Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Agresivita na silnicích z pohledu řidičů

Agresivita na silnicích z pohledu řidičů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Fenklová
Šetření:08. 11. 2014 - 07. 12. 2014
Počet respondentů:173
Počet otázek (max/průměr):122 / 122
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:66,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.18:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Lucie Fenklová, jsem studentkou psychologie na Filosofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Tento průzkum bude podkladem pro výzkumnou část mé diplomové práce na téma Agresivita na silnicích z pohledu řidičů.

Nelektejte se množství otázek, vyplnění Vám nezabere více než 20 minut.

Otázky se týkají nejprve situací, které můžete zažít během řízení, dále pak Vašich pocitů a myšlenek, které máte při řízení.

Prosím, pokud nejste aktivní řidič, dotazník nevyplňujte.

Velmi Vám děkuji za Váš čas!

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

První část dotazníku jsou otázky týkající se Vaší řidičské historie.

Druhá část dotazníku (otázky 8 - 57):

Je to popis padesáti situací, které můžete zažít během řízení auta. U každé položky, prosím, označte, jak často, pokud vůbec, se Vám stávají.

Třetí část dotazníku (otázky 58 - 122):

V třetí části naleznete seznam myšlenek a pocitů, které mívají lidé rozčilení při řízení. Zamyslete se, prosím, na pár vteřin, zda míváte takovéto (či podobné) pocity nebo myšlenky během řízení, rozzlobíte-li se na jiného řidiče nebo díky situaci, která při řízení vznikne. Přečtěte si, prosím, pozorně každý výrok a uveďte, jak často se u Vás při rozčilení takovéto (či podobné) myšlenky a pocity vyskytují.

Základem dotazníku je Vaše vnímání dané situace. Proto nemusíte nad každou položkou dlouze přemýšlet, jen udělejte co nejpřesnější a nejrychlejší odhad a označte odpověď.

Aby byl dotazník zpracovatelný, je potřeba odpovědět na všechny otázky. Nedokončené dotazníky nebudou moci (vzhledem k metodě jejich zpracování) být zařazeny do výzkumu. Proto Vás moc prosím o důsledné vyplnění všech otázek a o dokončení dotazníku.

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž9052,02 %52,02 %  
Žena8347,98 %47,98 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 30 let4123,7 %23,7 %  
36 - 45 let3620,81 %20,81 %  
46 - 55 let3017,34 %17,34 %  
31 - 35 let2816,18 %16,18 %  
20 - 25 let158,67 %8,67 %  
56 - 65 let126,94 %6,94 %  
66 let a více74,05 %4,05 %  
15 - 19 let42,31 %2,31 %  

Graf

3. Rok udělení řidičského oprávnění:

V případě, že máte řidičské oprávnění pro více skupin, uveďte, prosím, rok získání ŘO skupiny B, tj. osobní automobil.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2004105,78 %5,78 %  
199984,62 %4,62 %  
200084,62 %4,62 %  
200574,05 %4,05 %  
200374,05 %4,05 %  
199274,05 %4,05 %  
200774,05 %4,05 %  
198874,05 %4,05 %  
200674,05 %4,05 %  
199863,47 %3,47 %  
ostatní odpovědi 1993
1997
2011
2008
1982
1983
2002
2010
2013
1980
1972
1973
1986
1979
1975
2014
1994
1991
2001
1984
2009
2012
1985
1987
1963
1977
1996
1995
16
1990
1956
98
1660
18
1968
7
1960
9957,23 %57,23 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1995.32
Minimum:1963
Maximum:2011
Variační rozpětí:48
Rozptyl:119.67
Směrodatná odchylka:10.94
Medián:1998
Modus:2004

Graf

4. Počet najetých km za posledních 12 měsíců:

Pokud nevíte přesné číslo, napište, prosím, Váš odhad.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 10.000 km6336,42 %36,42 %  
5.001 - 10.000 km4324,86 %24,86 %  
1.001 - 5.000 km3821,97 %21,97 %  
501 - 1.000 km2112,14 %12,14 %  
méně než 500 km84,62 %4,62 %  

Graf

5. Spáchal(a) jste někdy při řízení nějaký přestupek?

V případě, odpovědi "ano" můžete vybrat více možností, jednalo-li se o více přestupků.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jednalo se o překročení nejvyšší povolené rychlosti.11164,16 %64,16 %  
Ano, jednalo se o telefonování za jízdy.4526,01 %26,01 %  
Ano, jednalo se o jiný přestupek.3821,97 %21,97 %  
Ano, jednalo se o nerespektování příkazové nebo zákazové značky.3721,39 %21,39 %  
Ne.3520,23 %20,23 %  
Ano, jednalo se o jízdu bez zapnutých bezpečnostních pásů.3017,34 %17,34 %  
Ano, jednalo se o jízdu se zhasnutými světly.2413,87 %13,87 %  

Graf

6. Byl(a) jste někdy účastníkem dopravní nehody, kterou jste sám(sama) zavinil(a)?

V případě odpovědi "ano" můžete uvést více variant, jednalo-li se o více nehod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.12672,83 %72,83 %  
Ano, jednalo se o jinou příčinu.2212,72 %12,72 %  
Ano, příčinou bylo nedání přednosti.126,94 %6,94 %  
Ano, příčinou byl nesprávný způsob jízdy.74,05 %4,05 %  
Ano, příčinou byla nepřiměřená rychlost.42,31 %2,31 %  
Ano, příčinou bylo nesprávné předjíždění.42,31 %2,31 %  

Graf

7. Byl(a) jste někdy účastníkem dopravní nehody, kterou jste sám(sama) nezavinil(a)?

V případě odpovědi "ano" můžete uvést více variant, jednalo-li se o více nehod.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.7945,66 %45,66 %  
Ano, příčinou bylo nedání přednosti.3620,81 %20,81 %  
Ano, příčinou byl nesprávný způsob jízdy.3218,5 %18,5 %  
Ano, jednalo se o jinou příčinu.2916,76 %16,76 %  
Ano, příčinou bylo nesprávné předjíždění.116,36 %6,36 %  
Ano, příčinou byla nepřiměřená rychlost.84,62 %4,62 %  

Graf

Následující otázky zkoumají řidičské chování. Je to popis padesáti situací, které můžete zažít během řízení auta. u každé položky, prosím, označte jak často, pokud vůbec, se Vám stávají.

8. Chcete se rozjet, ale zjistíte, že máte zařazen třetí rychlostní stupeň.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy11566,47 %66,47 %  
Zřídka5230,06 %30,06 %  
Občas63,47 %3,47 %  

Graf

9. Podíváte se na tachometr a zjistíte, že jedete nevědomky rychleji, než je povoleno.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas7141,04 %41,04 %  
Zřídka5531,79 %31,79 %  
Často2212,72 %12,72 %  
Nikdy137,51 %7,51 %  
Velmi často84,62 %4,62 %  
Skoro vždy42,31 %2,31 %  

Graf

10. Zabouchnete si klíče v autě.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14282,08 %82,08 %  
Zřídka3017,34 %17,34 %  
Občas10,58 %0,58 %  

Graf

11. Když jedete po dálnici za vozidlem, které blokuje levý (předjížděcí) pruh, ztrácíte trpělivost a předjedete ho.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy10258,96 %58,96 %  
Zřídka4425,43 %25,43 %  
Občas2011,56 %11,56 %  
Často31,73 %1,73 %  
Skoro vždy31,73 %1,73 %  
Velmi často10,58 %0,58 %  

Graf

12. V noci jezdíte po silnicích stejně rychle bez ohledu na to, zda máte zapnuta potkávací nebo dálková světla.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy7744,51 %44,51 %  
Zřídka4123,7 %23,7 %  
Občas2514,45 %14,45 %  
Často137,51 %7,51 %  
Skoro vždy105,78 %5,78 %  
Velmi často74,05 %4,05 %  

Graf

13. Chcete se rozjet, a zjistíte, že máte zataženou ruční brzdu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka9052,02 %52,02 %  
Nikdy4526,01 %26,01 %  
Občas3419,65 %19,65 %  
Často42,31 %2,31 %  

Graf

14. Jezdíte těsně za vozidlem jedoucím před vámi nebo blikáte na jeho řidiče, abyste mu tak naznačil(a), že má jet rychleji nebo vám má uhnout z cesty.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy12371,1 %71,1 %  
Zřídka3721,39 %21,39 %  
Občas116,36 %6,36 %  
Často21,16 %1,16 %  

Graf

15. Když parkujete na víceúrovňových nebo rozlehlých parkovištích, zapomenete, na kterém podlaží jste auto nechal(a).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy9353,76 %53,76 %  
Zřídka4324,86 %24,86 %  
Občas3017,34 %17,34 %  
Často63,47 %3,47 %  
Velmi často10,58 %0,58 %  

Graf

16. Když Vás něco rozptýlí nebo myslíte na něco jiného, až se zpožděním si uvědomíte, že vůz před vámi zpomalil, a vy musíte dupnout na brzdu, abyste odvrátil(a) kolizi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka10057,8 %57,8 %  
Nikdy5632,37 %32,37 %  
Občas158,67 %8,67 %  
Často10,58 %0,58 %  
Velmi často10,58 %0,58 %  

Graf

17. Chcete zapnout stěrače a místo toho zapnete světla, případně naopak.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy13678,61 %78,61 %  
Zřídka2916,76 %16,76 %  
Občas74,05 %4,05 %  
Často10,58 %0,58 %  

Graf

18. Při odbočování vpravo z vedlejší silnice na hlavní silnici vjedete do dráhy přijíždějícímu vozidlu, kterého jste si nevšiml(a) nebo jehož rychlost jste nesprávně odhadl(a).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy11465,9 %65,9 %  
Zřídka5732,95 %32,95 %  
Občas21,16 %1,16 %  

Graf

19. Na parkovišti jste špatně odhadl(a) velikost vašeho parkovacího místa a (málem) narazil(a) do vozidla vedle vás.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy11566,47 %66,47 %  
Zřídka5129,48 %29,48 %  
Občas74,05 %4,05 %  

Graf

20. Najednou si uvědomíte, že si příliš nevybavujete trasu, kterou jste právě projel(a).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka6135,26 %35,26 %  
Nikdy5129,48 %29,48 %  
Občas4928,32 %28,32 %  
Často105,78 %5,78 %  
Velmi často21,16 %1,16 %  

Graf

21. Minete správný sjezd z dálnice a prodloužíte si tím cestu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka10057,8 %57,8 %  
Nikdy4425,43 %25,43 %  
Občas2413,87 %13,87 %  
Často31,73 %1,73 %  
Velmi často21,16 %1,16 %  

Graf

22. Saháte na řadicí páku, abyste si připomněl(a), který rychlostní stupeň máte momentálně zařazený.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka7342,2 %42,2 %  
Nikdy4928,32 %28,32 %  
Občas3721,39 %21,39 %  
Často116,36 %6,36 %  
Velmi často21,16 %1,16 %  
Skoro vždy10,58 %0,58 %  

Graf

23. Když na silnici s jedním jízdním pruhem v každém směru uvíznete za pomalu jedoucím vozidlem, máte snahu ho předjet, i když je to riskantní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy9152,6 %52,6 %  
Zřídka5431,21 %31,21 %  
Občas2212,72 %12,72 %  
Často31,73 %1,73 %  
Velmi často31,73 %1,73 %  

Graf

24. Chcete jet do bodu A, ale najednou zjistíte, že jste na cestě do bodu B, protože je to trasa, po které jezdíte častěji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy7543,35 %43,35 %  
Zřídka7040,46 %40,46 %  
Občas2413,87 %13,87 %  
Často31,73 %1,73 %  
Velmi často10,58 %0,58 %  

Graf

25. Naskočí červená, ale vy to ještě risknete a projedete.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy11264,74 %64,74 %  
Zřídka4626,59 %26,59 %  
Občas137,51 %7,51 %  
Velmi často21,16 %1,16 %  

Graf

26. Když vás rozčílí chování nějakého řidiče, jedete za ním a dáte mu najevo, co si o něm myslíte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy13376,88 %76,88 %  
Zřídka3218,5 %18,5 %  
Občas74,05 %4,05 %  
Často10,58 %0,58 %  

Graf

27. Začnete předjíždět, aniž byste se předtím podíval(a) do zpětného zrcátka, a řidič za vámi, který již zahájil svůj předjížděcí manévr, na vás zatroubí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14382,66 %82,66 %  
Zřídka2715,61 %15,61 %  
Občas31,73 %1,73 %  

Graf

28. Pozdě v noci nebo v časných ranních hodinách vědomě nerespektujete nejvyšší povolenou rychlost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka5129,48 %29,48 %  
Občas5028,9 %28,9 %  
Nikdy4727,17 %27,17 %  
Často105,78 %5,78 %  
Skoro vždy84,62 %4,62 %  
Velmi často74,05 %4,05 %  

Graf

29. Zjistíte, že jezdíte v rozporu s platnými předpisy, protože jste zapomněl(a) zaplatit/obnovit povinné ručení.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy15589,6 %89,6 %  
Zřídka137,51 %7,51 %  
Občas42,31 %2,31 %  
Velmi často10,58 %0,58 %  

Graf

30. V zamyšlení necháte zapnutá dálková světla a až „problikávání“ ostatních motoristů vás na tuto skutečnost upozorní.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka7845,09 %45,09 %  
Nikdy6537,57 %37,57 %  
Občas2715,61 %15,61 %  
Často31,73 %1,73 %  

Graf

31. Při odbočování vpravo málem srazíte cyklistu, který se náhle objeví po vaší pravé ruce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14986,13 %86,13 %  
Zřídka2112,14 %12,14 %  
Občas31,73 %1,73 %  

Graf

32. V řadě vozidel odbočujících vpravo z vedlejší na hlavní silnici věnujete tolik pozornosti dopravě zleva, že málem narazíte na vůz před vámi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy12873,99 %73,99 %  
Zřídka3922,54 %22,54 %  
Občas52,89 %2,89 %  
Často10,58 %0,58 %  

Graf

33. Někdy jedete autem z večírku nebo z restaurace, přestože jste si vědom/a toho, že jste pil/a alkoholický nápoj.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy16092,49 %92,49 %  
Zřídka105,78 %5,78 %  
Občas21,16 %1,16 %  
Často10,58 %0,58 %  

Graf

34. Máte averzi vůči některým účastníkům silničního provozu a tento postoj dáváte všemožně najevo.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy9454,34 %54,34 %  
Zřídka5431,21 %31,21 %  
Občas2112,14 %12,14 %  
Často31,73 %1,73 %  
Skoro vždy10,58 %0,58 %  

Graf

35. V zamyšlení nebo z nepozornosti si nevšimnete chodce čekajícího před vyznačeným přechodem pro chodce nebo červené na semaforu, která se právě rozsvítila před přechodem pro chodce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy9756,07 %56,07 %  
Zřídka6135,26 %35,26 %  
Občas126,94 %6,94 %  
Často31,73 %1,73 %  

Graf

36. Parkujete na místech, kde to není dovoleno, a riskujete tím pokutu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy8951,45 %51,45 %  
Zřídka5833,53 %33,53 %  
Občas2212,72 %12,72 %  
Často31,73 %1,73 %  
Velmi často10,58 %0,58 %  

Graf

37. Při předjíždění nesprávně odhadnete rychlost protijedoucího vozidla.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy10057,8 %57,8 %  
Zřídka6939,88 %39,88 %  
Občas31,73 %1,73 %  
Často10,58 %0,58 %  

Graf

38. Při couvání narazíte na překážku, které jste si předtím nevšiml(a).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy9253,18 %53,18 %  
Zřídka7643,93 %43,93 %  
Občas42,31 %2,31 %  
Velmi často10,58 %0,58 %  

Graf

39. Až v posledním okamžiku si všimnete osoby vycházející zpoza autobusu nebo zaparkovaného vozidla.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy8649,71 %49,71 %  
Zřídka8046,24 %46,24 %  
Občas74,05 %4,05 %  

Graf

40. Špatně si naplánujete trasu své cesty a dostanete se tak do dopravní zácpy, které jste se jinak mohl(a) vyhnout.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka7543,35 %43,35 %  
Občas5230,06 %30,06 %  
Nikdy4123,7 %23,7 %  
Často42,31 %2,31 %  
Velmi často10,58 %0,58 %  

Graf

41. Předjedete kolonu stojících nebo pomalu se pohybujících vozidel, načež zjistíte, že tato kolona se vytvořila před svedením dopravy do jednoho jízdního pruhu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy8046,24 %46,24 %  
Zřídka5833,53 %33,53 %  
Občas2715,61 %15,61 %  
Často42,31 %2,31 %  
Velmi často21,16 %1,16 %  
Skoro vždy21,16 %1,16 %  

Graf

42. Pomalu jedoucí vozidlo předjedete v pravém nebo v odstavném pruhu dálnice.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14986,13 %86,13 %  
Zřídka2112,14 %12,14 %  
Občas31,73 %1,73 %  

Graf

43. „Říznete“ levotočivou zatáčku tak, že musíte následně prudce strhnout řízení, abyste zabránil(a) střetu s protijedoucím vozidlem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14784,97 %84,97 %  
Zřídka2615,03 %15,03 %  

Graf

44. Na kruhovém objezdu nebo před křižovatkou najedete do nesprávného pruhu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka9052,02 %52,02 %  
Nikdy6436,99 %36,99 %  
Občas1910,98 %10,98 %  

Graf

45. Vyjedete z kruhového objezdu nesprávným výjezdem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka8146,82 %46,82 %  
Nikdy7643,93 %43,93 %  
Občas158,67 %8,67 %  
Často10,58 %0,58 %  

Graf

46. Nedáte přednost autobusu, jehož řidič signalizuje, že se chystá vyjet ze zastávky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy9454,34 %54,34 %  
Zřídka6537,57 %37,57 %  
Občas137,51 %7,51 %  
Velmi často10,58 %0,58 %  

Graf

47. Nerespektujete značku „Dej přednost v jízdě“ a téměř se srazíte s vozidlem, které má přednost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy15991,91 %91,91 %  
Zřídka148,09 %8,09 %  

Graf

48. Nepodíváte se do zrcátek předtím, než vyjedete od krajnice, změníte jízdní pruh, nebo odbočíte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14583,82 %83,82 %  
Zřídka2514,45 %14,45 %  
Občas31,73 %1,73 %  

Graf

49. Pokusíte se předjet vozidlo, u něhož jste si nevšiml(a), že signalizuje odbočení doleva.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14583,82 %83,82 %  
Zřídka2715,61 %15,61 %  
Občas10,58 %0,58 %  

Graf

50. Vědomě projedete prázdnou jednosměrnou komunikaci v protisměru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14080,92 %80,92 %  
Zřídka2715,61 %15,61 %  
Občas52,89 %2,89 %  
Často10,58 %0,58 %  

Graf

51. Při jízdě na prázdných silnicích pozdě v noci nerespektujete červenou na semaforu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy16293,64 %93,64 %  
Zřídka52,89 %2,89 %  
Občas42,31 %2,31 %  
Často10,58 %0,58 %  
Skoro vždy10,58 %0,58 %  

Graf

52. Díváte se do mapy nebo manipulujete s rádiem a řízení se věnujete jen tak na půl.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka6738,73 %38,73 %  
Občas5431,21 %31,21 %  
Nikdy4324,86 %24,86 %  
Často52,89 %2,89 %  
Velmi často21,16 %1,16 %  
Skoro vždy21,16 %1,16 %  

Graf

53. Při odbočování z hlavní silnice na vedlejší komunikaci přehlédnete přechod pro chodce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy10862,43 %62,43 %  
Zřídka5431,21 %31,21 %  
Občas95,2 %5,2 %  
Často21,16 %1,16 %  

Graf

54. Necháte se strhnout k „závodům“ s ostatními řidiči.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy11968,79 %68,79 %  
Zřídka3620,81 %20,81 %  
Občas179,83 %9,83 %  
Velmi často10,58 %0,58 %  

Graf

55. Na úzké nebo silně frekventované silnici děláte „myšky“ při předjíždění.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14784,97 %84,97 %  
Zřídka2112,14 %12,14 %  
Občas52,89 %2,89 %  

Graf

56. Na kluzké vozovce příliš prudce brzdíte anebo při smyku točíte volantem na nesprávnou stranu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy12270,52 %70,52 %  
Zřídka4425,43 %25,43 %  
Občas63,47 %3,47 %  
Často10,58 %0,58 %  

Graf

57. Špatně vyhodnotíte čas potřebný k bezpečnému odbočení doleva, a málem se srazíte s protijedoucím vozidlem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14885,55 %85,55 %  
Zřídka2413,87 %13,87 %  
Občas10,58 %0,58 %  

Graf

Následující otázky obsahují seznam myšlenek a pocitů, které mívají lidé rozčilení při řízení. Zamyslete se, prosím, na pár vteřin, zda míváte takovéto (či podobné) pocity nebo myšlenky během řízení, rozzlobíte-li se na jiného řidiče nebo díky situaci, která při řízení vznikne. Přečtěte si, prosím, pozorně každý výrok a zaznačte, jak často se u Vás při rozčilení takovéto (či podobné) myšlenky a pocity vyskytují. Zaznačte, prosím, četnost u všech následujících otázek.

58. To je idiot!

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas8347,98 %47,98 %  
Zřídka4123,7 %23,7 %  
Často3419,65 %19,65 %  
Nikdy84,62 %4,62 %  
Stále74,05 %4,05 %  

Graf

59. Je prostě nenapadne, že tím můžou někoho zranit!

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas6638,15 %38,15 %  
Zřídka3821,97 %21,97 %  
Nikdy3620,81 %20,81 %  
Často2916,76 %16,76 %  
Stále42,31 %2,31 %  

Graf

60. Tohle mu teda vrátím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy15388,44 %88,44 %  
Zřídka1910,98 %10,98 %  
Občas10,58 %0,58 %  

Graf

61. Tohle mi nikdo dělat nebude.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy15086,71 %86,71 %  
Zřídka1910,98 %10,98 %  
Občas42,31 %2,31 %  

Graf

62. To mi ještě scházelo, další, co si myslí, že má přede všemi přednost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy6135,26 %35,26 %  
Občas4827,75 %27,75 %  
Zřídka4727,17 %27,17 %  
Často179,83 %9,83 %  

Graf

63. Chce se mi na něj křičet.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy7241,62 %41,62 %  
Zřídka5330,64 %30,64 %  
Občas3117,92 %17,92 %  
Často169,25 %9,25 %  
Stále10,58 %0,58 %  

Graf

64. Chce se mi nakopat mu prdel.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy10661,27 %61,27 %  
Zřídka3117,92 %17,92 %  
Občas2413,87 %13,87 %  
Často126,94 %6,94 %  

Graf

65. Pomstím se mu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy16092,49 %92,49 %  
Zřídka116,36 %6,36 %  
Občas21,16 %1,16 %  

Graf

66. Ukážu mu prostředníček.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy13075,14 %75,14 %  
Zřídka3117,92 %17,92 %  
Občas95,2 %5,2 %  
Často31,73 %1,73 %  

Graf

67. Chce se mi vynadat mu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka6034,68 %34,68 %  
Občas5431,21 %31,21 %  
Nikdy4123,7 %23,7 %  
Často158,67 %8,67 %  
Stále31,73 %1,73 %  

Graf

68. Nenávidím takové řidiče!

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas4928,32 %28,32 %  
Nikdy4827,75 %27,75 %  
Zřídka4727,17 %27,17 %  
Často2011,56 %11,56 %  
Stále95,2 %5,2 %  

Graf

69. Nelep se mi na prdel!

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas6034,68 %34,68 %  
Zřídka5330,64 %30,64 %  
Často3620,81 %20,81 %  
Nikdy169,25 %9,25 %  
Stále84,62 %4,62 %  

Graf

70. Zablokuju ho, abych mu ukázal.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy16092,49 %92,49 %  
Zřídka105,78 %5,78 %  
Občas31,73 %1,73 %  

Graf

71. Schválně ho zpomalím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy13879,77 %79,77 %  
Zřídka2514,45 %14,45 %  
Občas84,62 %4,62 %  
Často21,16 %1,16 %  

Graf

72. Nejradši bych ho poslal někam.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka5732,95 %32,95 %  
Občas4827,75 %27,75 %  
Nikdy4224,28 %24,28 %  
Často2212,72 %12,72 %  
Stále42,31 %2,31 %  

Graf

73. Já mu to spočítám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy16193,06 %93,06 %  
Zřídka95,2 %5,2 %  
Občas31,73 %1,73 %  

Graf

74. Takhle někoho zabije.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas7342,2 %42,2 %  
Zřídka4928,32 %28,32 %  
Často2313,29 %13,29 %  
Nikdy2011,56 %11,56 %  
Stále84,62 %4,62 %  

Graf

75. Lidi jako ty, by si měly zopakovat autoškolu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas6034,68 %34,68 %  
Zřídka3922,54 %22,54 %  
Nikdy3620,81 %20,81 %  
Často2916,76 %16,76 %  
Stále95,2 %5,2 %  

Graf

76. Vždyť se ani nepodíval!

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas6537,57 %37,57 %  
Zřídka5129,48 %29,48 %  
Často2916,76 %16,76 %  
Nikdy2313,29 %13,29 %  
Stále52,89 %2,89 %  

Graf

77. Vybrzdím ho.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy16897,11 %97,11 %  
Zřídka42,31 %2,31 %  
Občas10,58 %0,58 %  

Graf

78. Tomu by měli vzít řidičák.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas6939,88 %39,88 %  
Zřídka3721,39 %21,39 %  
Často3319,08 %19,08 %  
Nikdy2413,87 %13,87 %  
Stále105,78 %5,78 %  

Graf

79. Měli by ho zastřelit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14583,82 %83,82 %  
Zřídka148,09 %8,09 %  
Občas52,89 %2,89 %  
Často52,89 %2,89 %  
Stále42,31 %2,31 %  

Graf

80. Zpomalím, abych ho naštval.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14684,39 %84,39 %  
Zřídka2011,56 %11,56 %  
Občas63,47 %3,47 %  
Často10,58 %0,58 %  

Graf

81. To je sprosťák!

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy7845,09 %45,09 %  
Zřídka4626,59 %26,59 %  
Občas4023,12 %23,12 %  
Často63,47 %3,47 %  
Stále31,73 %1,73 %  

Graf

82. Nerozčiluj se, někdy prostě narazíš na špatného řidiče.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka6638,15 %38,15 %  
Nikdy5732,95 %32,95 %  
Občas3620,81 %20,81 %  
Často126,94 %6,94 %  
Stále21,16 %1,16 %  

Graf

83. To je ale blbý řidič!

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka6939,88 %39,88 %  
Občas5330,64 %30,64 %  
Nikdy2816,18 %16,18 %  
Často1810,4 %10,4 %  
Stále52,89 %2,89 %  

Graf

84. Kde mu něco takového může projít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy8750,29 %50,29 %  
Zřídka4123,7 %23,7 %  
Občas3319,08 %19,08 %  
Často116,36 %6,36 %  
Stále10,58 %0,58 %  

Graf

85. Chtěl bych mu ublížit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy16394,22 %94,22 %  
Zřídka63,47 %3,47 %  
Občas42,31 %2,31 %  

Graf

86. Proč nemůže jezdit jako všichni ostatní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy6537,57 %37,57 %  
Občas4727,17 %27,17 %  
Zřídka4727,17 %27,17 %  
Často148,09 %8,09 %  

Graf

87. Tohle mu neprojde.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy15187,28 %87,28 %  
Zřídka1810,4 %10,4 %  
Občas42,31 %2,31 %  

Graf

88. Kde jsou policajti, když je člověk potřebuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy5833,53 %33,53 %  
Zřídka4425,43 %25,43 %  
Občas4224,28 %24,28 %  
Často2212,72 %12,72 %  
Stále74,05 %4,05 %  

Graf

89. Sakra!

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas5732,95 %32,95 %  
Zřídka4827,75 %27,75 %  
Nikdy3218,5 %18,5 %  
Často2715,61 %15,61 %  
Stále95,2 %5,2 %  

Graf

90. Nalepím se na něj.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14784,97 %84,97 %  
Zřídka2011,56 %11,56 %  
Občas31,73 %1,73 %  
Často21,16 %1,16 %  
Stále10,58 %0,58 %  

Graf

91. Nemůžu uvěřit, že je tak bezohledný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka5632,37 %32,37 %  
Nikdy5431,21 %31,21 %  
Občas4425,43 %25,43 %  
Často1910,98 %10,98 %  

Graf

92. To je debil!

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas7643,93 %43,93 %  
Často4224,28 %24,28 %  
Zřídka3419,65 %19,65 %  
Stále126,94 %6,94 %  
Nikdy95,2 %5,2 %  

Graf

93. Takhle někoho zabije.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka6436,99 %36,99 %  
Občas5732,95 %32,95 %  
Nikdy3117,92 %17,92 %  
Často1910,98 %10,98 %  
Stále21,16 %1,16 %  

Graf

94. Kdo si myslí, že je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy6336,42 %36,42 %  
Zřídka5934,1 %34,1 %  
Občas4123,7 %23,7 %  
Často95,2 %5,2 %  
Stále10,58 %0,58 %  

Graf

95. To je blbec!

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas7845,09 %45,09 %  
Zřídka4324,86 %24,86 %  
Často3319,08 %19,08 %  
Nikdy105,78 %5,78 %  
Stále95,2 %5,2 %  

Graf

96. Chci ho zmlátit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy15690,17 %90,17 %  
Zřídka126,94 %6,94 %  
Občas52,89 %2,89 %  

Graf

97. Chci ho vytlačit ze silnice.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy17198,84 %98,84 %  
Zřídka21,16 %1,16 %  

Graf

98. Chci ho zabít.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy17299,42 %99,42 %  
Zřídka10,58 %0,58 %  

Graf

99. To je ale debil!

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas8046,24 %46,24 %  
Zřídka4224,28 %24,28 %  
Často3419,65 %19,65 %  
Stále95,2 %5,2 %  
Nikdy84,62 %4,62 %  

Graf

100. To je nebezpečné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas7845,09 %45,09 %  
Zřídka4425,43 %25,43 %  
Často2514,45 %14,45 %  
Nikdy2011,56 %11,56 %  
Stále63,47 %3,47 %  

Graf

101. Jak mohli tomuhle dát řidičák?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas6436,99 %36,99 %  
Zřídka4626,59 %26,59 %  
Nikdy3821,97 %21,97 %  
Často1910,98 %10,98 %  
Stále63,47 %3,47 %  

Graf

102. Myslí si, že je na silnici sám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas6436,99 %36,99 %  
Zřídka4928,32 %28,32 %  
Nikdy3922,54 %22,54 %  
Často2112,14 %12,14 %  

Graf

103. Má všech pět pohromadě, že takhle jezdí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas5934,1 %34,1 %  
Zřídka5431,21 %31,21 %  
Nikdy5129,48 %29,48 %  
Často95,2 %5,2 %  

Graf

104. Myslí si, že pro něj zákon neplatí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas5431,21 %31,21 %  
Zřídka5230,06 %30,06 %  
Nikdy5129,48 %29,48 %  
Často169,25 %9,25 %  

Graf

105. Vykašli se na to, nech to být.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy5330,64 %30,64 %  
Zřídka5028,9 %28,9 %  
Občas4123,7 %23,7 %  
Často2715,61 %15,61 %  
Stále21,16 %1,16 %  

Graf

106. To je šílené.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka6336,42 %36,42 %  
Občas4928,32 %28,32 %  
Nikdy4727,17 %27,17 %  
Často148,09 %8,09 %  

Graf

107. Nic s tím nenadělám, tak se nebudu rozčilovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka6135,26 %35,26 %  
Nikdy4324,86 %24,86 %  
Občas3922,54 %22,54 %  
Často2715,61 %15,61 %  
Stále31,73 %1,73 %  

Graf

108. Prostě jim budu muset zavolat a říct, že se opozdím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka7241,62 %41,62 %  
Občas4827,75 %27,75 %  
Nikdy4526,01 %26,01 %  
Často84,62 %4,62 %  

Graf

109. Takové lidi by neměli pouštět na silnici.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas5833,53 %33,53 %  
Zřídka5028,9 %28,9 %  
Nikdy3319,08 %19,08 %  
Často3017,34 %17,34 %  
Stále21,16 %1,16 %  

Graf

110. Radši se mu nedívej do očí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy14986,13 %86,13 %  
Zřídka148,09 %8,09 %  
Občas105,78 %5,78 %  

Graf

111. Mám strašný vztek.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy9353,76 %53,76 %  
Zřídka6034,68 %34,68 %  
Občas158,67 %8,67 %  
Často52,89 %2,89 %  

Graf

112. Prostě se uklidni.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy7141,04 %41,04 %  
Zřídka5732,95 %32,95 %  
Občas3620,81 %20,81 %  
Často84,62 %4,62 %  
Stále10,58 %0,58 %  

Graf

113. Zapnu rádio a nebudu ho vnímat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy12069,36 %69,36 %  
Zřídka3821,97 %21,97 %  
Občas105,78 %5,78 %  
Často52,89 %2,89 %  

Graf

114. Chce se mi ho odsud vypráskat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy15287,86 %87,86 %  
Zřídka169,25 %9,25 %  
Občas31,73 %1,73 %  
Často21,16 %1,16 %  

Graf

115. Odříznu ho a uvidíme, jak se mu to bude líbit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy17098,27 %98,27 %  
Zřídka31,73 %1,73 %  

Graf

116. Vymlátil bych z něj duši.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy16494,8 %94,8 %  
Zřídka63,47 %3,47 %  
Občas31,73 %1,73 %  

Graf

117. Nemá o ničem ani páru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy13276,3 %76,3 %  
Zřídka2615,03 %15,03 %  
Občas126,94 %6,94 %  
Často31,73 %1,73 %  

Graf

118. Tohle mu oplatím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy16695,95 %95,95 %  
Zřídka63,47 %3,47 %  
Občas10,58 %0,58 %  

Graf

119. Jsem tak nasraný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy9253,18 %53,18 %  
Zřídka5028,9 %28,9 %  
Občas2313,29 %13,29 %  
Často63,47 %3,47 %  
Stále21,16 %1,16 %  

Graf

120. Však já ho naučím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy16394,22 %94,22 %  
Zřídka105,78 %5,78 %  

Graf

121. Uklidni se.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy6638,15 %38,15 %  
Zřídka5632,37 %32,37 %  
Občas3821,97 %21,97 %  
Často126,94 %6,94 %  
Stále10,58 %0,58 %  

Graf

122. Prostě se budu soustředit na své řízení, ostatní, ať si dělají, co chtějí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy4626,59 %26,59 %  
Zřídka4626,59 %26,59 %  
Občas4023,12 %23,12 %  
Často2715,61 %15,61 %  
Stále148,09 %8,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 13 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví:

 • odpověď Muž:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skoro vždy na otázku 12. V noci jezdíte po silnicích stejně rychle bez ohledu na to, zda máte zapnuta potkávací nebo dálková světla.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zřídka na otázku 120. Však já ho naučím.

3. Rok udělení řidičského oprávnění:

 • odpověď ( 2006 - 2014 >:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 20 - 25 let na otázku 2. Věk:

11. Když jedete po dálnici za vozidlem, které blokuje levý (předjížděcí) pruh, ztrácíte trpělivost a předjedete ho.

 • odpověď Nikdy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 501 - 1.000 km na otázku 4. Počet najetých km za posledních 12 měsíců:

23. Když na silnici s jedním jízdním pruhem v každém směru uvíznete za pomalu jedoucím vozidlem, máte snahu ho předjet, i když je to riskantní.

 • odpověď Nikdy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 9. Podíváte se na tachometr a zjistíte, že jedete nevědomky rychleji, než je povoleno.

25. Naskočí červená, ale vy to ještě risknete a projedete.

 • odpověď Nikdy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 95. To je blbec!

35. V zamyšlení nebo z nepozornosti si nevšimnete chodce čekajícího před vyznačeným přechodem pro chodce nebo červené na semaforu, která se právě rozsvítila před přechodem pro chodce.

 • odpověď Nikdy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 95. To je blbec!

63. Chce se mi na něj křičet.

 • odpověď Nikdy:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 95. To je blbec!

64. Chce se mi nakopat mu prdel.

 • odpověď Nikdy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 69. Nelep se mi na prdel!
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 67. Chce se mi vynadat mu.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 101. Jak mohli tomuhle dát řidičák?

81. To je sprosťák!

 • odpověď Nikdy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 76. Vždyť se ani nepodíval!
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 100. To je nebezpečné.

84. Kde mu něco takového může projít?

 • odpověď Nikdy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas na otázku 14. Jezdíte těsně za vozidlem jedoucím před vámi nebo blikáte na jeho řidiče, abyste mu tak naznačil(a), že má jet rychleji nebo vám má uhnout z cesty.

92. To je debil!

 • odpověď Často:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Často na otázku 99. To je ale debil!

111. Mám strašný vztek.

 • odpověď Nikdy:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 95. To je blbec!
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 67. Chce se mi vynadat mu.

119. Jsem tak nasraný.

 • odpověď Nikdy:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 95. To je blbec!
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy na otázku 69. Nelep se mi na prdel!

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Rok udělení řidičského oprávnění:

4. Počet najetých km za posledních 12 měsíců:

5. Spáchal(a) jste někdy při řízení nějaký přestupek?

6. Byl(a) jste někdy účastníkem dopravní nehody, kterou jste sám(sama) zavinil(a)?

7. Byl(a) jste někdy účastníkem dopravní nehody, kterou jste sám(sama) nezavinil(a)?

8. Chcete se rozjet, ale zjistíte, že máte zařazen třetí rychlostní stupeň.

9. Podíváte se na tachometr a zjistíte, že jedete nevědomky rychleji, než je povoleno.

10. Zabouchnete si klíče v autě.

11. Když jedete po dálnici za vozidlem, které blokuje levý (předjížděcí) pruh, ztrácíte trpělivost a předjedete ho.

12. V noci jezdíte po silnicích stejně rychle bez ohledu na to, zda máte zapnuta potkávací nebo dálková světla.

13. Chcete se rozjet, a zjistíte, že máte zataženou ruční brzdu.

14. Jezdíte těsně za vozidlem jedoucím před vámi nebo blikáte na jeho řidiče, abyste mu tak naznačil(a), že má jet rychleji nebo vám má uhnout z cesty.

15. Když parkujete na víceúrovňových nebo rozlehlých parkovištích, zapomenete, na kterém podlaží jste auto nechal(a).

16. Když Vás něco rozptýlí nebo myslíte na něco jiného, až se zpožděním si uvědomíte, že vůz před vámi zpomalil, a vy musíte dupnout na brzdu, abyste odvrátil(a) kolizi.

17. Chcete zapnout stěrače a místo toho zapnete světla, případně naopak.

18. Při odbočování vpravo z vedlejší silnice na hlavní silnici vjedete do dráhy přijíždějícímu vozidlu, kterého jste si nevšiml(a) nebo jehož rychlost jste nesprávně odhadl(a).

19. Na parkovišti jste špatně odhadl(a) velikost vašeho parkovacího místa a (málem) narazil(a) do vozidla vedle vás.

20. Najednou si uvědomíte, že si příliš nevybavujete trasu, kterou jste právě projel(a).

21. Minete správný sjezd z dálnice a prodloužíte si tím cestu.

22. Saháte na řadicí páku, abyste si připomněl(a), který rychlostní stupeň máte momentálně zařazený.

23. Když na silnici s jedním jízdním pruhem v každém směru uvíznete za pomalu jedoucím vozidlem, máte snahu ho předjet, i když je to riskantní.

24. Chcete jet do bodu A, ale najednou zjistíte, že jste na cestě do bodu B, protože je to trasa, po které jezdíte častěji.

25. Naskočí červená, ale vy to ještě risknete a projedete.

26. Když vás rozčílí chování nějakého řidiče, jedete za ním a dáte mu najevo, co si o něm myslíte.

27. Začnete předjíždět, aniž byste se předtím podíval(a) do zpětného zrcátka, a řidič za vámi, který již zahájil svůj předjížděcí manévr, na vás zatroubí.

28. Pozdě v noci nebo v časných ranních hodinách vědomě nerespektujete nejvyšší povolenou rychlost.

29. Zjistíte, že jezdíte v rozporu s platnými předpisy, protože jste zapomněl(a) zaplatit/obnovit povinné ručení.

30. V zamyšlení necháte zapnutá dálková světla a až „problikávání“ ostatních motoristů vás na tuto skutečnost upozorní.

31. Při odbočování vpravo málem srazíte cyklistu, který se náhle objeví po vaší pravé ruce.

32. V řadě vozidel odbočujících vpravo z vedlejší na hlavní silnici věnujete tolik pozornosti dopravě zleva, že málem narazíte na vůz před vámi.

33. Někdy jedete autem z večírku nebo z restaurace, přestože jste si vědom/a toho, že jste pil/a alkoholický nápoj.

34. Máte averzi vůči některým účastníkům silničního provozu a tento postoj dáváte všemožně najevo.

35. V zamyšlení nebo z nepozornosti si nevšimnete chodce čekajícího před vyznačeným přechodem pro chodce nebo červené na semaforu, která se právě rozsvítila před přechodem pro chodce.

36. Parkujete na místech, kde to není dovoleno, a riskujete tím pokutu.

37. Při předjíždění nesprávně odhadnete rychlost protijedoucího vozidla.

38. Při couvání narazíte na překážku, které jste si předtím nevšiml(a).

39. Až v posledním okamžiku si všimnete osoby vycházející zpoza autobusu nebo zaparkovaného vozidla.

40. Špatně si naplánujete trasu své cesty a dostanete se tak do dopravní zácpy, které jste se jinak mohl(a) vyhnout.

41. Předjedete kolonu stojících nebo pomalu se pohybujících vozidel, načež zjistíte, že tato kolona se vytvořila před svedením dopravy do jednoho jízdního pruhu.

42. Pomalu jedoucí vozidlo předjedete v pravém nebo v odstavném pruhu dálnice.

43. „Říznete“ levotočivou zatáčku tak, že musíte následně prudce strhnout řízení, abyste zabránil(a) střetu s protijedoucím vozidlem.

44. Na kruhovém objezdu nebo před křižovatkou najedete do nesprávného pruhu.

45. Vyjedete z kruhového objezdu nesprávným výjezdem.

46. Nedáte přednost autobusu, jehož řidič signalizuje, že se chystá vyjet ze zastávky.

47. Nerespektujete značku „Dej přednost v jízdě“ a téměř se srazíte s vozidlem, které má přednost.

48. Nepodíváte se do zrcátek předtím, než vyjedete od krajnice, změníte jízdní pruh, nebo odbočíte.

49. Pokusíte se předjet vozidlo, u něhož jste si nevšiml(a), že signalizuje odbočení doleva.

50. Vědomě projedete prázdnou jednosměrnou komunikaci v protisměru.

51. Při jízdě na prázdných silnicích pozdě v noci nerespektujete červenou na semaforu.

52. Díváte se do mapy nebo manipulujete s rádiem a řízení se věnujete jen tak na půl.

53. Při odbočování z hlavní silnice na vedlejší komunikaci přehlédnete přechod pro chodce.

54. Necháte se strhnout k „závodům“ s ostatními řidiči.

55. Na úzké nebo silně frekventované silnici děláte „myšky“ při předjíždění.

56. Na kluzké vozovce příliš prudce brzdíte anebo při smyku točíte volantem na nesprávnou stranu.

57. Špatně vyhodnotíte čas potřebný k bezpečnému odbočení doleva, a málem se srazíte s protijedoucím vozidlem.

58. To je idiot!

59. Je prostě nenapadne, že tím můžou někoho zranit!

60. Tohle mu teda vrátím.

61. Tohle mi nikdo dělat nebude.

62. To mi ještě scházelo, další, co si myslí, že má přede všemi přednost.

63. Chce se mi na něj křičet.

64. Chce se mi nakopat mu prdel.

65. Pomstím se mu.

66. Ukážu mu prostředníček.

67. Chce se mi vynadat mu.

68. Nenávidím takové řidiče!

69. Nelep se mi na prdel!

70. Zablokuju ho, abych mu ukázal.

71. Schválně ho zpomalím.

72. Nejradši bych ho poslal někam.

73. Já mu to spočítám.

74. Takhle někoho zabije.

75. Lidi jako ty, by si měly zopakovat autoškolu.

76. Vždyť se ani nepodíval!

77. Vybrzdím ho.

78. Tomu by měli vzít řidičák.

79. Měli by ho zastřelit.

80. Zpomalím, abych ho naštval.

81. To je sprosťák!

82. Nerozčiluj se, někdy prostě narazíš na špatného řidiče.

83. To je ale blbý řidič!

84. Kde mu něco takového může projít?

85. Chtěl bych mu ublížit.

86. Proč nemůže jezdit jako všichni ostatní?

87. Tohle mu neprojde.

88. Kde jsou policajti, když je člověk potřebuje?

89. Sakra!

90. Nalepím se na něj.

91. Nemůžu uvěřit, že je tak bezohledný.

92. To je debil!

93. Takhle někoho zabije.

94. Kdo si myslí, že je?

95. To je blbec!

96. Chci ho zmlátit.

97. Chci ho vytlačit ze silnice.

98. Chci ho zabít.

99. To je ale debil!

100. To je nebezpečné.

101. Jak mohli tomuhle dát řidičák?

102. Myslí si, že je na silnici sám.

103. Má všech pět pohromadě, že takhle jezdí?

104. Myslí si, že pro něj zákon neplatí.

105. Vykašli se na to, nech to být.

106. To je šílené.

107. Nic s tím nenadělám, tak se nebudu rozčilovat.

108. Prostě jim budu muset zavolat a říct, že se opozdím.

109. Takové lidi by neměli pouštět na silnici.

110. Radši se mu nedívej do očí.

111. Mám strašný vztek.

112. Prostě se uklidni.

113. Zapnu rádio a nebudu ho vnímat.

114. Chce se mi ho odsud vypráskat.

115. Odříznu ho a uvidíme, jak se mu to bude líbit.

116. Vymlátil bych z něj duši.

117. Nemá o ničem ani páru.

118. Tohle mu oplatím.

119. Jsem tak nasraný.

120. Však já ho naučím.

121. Uklidni se.

122. Prostě se budu soustředit na své řízení, ostatní, ať si dělají, co chtějí.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Rok udělení řidičského oprávnění:

4. Počet najetých km za posledních 12 měsíců:

5. Spáchal(a) jste někdy při řízení nějaký přestupek?

6. Byl(a) jste někdy účastníkem dopravní nehody, kterou jste sám(sama) zavinil(a)?

7. Byl(a) jste někdy účastníkem dopravní nehody, kterou jste sám(sama) nezavinil(a)?

8. Chcete se rozjet, ale zjistíte, že máte zařazen třetí rychlostní stupeň.

9. Podíváte se na tachometr a zjistíte, že jedete nevědomky rychleji, než je povoleno.

10. Zabouchnete si klíče v autě.

11. Když jedete po dálnici za vozidlem, které blokuje levý (předjížděcí) pruh, ztrácíte trpělivost a předjedete ho.

12. V noci jezdíte po silnicích stejně rychle bez ohledu na to, zda máte zapnuta potkávací nebo dálková světla.

13. Chcete se rozjet, a zjistíte, že máte zataženou ruční brzdu.

14. Jezdíte těsně za vozidlem jedoucím před vámi nebo blikáte na jeho řidiče, abyste mu tak naznačil(a), že má jet rychleji nebo vám má uhnout z cesty.

15. Když parkujete na víceúrovňových nebo rozlehlých parkovištích, zapomenete, na kterém podlaží jste auto nechal(a).

16. Když Vás něco rozptýlí nebo myslíte na něco jiného, až se zpožděním si uvědomíte, že vůz před vámi zpomalil, a vy musíte dupnout na brzdu, abyste odvrátil(a) kolizi.

17. Chcete zapnout stěrače a místo toho zapnete světla, případně naopak.

18. Při odbočování vpravo z vedlejší silnice na hlavní silnici vjedete do dráhy přijíždějícímu vozidlu, kterého jste si nevšiml(a) nebo jehož rychlost jste nesprávně odhadl(a).

19. Na parkovišti jste špatně odhadl(a) velikost vašeho parkovacího místa a (málem) narazil(a) do vozidla vedle vás.

20. Najednou si uvědomíte, že si příliš nevybavujete trasu, kterou jste právě projel(a).

21. Minete správný sjezd z dálnice a prodloužíte si tím cestu.

22. Saháte na řadicí páku, abyste si připomněl(a), který rychlostní stupeň máte momentálně zařazený.

23. Když na silnici s jedním jízdním pruhem v každém směru uvíznete za pomalu jedoucím vozidlem, máte snahu ho předjet, i když je to riskantní.

24. Chcete jet do bodu A, ale najednou zjistíte, že jste na cestě do bodu B, protože je to trasa, po které jezdíte častěji.

25. Naskočí červená, ale vy to ještě risknete a projedete.

26. Když vás rozčílí chování nějakého řidiče, jedete za ním a dáte mu najevo, co si o něm myslíte.

27. Začnete předjíždět, aniž byste se předtím podíval(a) do zpětného zrcátka, a řidič za vámi, který již zahájil svůj předjížděcí manévr, na vás zatroubí.

28. Pozdě v noci nebo v časných ranních hodinách vědomě nerespektujete nejvyšší povolenou rychlost.

29. Zjistíte, že jezdíte v rozporu s platnými předpisy, protože jste zapomněl(a) zaplatit/obnovit povinné ručení.

30. V zamyšlení necháte zapnutá dálková světla a až „problikávání“ ostatních motoristů vás na tuto skutečnost upozorní.

31. Při odbočování vpravo málem srazíte cyklistu, který se náhle objeví po vaší pravé ruce.

32. V řadě vozidel odbočujících vpravo z vedlejší na hlavní silnici věnujete tolik pozornosti dopravě zleva, že málem narazíte na vůz před vámi.

33. Někdy jedete autem z večírku nebo z restaurace, přestože jste si vědom/a toho, že jste pil/a alkoholický nápoj.

34. Máte averzi vůči některým účastníkům silničního provozu a tento postoj dáváte všemožně najevo.

35. V zamyšlení nebo z nepozornosti si nevšimnete chodce čekajícího před vyznačeným přechodem pro chodce nebo červené na semaforu, která se právě rozsvítila před přechodem pro chodce.

36. Parkujete na místech, kde to není dovoleno, a riskujete tím pokutu.

37. Při předjíždění nesprávně odhadnete rychlost protijedoucího vozidla.

38. Při couvání narazíte na překážku, které jste si předtím nevšiml(a).

39. Až v posledním okamžiku si všimnete osoby vycházející zpoza autobusu nebo zaparkovaného vozidla.

40. Špatně si naplánujete trasu své cesty a dostanete se tak do dopravní zácpy, které jste se jinak mohl(a) vyhnout.

41. Předjedete kolonu stojících nebo pomalu se pohybujících vozidel, načež zjistíte, že tato kolona se vytvořila před svedením dopravy do jednoho jízdního pruhu.

42. Pomalu jedoucí vozidlo předjedete v pravém nebo v odstavném pruhu dálnice.

43. „Říznete“ levotočivou zatáčku tak, že musíte následně prudce strhnout řízení, abyste zabránil(a) střetu s protijedoucím vozidlem.

44. Na kruhovém objezdu nebo před křižovatkou najedete do nesprávného pruhu.

45. Vyjedete z kruhového objezdu nesprávným výjezdem.

46. Nedáte přednost autobusu, jehož řidič signalizuje, že se chystá vyjet ze zastávky.

47. Nerespektujete značku „Dej přednost v jízdě“ a téměř se srazíte s vozidlem, které má přednost.

48. Nepodíváte se do zrcátek předtím, než vyjedete od krajnice, změníte jízdní pruh, nebo odbočíte.

49. Pokusíte se předjet vozidlo, u něhož jste si nevšiml(a), že signalizuje odbočení doleva.

50. Vědomě projedete prázdnou jednosměrnou komunikaci v protisměru.

51. Při jízdě na prázdných silnicích pozdě v noci nerespektujete červenou na semaforu.

52. Díváte se do mapy nebo manipulujete s rádiem a řízení se věnujete jen tak na půl.

53. Při odbočování z hlavní silnice na vedlejší komunikaci přehlédnete přechod pro chodce.

54. Necháte se strhnout k „závodům“ s ostatními řidiči.

55. Na úzké nebo silně frekventované silnici děláte „myšky“ při předjíždění.

56. Na kluzké vozovce příliš prudce brzdíte anebo při smyku točíte volantem na nesprávnou stranu.

57. Špatně vyhodnotíte čas potřebný k bezpečnému odbočení doleva, a málem se srazíte s protijedoucím vozidlem.

58. To je idiot!

59. Je prostě nenapadne, že tím můžou někoho zranit!

60. Tohle mu teda vrátím.

61. Tohle mi nikdo dělat nebude.

62. To mi ještě scházelo, další, co si myslí, že má přede všemi přednost.

63. Chce se mi na něj křičet.

64. Chce se mi nakopat mu prdel.

65. Pomstím se mu.

66. Ukážu mu prostředníček.

67. Chce se mi vynadat mu.

68. Nenávidím takové řidiče!

69. Nelep se mi na prdel!

70. Zablokuju ho, abych mu ukázal.

71. Schválně ho zpomalím.

72. Nejradši bych ho poslal někam.

73. Já mu to spočítám.

74. Takhle někoho zabije.

75. Lidi jako ty, by si měly zopakovat autoškolu.

76. Vždyť se ani nepodíval!

77. Vybrzdím ho.

78. Tomu by měli vzít řidičák.

79. Měli by ho zastřelit.

80. Zpomalím, abych ho naštval.

81. To je sprosťák!

82. Nerozčiluj se, někdy prostě narazíš na špatného řidiče.

83. To je ale blbý řidič!

84. Kde mu něco takového může projít?

85. Chtěl bych mu ublížit.

86. Proč nemůže jezdit jako všichni ostatní?

87. Tohle mu neprojde.

88. Kde jsou policajti, když je člověk potřebuje?

89. Sakra!

90. Nalepím se na něj.

91. Nemůžu uvěřit, že je tak bezohledný.

92. To je debil!

93. Takhle někoho zabije.

94. Kdo si myslí, že je?

95. To je blbec!

96. Chci ho zmlátit.

97. Chci ho vytlačit ze silnice.

98. Chci ho zabít.

99. To je ale debil!

100. To je nebezpečné.

101. Jak mohli tomuhle dát řidičák?

102. Myslí si, že je na silnici sám.

103. Má všech pět pohromadě, že takhle jezdí?

104. Myslí si, že pro něj zákon neplatí.

105. Vykašli se na to, nech to být.

106. To je šílené.

107. Nic s tím nenadělám, tak se nebudu rozčilovat.

108. Prostě jim budu muset zavolat a říct, že se opozdím.

109. Takové lidi by neměli pouštět na silnici.

110. Radši se mu nedívej do očí.

111. Mám strašný vztek.

112. Prostě se uklidni.

113. Zapnu rádio a nebudu ho vnímat.

114. Chce se mi ho odsud vypráskat.

115. Odříznu ho a uvidíme, jak se mu to bude líbit.

116. Vymlátil bych z něj duši.

117. Nemá o ničem ani páru.

118. Tohle mu oplatím.

119. Jsem tak nasraný.

120. Však já ho naučím.

121. Uklidni se.

122. Prostě se budu soustředit na své řízení, ostatní, ať si dělají, co chtějí.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fenklová, L.Agresivita na silnicích z pohledu řidičů (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://agresivita-na-silnicich-2014.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.