Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Agresivita - stalking

Agresivita - stalking

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Nová
Šetření:07. 12. 2014 - 10. 12. 2014
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5771,25 %71,25 %  
muž2328,75 %28,75 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-244657,5 %57,5 %  
15-181620 %20 %  
25-30911,25 %11,25 %  
40+56,25 %6,25 %  
31-3533,75 %3,75 %  
36-4011,25 %1,25 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské3847,5 %47,5 %  
základní2126,25 %26,25 %  
vysokoškolské1923,75 %23,75 %  
vyučen22,5 %2,5 %  

Graf

4. Agresivní chování je záměrné ubližování a poškozování jedné osoby druhou. Setkal (a) jsi se někdy v minulosti přímo a nebo ve svém okolí s agresivní chováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7593,75 %93,75 %  
ne45 %5 %  
nevím11,25 %1,25 %  

Graf

5. S jakým způsobem agrese jsi se setkal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slovní útoky7796,25 %96,25 %  
šikana5872,5 %72,5 %  
fyzické útoky5163,75 %63,75 %  
obtěžování4758,75 %58,75 %  
tyranizováni2328,75 %28,75 %  

Graf

6. Jedna z podob násilí je nazývána "stalking". Jedná se o fixaci známého nebo neznámého pachatele na určitou osobu, kterou pak systematicky a úporně obtěžuje nevyžádanou a nechtěnou pozorností. Stalker svou oběť pronásleduje např.telefonáty, SMS zprávami či vtíráním se do její blízkosti. Útočník tak u oběti vyvolává pocit strachu. Domníváš se, že tento druh násilí se vyskytuje ve tvém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3746,25 %46,25 %  
ano2227,5 %27,5 %  
nevím2126,25 %26,25 %  

Graf

7. Oběť stalkingu se obává reakce druhých, proto se např.uzavírá více do sebe. Pokud jí nedokáže pomoci někdo z blízkého okolí, může dojít k vážným psychickým i zdravotním problémům. Jaký se domníváš, že by byl nejvhodnějši způsob pomoci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obrátit se na Policii2733,75 %33,75 %  
snažit se s ní o problému mluvit, tzv.dosáhnout toho, aby oběť ztratila ostych o problému hovořit2430 %30 %  
doporučit návštěvu odborníka, např.psychologa1518,75 %18,75 %  
pokusit se stalkerovi vysvětlit, že jeho chování je velmi nevhodné45 %5 %  
Myslím si, že pronásledovaná by si měla promluvit se zkušenou ženou např. mojí babi Jiřinou Zajíčkovou (70 let) z Uhlířských Janovic, která by dotyčné poradila, že někdy když si člověk jentak poskočí do vzduchu tak se problém vyřeší sám od sebe.11,25 %1,25 %  
dát stalkerovi dostatečně najevo, že se snaží zbytečně11,25 %1,25 %  
Řekla bych, že nejdřív by se mělo promluvit s poškozeným=obětí, aby o problému mluvil (sdílená starost je menší starost + víc hlav víc ví) Dále bych věc oznámila na policii, pokud by byl stalker známý.Nebo se domluvit přímo se stalkerem.Záleží na vážnosti11,25 %1,25 %  
Napsat do poradny Adély Nové.11,25 %1,25 %  
promluvit s osobou, aby promluvila se svými blízkými, nejlépe nějakými muži kteří by stalkera mohli zastrašit, posléze bylo by to nutné, na policii. do té doby absolutní cut off stalkera přes mobil atd - mohla by si u operátora bloknout číslo stalkera11,25 %1,25 %  
kombinace předchozích možností: nejdřív se svěřit blízkým kamarádům/rodičům pro potřebnou podporu a v případě, že pachatel je známý, i pro pomoc - mohou se oběti zastat. Pokud nic nepomůže a jedná se o vážné obtěžování, je třeba uvědomit policii. 11,25 %1,25 %  
stalkerovi vysvětlit, že jeho chování je nežádoucí, a to za pomoci pěstí. vlastnoručně vyzkoušené, jako jediné funguje.11,25 %1,25 %  
nevím11,25 %1,25 %  
Nejdříve o problému mluvit s blízkými,kteří mohou pomoci k úspěšnému odstranění problému.Pokud stalking není příliš agresivní a známí se se "stalkerem" znají,pak je možno s ním romluvit, jinak rozhodně ne.11,25 %1,25 %  
policie, přítel, odborník11,25 %1,25 %  

Graf

8. Domníváš se, že chování stalkera souvisí s:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální prostředí (např.násilí prezentované televizí)5366,25 %66,25 %  
výchovou v dětství4758,75 %58,75 %  
biochemickými procesy (alkoholik, drogově závislý)4758,75 %58,75 %  
dědičností1215 %15 %  

Graf

9. Domníváš se, že je správné, když stalking je v ČR kvalifikován jako trestný čin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7087,5 %87,5 %  
nevim78,75 %8,75 %  
ne11,25 %1,25 %  
obtěžování, kterého někdo nechce nechat, yb mělo být trestné, ale posouzení pečlivé a přísné k obou stranám11,25 %1,25 %  
Podle míry stalkingu, jsou "oběti" které můžou přehánět. Ale je určitě dobře, že je to považováno jako trestný čin. Jen by to chtělo se více otevřít,podnikat různé workshopy na školách atd,aby se případné oběti svěřily. Většinou nevěří policii,bojí se.11,25 %1,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. S jakým způsobem agrese jsi se setkal(a)?

  • odpověď obtěžování:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi tyranizováni na otázku 5. S jakým způsobem agrese jsi se setkal(a)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Agresivní chování je záměrné ubližování a poškozování jedné osoby druhou. Setkal (a) jsi se někdy v minulosti přímo a nebo ve svém okolí s agresivní chováním?

5. S jakým způsobem agrese jsi se setkal(a)?

6. Jedna z podob násilí je nazývána "stalking". Jedná se o fixaci známého nebo neznámého pachatele na určitou osobu, kterou pak systematicky a úporně obtěžuje nevyžádanou a nechtěnou pozorností. Stalker svou oběť pronásleduje např.telefonáty, SMS zprávami či vtíráním se do její blízkosti. Útočník tak u oběti vyvolává pocit strachu. Domníváš se, že tento druh násilí se vyskytuje ve tvém okolí?

7. Oběť stalkingu se obává reakce druhých, proto se např.uzavírá více do sebe. Pokud jí nedokáže pomoci někdo z blízkého okolí, může dojít k vážným psychickým i zdravotním problémům. Jaký se domníváš, že by byl nejvhodnějši způsob pomoci:

8. Domníváš se, že chování stalkera souvisí s:

9. Domníváš se, že je správné, když stalking je v ČR kvalifikován jako trestný čin?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Agresivní chování je záměrné ubližování a poškozování jedné osoby druhou. Setkal (a) jsi se někdy v minulosti přímo a nebo ve svém okolí s agresivní chováním?

5. S jakým způsobem agrese jsi se setkal(a)?

6. Jedna z podob násilí je nazývána "stalking". Jedná se o fixaci známého nebo neznámého pachatele na určitou osobu, kterou pak systematicky a úporně obtěžuje nevyžádanou a nechtěnou pozorností. Stalker svou oběť pronásleduje např.telefonáty, SMS zprávami či vtíráním se do její blízkosti. Útočník tak u oběti vyvolává pocit strachu. Domníváš se, že tento druh násilí se vyskytuje ve tvém okolí?

7. Oběť stalkingu se obává reakce druhých, proto se např.uzavírá více do sebe. Pokud jí nedokáže pomoci někdo z blízkého okolí, může dojít k vážným psychickým i zdravotním problémům. Jaký se domníváš, že by byl nejvhodnějši způsob pomoci:

8. Domníváš se, že chování stalkera souvisí s:

9. Domníváš se, že je správné, když stalking je v ČR kvalifikován jako trestný čin?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nová, A.Agresivita - stalking (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://agresivita-stalking.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.