Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Akciové investice

Akciové investice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radek Hruška
Šetření:14. 02. 2012 - 26. 02. 2012
Počet respondentů:136
Počet otázek (max/průměr):16 / 9.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

 

rád bych Vás poprosil o vyplnění následujícího dotazníku, který se zaměřuje na investování do akcií. Respondenty mohou být jak investoři, tak ti, kteří z různých důvodů do akcií neinvestují. 

Dotazník je zcela anonymní a jeho vyplnění si važádá max. 5 minut.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž8562,5 %62,5 %  
Žena5137,5 %37,5 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-295641,18 %41,18 %  
30-443928,68 %28,68 %  
45-592921,32 %21,32 %  
60 a více128,82 %8,82 %  

Graf

3. Investujete do akcií? V případě negativní odpovědi přejděte, prosím, k otázce č. 12.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7353,68 %53,68 %  
ano6346,32 %46,32 %  

Graf

4. Jak dlouho se investování do akcií věnujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 2 roky1828,57 %13,24 %  
6 - 9 let1625,4 %11,76 %  
10 - 14 let1320,63 %9,56 %  
2 - 5 let914,29 %6,62 %  
15 a více let711,11 %5,15 %  

Graf

5. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hrají informace publikované v médiích? (1-klíčová role; 5-zcela bezvýznamná role)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32539,06 %18,38 %  
21828,13 %13,24 %  
41625 %11,76 %  
134,69 %2,21 %  
523,13 %1,47 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.95
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.58
Směrodatná odchylka:0.76
Medián:3
Modus:3

Graf

6. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hrají názory expertů?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22640,63 %19,12 %  
31828,13 %13,24 %  
11218,75 %8,82 %  
469,38 %4,41 %  
523,13 %1,47 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.33
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.72
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:2
Modus:2

Graf

7. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hrají finanční ukazatele vybraných společností?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13148,44 %22,79 %  
22437,5 %17,65 %  
369,38 %4,41 %  
423,13 %1,47 %  
511,56 %0,74 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.62
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.45
Směrodatná odchylka:0.67
Medián:2
Modus:1

Graf

8. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hraje aktuální doporučení koupit/držet/prodat?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42437,5 %17,65 %  
31828,13 %13,24 %  
21218,75 %8,82 %  
569,38 %4,41 %  
146,25 %2,94 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.28
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.83
Směrodatná odchylka:0.91
Medián:3
Modus:4

Graf

9. Jak dlouhou dobu (průměrně) nakoupené akcie držíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několik let3047,62 %22,06 %  
několik měsíců2234,92 %16,18 %  
několik týdnů1015,87 %7,35 %  
několik dnů11,59 %0,74 %  

Graf

10. Pokuste se prosím odhadnout, kolik času měsíčně trávíte nad problematikou investování do akcií.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 - 5 hodin2540,98 %18,38 %  
6 - 10 hodin1931,15 %13,97 %  
méně než 2 hodiny813,11 %5,88 %  
11 - 15 hodin711,48 %5,15 %  
16 a více hodin23,28 %1,47 %  

Graf

11. Poslední otázka pro respondenty, kteří do akcií investují: Zkuste, prosím, ohodnotit výsledky Vašich investic (1 - velmi uspokojvé, vysoce výdělečné; 5 - značně ztrátové):

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23352,38 %24,26 %  
32133,33 %15,44 %  
1914,29 %6,62 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.21
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.38
Směrodatná odchylka:0.62
Medián:2
Modus:2

Graf

12. Pro respondenty, kteří do akcií neinvestují: V následujících otázkách prosím zhodnoťte, do jaké míry se dané faktory zasluhují o Vaši neúčast na akciových trzích (1 - zcela zásadní faktor; 5 - bezvýznamný faktor). Celkový nezájem o investice:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22738,57 %19,85 %  
32332,86 %16,91 %  
11115,71 %8,09 %  
468,57 %4,41 %  
534,29 %2,21 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.42
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.69
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:2
Modus:2

Graf

13. Nedůvěra ve finanční trhy:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32635,14 %19,12 %  
21824,32 %13,24 %  
11520,27 %11,03 %  
41114,86 %8,09 %  
545,41 %2,94 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.57
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.02
Směrodatná odchylka:1.01
Medián:3
Modus:3

Graf

14. Nedostatek volných prostředků:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22229,73 %16,18 %  
12128,38 %15,44 %  
31722,97 %12,5 %  
4912,16 %6,62 %  
556,76 %3,68 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.34
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.21
Směrodatná odchylka:1.1
Medián:2
Modus:2

Graf

15. Nedostatek potřebných informací:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23243,84 %23,53 %  
32027,4 %14,71 %  
11317,81 %9,56 %  
456,85 %3,68 %  
534,11 %2,21 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.3
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.67
Směrodatná odchylka:0.82
Medián:2
Modus:2

Graf

16. Nedůvěra ve vlastní schopnosti:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32736,99 %19,85 %  
21926,03 %13,97 %  
41317,81 %9,56 %  
579,59 %5,15 %  
179,59 %5,15 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.91
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.96
Směrodatná odchylka:0.98
Medián:3
Modus:3

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví:

 • odpověď Muž:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 8. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hraje aktuální doporučení koupit/držet/prodat?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 10 hodin na otázku 10. Pokuste se prosím odhadnout, kolik času měsíčně trávíte nad problematikou investování do akcií.

3. Investujete do akcií? V případě negativní odpovědi přejděte, prosím, k otázce č. 12.

 • odpověď ano:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 - 14 let na otázku 4. Jak dlouho se investování do akcií věnujete?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 9 let na otázku 4. Jak dlouho se investování do akcií věnujete?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi méně než 2 roky na otázku 4. Jak dlouho se investování do akcií věnujete?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 5. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hrají informace publikované v médiích? (1-klíčová role; 5-zcela bezvýznamná role)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 5. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hrají informace publikované v médiích? (1-klíčová role; 5-zcela bezvýznamná role)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 5. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hrají informace publikované v médiích? (1-klíčová role; 5-zcela bezvýznamná role)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 6. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hrají názory expertů?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 6. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hrají názory expertů?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 7. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hrají finanční ukazatele vybraných společností?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 8. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hraje aktuální doporučení koupit/držet/prodat?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 8. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hraje aktuální doporučení koupit/držet/prodat?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 8. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hraje aktuální doporučení koupit/držet/prodat?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi několik let na otázku 9. Jak dlouhou dobu (průměrně) nakoupené akcie držíte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi několik měsíců na otázku 9. Jak dlouhou dobu (průměrně) nakoupené akcie držíte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi několik týdnů na otázku 9. Jak dlouhou dobu (průměrně) nakoupené akcie držíte?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 - 5 hodin na otázku 10. Pokuste se prosím odhadnout, kolik času měsíčně trávíte nad problematikou investování do akcií.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 - 10 hodin na otázku 10. Pokuste se prosím odhadnout, kolik času měsíčně trávíte nad problematikou investování do akcií.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 11. Poslední otázka pro respondenty, kteří do akcií investují: Zkuste, prosím, ohodnotit výsledky Vašich investic (1 - velmi uspokojvé, vysoce výdělečné; 5 - značně ztrátové):
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 11. Poslední otázka pro respondenty, kteří do akcií investují: Zkuste, prosím, ohodnotit výsledky Vašich investic (1 - velmi uspokojvé, vysoce výdělečné; 5 - značně ztrátové):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 7. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hrají finanční ukazatele vybraných společností?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 6. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hrají názory expertů?
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 12. Pro respondenty, kteří do akcií neinvestují: V následujících otázkách prosím zhodnoťte, do jaké míry se dané faktory zasluhují o Vaši neúčast na akciových trzích (1 - zcela zásadní faktor; 5 - bezvýznamný faktor). Celkový nezájem o investice:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 12. Pro respondenty, kteří do akcií neinvestují: V následujících otázkách prosím zhodnoťte, do jaké míry se dané faktory zasluhují o Vaši neúčast na akciových trzích (1 - zcela zásadní faktor; 5 - bezvýznamný faktor). Celkový nezájem o investice:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 13. Nedůvěra ve finanční trhy:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 13. Nedůvěra ve finanční trhy:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 14. Nedostatek volných prostředků:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 14. Nedostatek volných prostředků:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 15. Nedostatek potřebných informací:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 15. Nedostatek potřebných informací:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 16. Nedůvěra ve vlastní schopnosti:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 16. Nedůvěra ve vlastní schopnosti:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 16. Nedůvěra ve vlastní schopnosti:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 13. Nedůvěra ve finanční trhy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 15. Nedostatek potřebných informací:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 14. Nedostatek volných prostředků:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 12. Pro respondenty, kteří do akcií neinvestují: V následujících otázkách prosím zhodnoťte, do jaké míry se dané faktory zasluhují o Vaši neúčast na akciových trzích (1 - zcela zásadní faktor; 5 - bezvýznamný faktor). Celkový nezájem o investice:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 13. Nedůvěra ve finanční trhy:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Investujete do akcií? V případě negativní odpovědi přejděte, prosím, k otázce č. 12.

4. Jak dlouho se investování do akcií věnujete?

5. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hrají informace publikované v médiích? (1-klíčová role; 5-zcela bezvýznamná role)

6. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hrají názory expertů?

7. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hrají finanční ukazatele vybraných společností?

8. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hraje aktuální doporučení koupit/držet/prodat?

9. Jak dlouhou dobu (průměrně) nakoupené akcie držíte?

10. Pokuste se prosím odhadnout, kolik času měsíčně trávíte nad problematikou investování do akcií.

11. Poslední otázka pro respondenty, kteří do akcií investují: Zkuste, prosím, ohodnotit výsledky Vašich investic (1 - velmi uspokojvé, vysoce výdělečné; 5 - značně ztrátové):

12. Pro respondenty, kteří do akcií neinvestují: V následujících otázkách prosím zhodnoťte, do jaké míry se dané faktory zasluhují o Vaši neúčast na akciových trzích (1 - zcela zásadní faktor; 5 - bezvýznamný faktor). Celkový nezájem o investice:

13. Nedůvěra ve finanční trhy:

14. Nedostatek volných prostředků:

15. Nedostatek potřebných informací:

16. Nedůvěra ve vlastní schopnosti:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Investujete do akcií? V případě negativní odpovědi přejděte, prosím, k otázce č. 12.

4. Jak dlouho se investování do akcií věnujete?

5. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hrají informace publikované v médiích? (1-klíčová role; 5-zcela bezvýznamná role)

6. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hrají názory expertů?

7. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hrají finanční ukazatele vybraných společností?

8. Jak důležitou roli pro Vaše investiční rozhodování hraje aktuální doporučení koupit/držet/prodat?

9. Jak dlouhou dobu (průměrně) nakoupené akcie držíte?

10. Pokuste se prosím odhadnout, kolik času měsíčně trávíte nad problematikou investování do akcií.

11. Poslední otázka pro respondenty, kteří do akcií investují: Zkuste, prosím, ohodnotit výsledky Vašich investic (1 - velmi uspokojvé, vysoce výdělečné; 5 - značně ztrátové):

12. Pro respondenty, kteří do akcií neinvestují: V následujících otázkách prosím zhodnoťte, do jaké míry se dané faktory zasluhují o Vaši neúčast na akciových trzích (1 - zcela zásadní faktor; 5 - bezvýznamný faktor). Celkový nezájem o investice:

13. Nedůvěra ve finanční trhy:

14. Nedostatek volných prostředků:

15. Nedostatek potřebných informací:

16. Nedůvěra ve vlastní schopnosti:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hruška, R.Akciové investice (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://akciove-investice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.