Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Agresivita v silničním provozu

Agresivita v silničním provozu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Komorová
Šetření:27. 07. 2014 - 03. 08. 2014
Počet respondentů:209
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen primárně pro držitele řidičského oprávnění, avšak ne výlučně. Cílem je zjistit která jednání jsou veřejností považována za agresivní chování v silničním provozu, se kterými projevy se v praxi nejčastěji setkají a také jakým způsobem by podle veřejnosti takové jednání mělo, případně nemělo být postihováno.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10952,15 %52,15 %  
muž10047,85 %47,85 %  

Graf

2. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [běžný řidičotázka č. 3, řidič z povoláníotázka č. 4, osoba bez řidičského oprávněníotázka č. 5, žadatel o řidičské oprávněníotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
běžný řidič18488,04 %88,04 %  
osoba bez řidičského oprávnění125,74 %5,74 %  
řidič z povolání83,83 %3,83 %  
žadatel o řidičské oprávnění52,39 %2,39 %  

Graf

3. Jste řidič:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivní (řídíte nejméně 1x týdně)13170,81 %62,68 %  
pasivní (řídíte méně než 1x týdně)5429,19 %25,84 %  

Graf

4. Označte prosím délku Vaší řidičské praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5-10 let6835,42 %32,54 %  
Více než 10 let5227,08 %24,88 %  
2-5 let4623,96 %22,01 %  
Méně než 1 rok189,38 %8,61 %  
1-2 roky84,17 %3,83 %  

Graf

5. Hodnotíte jako agresivní chování, pokud řidič:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Byli jste někdy svědky některého z výše uvedených projevů agresivity v silničním provozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19090,91 %90,91 %  
Ne199,09 %9,09 %  

Graf

7. Jak hodnotíte jednotlivé projevy z hlediska četnosti jejich výskytu v praxi:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Dostali jste se někdy do role oběti agresivního chování v silničním provozu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10349,28 %49,28 %  
ne8540,67 %40,67 %  
nevím2110,05 %10,05 %  

Graf

9. Dopouštíte se, nebo jste se v minulosti dopustili Vy sami kteréhokoli z jednání uvedeného v otázce č. 5?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12057,42 %57,42 %  
Ne8942,58 %42,58 %  

Graf

10. Označte prosím ta jednání, kterých jste se jako řidiči dopustili, či dopouštíte (nejčastěji)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Překročení nejvyšší dovolené rychlosti11293,33 %53,59 %  
Užívání obscénní gestikulaci a vulgarismů4436,67 %21,05 %  
Nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly4235 %20,1 %  
Nerespektování dopravního značení a zařízení3327,5 %15,79 %  
Nesprávné předjíždění (např. přes plnou čáru, myškou)2722,5 %12,92 %  
Neúměrná světelná, či akustická signalizace1210 %5,74 %  
Nečekané zpomalení, či zastavení a tzv. vybrždění jiného vozidla65 %2,87 %  
Způsobení úmyslné kolize s jiným vozidlem10,83 %0,48 %  

Graf

11. V jaké intenzitě u Vás dochází k překročení nejvyšší dovolené rychlosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejvýše o 20 km/h4033,33 %19,14 %  
Nejvýše o 10 km/h3831,67 %18,18 %  
Nejvýše o 30 km/h1915,83 %9,09 %  
Až o 40 a více km/h1512,5 %7,18 %  
Nevím54,17 %2,39 %  
Nepřekračuji nejvyšší dovolenou rychlost32,5 %1,44 %  

Graf

12. Byli jste již někdy sankcionováni za překročení nejvyšší dovolené rychlosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 13, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8570,83 %40,67 %  
Ano3529,17 %16,75 %  

Graf

Pokud Vaše odpověď na předchozí otázku byla ano,

13. Označte prosím formu sankce, která Vám byla za překročení nejvyšší dovolené rychlosti udělena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bloková pokuta3286,49 %15,31 %  
Sankce v rámci bodového sytému718,92 %3,35 %  
Pokuta ve správním řízení410,81 %1,91 %  
Zákaz činnosti25,41 %0,96 %  
Nic z výše uvedeného12,7 %0,48 %  

Graf

14. Řídíte bezpečněji a „méně agresivně„, v případě, že se s Vámi ve vozidle nachází další osoba, případně osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano10248,8 %48,8 %  
Spíše ano4421,05 %21,05 %  
Spíše ne2311 %11 %  
Nevím2110,05 %10,05 %  
Určitě ne199,09 %9,09 %  

Graf

15. Domníváte se, že stávající legislativa dostatečně řeší problematiku agresivního chování v silničním provozu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne8942,58 %42,58 %  
Nevím5224,88 %24,88 %  
Určitě ne5023,92 %23,92 %  
Spíše ano136,22 %6,22 %  
Určitě ano52,39 %2,39 %  

Graf

16. Ztotožňujete se s následujícími formami možných postihů agresivních řidičů?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. Domníváte se, že by přísnější sankcionování agresivního řízení mělo vliv na snížení jeho výskytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8641,15 %41,15 %  
Určitě ano4722,49 %22,49 %  
Spíše ne4622,01 %22,01 %  
Nevím2110,05 %10,05 %  
Určitě ne94,31 %4,31 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jste řidič:

 • odpověď aktivní (řídíte nejméně 1x týdně):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejvýše o 30 km/h na otázku 11. V jaké intenzitě u Vás dochází k překročení nejvyšší dovolené rychlosti?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Překračuje nejvyšší dovolenou rychlost=Určitě ne na otázku 5. Hodnotíte jako agresivní chování, pokud řidič:

5. Hodnotíte jako agresivní chování, pokud řidič:

 • odpověď Fyzicky napadne jiného účastníka silničního provozu=Určitě ne:
  • 17.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nečekaně zpomalí, či zastaví a tzv. vybrzdí jiné vozidlo=Určitě ne na otázku 5. Hodnotíte jako agresivní chování, pokud řidič:
  • 17.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsobí úmyslnou kolizi s jiným vozidlem=Určitě ne na otázku 5. Hodnotíte jako agresivní chování, pokud řidič:
 • odpověď Nečekaně zpomalí, či zastaví a tzv. vybrzdí jiné vozidlo=Určitě ne:
  • 19x vetší pravděpodobnost při odpovědi Způsobí úmyslnou kolizi s jiným vozidlem=Určitě ne na otázku 5. Hodnotíte jako agresivní chování, pokud řidič:
  • 17.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzicky napadne jiného účastníka silničního provozu=Určitě ne na otázku 5. Hodnotíte jako agresivní chování, pokud řidič:
 • odpověď Způsobí úmyslnou kolizi s jiným vozidlem=Určitě ne:
  • 19x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nečekaně zpomalí, či zastaví a tzv. vybrzdí jiné vozidlo=Určitě ne na otázku 5. Hodnotíte jako agresivní chování, pokud řidič:
  • 17.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Fyzicky napadne jiného účastníka silničního provozu=Určitě ne na otázku 5. Hodnotíte jako agresivní chování, pokud řidič:

7. Jak hodnotíte jednotlivé projevy z hlediska četnosti jejich výskytu v praxi:

 • odpověď Nesprávné předjíždění (např. přes plnou čáru, myškou)=Velmi časté:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nečekané zpomalení, či zastavení a tzv. vybrždění jiného vozidla=Velmi časté na otázku 7. Jak hodnotíte jednotlivé projevy z hlediska četnosti jejich výskytu v praxi:

9. Dopouštíte se, nebo jste se v minulosti dopustili Vy sami kteréhokoli z jednání uvedeného v otázce č. 5?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly na otázku 10. Označte prosím ta jednání, kterých jste se jako řidiči dopustili, či dopouštíte (nejčastěji)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nerespektování dopravního značení a zařízení na otázku 10. Označte prosím ta jednání, kterých jste se jako řidiči dopustili, či dopouštíte (nejčastěji)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesprávné předjíždění (např. přes plnou čáru, myškou) na otázku 10. Označte prosím ta jednání, kterých jste se jako řidiči dopustili, či dopouštíte (nejčastěji)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neúměrná světelná, či akustická signalizace na otázku 10. Označte prosím ta jednání, kterých jste se jako řidiči dopustili, či dopouštíte (nejčastěji)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Překročení nejvyšší dovolené rychlosti na otázku 10. Označte prosím ta jednání, kterých jste se jako řidiči dopustili, či dopouštíte (nejčastěji)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Užívání obscénní gestikulaci a vulgarismů na otázku 10. Označte prosím ta jednání, kterých jste se jako řidiči dopustili, či dopouštíte (nejčastěji)?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Až o 40 a více km/h na otázku 11. V jaké intenzitě u Vás dochází k překročení nejvyšší dovolené rychlosti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejvýše o 10 km/h na otázku 11. V jaké intenzitě u Vás dochází k překročení nejvyšší dovolené rychlosti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejvýše o 20 km/h na otázku 11. V jaké intenzitě u Vás dochází k překročení nejvyšší dovolené rychlosti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejvýše o 30 km/h na otázku 11. V jaké intenzitě u Vás dochází k překročení nejvyšší dovolené rychlosti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Byli jste již někdy sankcionováni za překročení nejvyšší dovolené rychlosti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Byli jste již někdy sankcionováni za překročení nejvyšší dovolené rychlosti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bloková pokuta na otázku 13. Označte prosím formu sankce, která Vám byla za překročení nejvyšší dovolené rychlosti udělena?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sankce ve správním řízení=Spíše ne na otázku 16. Ztotožňujete se s následujícími formami možných postihů agresivních řidičů?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nerespektuje dopravní značení a zařízení=Nevím na otázku 5. Hodnotíte jako agresivní chování, pokud řidič:
 • odpověď Ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi osoba bez řidičského oprávnění na otázku 2. Jste:

10. Označte prosím ta jednání, kterých jste se jako řidiči dopustili, či dopouštíte (nejčastěji)?

 • odpověď Překročení nejvyšší dovolené rychlosti:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly na otázku 10. Označte prosím ta jednání, kterých jste se jako řidiči dopustili, či dopouštíte (nejčastěji)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nerespektování dopravního značení a zařízení na otázku 10. Označte prosím ta jednání, kterých jste se jako řidiči dopustili, či dopouštíte (nejčastěji)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesprávné předjíždění (např. přes plnou čáru, myškou) na otázku 10. Označte prosím ta jednání, kterých jste se jako řidiči dopustili, či dopouštíte (nejčastěji)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neúměrná světelná, či akustická signalizace na otázku 10. Označte prosím ta jednání, kterých jste se jako řidiči dopustili, či dopouštíte (nejčastěji)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Až o 40 a více km/h na otázku 11. V jaké intenzitě u Vás dochází k překročení nejvyšší dovolené rychlosti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Byli jste již někdy sankcionováni za překročení nejvyšší dovolené rychlosti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bloková pokuta na otázku 13. Označte prosím formu sankce, která Vám byla za překročení nejvyšší dovolené rychlosti udělena?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejvýše o 20 km/h na otázku 11. V jaké intenzitě u Vás dochází k překročení nejvyšší dovolené rychlosti?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejvýše o 30 km/h na otázku 11. V jaké intenzitě u Vás dochází k překročení nejvyšší dovolené rychlosti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 9. Dopouštíte se, nebo jste se v minulosti dopustili Vy sami kteréhokoli z jednání uvedeného v otázce č. 5?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nejvýše o 10 km/h na otázku 11. V jaké intenzitě u Vás dochází k překročení nejvyšší dovolené rychlosti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Byli jste již někdy sankcionováni za překročení nejvyšší dovolené rychlosti?

12. Byli jste již někdy sankcionováni za překročení nejvyšší dovolené rychlosti?

 • odpověď Ano:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bloková pokuta na otázku 13. Označte prosím formu sankce, která Vám byla za překročení nejvyšší dovolené rychlosti udělena?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

3. Jste řidič:

4. Označte prosím délku Vaší řidičské praxe:

5. Hodnotíte jako agresivní chování, pokud řidič:

6. Byli jste někdy svědky některého z výše uvedených projevů agresivity v silničním provozu?

7. Jak hodnotíte jednotlivé projevy z hlediska četnosti jejich výskytu v praxi:

8. Dostali jste se někdy do role oběti agresivního chování v silničním provozu?

9. Dopouštíte se, nebo jste se v minulosti dopustili Vy sami kteréhokoli z jednání uvedeného v otázce č. 5?

10. Označte prosím ta jednání, kterých jste se jako řidiči dopustili, či dopouštíte (nejčastěji)?

11. V jaké intenzitě u Vás dochází k překročení nejvyšší dovolené rychlosti?

12. Byli jste již někdy sankcionováni za překročení nejvyšší dovolené rychlosti?

13. Označte prosím formu sankce, která Vám byla za překročení nejvyšší dovolené rychlosti udělena?

14. Řídíte bezpečněji a „méně agresivně„, v případě, že se s Vámi ve vozidle nachází další osoba, případně osoby?

15. Domníváte se, že stávající legislativa dostatečně řeší problematiku agresivního chování v silničním provozu?

16. Ztotožňujete se s následujícími formami možných postihů agresivních řidičů?

17. Domníváte se, že by přísnější sankcionování agresivního řízení mělo vliv na snížení jeho výskytu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

3. Jste řidič:

4. Označte prosím délku Vaší řidičské praxe:

5. Hodnotíte jako agresivní chování, pokud řidič:

6. Byli jste někdy svědky některého z výše uvedených projevů agresivity v silničním provozu?

7. Jak hodnotíte jednotlivé projevy z hlediska četnosti jejich výskytu v praxi:

8. Dostali jste se někdy do role oběti agresivního chování v silničním provozu?

9. Dopouštíte se, nebo jste se v minulosti dopustili Vy sami kteréhokoli z jednání uvedeného v otázce č. 5?

10. Označte prosím ta jednání, kterých jste se jako řidiči dopustili, či dopouštíte (nejčastěji)?

11. V jaké intenzitě u Vás dochází k překročení nejvyšší dovolené rychlosti?

12. Byli jste již někdy sankcionováni za překročení nejvyšší dovolené rychlosti?

13. Označte prosím formu sankce, která Vám byla za překročení nejvyšší dovolené rychlosti udělena?

14. Řídíte bezpečněji a „méně agresivně„, v případě, že se s Vámi ve vozidle nachází další osoba, případně osoby?

15. Domníváte se, že stávající legislativa dostatečně řeší problematiku agresivního chování v silničním provozu?

16. Ztotožňujete se s následujícími formami možných postihů agresivních řidičů?

17. Domníváte se, že by přísnější sankcionování agresivního řízení mělo vliv na snížení jeho výskytu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Komorová, K.Agresivita v silničním provozu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://agresivita-v-silnicnim-provo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.