Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > AJ aktivity

AJ aktivity

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jo Zi
Šetření:26. 04. 2015 - 26. 05. 2015
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):5 / 4.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím všechny současné studenty angličtiny i ty, kteří prošli výukou už kdysi dávno! :)

Zajímají mě vaše preference ohledně aktivit používaných v hodinách anglického jazyka (nabo cizích jazyků obecně).

Zhodnoťte prosím výuku, kterou právě procházíte nebo zavzpomínejte na školní léta.

(dotazník je orientován zejména na výuku na 2. stupni ZŠ, ale může zahrnout výuku jazyka kdykoliv a kdekoliv :)

 

 

Odpovědi respondentů

1. Zaškrtněte libovolný počet aktivit, které považujete ve výuce AJ za zábavné (rádi se jim v hodinách věnujete nebo byste chtěli, aby je učitel do hodin zařazoval):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
filmy, seriály, videoklipy, YT, ...8679,63 %79,63 %  
exkurze, divadlo nebo kino v angličtině6661,11 %61,11 %  
křížovky, osmisměrky, hádanky5954,63 %54,63 %  
seznámení se s anglicky mluvícími zeměmi, jejich památkami, zvyky, národními jídly, ...5954,63 %54,63 %  
soutěžní hry (např. jakékoli soutěže se slovíčky, běhací diktát, atd.)5651,85 %51,85 %  
písničky, básničky5046,3 %46,3 %  
interaktivní tabule (cvičení, hry)4945,37 %45,37 %  
čtení časopisů pro školy (př. Bridge, GATE, ...)4642,59 %42,59 %  
vlastní prezentace, referáty, projekty4339,81 %39,81 %  
práce ve skupinkách na společném úkolu4238,89 %38,89 %  
poslechová cvičení4238,89 %38,89 %  
společenské hry ve skupinách (pexeso, vědomostní,...)4037,04 %37,04 %  
práce s tabletem4037,04 %37,04 %  
čtení anglických knih, komiksů, časopisů3936,11 %36,11 %  
učení se novým slovíčkům3128,7 %28,7 %  
samostatný ústní projev (vyprávění, vyjádření názoru v diskuzi atd.)2926,85 %26,85 %  
konverzace na dané téma ve dvojicích2926,85 %26,85 %  
psaní volné (úvaha, vyprávění, popis apod.)2926,85 %26,85 %  
výklad nové gramatiky2926,85 %26,85 %  
vyplňování gramatických cvičení2825,93 %25,93 %  
cvičné diktáty a překlady vět2825,93 %25,93 %  
celotřídní diskuze na téma ze života/ aktuální témata ze světa nebo z ČR apod.2523,15 %23,15 %  
práce s články v učebnicích (přečtení, rozbor, odpovědi na otázky,...)2523,15 %23,15 %  
nácvik výslovnosti a intonace2220,37 %20,37 %  
diskuze ve skupinkách na zadané téma + prezentace před třídou1816,67 %16,67 %  
učení se gramatickým pravidlům1816,67 %16,67 %  
dialogy (naučit se, přednést nebo sehrát před třídou)1312,04 %12,04 %  
psaní strukturované (shrnutí článku, převyprávění příběhu apod.)87,41 %7,41 %  
Nedělat nic21,85 %1,85 %  
ne10,93 %0,93 %  
Spát10,93 %0,93 %  
hry se slovíčky 10,93 %0,93 %  
hádky v aj10,93 %0,93 %  

Graf

2. Nyní se ve stejném seznamu vyjádřete, jak často se v hodinách AJ jednotlivým aktivitám věnujete:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

3. Zde můžete uvést další aktivity, činnosti nebo témata, která vás velmi baví, která považujete za nejužitečnější (pro život, cestování, zaměstnání,...), která byste rádi zařadili do hodin nebo i ta, která vás naopak vůbec nezajímají a nebaví apod. Nebo cokoli dalšího, co vás k danému tématu napadá:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

...

Akafuka

Bavilo by me více pri hodine mluvit A stale opakovat gramatiku a nekdy nejakou soutez :)

Fráze do života

hraní PC her :) vážně, u nich jsem se na gymnáziu zlepšila z úrovně A1 na B2

Hry se slovíčky,osmismerky a křížovky, referáty atd.

Chci vařit a péct!!!!!

Mluvit mezi sebou...

Naučit se anglicky ve škole je těžké. Možná, že některé školy to dokáží, ale spíše se člověk naučí, pokud o jazyk projeví zájem. Sleduje filmy, poslouchá písničky nebo si s někým povídá/chatuje.

nebavějí mě testy

nejlepší je, když můžu přenáše anglický text

Nic mě nenapadá

p

poslech 'radia'

Pouštět si anglické seriály a tak podobně.

Povídání si o aktualitách ve švětě (anglicky)

sledování seriálů, nicnedělání,...

Učení na tabletech :)

uvítal bych:vyprávění,co se stalo v Angili,USA.vždy na začátku hodiny.

v našich hodinách absolutně nemluvíme anglicky, učitelka vysvětluje všechno česky, což je špatně, gramatické jevy vysvětluje strašně podrobně a to je zbytečné... spíš bych se zaměřila na nácvik speakingu, který nikdy neděláme

Vždycky mi přišly naprosto nedostatečné poslechy, nikdy na to žádný učitel nekladl důraz, neměl trpělivost s děckama... já bych nácviky poslechů dávala do každé hodiny angličtiny - s nějakým tematickým textem, na kterém by se dalo pracovat dál i na rozšíření slovní zásoby vždy z určité oblasti (která bude žákovi opravdu k užitku).

4. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6862,96 %62,96 %  
muž4037,04 %37,04 %  

Graf

5. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12-166661,11 %61,11 %  
17-202119,44 %19,44 %  
21-301312,04 %12,04 %  
nad 3043,7 %3,7 %  
20-3043,7 %3,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Zaškrtněte libovolný počet aktivit, které považujete ve výuce AJ za zábavné (rádi se jim v hodinách věnujete nebo byste chtěli, aby je učitel do hodin zařazoval):

  • odpověď seznámení se s anglicky mluvícími zeměmi, jejich památkami, zvyky, národními jídly, ...:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21-30 na otázku 5. Věk:

2. Nyní se ve stejném seznamu vyjádřete, jak často se v hodinách AJ jednotlivým aktivitám věnujete:

  • odpověď exkurze, divadlo nebo kino v angličtině=nikdy:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi písemný projev (úvaha, vyprávění, popis, shrnutí,...)=nikdy na otázku 2. Nyní se ve stejném seznamu vyjádřete, jak často se v hodinách AJ jednotlivým aktivitám věnujete:

4. Pohlaví:

  • odpověď žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 17-20 na otázku 5. Věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zaškrtněte libovolný počet aktivit, které považujete ve výuce AJ za zábavné (rádi se jim v hodinách věnujete nebo byste chtěli, aby je učitel do hodin zařazoval):

2. Nyní se ve stejném seznamu vyjádřete, jak často se v hodinách AJ jednotlivým aktivitám věnujete:

4. Pohlaví:

5. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zaškrtněte libovolný počet aktivit, které považujete ve výuce AJ za zábavné (rádi se jim v hodinách věnujete nebo byste chtěli, aby je učitel do hodin zařazoval):

2. Nyní se ve stejném seznamu vyjádřete, jak často se v hodinách AJ jednotlivým aktivitám věnujete:

4. Pohlaví:

5. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zi, J.AJ aktivity (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://aktivity-v-hodinach-aj.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.