Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Agresivita žáků na 1. stupni ZŠ

Agresivita žáků na 1. stupni ZŠ

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:A. B.
Šetření:29. 06. 2019 - 13. 07. 2019
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):29 / 27.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás touto cestou o vyplnění dotazníku mapujícího Vaši zkušenost s agresivitou žáků na 1. stupni základní školy. Data budou využita v diplomové práci zaměřené na toto téma.

Instrukce k vyplnění dotazníku: není-li uvedeno jinak, prosím zvolte u každé otázky vždy jen jednu odpověď. Jste-li požádán/a o její doplnění, napište prosím, co Vás k tématu napadá.

Velmi děkuji za Váš čas a ochotu pomoci mi tímto způsobem. 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4486,27 %86,27 %  
muž713,73 %13,73 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35-44 let1631,37 %31,37 %  
45-54 let1529,41 %29,41 %  
24-34 let1019,61 %19,61 %  
55-64 let1019,61 %19,61 %  

Graf

3. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12 a více let2956,86 %56,86 %  
5-7 let917,65 %17,65 %  
8-11 let611,76 %11,76 %  
2-4 roky59,8 %9,8 %  
0-1 rok23,92 %3,92 %  

Graf

4. Na jaké pracovní pozici působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitel4282,35 %82,35 %  
asistent pedagoga47,84 %7,84 %  
vychovatel35,88 %5,88 %  
ředitel školy23,92 %3,92 %  

Graf

5. Kde se nachází škola, v níž působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě3670,59 %70,59 %  
na vesnici1529,41 %29,41 %  

Graf

6. S jakou agresivitou se u žáků 1. stupně nejčastěji setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s verbální agresivitou2447,06 %47,06 %  
s verbální a neverbální agresivitou stejnou měrou2345,1 %45,1 %  
s neverbální agresivitou47,84 %7,84 %  

Graf

7. S jakými projevy verbální agresivity se u žáků 1. stupně nejčastěji setkáváte? Zvolte prosím všechny možnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hanlivé označení žáka4486,27 %86,27 %  
nadávání4180,39 %80,39 %  
pomlouvání2243,14 %43,14 %  
Pasivně agresivní přístup,ignorance, netečnost11,96 %1,96 %  
šikana11,96 %1,96 %  
rasismus11,96 %1,96 %  
rasismus, antisemitismus11,96 %1,96 %  
Sexuální útok , kybersikana11,96 %1,96 %  

Graf

8. S jakými projevy neverbální agresivity se u žáků 1. stupně nejčastěji setkáváte? Zvolte prosím všechny možnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strkání, požďuchování4180,39 %80,39 %  
ignorování žáka2345,1 %45,1 %  
ničení majetku jiného žáka2141,18 %41,18 %  
fyzické napadení1937,25 %37,25 %  
ničení majetku školy1529,41 %29,41 %  
kyberšikana1121,57 %21,57 %  
Casto po sobe hazeji rohliky s pastikou11,96 %1,96 %  

Graf

9. Setkal/a jste se s napadením učitele ze strany žáka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3670,59 %70,59 %  
ano1529,41 %29,41 %  

Graf

10. S jakým druhem agresivity se nejčastěji u žáků setkáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zlostná: žák impulzivně reaguje na určitý podnět3568,63 %68,63 %  
je to tak nastejno1529,41 %29,41 %  
instrumentální: žák volí agresivitu cíleně, k dosažení určitého cíle11,96 %1,96 %  

Graf

11. Kdo je nejčastěji agresorem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chlapec3976,47 %76,47 %  
je to tak nastejno1223,53 %23,53 %  

Graf

12. Jak často se setkáváte s agresivitou ze strany žáků vůči Vám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy3262,75 %62,75 %  
jednou1223,53 %23,53 %  
více než jednou713,73 %13,73 %  

Graf

13. Zde můžete doplnit, o jakou agresivitu ze strany žáka vůči učiteli se jedná:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dali mi spendliky na zidli. Jeste do tedka tam mam jizvy.

Drzost,snaha o povyšování, pomlouvání

Facka

Facka uciteli

Křičel na me chlapec, ze nebude delat, co po nem chci

Nadává na mne před žáky..nerekne mi to přímo... Ale ví, že mi to řeknou, co o mně říká. Křičí, že to nebude dělat, na domluvy reaguje např. :Je mi to jedno! Kašlu na to! No a!?

Nadávky

nesetkala jsem se

odmlouvání se sprostými slovy

odmlouvani, vulgarni vyrazy

Pasivně agresivní, bez zájmu o práci, neuposlechnutí výzvy, ignorance učitele, nebudu to dělat, nechci, je mi to jedno...

Pracoval jsem na "speciální" škole (zřízené dle §16) jako etoped a metodik prevence u žáků s poruchami chování (včetně kriminality) a s většími problémy v chování - zde byla agrese pochopitelně častější a vyšší intenzity, občas i verbální a fyzické napadení pedagogů. Nyní pracuji na venkovské malotřídní "běžné" ZŠ s intaktními žáky - vztahy jsou oproti velkým městským školám vynikající a agrese vůči učiteli nulová, komunikace s rodiči příkladná. Z toho důvodu jde o spíše výjimečný jev a odpovědi jsou zkreslené oproti současnému stavu na jiných ZŠ

Pracoval jsem ve škole (zříz. dle §16) pro žáky s PCH (včetně kriminality) a většími problémy v chování, kde je stupeň agresivity pochopitelně mnohem vyšší, než na škole pro intaktní žáky. Nyní pracuji ve venkovské malotřídní škole, nedotřené inkluzivním zařatováním zjevně nevhodných žáků. Proto jsou odpovědi zkresleny oproti současnému stavu na jiných školách

Pridrzle chování, neuposlechnuti.

slovní odsekávání

sprosténadávky,ignorace,plivnutí na učitele

Student vykonal velkou potřebu na mé nově umyté auto. 2x mi byly odcizeny brýle.

Zlostná reakce při neochotě pracovat dle pokynů..

14. U vybraných forem agrese prosím uveďte, s jakou četností se s ní u žáků 1. stupně základních škol setkáváte:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. Kdy agrese ze strany žáků nejčastěji probíhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mimo školní hodinu (o přestávkách, před začátkem vyučování, po skončení vyučování)4792,16 %92,16 %  
je to tak nastejno35,88 %5,88 %  
během školní hodiny11,96 %1,96 %  

Graf

16. Kde agrese žáků nejčastěji probíhá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to tak nastejno1529,41 %29,41 %  
v uzavřených prostorách (WC, odlehlé chodby, šatny)1427,45 %27,45 %  
ve třídě1019,61 %19,61 %  
na chodbách815,69 %15,69 %  
nevím35,88 %5,88 %  
všude11,96 %1,96 %  

Graf

17. Je agresivita žáků v prostředí školy zvladatelná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2854,9 %54,9 %  
určitě ano1427,45 %27,45 %  
spíše ne713,73 %13,73 %  
určitě ne23,92 %3,92 %  

Graf

18. Při zjištění agresivity žáků rodiče se školou většinou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spolupracují3874,51 %74,51 %  
nespolupracují1325,49 %25,49 %  

Graf

19. Je agresivita žáků ve škole řešena i s Policí České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy2956,86 %56,86 %  
ano, výjimečně1733,33 %33,33 %  
ano, často59,8 %9,8 %  

Graf

20. Považujete své schopnosti a znalosti týkající se řešení agrese ve škole za dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano3364,71 %64,71 %  
spíše ne917,65 %17,65 %  
určitě ano917,65 %17,65 %  

Graf

21. Znáte řešení šikany navrhované odborníky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2141,18 %41,18 %  
spíše ano2039,22 %39,22 %  
spíše ne815,69 %15,69 %  
určitě ne23,92 %3,92 %  

Graf

22. Jaké řešení u agresivity žáků volíte? Uveďte prosím všechny možnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
domluvu4588,24 %88,24 %  
pohovorem s rodiči3874,51 %74,51 %  
poznámkou do žákovské knížky3364,71 %64,71 %  
pohovorem s rodiči a ředitelem školy2854,9 %54,9 %  
navržením důtky2141,18 %41,18 %  
navržením snížené známky z chování1325,49 %25,49 %  
vyhrožování poznámkou do žákovské knížky1019,61 %19,61 %  
nefyzickým trestem (úkol navíc apod.)1019,61 %19,61 %  
Pohovoříme s metodikem PP11,96 %1,96 %  
Rozmluva se školním metodikem prevence11,96 %1,96 %  
výchovné porady PPP kurátor,SP11,96 %1,96 %  
V rámci domluvy žákovi sepíšeme dohodu o dalším chování. Dohoda obsahuje nejen nápravu chování, ale i omluvu poškozeným a datum, kdy dohodu společně vyhodnotíme.11,96 %1,96 %  
podle závažnosti11,96 %1,96 %  
fyzickým trestem11,96 %1,96 %  
Placam je po zadku11,96 %1,96 %  
vychovny pohlavek rakoskou11,96 %1,96 %  
chybí - systémová řešení (výchovná komise, oznámení OSPOD, PČR), zcela nevhodná terminilogie (např. "nefyzický trest - úkol navíc = nemusí jít vždy o trest, ale o vzdělávací (procvičení učiva) či výchovné opatření, "vyhrožování" poznámkou nemusí být vyhrožováním, ale upozorněním žáka atd.)11,96 %1,96 %  
Chybí možnosti jak systémového řešení (výchovná komise, oznámení OSPOD, PČR. Terminologie je někdy nevhodná (např. "vyhrožování" poznámkou do ŽK" nemusí být vždy vyhrožováním, ale upozorněním žáka na nevhodné opakované projevy, "nefyzický trest - úkol navíc" = nemusí jít o trest, ale o výchovné či vzdělávací opatření 11,96 %1,96 %  
takto bych to řešila hypoteticky, v reálu jsem příliš podnětů neřešila11,96 %1,96 %  
Mluvím hlavně o jednom případů z mé třídy-velmi problémový chlapec, špatně rodinné prostředí, nepomáhá nic, podali jsme podnět na OSPOD. 11,96 %1,96 %  

Graf

23. Při zvýšeném výskytu agrese ve třídě nejčastěji volíte (můžete uvést více odpovědí):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednání s celou třídou (práce na třídním klimatu)3568,63 %68,63 %  
jednání s danými žáky (agresory)3262,75 %62,75 %  
jednání s danými žáky (agresory) a jejich rodiči2956,86 %56,86 %  
jednání s danými žáky (agresory a oběťmi) a jejich rodiči1937,25 %37,25 %  
jednání s danými žáky (agresory a oběťmi)1733,33 %33,33 %  
jednání s celou třídou za využití odborníků (pracovníků školy)1631,37 %31,37 %  
jednání s celou třídou za využití externích odborníků917,65 %17,65 %  
sezení v rámci PPRCH11,96 %1,96 %  
nejsilnější vyhraje11,96 %1,96 %  
vše + další dle stupně a intenzity11,96 %1,96 %  
vše dle inzenzity/stupně agrese11,96 %1,96 %  

Graf

24. Věnujete se společně s ostatními učiteli ve škole tématu řešení agrese žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ano2650,98 %50,98 %  
spíše ano2243,14 %43,14 %  
spíše ne35,88 %5,88 %  

Graf

25. Pokud jste zvolil/a možnost "určitě ano" nebo "spíše ano", prosím uveďte, jak často je toto téma ve škole řešeno:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý měsíc1633,33 %31,37 %  
jednou za čtvrt roku918,75 %17,65 %  
nárazově918,75 %17,65 %  
každý týden816,67 %15,69 %  
jednou za pololetí24,17 %3,92 %  
dle potřeby12,08 %1,96 %  
Téma řešíme dle potřeby. reagujeme na všechny možné projevy agrese.12,08 %1,96 %  
dle aktuální potřeby - i na škole s výbornými vztahy mezi dětmi řešeno min. 1x týdně12,08 %1,96 %  
I na venkovské škole s vyniajícími vztahy a příkladnou spoluprací s rodiči se agresi věnujeme dle potřeby, i několikrát týdně12,08 %1,96 %  

Graf

26. Máte nějaká kritéria, podle kterých se rozhodujete o tom, zda bude agrese žáka potrestána?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2854,9 %54,9 %  
ano2345,1 %45,1 %  

Graf

27. Pokud jste odpověděl/a ano, zde prosím uveďte, o jaké kritérium/jaká kritéria se jedná:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dle závažnosti viz. Výše uvedené tresty

Fytické napadení, ublížení na zdraví, vyšší psychická újma, poničení majetku...

Jasná pravidla třídy

Jsou uvedeny ve školním radu - vychována opatreni

kritéria má nastaveno vedení školy

nálada

Opakovaná,cílená,podle závažnosti.

Podle závažnosti - rozhoduje učitel, preventista a výchovný poradce. Učím na 1. stupni a většina žáků dá na domluvu.

pokud jedno dítě napadne druhé slovně, automaticky poznámka, pokud napadne fyzicky, okamžitě volám rodičům.

pokud se jedná o opakovanou agresi a stupeň závažnosti. Trestám jen v nejnytnějším případě.

Pokud se to opakuje a záleží na konkrétním případu, podle závažnosti.

Školní řád

Školní řád

Ublížení na zdraví, ničení majetku, významné narušení vztahů...

Vycházím z celkové situace, z okolností. Nejdůležitější je objektivita. Snažím se dopátrat důvody vzniku agrese, viníka. Potrestání je při fyzickém napadení, při častějším výskytu agresivního chování a pokud by bylo agresivní chování cíleně zaměřeno.

vždy je to velmi individuální - záleží, zda se agrese žáka opakuje, či je to poprvé, pak o jakou formu agrese se jedná ... navrhovaný trest vždy konzultuji s konkrétním žákem

Záleží na kontextu. Pokud proběhl fyzicky útok od žáka, který má problémy s ovládáním agresivních impulzů a vím, že byl provokován, volím domluvu.

28. Domníváte se, že učitel může v rámci např. práce s žáky ve třídě (klima třídy, volba výukových metod apod.) předcházet agresivitě žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2650,98 %50,98 %  
určitě ano2039,22 %39,22 %  
spíše ne47,84 %7,84 %  
určitě ne11,96 %1,96 %  

Graf

29. Jak předcházíte agresivitě žáků? Uveďte prosím vše, co Vás k otázce napadá.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Aktivitami k vytváření dobrého klimatu ve třídě

aktivity na stmelování kolektivu, předcházet kritickým situacím, hry zaměřené na potlačování výbušnosti, agresivity

budováním dobrého klimatu třídy na třídnických hodinách, zážitková pedagogika, skupinové hry, vhodná komunikace s žáky

Buduji bezpečné klima třídy,máme nastavená jasná pravidla

častá komunikace s žáky

často vysvětluji, které chování je nepřípustné

domluva, pomoc ostatnim, budování přátelských vztahů mezi ostatnimi

Důslednost v daných pravidlech. Volím vhodné výukové i výchovné metody. Základem je pokusit se hned ze začátku školního roku vytvořit správné klima třídy.

Hry

Kdyz mame tzv. agresivni tyden, musim nektere agresory poutat k zidlim. Jinak nijak.

Kladu důraz na spolupráci, snažím se s dětmi mluvit o silných osobnostech pro vytvoření žádoucích příkladů chování a také se snažím jít vzorem. Přistupuji k dětem vstřícně bez nálepkování. Nikdy bych si nedovolila nikoho před třídou zesměšnit. A je pravda, že u nás ve třídě se nikdo nikomu neposmívá. Ale někdy musím investovat hodně energie do zvládnutí situací, kdy žák vědomě provokuje a zkouší hranice. Musím balancovat mezi vhodným setřením problémového žáka a vyvarováním se jeho potupení.

Komunitní kruh, kde si povídáme o chování, uvádíme příklady na které děti reagují. Důsledné dodržování pravidel, která jsou nastavena na počátku roku. Pokud je zpozorován problém, řešit ho ihned a v klidu, bez emocí. Vyslechnout aktéry a podle situace i okolností vyhodnotit, učinit závěr. Častěji hrát i různé hry podporující komunikaci, spolupráci. Všímat si chování dětí o přestávkách.

Komunitou kruh, práce s mediatory

Mimoskolni akce na tmeleni kolektivu,slupinova prace,tridnicke hodiny.

Neustálé povídání, vysvětlování, preventivní programy, tmelení třídy jako celku - společné prožitky.

neustálé vysvětlování vhodnosti toho či onoho chování a odsuzování špatného chování.

Nic mě nenapadá

Podpora třídního kolektivu, hry, povídání o chování, pravidla třídy a dbáme na jejich dodržování. Včasný zásah a reakce.

Povídáme si o nevhodném chování.

Práce s kolektivem

Práce s třídním kolektivem - pravidelné komunitní kruhy, preventivní programy (objednává školní metodik prevence)

práce s třídním kolektivem, rozhovory, kruh, přednášky

Prací s třídním kolektivem

Pracuji s kolektivem v rámci komunitniho kruhu každý týden, v rámci působení mediatoru ze strany žáků školy , navštěvuje nás speciální pedagog jednou za měsíc apod.

Pravidla třídy, upozoňování na ně.

Pravidla třídy. Třídnické hodiny.

Prevence a řešení problémů již v momentě rizika, využití přirozené autority, podpora pozitivního klima třídy...

Prevence i řešení problém již v momentě rizika, využití přirozené autority (často se stačí jen podívat), odlehčení kritické situace, podpora hodnotových preferencí a nekonfliktního jednání, práce se třídou...

Preventivni program, komunitni kruh

Preventivni programy

Pripominani třídních pravidel, často

přednáškami, pohovory, programy v rámci jednotlivých předmětů, skupinové práce, zapojením do řešení problémů jak osobních tak i u druhých, výchova k empatii, etická výchova

ranní kruhy, upozorňování na to, které chování je nevhodné a které naopak vhodné, odsuzování nevhodného chování

rozhovory na dané téma,reagování již od drobných prohřešků,výchovné programy nabízené Proximou v rámci PPRCH

Rozhovory, komunikační hry, nastavení pravidel.

různé besedy s výchovným poradcem, policií, hry na posilování sociálních vztahů.

Sedativa

Snazim se vytvprit dobre klima v pripade drobneho konfliktu jej rychle zazehnat

Snažím se je všechny zapojovat do her, kde spolu musí spolupracovat

Tridnicke hodiny

Třídní akce, prespavani ve škole, školy v přírodě, hry proti agresivita, možnost odejít i o hodině na koberec, přivést si relaxační cviky, o hodině.. Např při viditelné únavě žáků nebo kdxz je "dusno" procesu s jimi řízenou relaxaci... Třeba vizualizaci...dychaci cvičení apod.

Třídní je hodiny,pobyt mimo školu, různé preventivní programy

Uklidňuji děti

V třídnických hodinách tomuto tématu věnujeme čas.

Vedení k toleranci, poukazování na to, že každý jsme jiný, třídní klima (avšak nejsem třídní učitelka).

Vysvětlování vhodnosti chování

Vysvětlování, ktere chovani neni vhodne. Spolecne hry na potlačení agresivního chování

Vyvozujeme pravidla slušného a žádoucího chování ve škole, pravidla si často připomínáme.

Vzájemná komunikace, řešení problémů v jeho zárodku, práce třídního kolektivu, spolupráce s rodiči

žáky neustále sledovat, nenechat je, aby se nudili, socializační hry ve třídě, sledoat neustále klima ve třídě - testem. zajimat se o mimoškolní činnosti žáků

Žáky vedu od 1. ročníku ke spolupráci s učitelem i mezi sebou, pomáháme si, všímáme si jeden druhého, zabýváme se svými pocity i pocity ostatních, učíme se sebehodnocení i hodnocení ostatních, oslovujeme se jménem, učíme se říci si o pomoc, povídáme si o svých zálibách, pracujeme v různých skupinách.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?

 • odpověď 12 a více let:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 55-64 let na otázku 2. Jaký je Váš věk?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 45-54 let na otázku 2. Jaký je Váš věk?

6. S jakou agresivitou se u žáků 1. stupně nejčastěji setkáváte?

 • odpověď s verbální a neverbální agresivitou stejnou měrou:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nadávání=každý den na otázku 14. U vybraných forem agrese prosím uveďte, s jakou četností se s ní u žáků 1. stupně základních škol setkáváte:

8. S jakými projevy neverbální agresivity se u žáků 1. stupně nejčastěji setkáváte? Zvolte prosím všechny možnosti:

 • odpověď ničení majetku jiného žáka:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ničení majetku školy na otázku 8. S jakými projevy neverbální agresivity se u žáků 1. stupně nejčastěji setkáváte? Zvolte prosím všechny možnosti:

12. Jak často se setkáváte s agresivitou ze strany žáků vůči Vám?

 • odpověď nikdy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi slovní napadení učitele=nikdy na otázku 14. U vybraných forem agrese prosím uveďte, s jakou četností se s ní u žáků 1. stupně základních škol setkáváte:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve třídě na otázku 16. Kde agrese žáků nejčastěji probíhá?

14. U vybraných forem agrese prosím uveďte, s jakou četností se s ní u žáků 1. stupně základních škol setkáváte:

 • odpověď hanlivé označení žáka=každý den:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nadávání=každý den na otázku 14. U vybraných forem agrese prosím uveďte, s jakou četností se s ní u žáků 1. stupně základních škol setkáváte:
 • odpověď slovní napadení učitele=výjimečně:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou na otázku 12. Jak často se setkáváte s agresivitou ze strany žáků vůči Vám?

22. Jaké řešení u agresivity žáků volíte? Uveďte prosím všechny možnosti:

 • odpověď pohovorem s rodiči a ředitelem školy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi navržením snížené známky z chování na otázku 22. Jaké řešení u agresivity žáků volíte? Uveďte prosím všechny možnosti:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to tak nastejno na otázku 11. Kdo je nejčastěji agresorem?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?

4. Na jaké pracovní pozici působíte?

5. Kde se nachází škola, v níž působíte?

6. S jakou agresivitou se u žáků 1. stupně nejčastěji setkáváte?

7. S jakými projevy verbální agresivity se u žáků 1. stupně nejčastěji setkáváte? Zvolte prosím všechny možnosti:

8. S jakými projevy neverbální agresivity se u žáků 1. stupně nejčastěji setkáváte? Zvolte prosím všechny možnosti:

9. Setkal/a jste se s napadením učitele ze strany žáka?

10. S jakým druhem agresivity se nejčastěji u žáků setkáváte?

11. Kdo je nejčastěji agresorem?

12. Jak často se setkáváte s agresivitou ze strany žáků vůči Vám?

14. U vybraných forem agrese prosím uveďte, s jakou četností se s ní u žáků 1. stupně základních škol setkáváte:

15. Kdy agrese ze strany žáků nejčastěji probíhá?

16. Kde agrese žáků nejčastěji probíhá?

17. Je agresivita žáků v prostředí školy zvladatelná?

18. Při zjištění agresivity žáků rodiče se školou většinou:

19. Je agresivita žáků ve škole řešena i s Policí České republiky?

20. Považujete své schopnosti a znalosti týkající se řešení agrese ve škole za dostatečné?

21. Znáte řešení šikany navrhované odborníky?

22. Jaké řešení u agresivity žáků volíte? Uveďte prosím všechny možnosti:

23. Při zvýšeném výskytu agrese ve třídě nejčastěji volíte (můžete uvést více odpovědí):

24. Věnujete se společně s ostatními učiteli ve škole tématu řešení agrese žáků?

25. Pokud jste zvolil/a možnost "určitě ano" nebo "spíše ano", prosím uveďte, jak často je toto téma ve škole řešeno:

26. Máte nějaká kritéria, podle kterých se rozhodujete o tom, zda bude agrese žáka potrestána?

28. Domníváte se, že učitel může v rámci např. práce s žáky ve třídě (klima třídy, volba výukových metod apod.) předcházet agresivitě žáků?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe?

4. Na jaké pracovní pozici působíte?

5. Kde se nachází škola, v níž působíte?

6. S jakou agresivitou se u žáků 1. stupně nejčastěji setkáváte?

7. S jakými projevy verbální agresivity se u žáků 1. stupně nejčastěji setkáváte? Zvolte prosím všechny možnosti:

8. S jakými projevy neverbální agresivity se u žáků 1. stupně nejčastěji setkáváte? Zvolte prosím všechny možnosti:

9. Setkal/a jste se s napadením učitele ze strany žáka?

10. S jakým druhem agresivity se nejčastěji u žáků setkáváte?

11. Kdo je nejčastěji agresorem?

12. Jak často se setkáváte s agresivitou ze strany žáků vůči Vám?

14. U vybraných forem agrese prosím uveďte, s jakou četností se s ní u žáků 1. stupně základních škol setkáváte:

15. Kdy agrese ze strany žáků nejčastěji probíhá?

16. Kde agrese žáků nejčastěji probíhá?

17. Je agresivita žáků v prostředí školy zvladatelná?

18. Při zjištění agresivity žáků rodiče se školou většinou:

19. Je agresivita žáků ve škole řešena i s Policí České republiky?

20. Považujete své schopnosti a znalosti týkající se řešení agrese ve škole za dostatečné?

21. Znáte řešení šikany navrhované odborníky?

22. Jaké řešení u agresivity žáků volíte? Uveďte prosím všechny možnosti:

23. Při zvýšeném výskytu agrese ve třídě nejčastěji volíte (můžete uvést více odpovědí):

24. Věnujete se společně s ostatními učiteli ve škole tématu řešení agrese žáků?

25. Pokud jste zvolil/a možnost "určitě ano" nebo "spíše ano", prosím uveďte, jak často je toto téma ve škole řešeno:

26. Máte nějaká kritéria, podle kterých se rozhodujete o tom, zda bude agrese žáka potrestána?

28. Domníváte se, že učitel může v rámci např. práce s žáky ve třídě (klima třídy, volba výukových metod apod.) předcházet agresivitě žáků?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

B. , A.Agresivita žáků na 1. stupni ZŠ (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://agresivita-zaku-na-1-stupni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.