64,18 %  
aplikace léků a infuzí, pževazy ran, rehabilitace, odběry krve2435,82 %35,82 %  

Graf

23. Myslíte si, že je možne od agentur domácí péče zapůjčit pomůcky pro ošetřování nemocných?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5683,58 %83,58 %  
ne1116,42 %16,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

  • odpověď 18-40:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á na otázku 5. Rodinný stav:

12. Kde byste hledali potřebné informace o agenturách domácí péče?

  • odpověď z veřejných informačních zdrojů (televize, tisk, internet):
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Myslíte si, že je možne od agentur domácí péče zapůjčit pomůcky pro ošetřování nemocných?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vaše bydliště:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Rodinný stav:

6. Osoby žijící ve Vaší domácnosti (včetně Vás)

7. Máte ve svém okolí osobu, u které došlo, nebo právě dochází ke ztrátě soběstačnosti a tudíž se objevila závislot na druhé osobě?

8. Došlo u Vás v minulosti ke ztrátě soběstačnosti, například v důsledku úrazu a tudíž se objevila nutnost pomoci druhé osoby?

9. Již jste se setkal s prací agentury domácí péče, ať už šlo o Vaši osobu, či o někoho ve Vašem okolí?

10. Slyšeli jste, nebo jste četli o agenturách domácí péče?

11. Víte o nějaké agentuře domácí péče praktikující v okolí Vašeho bydliště?

12. Kde byste hledali potřebné informace o agenturách domácí péče?

13. Máte zájem dozvědět se více informací o agenturách domácí péče?

14. Jaký způsob zprostředkování informací z oblasti agentur domácí péče by Vám nejvíce vyhovoval?

15. Víte komu jsou poskytovány služby agentur domácí péče?

16. Víte za jakých okolností je možno předepsat služby agentury domácí péče?

17. Víte na koho je potřeba se obrátit s žádostí o poskytnutí služeb agentury domácí péče?

18. Myslíte si, že ošetřovatelská péče (aplikace injekcí, infuzí, převazy ran, měření krevního tlaku, rehabilitace) poskytovaná agenturami domácí péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou?

19. Mohou všeobecné sestry z agenur domácí péče docházet také do pečovatelských domů?

20. Víte, jaká je časová dostupnost agentur domácí péče?

21. Víte jaká může být maximální frekvence návštěv klienta agenturou domácí péče?

22. Jaké činnosti může poskytovat agentura domácí péče v rámci zdravotní péče v prostředí klienta?

23. Myslíte si, že je možne od agentur domácí péče zapůjčit pomůcky pro ošetřování nemocných?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Vaše bydliště:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Rodinný stav:

6. Osoby žijící ve Vaší domácnosti (včetně Vás)

7. Máte ve svém okolí osobu, u které došlo, nebo právě dochází ke ztrátě soběstačnosti a tudíž se objevila závislot na druhé osobě?

8. Došlo u Vás v minulosti ke ztrátě soběstačnosti, například v důsledku úrazu a tudíž se objevila nutnost pomoci druhé osoby?

9. Již jste se setkal s prací agentury domácí péče, ať už šlo o Vaši osobu, či o někoho ve Vašem okolí?

10. Slyšeli jste, nebo jste četli o agenturách domácí péče?

11. Víte o nějaké agentuře domácí péče praktikující v okolí Vašeho bydliště?

12. Kde byste hledali potřebné informace o agenturách domácí péče?

13. Máte zájem dozvědět se více informací o agenturách domácí péče?

14. Jaký způsob zprostředkování informací z oblasti agentur domácí péče by Vám nejvíce vyhovoval?

15. Víte komu jsou poskytovány služby agentur domácí péče?

16. Víte za jakých okolností je možno předepsat služby agentury domácí péče?

17. Víte na koho je potřeba se obrátit s žádostí o poskytnutí služeb agentury domácí péče?

18. Myslíte si, že ošetřovatelská péče (aplikace injekcí, infuzí, převazy ran, měření krevního tlaku, rehabilitace) poskytovaná agenturami domácí péče je plně hrazena zdravotní pojišťovnou?

19. Mohou všeobecné sestry z agenur domácí péče docházet také do pečovatelských domů?

20. Víte, jaká je časová dostupnost agentur domácí péče?

21. Víte jaká může být maximální frekvence návštěv klienta agenturou domácí péče?

22. Jaké činnosti může poskytovat agentura domácí péče v rámci zdravotní péče v prostředí klienta?

23. Myslíte si, že je možne od agentur domácí péče zapůjčit pomůcky pro ošetřování nemocných?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hozáková, Š.Agentury domácí péče (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://agentury-domaci-pece.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.