Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Agrese jako společenský problém

Agrese jako společenský problém

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Greplová
Šetření:02. 03. 2013 - 03. 03. 2013
Počet respondentů:59
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

ráda bych poprosila o vyplnění dotazníku k Středoškolské odborné činnosti na téma Agrese jako společenský problém. Zahrnuty jsou otázky zaměřené zejména na vnímání agrese v okolí a osobní zkušenosti, pro vyplnění není potřeba odborných znalostí.

Toto šetření má za cíl zjistit, jak dnešní společnost vnímá agresi či agresivitu ve svém okolí, zejména v reakci na poslední diskuze o jejím vzrůstu či o negativním vlivu PC her a médií.  Vyplnění zabere jen pár minut.

 

Předem děkuji za Váš čas i ochotu při vyplňování.

Odpovědi respondentů

1. S agresivním chováním se svém okolí se setkávám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za čas3559,32 %59,32 %  
denně1220,34 %20,34 %  
zřídka1016,95 %16,95 %  
nikdy23,39 %3,39 %  

Graf

2. Setkáváte se spíše s agresivními projevy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
verbálními5694,92 %94,92 %  
fyzickými35,08 %5,08 %  

Graf

3. Které z uvedených prostředků nejvíce podněcují k agresivitě? (maximálně tři možnosti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návykové látky (alkohol)5389,83 %89,83 %  
PC hry1932,2 %32,2 %  
sport1525,42 %25,42 %  
televize1118,64 %18,64 %  
internet813,56 %13,56 %  
povaha člověka11,69 %1,69 %  
pomluvy mezi lidmi11,69 %1,69 %  
stres v praci, ve skole, v rodine11,69 %1,69 %  
povaha11,69 %1,69 %  
láska11,69 %1,69 %  
škola, práce11,69 %1,69 %  
hloupost11,69 %1,69 %  
oběd11,69 %1,69 %  
závist11,69 %1,69 %  
vliv okolí, nedostatečné možnosti "vybití" a sportovního vyžití11,69 %1,69 %  
Frustrace.11,69 %1,69 %  
frustrace11,69 %1,69 %  
výchova, povaha, nízké sebeovládání11,69 %1,69 %  
lidská povaha, chování ostatních lidí11,69 %1,69 %  
stres11,69 %1,69 %  

Graf

4. Nejlepší způsob zvládání agrese je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ventilace (aktivita, vybití zlosti)3254,24 %54,24 %  
zadržení (relaxace, snaha se uklidnit)2338,98 %38,98 %  
nevím46,78 %6,78 %  

Graf

5. Kdo je podle vás agresivnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muži5084,75 %84,75 %  
ženy915,25 %15,25 %  

Graf

6. Jak často máte sklony k útočnému jednání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za čas2847,46 %47,46 %  
zřídka2440,68 %40,68 %  
nikdy58,47 %8,47 %  
denně23,39 %3,39 %  

Graf

7. Na děti, které mají tendenci k agresivnímu chování, má největší vliv:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečná péče4067,8 %67,8 %  
výbušní rodiče3966,1 %66,1 %  
šikana2542,37 %42,37 %  
hraní PC her2338,98 %38,98 %  
školní prostředí2237,29 %37,29 %  
televize610,17 %10,17 %  
genetika11,69 %1,69 %  
nedostatek financí11,69 %1,69 %  
nedostatečná volnočasová aktivita (sport)11,69 %1,69 %  

Graf

8. Z nabídky vyberte ty zločiny, které podle vás souvisí s agresí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znásilnění5084,75 %84,75 %  
vražda4677,97 %77,97 %  
vandalismus4067,8 %67,8 %  
přepadení3457,63 %57,63 %  
loupež1627,12 %27,12 %  
únos1423,73 %23,73 %  
hackerství610,17 %10,17 %  

Graf

9. Hraní počítačových her agresivitu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvyšuje4169,49 %69,49 %  
snižuje1830,51 %30,51 %  

Graf

10. Co je podle vás nejčastější příčinou agresivního jednání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podráždění4169,49 %69,49 %  
strach2745,76 %45,76 %  
žárlivost2542,37 %42,37 %  
soupeření2440,68 %40,68 %  
napadení1118,64 %18,64 %  
odplata11,69 %1,69 %  
nevím11,69 %1,69 %  
u otázky 9 by měla být i neutrální odpověď, u této otázky strach žárlivost napadení11,69 %1,69 %  
Frustrace.11,69 %1,69 %  
příčiny mohou být různé, každá osobnost je velice individuální - žáleží také na mnoha pohledech (biolo. základ...apod.) - jedná se špatně položenou otázku11,69 %1,69 %  
neschopnost vyniknout jinak 11,69 %1,69 %  
stres11,69 %1,69 %  

Graf

11. Agresivita u mládeže se spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zvyšuje5491,53 %91,53 %  
snižuje58,47 %8,47 %  

Graf

12. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3966,1 %66,1 %  
muž2033,9 %33,9 %  

Graf

13. Váš věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-20 let3254,24 %54,24 %  
21-30 let1932,2 %32,2 %  
31 let a více813,56 %13,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Z nabídky vyberte ty zločiny, které podle vás souvisí s agresí:

  • odpověď přepadení:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi únos na otázku 8. Z nabídky vyberte ty zločiny, které podle vás souvisí s agresí:

10. Co je podle vás nejčastější příčinou agresivního jednání?

  • odpověď žárlivost:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 3. Které z uvedených prostředků nejvíce podněcují k agresivitě? (maximálně tři možnosti)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. S agresivním chováním se svém okolí se setkávám:

2. Setkáváte se spíše s agresivními projevy:

3. Které z uvedených prostředků nejvíce podněcují k agresivitě? (maximálně tři možnosti)

4. Nejlepší způsob zvládání agrese je:

5. Kdo je podle vás agresivnější?

6. Jak často máte sklony k útočnému jednání?

7. Na děti, které mají tendenci k agresivnímu chování, má největší vliv:

8. Z nabídky vyberte ty zločiny, které podle vás souvisí s agresí:

9. Hraní počítačových her agresivitu:

10. Co je podle vás nejčastější příčinou agresivního jednání?

11. Agresivita u mládeže se spíše:

12. Vaše pohlaví:

13. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. S agresivním chováním se svém okolí se setkávám:

2. Setkáváte se spíše s agresivními projevy:

3. Které z uvedených prostředků nejvíce podněcují k agresivitě? (maximálně tři možnosti)

4. Nejlepší způsob zvládání agrese je:

5. Kdo je podle vás agresivnější?

6. Jak často máte sklony k útočnému jednání?

7. Na děti, které mají tendenci k agresivnímu chování, má největší vliv:

8. Z nabídky vyberte ty zločiny, které podle vás souvisí s agresí:

9. Hraní počítačových her agresivitu:

10. Co je podle vás nejčastější příčinou agresivního jednání?

11. Agresivita u mládeže se spíše:

12. Vaše pohlaví:

13. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Greplová, N.Agrese jako společenský problém (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://agrese-jako-spolecensky-prob.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.