Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aktivizační metody VŠH

Aktivizační metody VŠH

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Kolar
Šetření:09. 05. 2014 - 14. 05. 2014
Počet respondentů:122
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.06
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:100 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Studium v zahraničí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10787,7 %87,7 %  
ano1512,3 %12,3 %  

Graf

2. Studium v zahraničí - ano

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krátkodobý pobyt v zahraničí/Erasmus960 %7,38 %  
Dlouhodobý pobyt v zahraničí426,67 %3,28 %  
Po maturitní studium/jazyková škola213,33 %1,64 %  

Graf

3. Pohlaví respondenta

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9275,41 %75,41 %  
muž3024,59 %24,59 %  

Graf

4. Velikost místa trvalého bydliště

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 5000004336,44 %35,25 %  
0-99992521,19 %20,49 %  
10000-499992117,8 %17,21 %  
50000-999991613,56 %13,11 %  
250000-49999975,93 %5,74 %  
100000-24999965,08 %4,92 %  

Graf

5. Studovaný stupeň

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Bakalářský stupeňotázka č. 6, Magisterský stupeňotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bakalářský stupeň8065,57 %65,57 %  
Magisterský stupeň4234,43 %34,43 %  

Graf

6. Bakaláři

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
G4351,81 %35,25 %  
SOŠ3744,58 %30,33 %  
VOŠ33,61 %2,46 %  

Graf

7. Magistři

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠH3788,1 %30,33 %  
Jiná VŠ511,9 %4,1 %  

Graf

8. Vstupní znalost anglického jazyka před začátkem kursu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
intermediate4739,5 %38,52 %  
upper-intermediate2924,37 %23,77 %  
pre-interediate2218,49 %18,03 %  
advanced1512,61 %12,3 %  
elementary65,04 %4,92 %  

Graf

9. Počet výukových hodin

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
211797,5 %95,9 %  
132,5 %2,46 %  

Graf

10. Účast v kursu (docházka)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
705848,33 %47,54 %  
802823,33 %22,95 %  
751411,67 %11,48 %  
9043,33 %3,28 %  
6043,33 %3,28 %  
6532,5 %2,46 %  
8521,67 %1,64 %  
9521,67 %1,64 %  
9910,83 %0,82 %  
4010,83 %0,82 %  
ostatní odpovědi 100
69
37
32,5 %2,46 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:73.74
Minimum:65
Maximum:90
Variační rozpětí:25
Rozptyl:27.71
Směrodatná odchylka:5.26
Medián:70
Modus:70

Graf

11. Cílová úroveň kursu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B25444,26 %44,26 %  
C14738,52 %38,52 %  
B11310,66 %10,66 %  
A286,56 %6,56 %  

Graf

12. Aktivizační metody

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Učitel vysvětluje gramatiku česky3.3921.638
Centrem dění je při výuce učitel3.181.377
Překládáme z češtiny do angličtiny3.5831.776
Učitel nemluví česky2.8181.785
Při vysvětlování učitel graficky znázorňuje souvislosti (pomocí např. symbolů, zkratek, časové osy apod.)2.3671.716
Gramatická pravidla odvozujeme sami, učitel nám radí a usměrňuje nás2.8851.429
Pracujeme ve dvojicích či ve skupinách1.7691.07
V hodinách posloucháme audionahrávky (CD/MP3)1.5980.929
XXXXXX - V hodinách pracujeme se školními počítači či interaktivní tabulí3.52.194
V hodinách sledujeme audiovizuální záznamy (video)3.4442.144
Pracujeme pouze s učebnicí3.6861.422
Při výuce učitel reflektuje aktuální dění2.2891.363
Pracujeme s textem, čteme i nahlas; analyzujeme jej a diskutujeme o něm mezi sebou i s učitelem a prezentujeme vlastní názory1.380.715
Inscenujeme debaty, při kterých ve skupinách formulujeme protichůdné názory a argumenty1.8831.286
Chyby v gramatice bývají v konverzaci tolerovány2.6361.256
Probíraná témata se týkají skutečných životních situací a událostí1.9261.101
Ve výuce hrajeme hry, luštíme kvízy, řešíme hádanky, soutěžíme4.2870.942
Při výuce jsou využívány prvky divadla (zinscenování určité situace apod.)4.3930.878
Účastníme se reálných projektů, exkurzí a akcí spojených s AJ i mimo školu4.6230.94

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Studovaný stupeň

 • odpověď Bakalářský stupeň:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi SOŠ na otázku 6. Bakaláři
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi G na otázku 6. Bakaláři
 • odpověď Magisterský stupeň:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi VŠH na otázku 7. Magistři

10. Účast v kursu (docházka)

 • odpověď ( 40 - 70 >:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi V hodinách sledujeme audiovizuální záznamy (video)=3 na otázku 12. Aktivizační metody

11. Cílová úroveň kursu

 • odpověď C1:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi advanced na otázku 8. Vstupní znalost anglického jazyka před začátkem kursu

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Studium v zahraničí

3. Pohlaví respondenta

4. Velikost místa trvalého bydliště

5. Studovaný stupeň

6. Bakaláři

7. Magistři

8. Vstupní znalost anglického jazyka před začátkem kursu

9. Počet výukových hodin

10. Účast v kursu (docházka)

11. Cílová úroveň kursu

12. Aktivizační metody

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Studium v zahraničí

3. Pohlaví respondenta

4. Velikost místa trvalého bydliště

5. Studovaný stupeň

6. Bakaláři

7. Magistři

8. Vstupní znalost anglického jazyka před začátkem kursu

9. Počet výukových hodin

10. Účast v kursu (docházka)

11. Cílová úroveň kursu

12. Aktivizační metody

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kolar, M.Aktivizační metody VŠH (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://aktivizacni-metody-vsh-2.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.