Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Agroturistika v ČR

Agroturistika v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Reicheltová
Šetření:22. 12. 2010 - 31. 12. 2010
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou oboru Podnikání a administrativa na ČZU Praha. 

Pro semestrální práci do předmětu Ekonomika agrárního sektoru prosím o vyplnění krátkého dotazníku, jehož vyplnění vám nezabere více jak 2-3 minuty času a jehož úkolem je zjistit názor respondentů na agroturistiku.

 

Předem děkuji za vyplnění dotazníku,

 

Lenka Reicheltová

Odpovědi respondentů

1. Pojem agroturistika znám z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internetu3546,67 %46,67 %  
novin, časopisů3242,67 %42,67 %  
TV2837,33 %37,33 %  
neznám1418,67 %18,67 %  
rádia912 %12 %  

Graf

2. S agroturistickou dovolenou mám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
slyšel jsem o ní (od známých, kamarádů)3546,67 %46,67 %  
rozhodně nemám zájem2026,67 %26,67 %  
chci vyzkoušet1621,33 %21,33 %  
osobní zkušenost 45,33 %5,33 %  

Graf

3. Dostupné informace o agroturistice pokládám za:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý3040 %40 %  
chvalitebný1621,33 %21,33 %  
dostatečný1216 %16 %  
nedostatečný1114,67 %14,67 %  
výborný68 %8 %  

Graf

4. Pro dovolenou s rodinou si vyberu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stan v kempu2330,67 %30,67 %  
luxusní hotel2128 %28 %  
agroturistická farma1621,33 %21,33 %  
zůstanu doma1520 %20 %  

Graf

5. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5370,67 %70,67 %  
muž2229,33 %29,33 %  

Graf

6. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 45 let2938,67 %38,67 %  
19 - 30 let2736 %36 %  
46 - 60 let1216 %16 %  
nad 61 let45,33 %5,33 %  
do 18 let34 %4 %  

Graf

7. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3952 %52 %  
vyučen1520 %20 %  
1317,33 %17,33 %  
VOŠ45,33 %5,33 %  
45,33 %5,33 %  

Graf

8. Máte další komentáře k tématu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Agroturistika - není nutné jezdit na a ubytovávat se. Názor médií a můj je v tomto bodě odlišný. Krásný příklad pohledu na ni je Rokytník a včely.

Agroturistika patří mezi zajímavé nabídky trávení volné času a k aktivnímu odpočinku. Rozhodně patří mezi ekonomické možnosti našeho hospodářství a pro mladé obyvatelstvo poučným tématem k jejich rozvoji ve vzdělání. Ano, s touto formou souhlasím a podporuji.

Co to je agroturistika?

Myslím si, že v ČR není moc o tento druh turistiky zájem.

NE

ne

ne :-)

Ne.

Pro vysoký věk jsem již málo aktivní

snažila jsem se:-)

ten dotazník je úplně blbej

U otázky č. 4 - pokud bych nezůstala doma, tak zvolím normální hotel, penzion - nemusí to být žádnej luxus :-) Takhle varianta mi chybí v dotazníku. Čaaaaaaau

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pojem agroturistika znám z:

2. S agroturistickou dovolenou mám:

3. Dostupné informace o agroturistice pokládám za:

4. Pro dovolenou s rodinou si vyberu:

5. Pohlaví

6. Věk

7. Nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pojem agroturistika znám z:

2. S agroturistickou dovolenou mám:

3. Dostupné informace o agroturistice pokládám za:

4. Pro dovolenou s rodinou si vyberu:

5. Pohlaví

6. Věk

7. Nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Reicheltová, L.Agroturistika v ČR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://agroturistika-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.