Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Agroturistika v České republice

Agroturistika v České republice

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Patková
Šetření:29. 01. 2010 - 05. 02. 2010
Počet respondentů:192
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

v rámci vypracování mojí bakalářské práce Vás prosím o vyplnění tohoto krátkého dotazníku se zaměřením na agroturistiku.

 

Cíle průzkumu:

- nakolik je pojem agroturistika rozšířen v ČR

- zda je tento typ turistiky pro obyvatele ČR lákavý

 

Děkuji za spolupráci

 

Markéta Patková

Odpovědi respondentů

1. Setkali jste se s pojmem agroturistika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14273,96 %73,96 %  
Ne → v tomto případě přejděte na otázku č.5 a pokračujte dále5026,04 %26,04 %  

Graf

2. Zúčastnili jste se někdy agroturisticky zaměřené dovolené?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne → pokračujte na otázku č.412787,59 %66,15 %  
Ano → pokračujte na otázku č.31812,41 %9,38 %  

Graf

3. Zaujala Vás tato turistika natolik, že byste si tento typ dovolené zopakovali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2152,5 %10,94 %  
Ne1947,5 %9,9 %  

Graf

4. Zaujala Vás tato turistika natolik, že byste do budoucna zvažovali o dovolené zaměřené na agroturistiku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7152,99 %36,98 %  
Ne6347,01 %32,81 %  

Graf

5. S kým nejčastěji trávíte dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S kamarády8745,31 %45,31 %  
S rodinou8041,67 %41,67 %  
s přítelem94,69 %4,69 %  
Sám/Sama73,65 %3,65 %  
Přítel31,56 %1,56 %  
s tvoji babi10,52 %0,52 %  
jak kdy, někdy přítel, jindy přátelé10,52 %0,52 %  
dovolená? co to je?:)))10,52 %0,52 %  
s přítelem a s kamarády10,52 %0,52 %  
s partnerem10,52 %0,52 %  
s pritelem10,52 %0,52 %  

Graf

6. Pohlaví respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena11057,29 %57,29 %  
Muž8242,71 %42,71 %  

Graf

7. Věk respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let12364,06 %64,06 %  
26 - 35 let2412,5 %12,5 %  
36 - 45 let2110,94 %10,94 %  
46 - 55 let168,33 %8,33 %  
56 let a více84,17 %4,17 %  

Graf

8. Nejvyšší dosažené vzdělání respondenta

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou11861,46 %61,46 %  
5126,56 %26,56 %  
SŠ bez maturity 105,21 %5,21 %  
VOŠ84,17 %4,17 %  
52,6 %2,6 %  

Graf

9. Místo bydliště respondenta, dle velikosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 000 - 99 999 obyvatel7840,63 %40,63 %  
100 000 a více obyvatel 4523,44 %23,44 %  
5 000 - 19 999 obyvatel3317,19 %17,19 %  
1 000 - 4 999 obyvatel2010,42 %10,42 %  
Do 999 obyvatel 168,33 %8,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Zúčastnili jste se někdy agroturisticky zaměřené dovolené?

  • odpověď Ne → pokračujte na otázku č.4:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Zaujala Vás tato turistika natolik, že byste si tento typ dovolené zopakovali?

3. Zaujala Vás tato turistika natolik, že byste si tento typ dovolené zopakovali?

  • odpověď Ano:
    • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano → pokračujte na otázku č.3 na otázku 2. Zúčastnili jste se někdy agroturisticky zaměřené dovolené?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkali jste se s pojmem agroturistika?

2. Zúčastnili jste se někdy agroturisticky zaměřené dovolené?

3. Zaujala Vás tato turistika natolik, že byste si tento typ dovolené zopakovali?

4. Zaujala Vás tato turistika natolik, že byste do budoucna zvažovali o dovolené zaměřené na agroturistiku?

5. S kým nejčastěji trávíte dovolenou?

6. Pohlaví respondenta

7. Věk respondenta

8. Nejvyšší dosažené vzdělání respondenta

9. Místo bydliště respondenta, dle velikosti

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkali jste se s pojmem agroturistika?

2. Zúčastnili jste se někdy agroturisticky zaměřené dovolené?

3. Zaujala Vás tato turistika natolik, že byste si tento typ dovolené zopakovali?

4. Zaujala Vás tato turistika natolik, že byste do budoucna zvažovali o dovolené zaměřené na agroturistiku?

5. S kým nejčastěji trávíte dovolenou?

6. Pohlaví respondenta

7. Věk respondenta

8. Nejvyšší dosažené vzdělání respondenta

9. Místo bydliště respondenta, dle velikosti

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Patková, M.Agroturistika v České republice (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://agroturistika-v-ceske-republice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.