Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > agroturismus

agroturismus

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Žaneta Jarošová
Šetření:24. 01. 2015 - 20. 02. 2015
Počet respondentů:123
Počet otázek (max/průměr):20 / 14.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

žádám Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který byl zkonstruován z důvodu získání informací potřebných k napsání Diplomové práce na téma Agroturismus. Dotazník je sestaven z 20 otázek, ve 18 otázkách vybíráte z variant jednu vhodnou, ve dvou otázkách dostáváte prostor pro Vaše vyjádření.

Odpovědi respondentů

1. Dáváte přednost dovolené v tuzemsku před zahraničím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8065,04 %65,04 %  
Ano4334,96 %34,96 %  

Graf

2. Jaké jsou důvody Vašeho cestování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekreační (pobyty u moře, wellness, lázeňství)7157,72 %57,72 %  
Kulturně-historické2520,33 %20,33 %  
Sportovní1411,38 %11,38 %  
Jiné64,88 %4,88 %  
Pracovní32,44 %2,44 %  
Nákupní32,44 %2,44 %  
Gastronomické10,81 %0,81 %  

Graf

3. Navštívili jste již Královéhradecký kraj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8972,36 %72,36 %  
Ne2721,95 %21,95 %  
Chci ho navštívit75,69 %5,69 %  

Graf

4. Věděli jste, že existuje forma cestovního ruchu spojená s venkovem, jejíž smyslem je poznání života zemědělců, venkova, blízký kontakt se zvířaty a zemědělskými plodinami, jiným slovem „agroturismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9274,8 %74,8 %  
Ne3125,2 %25,2 %  

Graf

5. Slyšeli jste už o pojmu agroturismus?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9476,42 %76,42 %  
Ne2923,58 %23,58 %  

Graf

6. Znáte možnost trávení dovolené na agrofarmách v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6552,85 %52,85 %  
Ne5847,15 %47,15 %  

Graf

7. Láká Vás možnost zapojit se do péče o hospodářská zvířata či výroby hospodářských produktů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5544,72 %44,72 %  
Ano5141,46 %41,46 %  
Nevím1713,82 %13,82 %  

Graf

8. Využili jste někdy možnosti pobytu na agrofarmách? Pokud ne, pokračujte otázkou č. 15.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11593,5 %93,5 %  
Ano86,5 %6,5 %  

Graf

9. V jakém kraji jste agrofarmu navštívili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Královéhradecký112,5 %0,81 %  
V žádném112,5 %0,81 %  
Švýcarsko (Wohlen)112,5 %0,81 %  
Zlín112,5 %0,81 %  
V RAKOUSKU112,5 %0,81 %  
pouze v zahraničí - Norsko112,5 %0,81 %  
Olomouckém112,5 %0,81 %  
Jihlavský112,5 %0,81 %  

Graf

10. Jak byste ohodnotili úroveň ubytovacích služeb v navštívených agrofarmách? (stupnice od 1 do 5, 1=výborně, 5= nedostatečně). Napište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1337,5 %2,44 %  
2225 %1,63 %  
3225 %1,63 %  
4112,5 %0,81 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.13
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.27
Směrodatná odchylka:1.13
Medián:2
Modus:1

Graf

11. Jak byste ohodnotili úroveň stravovacích služeb v těchto zařízeních? (stupnice od 1 do 5, 1=výborně, 5= nedostatečně). Napište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1457,14 %3,25 %  
2228,57 %1,63 %  
5114,29 %0,81 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.86
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.14
Směrodatná odchylka:1.46
Medián:1
Modus:1

Graf

12. Jak byste ohodnotili dopravní dostupnost navštívených agrofarem? (stupnice od 1 do 5, 1=výborně, 5= nedostatečně). Napište

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2342,86 %2,44 %  
1114,29 %0,81 %  
4114,29 %0,81 %  
5114,29 %0,81 %  
3114,29 %0,81 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.71
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.9
Směrodatná odchylka:1.38
Medián:2
Modus:2

Graf

13. Preferujete agrofarmu s konkrétním zaměřením (např. farmy orientované na chov koní, výrobu konkrétních hospodářských produktů)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne880 %6,5 %  
Ano110 %0,81 %  
chov zvířat a drobné¨práce v zemědělství110 %0,81 %  

Graf

14. Doporučili byste pobyt na agrofarmách svým známým?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano746,67 %5,69 %  
Nevím640 %4,88 %  
Ne213,33 %1,63 %  

Graf

15. Znáte nějaké agrofarmy v Královéhradeckém kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12198,37 %98,37 %  
Ano21,63 %1,63 %  

Graf

16. Jakou částku za 1 osobu/noc na agrofarmě v ČR jste/ byste byli ochotni investovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 250,-Kč5343,09 %43,09 %  
do 350,-Kč3326,83 %26,83 %  
do 150,-Kč2822,76 %22,76 %  
více než 350,-Kč97,32 %7,32 %  

Graf

17. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8266,67 %66,67 %  
muž4133,33 %33,33 %  

Graf

18. Věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-26 let7258,54 %58,54 %  
27-50 let4637,4 %37,4 %  
50 a více let54,07 %4,07 %  

Graf

19. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola5443,9 %43,9 %  
Střední škola s maturitou4637,4 %37,4 %  
Vyšší odborná škola1512,2 %12,2 %  
Střední odborné učiliště86,5 %6,5 %  

Graf

20. Označte prosím Váš ekonomický status.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec6956,1 %56,1 %  
student3730,08 %30,08 %  
podnikatel86,5 %6,5 %  
na mateřské dovolené64,88 %4,88 %  
nezaměstnaný21,63 %1,63 %  
senior10,81 %0,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Znáte možnost trávení dovolené na agrofarmách v ČR?

  • odpověď Ne:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Věděli jste, že existuje forma cestovního ruchu spojená s venkovem, jejíž smyslem je poznání života zemědělců, venkova, blízký kontakt se zvířaty a zemědělskými plodinami, jiným slovem „agroturismus?

18. Věková kategorie:

  • odpověď 18-26 let:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 20. Označte prosím Váš ekonomický status.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dáváte přednost dovolené v tuzemsku před zahraničím?

2. Jaké jsou důvody Vašeho cestování?

3. Navštívili jste již Královéhradecký kraj?

4. Věděli jste, že existuje forma cestovního ruchu spojená s venkovem, jejíž smyslem je poznání života zemědělců, venkova, blízký kontakt se zvířaty a zemědělskými plodinami, jiným slovem „agroturismus?

5. Slyšeli jste už o pojmu agroturismus?

6. Znáte možnost trávení dovolené na agrofarmách v ČR?

7. Láká Vás možnost zapojit se do péče o hospodářská zvířata či výroby hospodářských produktů?

8. Využili jste někdy možnosti pobytu na agrofarmách? Pokud ne, pokračujte otázkou č. 15.

12. Jak byste ohodnotili dopravní dostupnost navštívených agrofarem? (stupnice od 1 do 5, 1=výborně, 5= nedostatečně). Napište

15. Znáte nějaké agrofarmy v Královéhradeckém kraji?

16. Jakou částku za 1 osobu/noc na agrofarmě v ČR jste/ byste byli ochotni investovat?

17. Jste

18. Věková kategorie:

19. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

20. Označte prosím Váš ekonomický status.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dáváte přednost dovolené v tuzemsku před zahraničím?

2. Jaké jsou důvody Vašeho cestování?

3. Navštívili jste již Královéhradecký kraj?

4. Věděli jste, že existuje forma cestovního ruchu spojená s venkovem, jejíž smyslem je poznání života zemědělců, venkova, blízký kontakt se zvířaty a zemědělskými plodinami, jiným slovem „agroturismus?

5. Slyšeli jste už o pojmu agroturismus?

6. Znáte možnost trávení dovolené na agrofarmách v ČR?

7. Láká Vás možnost zapojit se do péče o hospodářská zvířata či výroby hospodářských produktů?

8. Využili jste někdy možnosti pobytu na agrofarmách? Pokud ne, pokračujte otázkou č. 15.

12. Jak byste ohodnotili dopravní dostupnost navštívených agrofarem? (stupnice od 1 do 5, 1=výborně, 5= nedostatečně). Napište

15. Znáte nějaké agrofarmy v Královéhradeckém kraji?

16. Jakou částku za 1 osobu/noc na agrofarmě v ČR jste/ byste byli ochotni investovat?

17. Jste

18. Věková kategorie:

19. Jaké je Vaše dosažené vzdělání?

20. Označte prosím Váš ekonomický status.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jarošová, Ž.agroturismus (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://agroturismus.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.