Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aktivizační metody výuky při vyučovaní managementu

Aktivizační metody výuky při vyučovaní managementu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zdeněk Vrba
Šetření:30. 10. 2019 - 31. 10. 2019
Počet respondentů:1661
Počet otázek (max/průměr):45 / 33.79
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-10 PDF-11 PDF-12 PDF-13 PDF-14 PDF-15 PDF-16 PDF-17 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den

Poněkud obsáhlejší dotazník je ke sběru dat pro doktoranský výzkum.

Pointou je zjistit, zda jsme pořád ještě národ, který svého J.A. Komenského především uctívá označením škol, ulic, náměstí, anebo zda jsme národ, který používá jeho metody.

U všech otázek je možnost zaškrtnout více odpovědí (váhaví ocení).

U všech otázek je možnost doplnit vlastní odpověď (moc děkujeme za podněty)

U všech otázek je anonymita (vypnuté IP adresy), takže i ty citlivější nejsou problém.

Odpovědi respondentů

1. Profese

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student42630,87 %25,65 %  
Pedagog vysoká škola soukromá41930,36 %25,23 %  
Manager38527,9 %23,18 %  
Mám více rolí22316,16 %13,43 %  
Pedagog vysoká škola veřejná1279,2 %7,65 %  
Pedagog střední škola s cíleným zaměřením1047,54 %6,26 %  
Mentor916,59 %5,48 %  
Pedagog střední škola846,09 %5,06 %  
Pedagog základní škola s aprobací614,42 %3,67 %  

Graf

2. Kompetence z hlediska managementu

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem pouhý podřízený42427,18 %25,53 %  
o všem rozhoduji sám/a41526,6 %24,98 %  
plním přání a rozkazy41226,41 %24,8 %  
jsem střední manager39425,26 %23,72 %  
student37624,1 %22,64 %  
jsem vyšší manager33921,73 %20,41 %  
jsem nižší manager33121,22 %19,93 %  
jsem ve výkonné funkci19712,63 %11,86 %  
nepracuji925,9 %5,54 %  

Graf

3. Učíte / školíte ? Jak často?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem jen konzument / posluchač / student45241,17 %27,21 %  
kombinuji práci s mládeží a dospělými32629,69 %19,63 %  
příležitostně řeknu něco teamu (pracovnímu, věděckému)31528,69 %18,96 %  
plný pracovní úvazek na vzdělávání23721,58 %14,27 %  
několikrát v měsíci mám malý úvazek13912,66 %8,37 %  
mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně726,56 %4,33 %  
učím lidi z praxe726,56 %4,33 %  

Graf

4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
seberealizace51537,73 %31,01 %  
motivuje mě to51237,51 %30,82 %  
nenašli nikoho jiného47634,87 %28,66 %  
finanční42431,06 %25,53 %  
nutnost obživy37927,77 %22,82 %  
nenašli nikoho lepšího1309,52 %7,83 %  
pracovní povinnost1289,38 %7,71 %  
kdo umí, umí, kdo neumí, učí967,03 %5,78 %  
rád jsem důležitý735,35 %4,39 %  

Graf

5. Délka praxe jako lektora / vyučujícího / kouče ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-5 let56637,26 %34,08 %  
žádná či minimální38625,41 %23,24 %  
6-10 let22114,55 %13,31 %  
1-2 roky21714,29 %13,06 %  
11 a více let1298,49 %7,77 %  

Graf

6. Znáte jiné metody, než klasická výuka frontálním způsobem, kdy vyučující stojí včele, něco říká a studenti si zapisují

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano znám67344,6 %40,52 %  
neznám63642,15 %38,29 %  
MŠMT něco psala s Evropskými fondy o dotacích no "nové metody"33822,4 %20,35 %  
nikdy jsem to jinak neviděl19412,86 %11,68 %  

Graf

7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Používám modernějších metod50141,34 %30,16 %  
Ano, nemusím dělat složité přípravy49140,51 %29,56 %  
Ano, nic jiného ani neznám38531,77 %23,18 %  
Jiný způsob by byl pro mě znejištěním38231,52 %23 %  
Frontální metodu nesnáším725,94 %4,33 %  
Záleží na situaci a obecenstvu241,98 %1,44 %  
Frontální metodu nepoužívám20,17 %0,12 %  

Graf

8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
určitě ne49547,28 %29,8 %  
ano43541,55 %26,19 %  
neustále čerpám nová data do výuky42140,21 %25,35 %  
neustále inovuji výuku i po stránce formy výuky33331,81 %20,05 %  
ne726,88 %4,33 %  

Graf

9. Jaké motivační metody znáte

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Metody praktické - Pohybové a pracovní, laboratorní činnosti, Grafické a výtvarné činnosti73670,16 %44,31 %  
Metody didaktické - Monologické, Písemné práce, Práce s učebnicí51949,48 %31,25 %  
Aktivizující - Interaktivní - Diskusní, Stimulační, Inscenační metody, Didaktické hry44442,33 %26,73 %  
Metody z hlediska fází vzdělávacího procesu - Motivační, Expoziční, Fixační, Diagnostické, aplikační24723,55 %14,87 %  
Metody psychologické - sdělovací, badatelské, výzkumné, problémové, samostatná práce24523,36 %14,75 %  
Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce24323,16 %14,63 %  
Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické13612,96 %8,19 %  

Graf

10. Jaké aktivizační metody výuky znáte

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Diskusní metody72068,77 %43,35 %  
Neznám toto dělení38536,77 %23,18 %  
Didaktické hry (interakční, neinterakční)33532 %20,17 %  
Situační metody26225,02 %15,77 %  
Problémové vyučování24123,02 %14,51 %  
Inscenační metody13512,89 %8,13 %  
Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme10810,32 %6,5 %  

Graf

11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepoužívám je60357,59 %36,3 %  
Diskusní metody44242,22 %26,61 %  
Situační metody37235,53 %22,4 %  
Didaktické hry (interakční, neinterakční)22521,49 %13,55 %  
Inscenační metody13512,89 %8,13 %  
Problémové vyučování13312,7 %8,01 %  
S pubertakama je každé vyučování problematické10810,32 %6,5 %  

Graf

12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učebnici / scripta daného předmětu73670,3 %44,31 %  
Exkurze, výlety71768,48 %43,17 %  
výpočetní techniku, prezentace v Power Point69766,57 %41,96 %  
Více zdrojů informací, internet55452,91 %33,35 %  
Projekt53851,38 %32,39 %  
doporučenou literaturu53350,91 %32,09 %  
Hra22321,3 %13,43 %  
Skupinová činnost22321,3 %13,43 %  
Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě969,17 %5,78 %  
Experiment, dramatizace262,48 %1,57 %  

Graf

13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas39736,16 %23,9 %  
minimálně39035,52 %23,48 %  
střídavě13412,2 %8,07 %  
pořád988,93 %5,9 %  
neumím si to bez nich představit797,19 %4,76 %  

Graf

14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
praktické ukázky60950,08 %36,66 %  
realizovatelnost v praxi59448,85 %35,76 %  
přežít57547,29 %34,62 %  
domácí příprava50941,86 %30,64 %  
znalost dané problematiky po stránce odborné36029,61 %21,67 %  
kázeň31225,66 %18,78 %  
znalost dané problematiky po stránce managerské12610,36 %7,59 %  
dostatek zdrojů756,17 %4,52 %  

Graf

15. Absolvoval/a jste profesní / speciální kurzy pro managery ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne71958,98 %43,29 %  
ano49840,85 %29,98 %  
chtěl/a bych30224,77 %18,18 %  
láká mě to20,16 %0,12 %  

Graf

16. Zažili jste "na vlastní kůži" výuku formou hry?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne140184,55 %84,35 %  
ano25615,45 %15,41 %  
byl/a jsem z ní nadšen/a20,12 %0,12 %  

Graf

17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neláká mě to92263,28 %55,51 %  
není to náročné?34223,47 %20,59 %  
měli jsme 1 den a moc jsme si to užili, rád/a na to vzpomínám27618,94 %16,62 %  
už jsem absolvoval/a několika denní výcvit touto formou a hodně mi to pomohlo26818,39 %16,13 %  
1 dne snad, 2 a více je moc634,32 %3,79 %  

Graf

18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne60257,39 %36,24 %  
ano42140,13 %25,35 %  
hodně mi pomohly13412,77 %8,07 %  
přímo změna osobnosti989,34 %5,9 %  
Nevim787,44 %4,7 %  

Graf

19. Když se využije při výuce či tréningu situační metoda, je Vám to příjemné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhýbám se tomu105072,21 %63,21 %  
je mi to trapné, bojím se selhání62843,19 %37,81 %  
rád/a sleduji tento proces40227,65 %24,2 %  
proaktivně se účastním20,14 %0,12 %  

Graf

20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsou to nedělal/a114583,58 %68,93 %  
Takové novoty33924,74 %20,41 %  
Běžně používám30922,55 %18,6 %  
Je to náročné na přípravu1279,27 %7,65 %  
Už jsme se o tom bavili na poradě1108,03 %6,62 %  
Vysoce efektní a efektivní261,9 %1,57 %  

Graf

21. Brainstorming, braiwriting ve výuce či na poradách ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám103663,71 %62,37 %  
Používáme běžně29518,14 %17,76 %  
Výborná líheň nápadů21012,92 %12,64 %  
Brai co ?835,1 %5 %  
Nejčastěji moderuji tuto metodu20,12 %0,12 %  

Graf

22. Co je pro Vás signálem, že jde o dobrého lektora

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Připravené minimálně 2 flip-charty a spousta barevných fixů48444,32 %29,14 %  
Předem vytištěné prezentace24522,44 %14,75 %  
Dokonalá pověst23021,06 %13,85 %  
Titul21119,32 %12,7 %  
Dokonalá prezentace v power point17115,66 %10,3 %  
Sjednat si poradek16815,38 %10,11 %  
Flipchart, nástěnka10,09 %0,06 %  

Graf

23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občerstvení zdarma97073,82 %58,4 %  
Seznámení se s něčím, co mě zajímá37228,31 %22,4 %  
Vzácná osoba přednášejícího27320,78 %16,44 %  
Krásná pozvánka20715,75 %12,46 %  
Možnost praktického nácviku18213,85 %10,96 %  
Nic1088,22 %6,5 %  

Graf

24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mentor "čte" svoji prezentaci78674,93 %47,32 %  
Lektor odmítá jakékoliv námitky12712,11 %7,65 %  
Hradba notebooků11210,68 %6,74 %  
Nevhodnost tématu242,29 %1,44 %  

Graf

25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Že po mě vůbec někdo něco chce (co si to dovoluje)60358,94 %36,3 %  
Slovní úlohy a její konverze do výpočtů52851,61 %31,79 %  
Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a)27727,08 %16,68 %  
Aplikace výsledku v praxi18317,89 %11,02 %  

Graf

26. Co se Vám vybaví, když slyšíte Kaizen?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem to neslyšel/a77451,43 %46,6 %  
Japonská metoda zlepšování drobnými krůčky43729,04 %26,31 %  
Něco asijského, možná se to jí18312,16 %11,02 %  
Kaser = obranný plynový prostředek583,85 %3,49 %  
Audiokazeta563,72 %3,37 %  

Graf

27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím o co jde49747,38 %29,92 %  
Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná23922,78 %14,39 %  
Vyhrožují nám tím21820,78 %13,12 %  
To jsou nějaké normy a formuláře21720,69 %13,06 %  
U nás je zákazník pánem18217,35 %10,96 %  
Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx15114,39 %9,09 %  

Graf

28. LogFrame je ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím77249,84 %46,48 %  
Logický rámec - nástroj pro návrh projektu55735,96 %33,53 %  
Logaritmické pravítko1107,1 %6,62 %  
Managerská metoda, jejímž výsledkem je kruh1107,1 %6,62 %  

Graf

29. Balanced Scorecard

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy jsem to neslyšel/a71268,13 %42,87 %  
Metoda strategického hodnocení firmy33331,87 %20,05 %  
Metoda výuky managementu726,89 %4,33 %  

Graf

30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 1 roku42940,9 %25,83 %  
Kniha podnikové ekonomie uvádí 1-3 roky32631,08 %19,63 %  
3-6 měsíců29327,93 %17,64 %  
nevím27726,41 %16,68 %  

Graf

31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 roky64240,61 %38,65 %  
záleží na odvětví56835,93 %34,2 %  
Učili nás, že 20-50 let = stavba a životnost elektráren, rafinerií, továren28017,71 %16,86 %  
5 let915,76 %5,48 %  

Graf

32. Znáte 4P?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec netuším63343,96 %38,11 %  
ano51235,56 %30,82 %  
nějaká zkratka, ale čeho50334,93 %30,28 %  
dnes už zastaralý přístup27819,31 %16,74 %  
ano, ale nikdy si nedokážu vzpomenout 1-2 slova21214,72 %12,76 %  

Graf

33. 4C ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem to neslyšel63343,96 %38,11 %  
4P znám, 4C nikoliv50435 %30,34 %  
správný marketinogvý přístup30321,04 %18,24 %  

Graf

34. Soft-skills ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měkké dovednosti, ale co to je38636,87 %23,24 %  
dokážu alespoň nějakou vyjmenovat30829,42 %18,54 %  
vztah k lidem29227,89 %17,58 %  
neznám27726,46 %16,68 %  
máme na ně pravidelně tréning20119,2 %12,1 %  
prodejní dovednosti18417,57 %11,08 %  
To je na obranu10810,32 %6,5 %  
vyjednávání747,07 %4,46 %  
vztah k EQ242,29 %1,44 %  

Graf

35. Víte co je koučing?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slyšel jsem49547,19 %29,8 %  
Ano24723,55 %14,87 %  
Vzdělávání kladení otázek12712,11 %7,65 %  
To je stejné jako mentoring10810,3 %6,5 %  
Kladení otázek?726,86 %4,33 %  

Graf

36. Mentoring ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné slovo pro koučing43641,56 %26,25 %  
Mentorování42140,13 %25,35 %  
Forma učení37836,03 %22,76 %  
Nedokážu popsat10810,3 %6,5 %  
vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému242,29 %1,44 %  

Graf

37. Bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město 25000-50000 obyvatel27623,81 %16,62 %  
město 10000-25000 obyvatel22119,07 %13,31 %  
město 100 000 - 500 000 obyvatel22018,98 %13,25 %  
aglomerace 1 mil obyvatel a více20817,95 %12,52 %  
Česká Republika20717,86 %12,46 %  
město 50000-100000 obyvatel12710,96 %7,65 %  
obec do 1000 obyvatel1099,4 %6,56 %  
město do 5000 obyvatel1089,32 %6,5 %  

Graf

38. Místo výuky je rozdílné od bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne66240,07 %39,86 %  
jde o větší město, než bydlím (skok příkladně z 1000 na 25 000 obyvatel46528,15 %28 %  
ano28517,25 %17,16 %  
jde o podstatně větší územní celek, než bydlím (bydlím v menší město a výuka je v krajském či hlavním městě nebo aglomeraci)24114,59 %14,51 %  

Graf

39. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplné středoškolské s maturitou59639,16 %35,88 %  
Vysokoškolské Mgr, Ing59539,09 %35,82 %  
Vysokoškolské Ph.D28418,66 %17,1 %  
postgraduální či managerské vzdělávání (MBA, LL.M. a další22514,78 %13,55 %  
studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň1097,16 %6,56 %  
středoškolské191,25 %1,14 %  
studuji vysokou školu Mgr studium20,13 %0,12 %  
Vysokoškolské- Bc.10,07 %0,06 %  

Graf

40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 001 - 40 000 Kč (1200-1600 EUR) měsíčně27023,3 %16,26 %  
25 001 Kč- 30 000 Kč (1000-1200 EUR)26322,69 %15,83 %  
20 001-25 000 Kč (801-1000 EUR) měsíčně21818,81 %13,12 %  
nestálý, příležitostný příjem (brigády, krátkodobé pracovní úvazky)21818,81 %13,12 %  
50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně18716,13 %11,26 %  
75 000 - 100 000 Kč (3000-4000 EUR) měsíčně20,17 %0,12 %  
nechci uvádět10,09 %0,06 %  

Graf

41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mohlo by to být lepší76787,06 %46,18 %  
jako vysokoškolák mám méně, než dělník ve Škodovce (45 000 Kč 1600 EUR)34739,39 %20,89 %  
jistota veřejného sektoru21824,74 %13,12 %  
přežijeme21624,52 %13 %  
jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně)11012,49 %6,62 %  
Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam10812,26 %6,5 %  
jsem spokojen/á40,45 %0,24 %  

Graf

42. Rodinná situace

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženatý/vdaná64765,29 %38,95 %  
svobodný/á, single21721,9 %13,06 %  
partnerský vztah10911 %6,56 %  
rozvedený181,82 %1,08 %  

Graf

43. Vychováváte děti

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano55355,8 %33,29 %  
Ne43644 %26,25 %  
Mám odrostlé děti11211,3 %6,74 %  
Nemám děti10911 %6,56 %  
Střídavá péče10810,9 %6,5 %  
Mám malé děti727,27 %4,33 %  

Graf

44. Vaše věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41 - 50 let32726,54 %19,69 %  
34 - 40 let28623,21 %17,22 %  
51 - 60 let24019,48 %14,45 %  
22 - 25 let14611,85 %8,79 %  
15 - 18 let1189,58 %7,1 %  
26 - 33 let1088,77 %6,5 %  
19 - 21 let70,57 %0,42 %  

Graf

45. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž59048,16 %35,52 %  
Žena52642,94 %31,67 %  
Nechci uvádět1098,9 %6,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 43 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Profese

 • odpověď Mám více rolí:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď Manager:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 100 000 - 500 000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
 • odpověď Pedagog střední škola:
  • 19.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
 • odpověď Pedagog střední škola s cíleným zaměřením:
  • 15.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 15.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 15.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 14.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 14.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
 • odpověď Pedagog vysoká škola soukromá:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než dělník ve Škodovce (45 000 Kč 1600 EUR) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi plný pracovní úvazek na vzdělávání na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžně používám na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále čerpám nová data do výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentorování na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále inovuji výuku i po stránce formy výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda strategického hodnocení firmy na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
 • odpověď Pedagog vysoká škola veřejná:
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 13x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
 • odpověď Student:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestálý, příležitostný příjem (brigády, krátkodobé pracovní úvazky) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví

2. Kompetence z hlediska managementu

 • odpověď o všem rozhoduji sám/a:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem ve výkonné funkci na otázku 2. Kompetence z hlediska managementu
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi příležitostně řeknu něco teamu (pracovnímu, věděckému) na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
 • odpověď plním přání a rozkazy:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 100 000 - 500 000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
 • odpověď student:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracuji na otázku 2. Kompetence z hlediska managementu

3. Učíte / školíte ? Jak často?

 • odpověď jsem jen konzument / posluchač / student:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
 • odpověď kombinuji práci s mládeží a dospělými:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přežijeme na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi kázeň na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kniha podnikové ekonomie uvádí 1-3 roky na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
 • odpověď mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně:
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • zobrazit další souvislosti
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 22.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 22.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
 • odpověď plný pracovní úvazek na vzdělávání:
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
 • odpověď příležitostně řeknu něco teamu (pracovnímu, věděckému):
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvedený na otázku 42. Rodinná situace
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď učím lidi z praxe:
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • zobrazit další souvislosti
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 22.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 22.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?

4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost

 • odpověď finanční:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi kdo umí, umí, kdo neumí, učí na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nenašli nikoho lepšího na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
 • odpověď motivuje mě to:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kdo umí, umí, kdo neumí, učí na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nenašli nikoho lepšího na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi střídavě na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
 • odpověď nenašli nikoho jiného:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 25000-50000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nic jiného ani neznám na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
 • odpověď nenašli nikoho lepšího:
  • 11.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 11.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 11.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 11.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 11.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
 • odpověď nutnost obživy:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nenašli nikoho lepšího na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi kázeň na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
 • odpověď pracovní povinnost:
  • 13x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 13x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 13x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 13x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 13x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 13x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
 • odpověď rád jsem důležitý:
  • 22.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 22.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 22.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 22.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 22.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 22.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 22.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 22.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
 • odpověď seberealizace:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi postgraduální či managerské vzdělávání (MBA, LL.M. a další na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nenašli nikoho lepšího na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hra na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skupinová činnost na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále inovuji výuku i po stránce formy výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda strategického hodnocení firmy na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžně používám na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi plný pracovní úvazek na vzdělávání na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále čerpám nová data do výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola soukromá na otázku 1. Profese
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi aglomerace 1 mil obyvatel a více na otázku 37. Bydliště
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentorování na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než dělník ve Škodovce (45 000 Kč 1600 EUR) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvedený na otázku 42. Rodinná situace
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně mi pomohly na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese

5. Délka praxe jako lektora / vyučujícího / kouče ?

 • odpověď 3-5 let:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nenašli nikoho lepšího na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti

6. Znáte jiné metody, než klasická výuka frontálním způsobem, kdy vyučující stojí včele, něco říká a studenti si zapisují

 • odpověď ano znám:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
 • odpověď MŠMT něco psala s Evropskými fondy o dotacích no "nové metody":
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie

7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?

 • odpověď Ano, nemusím dělat složité přípravy:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi MŠMT něco psala s Evropskými fondy o dotacích no "nové metody" na otázku 6. Znáte jiné metody, než klasická výuka frontálním způsobem, kdy vyučující stojí včele, něco říká a studenti si zapisují
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný způsob by byl pro mě znejištěním na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
 • odpověď Ano, nic jiného ani neznám:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 25000-50000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
 • odpověď Frontální metodu nesnáším:
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 22.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 22.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
 • odpověď Jiný způsob by byl pro mě znejištěním:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi MŠMT něco psala s Evropskými fondy o dotacích no "nové metody" na otázku 6. Znáte jiné metody, než klasická výuka frontálním způsobem, kdy vyučující stojí včele, něco říká a studenti si zapisují
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
 • odpověď Používám modernějších metod:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než dělník ve Škodovce (45 000 Kč 1600 EUR) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi plný pracovní úvazek na vzdělávání na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
 • odpověď Záleží na situaci a obecenstvu:
  • 69.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 69.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 69.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?

8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?

 • odpověď ano:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přežijeme na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kombinuji práci s mládeží a dospělými na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kázeň na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi To jsou nějaké normy a formuláře na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kniha podnikové ekonomie uvádí 1-3 roky na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
 • odpověď ne:
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 22.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 22.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
 • odpověď neustále čerpám nová data do výuky:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola soukromá na otázku 1. Profese
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než dělník ve Škodovce (45 000 Kč 1600 EUR) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi plný pracovní úvazek na vzdělávání na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžně používám na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentorování na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále inovuji výuku i po stránce formy výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda strategického hodnocení firmy na otázku 29. Balanced Scorecard
 • odpověď neustále inovuji výuku i po stránce formy výuky:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • zobrazit další souvislosti
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně mi pomohly na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hra na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skupinová činnost na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžně používám na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda strategického hodnocení firmy na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi postgraduální či managerské vzdělávání (MBA, LL.M. a další na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi aglomerace 1 mil obyvatel a více na otázku 37. Bydliště
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď určitě ne:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 25000-50000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nic jiného ani neznám na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?

9. Jaké motivační metody znáte

 • odpověď Aktivizující - Interaktivní - Diskusní, Stimulační, Inscenační metody, Didaktické hry:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi aglomerace 1 mil obyvatel a více na otázku 37. Bydliště
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi postgraduální či managerské vzdělávání (MBA, LL.M. a další na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody psychologické - sdělovací, badatelské, výzkumné, problémové, samostatná práce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Situační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diskusní metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Situační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně mi pomohly na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hra na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skupinová činnost na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále inovuji výuku i po stránce formy výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžně používám na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aplikace výsledku v praxi na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda strategického hodnocení firmy na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-6 měsíců na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokážu alespoň nějakou vyjmenovat na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Česká Republika na otázku 37. Bydliště
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
 • odpověď Metody didaktické - Monologické, Písemné práce, Práce s učebnicí:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska fází vzdělávacího procesu - Motivační, Expoziční, Fixační, Diagnostické, aplikační na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska fází vzdělávacího procesu - Motivační, Expoziční, Fixační, Diagnostické, aplikační na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď Metody praktické - Pohybové a pracovní, laboratorní činnosti, Grafické a výtvarné činnosti:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 25000-50000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 001 Kč- 30 000 Kč (1000-1200 EUR) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestálý, příležitostný příjem (brigády, krátkodobé pracovní úvazky) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á, single na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přežijeme na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi kombinuji práci s mládeží a dospělými na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nic jiného ani neznám na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody didaktické - Monologické, Písemné práce, Práce s učebnicí na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neznám toto dělení na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepoužívám je na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi učebnici / scripta daného předmětu na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi kázeň na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Že po mě vůbec někdo něco chce (co si to dovoluje) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To jsou nějaké normy a formuláře na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem to neslyšel/a na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kniha podnikové ekonomie uvádí 1-3 roky na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi měkké dovednosti, ale co to je na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Slyšel jsem na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné slovo pro koučing na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím o co jde na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 10000-25000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska fází vzdělávacího procesu - Motivační, Expoziční, Fixační, Diagnostické, aplikační na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor "čte" svoji prezentaci na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 1. Profese
 • odpověď Metody psychologické - sdělovací, badatelské, výzkumné, problémové, samostatná práce:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně mi pomohly na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
 • odpověď Metody z hlediska fází vzdělávacího procesu - Motivační, Expoziční, Fixační, Diagnostické, aplikační:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvedený na otázku 42. Rodinná situace
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
 • odpověď Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické:
  • 12.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 12.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně mi pomohly na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 12.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • zobrazit další souvislosti
  • 12.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 12.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 12.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 12.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 12x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?

10. Jaké aktivizační metody výuky znáte

 • odpověď Didaktické hry (interakční, neinterakční):
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi aglomerace 1 mil obyvatel a více na otázku 37. Bydliště
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi postgraduální či managerské vzdělávání (MBA, LL.M. a další na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně mi pomohly na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hra na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skupinová činnost na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále inovuji výuku i po stránce formy výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžně používám na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda strategického hodnocení firmy na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
 • odpověď Diskusní metody:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola soukromá na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než dělník ve Škodovce (45 000 Kč 1600 EUR) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi plný pracovní úvazek na vzdělávání na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diskusní metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně mi pomohly na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hra na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skupinová činnost na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále inovuji výuku i po stránce formy výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžně používám na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Slovní úlohy a její konverze do výpočtů na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda strategického hodnocení firmy na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokážu alespoň nějakou vyjmenovat na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Absolvoval/a jste profesní / speciální kurzy pro managery ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivizující - Interaktivní - Diskusní, Stimulační, Inscenační metody, Didaktické hry na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále čerpám nová data do výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentorování na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Situační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznámení se s něčím, co mě zajímá na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-6 měsíců na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 001 - 40 000 Kč (1200-1600 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Situační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody psychologické - sdělovací, badatelské, výzkumné, problémové, samostatná práce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi postgraduální či managerské vzdělávání (MBA, LL.M. a další na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi aglomerace 1 mil obyvatel a více na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Česká Republika na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Forma učení na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aplikace výsledku v praxi na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska fází vzdělávacího procesu - Motivační, Expoziční, Fixační, Diagnostické, aplikační na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď Inscenační metody:
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • zobrazit další souvislosti
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
 • odpověď Neznám toto dělení:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á, single na otázku 42. Rodinná situace
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
 • odpověď Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme:
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • zobrazit další souvislosti
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
 • odpověď Problémové vyučování:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi To jsou nějaké normy a formuláře na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 6.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď Situační metody:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?

11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte

 • odpověď Didaktické hry (interakční, neinterakční):
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi postgraduální či managerské vzdělávání (MBA, LL.M. a další na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hra na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skupinová činnost na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
 • odpověď Diskusní metody:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně mi pomohly na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hra na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skupinová činnost na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále inovuji výuku i po stránce formy výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžně používám na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda strategického hodnocení firmy na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokážu alespoň nějakou vyjmenovat na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivizující - Interaktivní - Diskusní, Stimulační, Inscenační metody, Didaktické hry na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Situační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-6 měsíců na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Situační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody psychologické - sdělovací, badatelské, výzkumné, problémové, samostatná práce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi postgraduální či managerské vzdělávání (MBA, LL.M. a další na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi aglomerace 1 mil obyvatel a více na otázku 37. Bydliště
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Česká Republika na otázku 37. Bydliště
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aplikace výsledku v praxi na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď Inscenační metody:
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • zobrazit další souvislosti
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
 • odpověď Nepoužívám je:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 25000-50000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á, single na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přežijeme na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kombinuji práci s mládeží a dospělými na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nic jiného ani neznám na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neznám toto dělení na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kázeň na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Že po mě vůbec někdo něco chce (co si to dovoluje) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kniha podnikové ekonomie uvádí 1-3 roky na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi měkké dovednosti, ale co to je na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Slyšel jsem na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím o co jde na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 10000-25000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 001 Kč- 30 000 Kč (1000-1200 EUR) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
 • odpověď Problémové vyučování:
  • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • zobrazit další souvislosti
  • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 12.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 11.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 11.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď S pubertakama je každé vyučování problematické:
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • zobrazit další souvislosti
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
 • odpověď Situační metody:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody psychologické - sdělovací, badatelské, výzkumné, problémové, samostatná práce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Situační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně mi pomohly na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?

12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře

 • odpověď doporučenou literaturu:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně mi pomohly na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-6 měsíců na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody psychologické - sdělovací, badatelské, výzkumné, problémové, samostatná práce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi aglomerace 1 mil obyvatel a více na otázku 37. Bydliště
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Česká Republika na otázku 37. Bydliště
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aplikace výsledku v praxi na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska fází vzdělávacího procesu - Motivační, Expoziční, Fixační, Diagnostické, aplikační na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
 • odpověď Exkurze, výlety:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 25000-50000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestálý, příležitostný příjem (brigády, krátkodobé pracovní úvazky) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nic jiného ani neznám na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hra na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skupinová činnost na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To jsou nějaké normy a formuláře na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokážu alespoň nějakou vyjmenovat na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 1 roku na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 001 - 40 000 Kč (1200-1600 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Situační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi postgraduální či managerské vzdělávání (MBA, LL.M. a další na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Česká Republika na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aplikace výsledku v praxi na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 1. Profese
 • odpověď Experiment, dramatizace:
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
 • odpověď Hra:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skupinová činnost na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi postgraduální či managerské vzdělávání (MBA, LL.M. a další na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď Projekt:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi plný pracovní úvazek na vzdělávání na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 001 - 40 000 Kč (1200-1600 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 10000-25000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď Skupinová činnost:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hra na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi postgraduální či managerské vzdělávání (MBA, LL.M. a další na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě:
  • 17.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 17.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 17.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 17.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 17.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 17.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 17.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 17.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 17.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 17.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 17.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 17.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 16.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 16x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 16x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď učebnici / scripta daného předmětu:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 25000-50000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 001 Kč- 30 000 Kč (1000-1200 EUR) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestálý, příležitostný příjem (brigády, krátkodobé pracovní úvazky) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á, single na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přežijeme na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi kombinuji práci s mládeží a dospělými na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nic jiného ani neznám na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody didaktické - Monologické, Písemné práce, Práce s učebnicí na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody praktické - Pohybové a pracovní, laboratorní činnosti, Grafické a výtvarné činnosti na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neznám toto dělení na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepoužívám je na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi kázeň na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Že po mě vůbec někdo něco chce (co si to dovoluje) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To jsou nějaké normy a formuláře na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem to neslyšel/a na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kniha podnikové ekonomie uvádí 1-3 roky na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi měkké dovednosti, ale co to je na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Slyšel jsem na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné slovo pro koučing na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím o co jde na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 10000-25000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska fází vzdělávacího procesu - Motivační, Expoziční, Fixační, Diagnostické, aplikační na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor "čte" svoji prezentaci na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 1. Profese
 • odpověď Více zdrojů informací, internet:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 001 Kč- 30 000 Kč (1000-1200 EUR) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k lidem na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 10000-25000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Slyšel jsem na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi měkké dovednosti, ale co to je na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nic jiného ani neznám na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
 • odpověď výpočetní techniku, prezentace v Power Point:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestálý, příležitostný příjem (brigády, krátkodobé pracovní úvazky) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody psychologické - sdělovací, badatelské, výzkumné, problémové, samostatná práce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně mi pomohly na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska fází vzdělávacího procesu - Motivační, Expoziční, Fixační, Diagnostické, aplikační na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 10000-25000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Situační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznámení se s něčím, co mě zajímá na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než dělník ve Škodovce (45 000 Kč 1600 EUR) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Situační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi plný pracovní úvazek na vzdělávání na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější

13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?

 • odpověď minimálně:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á, single na otázku 42. Rodinná situace
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
 • odpověď občas:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi To jsou nějaké normy a formuláře na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
 • odpověď pořád:
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
 • odpověď střídavě:
  • 12.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?

14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější

 • odpověď domácí příprava:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přežijeme na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi kombinuji práci s mládeží a dospělými na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chtěl/a bych na otázku 15. Absolvoval/a jste profesní / speciální kurzy pro managery ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi kázeň na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kniha podnikové ekonomie uvádí 1-3 roky na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nenašli nikoho lepšího na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nutnost obživy na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
 • odpověď kázeň:
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přežijeme na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi kombinuji práci s mládeží a dospělými na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kniha podnikové ekonomie uvádí 1-3 roky na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
 • odpověď praktické ukázky:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžně používám na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokážu alespoň nějakou vyjmenovat na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aplikace výsledku v praxi na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-6 měsíců na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestálý, příležitostný příjem (brigády, krátkodobé pracovní úvazky) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi realizovatelnost v praxi na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivizující - Interaktivní - Diskusní, Stimulační, Inscenační metody, Didaktické hry na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diskusní metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále inovuji výuku i po stránce formy výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda strategického hodnocení firmy na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Situační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
 • odpověď přežít:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi chtěl/a bych na otázku 15. Absolvoval/a jste profesní / speciální kurzy pro managery ?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 10000-25000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nenašli nikoho lepšího na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
 • odpověď realizovatelnost v praxi:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aplikace výsledku v praxi na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-6 měsíců na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestálý, příležitostný příjem (brigády, krátkodobé pracovní úvazky) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžně používám na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokážu alespoň nějakou vyjmenovat na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi praktické ukázky na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
 • odpověď znalost dané problematiky po stránce managerské:
  • 13.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 13.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 13.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 13.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 12.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 12.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
  • 12.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 12.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď znalost dané problematiky po stránce odborné:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi plný pracovní úvazek na vzdělávání na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?

15. Absolvoval/a jste profesní / speciální kurzy pro managery ?

 • odpověď ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi postgraduální či managerské vzdělávání (MBA, LL.M. a další na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hra na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skupinová činnost na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 001 - 40 000 Kč (1200-1600 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále inovuji výuku i po stránce formy výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda strategického hodnocení firmy na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžně používám na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi aglomerace 1 mil obyvatel a více na otázku 37. Bydliště
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně mi pomohly na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem vyšší manager na otázku 2. Kompetence z hlediska managementu
 • odpověď chtěl/a bych:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nenašli nikoho lepšího na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestálý, příležitostný příjem (brigády, krátkodobé pracovní úvazky) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á, single na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přežijeme na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi kombinuji práci s mládeží a dospělými na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi kdo umí, umí, kdo neumí, učí na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chtěl/a bych na otázku 15. Absolvoval/a jste profesní / speciální kurzy pro managery ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi domácí příprava na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi kázeň na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi občas na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To jsou nějaké normy a formuláře na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kniha podnikové ekonomie uvádí 1-3 roky na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné slovo pro koučing na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 10000-25000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nenašli nikoho lepšího na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nutnost obživy na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 22 - 25 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracuji na otázku 2. Kompetence z hlediska managementu
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte

17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?

 • odpověď 1 dne snad, 2 a více je moc:
  • 26.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvedený na otázku 42. Rodinná situace
  • 26.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 26.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • zobrazit další souvislosti
  • 26.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 26.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 26.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 26.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
 • odpověď měli jsme 1 den a moc jsme si to užili, rád/a na to vzpomínám:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
 • odpověď neláká mě to:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi není to náročné? na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nepracuji na otázku 2. Kompetence z hlediska managementu
 • odpověď už jsem absolvoval/a několika denní výcvit touto formou a hodně mi to pomohlo:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?

18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam

 • odpověď ano:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola soukromá na otázku 1. Profese
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než dělník ve Škodovce (45 000 Kč 1600 EUR) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi plný pracovní úvazek na vzdělávání na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžně používám na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentorování na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále čerpám nová data do výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále inovuji výuku i po stránce formy výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda strategického hodnocení firmy na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
 • odpověď hodně mi pomohly:
  • 12.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 12.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 12.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 12.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 12.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 12.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď ne:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 25000-50000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestálý, příležitostný příjem (brigády, krátkodobé pracovní úvazky) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á, single na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přežijeme na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nic jiného ani neznám na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neznám toto dělení na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi To jsou nějaké normy a formuláře na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 1. Profese
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
 • odpověď Nevim:
  • 19.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
 • odpověď přímo změna osobnosti:
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 16.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?

19. Když se využije při výuce či tréningu situační metoda, je Vám to příjemné?

 • odpověď je mi to trapné, bojím se selhání:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
 • odpověď vyhýbám se tomu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi je mi to trapné, bojím se selhání na otázku 19. Když se využije při výuce či tréningu situační metoda, je Vám to příjemné?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Takové novoty na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 38. Místo výuky je rozdílné od bydliště

20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?

 • odpověď Běžně používám:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále inovuji výuku i po stránce formy výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda strategického hodnocení firmy na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
 • odpověď Je to náročné na přípravu:
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 13x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
 • odpověď Už jsme se o tom bavili na poradě:
  • 15.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 15.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 15.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • zobrazit další souvislosti
  • 14.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 14.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
 • odpověď Vysoce efektní a efektivní:
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?

21. Brainstorming, braiwriting ve výuce či na poradách ?

 • odpověď Neznám:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Titul na otázku 22. Co je pro Vás signálem, že jde o dobrého lektora
 • odpověď Používáme běžně:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Krásná pozvánka na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzácná osoba přednášejícího na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
 • odpověď Výborná líheň nápadů:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dokonalá prezentace v power point na otázku 22. Co je pro Vás signálem, že jde o dobrého lektora

22. Co je pro Vás signálem, že jde o dobrého lektora

 • odpověď Dokonalá pověst:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
 • odpověď Předem vytištěné prezentace:
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborná líheň nápadů na otázku 21. Brainstorming, braiwriting ve výuce či na poradách ?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dokonalá prezentace v power point na otázku 22. Co je pro Vás signálem, že jde o dobrého lektora
 • odpověď Připravené minimálně 2 flip-charty a spousta barevných fixů:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborná líheň nápadů na otázku 21. Brainstorming, braiwriting ve výuce či na poradách ?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dokonalá prezentace v power point na otázku 22. Co je pro Vás signálem, že jde o dobrého lektora
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Krásná pozvánka na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzácná osoba přednášejícího na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Předem vytištěné prezentace na otázku 22. Co je pro Vás signálem, že jde o dobrého lektora
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Používáme běžně na otázku 21. Brainstorming, braiwriting ve výuce či na poradách ?

23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?

 • odpověď Možnost praktického nácviku:
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
 • odpověď Nic:
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • zobrazit další souvislosti
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
 • odpověď Občerstvení zdarma:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Brai co ? na otázku 21. Brainstorming, braiwriting ve výuce či na poradách ?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sjednat si poradek na otázku 22. Co je pro Vás signálem, že jde o dobrého lektora
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Krásná pozvánka na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dokonalá pověst na otázku 22. Co je pro Vás signálem, že jde o dobrého lektora
 • odpověď Seznámení se s něčím, co mě zajímá:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi plný pracovní úvazek na vzdělávání na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Situační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska fází vzdělávacího procesu - Motivační, Expoziční, Fixační, Diagnostické, aplikační na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
 • odpověď Vzácná osoba přednášejícího:
  • 6.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Krásná pozvánka na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Používáme běžně na otázku 21. Brainstorming, braiwriting ve výuce či na poradách ?

24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?

 • odpověď Lektor odmítá jakékoliv námitky:
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 13x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
 • odpověď Mentor "čte" svoji prezentaci:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 25000-50000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestálý, příležitostný příjem (brigády, krátkodobé pracovní úvazky) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á, single na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přežijeme na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi kombinuji práci s mládeží a dospělými na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nic jiného ani neznám na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neznám toto dělení na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepoužívám je na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi kázeň na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aplikace výsledku v praxi na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Že po mě vůbec někdo něco chce (co si to dovoluje) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi To jsou nějaké normy a formuláře na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy jsem to neslyšel/a na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kniha podnikové ekonomie uvádí 1-3 roky na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi měkké dovednosti, ale co to je na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k lidem na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Slyšel jsem na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné slovo pro koučing na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím o co jde na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 10000-25000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 001 Kč- 30 000 Kč (1000-1200 EUR) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody praktické - Pohybové a pracovní, laboratorní činnosti, Grafické a výtvarné činnosti na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi učebnici / scripta daného předmětu na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více zdrojů informací, internet na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody didaktické - Monologické, Písemné práce, Práce s učebnicí na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Forma učení na otázku 36. Mentoring ?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 1. Profese
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
 • odpověď Nevhodnost tématu:
  • 69.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 69.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 69.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?

25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?

 • odpověď Aplikace výsledku v praxi:
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • zobrazit další souvislosti
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
 • odpověď Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a):
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • zobrazit další souvislosti
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
 • odpověď Slovní úlohy a její konverze do výpočtů:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola soukromá na otázku 1. Profese
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než dělník ve Škodovce (45 000 Kč 1600 EUR) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi plný pracovní úvazek na vzdělávání na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžně používám na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokážu alespoň nějakou vyjmenovat na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále čerpám nová data do výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentorování na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-6 měsíců na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aplikace výsledku v praxi na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Diskusní metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aktivizující - Interaktivní - Diskusní, Stimulační, Inscenační metody, Didaktické hry na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Situační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznámení se s něčím, co mě zajímá na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále inovuji výuku i po stránce formy výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda strategického hodnocení firmy na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Situační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
 • odpověď Že po mě vůbec někdo něco chce (co si to dovoluje):
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 25000-50000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á, single na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přežijeme na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kombinuji práci s mládeží a dospělými na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nic jiného ani neznám na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neznám toto dělení na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepoužívám je na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kázeň na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kniha podnikové ekonomie uvádí 1-3 roky na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi měkké dovednosti, ale co to je na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Slyšel jsem na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím o co jde na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 10000-25000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 001 Kč- 30 000 Kč (1000-1200 EUR) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese

26. Co se Vám vybaví, když slyšíte Kaizen?

 • odpověď Japonská metoda zlepšování drobnými krůčky:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?

27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?

 • odpověď Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx:
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • zobrazit další souvislosti
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 11x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 10.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 10.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 10.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
  • 10.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 10.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď Nevím o co jde:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 10000-25000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á, single na otázku 42. Rodinná situace
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neznám toto dělení na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
 • odpověď To jsou nějaké normy a formuláře:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
 • odpověď Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
 • odpověď U nás je zákazník pánem:
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 9.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
 • odpověď Vyhrožují nám tím:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese

29. Balanced Scorecard

 • odpověď Metoda strategického hodnocení firmy:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • zobrazit další souvislosti
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně mi pomohly na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hra na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skupinová činnost na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále inovuji výuku i po stránce formy výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžně používám na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi postgraduální či managerské vzdělávání (MBA, LL.M. a další na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi aglomerace 1 mil obyvatel a více na otázku 37. Bydliště
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď Metoda výuky managementu:
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 22.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 22.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
 • odpověď Nikdy jsem to neslyšel/a:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 25000-50000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestálý, příležitostný příjem (brigády, krátkodobé pracovní úvazky) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á, single na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přežijeme na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi kombinuji práci s mládeží a dospělými na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nic jiného ani neznám na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neznám toto dělení na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepoužívám je na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi kázeň na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Že po mě vůbec někdo něco chce (co si to dovoluje) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To jsou nějaké normy a formuláře na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kniha podnikové ekonomie uvádí 1-3 roky na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi měkké dovednosti, ale co to je na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Slyšel jsem na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné slovo pro koučing na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím o co jde na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 10000-25000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 001 Kč- 30 000 Kč (1000-1200 EUR) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody praktické - Pohybové a pracovní, laboratorní činnosti, Grafické a výtvarné činnosti na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi učebnici / scripta daného předmětu na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody didaktické - Monologické, Písemné práce, Práce s učebnicí na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor "čte" svoji prezentaci na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 1. Profese
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte

30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?

 • odpověď 3-6 měsíců:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aplikace výsledku v praxi na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody psychologické - sdělovací, badatelské, výzkumné, problémové, samostatná práce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
 • odpověď Do 1 roku:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 25000-50000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 30 001 - 40 000 Kč (1200-1600 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvedený na otázku 42. Rodinná situace
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď Kniha podnikové ekonomie uvádí 1-3 roky:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přežijeme na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi kombinuji práci s mládeží a dospělými na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi kázeň na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
 • odpověď nevím:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • zobrazit další souvislosti
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?

31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?

 • odpověď 5 let:
  • 17.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 17.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 17.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • zobrazit další souvislosti
  • 17.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 17.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 17.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?

32. Znáte 4P?

 • odpověď ano:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale nikdy si nedokážu vzpomenout 1-2 slova na otázku 32. Znáte 4P?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
 • odpověď dnes už zastaralý přístup:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi správný marketinogvý přístup na otázku 33. 4C ?
 • odpověď vůbec netuším:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem to neslyšel na otázku 33. 4C ?

33. 4C ?

 • odpověď 4P znám, 4C nikoliv:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, ale nikdy si nedokážu vzpomenout 1-2 slova na otázku 32. Znáte 4P?
 • odpověď nikdy jsem to neslyšel:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vůbec netuším na otázku 32. Znáte 4P?
 • odpověď správný marketinogvý přístup:
  • 5.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dnes už zastaralý přístup na otázku 32. Znáte 4P?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?

34. Soft-skills ?

 • odpověď dokážu alespoň nějakou vyjmenovat:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aplikace výsledku v praxi na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 5.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Situační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
 • odpověď máme na ně pravidelně tréning:
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
 • odpověď měkké dovednosti, ale co to je:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 25000-50000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 001 Kč- 30 000 Kč (1000-1200 EUR) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
 • odpověď neznám:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • zobrazit další souvislosti
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
 • odpověď prodejní dovednosti:
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
 • odpověď To je na obranu:
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • zobrazit další souvislosti
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
 • odpověď vyjednávání:
  • 22.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 22.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 22.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 22.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 22.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 22.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 22.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 22.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
 • odpověď vztah k EQ:
  • 69.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 69.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 69.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď vztah k lidem:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti

35. Víte co je koučing?

 • odpověď Ano:
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvedený na otázku 42. Rodinná situace
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody psychologické - sdělovací, badatelské, výzkumné, problémové, samostatná práce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně mi pomohly na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 6.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
 • odpověď Kladení otázek?:
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 22.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 22.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
 • odpověď Slyšel jsem:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 25000-50000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, nic jiného ani neznám na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pochopení, výsledku (co jsem vlastně spočítal/a) na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi měkké dovednosti, ale co to je na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi neznám na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 10000-25000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 25 001 Kč- 30 000 Kč (1000-1200 EUR) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
 • odpověď To je stejné jako mentoring:
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • zobrazit další souvislosti
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
 • odpověď Vzdělávání kladení otázek:
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 13x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost

36. Mentoring ?

 • odpověď Forma učení:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvedený na otázku 42. Rodinná situace
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
 • odpověď Jiné slovo pro koučing:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestálý, příležitostný příjem (brigády, krátkodobé pracovní úvazky) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á, single na otázku 42. Rodinná situace
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 10000-25000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
 • odpověď Mentorování:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola soukromá na otázku 1. Profese
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než dělník ve Škodovce (45 000 Kč 1600 EUR) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi plný pracovní úvazek na vzdělávání na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžně používám na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále čerpám nová data do výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále inovuji výuku i po stránce formy výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda strategického hodnocení firmy na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
 • odpověď Nedokážu popsat:
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • zobrazit další souvislosti
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
 • odpověď vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému:
  • 69.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 69.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 69.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 63.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?

37. Bydliště

 • odpověď aglomerace 1 mil obyvatel a více:
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně mi pomohly na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
 • odpověď Česká Republika:
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • zobrazit další souvislosti
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvedený na otázku 42. Rodinná situace
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aplikace výsledku v praxi na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
 • odpověď město 100 000 - 500 000 obyvatel:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
 • odpověď město 10000-25000 obyvatel:
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
 • odpověď město 25000-50000 obyvatel:
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • zobrazit další souvislosti
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
 • odpověď město 50000-100000 obyvatel:
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 13.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 13x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
 • odpověď město do 5000 obyvatel:
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • zobrazit další souvislosti
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
 • odpověď obec do 1000 obyvatel:
  • 15.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 15.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 15.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti

38. Místo výuky je rozdílné od bydliště

 • odpověď ne:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?

39. Dosažené vzdělání

 • odpověď postgraduální či managerské vzdělávání (MBA, LL.M. a další:
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hra na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skupinová činnost na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 7.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
 • odpověď studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň:
  • 15.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 15.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 15.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
 • odpověď Vysokoškolské Ph.D:
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 5.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?

40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)

 • odpověď 20 001-25 000 Kč (801-1000 EUR) měsíčně:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
 • odpověď 25 001 Kč- 30 000 Kč (1000-1200 EUR):
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
 • odpověď 30 001 - 40 000 Kč (1200-1600 EUR) měsíčně:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
 • odpověď 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně:
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • zobrazit další souvislosti
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 8.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 8.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 8.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
 • odpověď nestálý, příležitostný příjem (brigády, krátkodobé pracovní úvazky):
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie

41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)

 • odpověď jako vysokoškolák mám méně, než dělník ve Škodovce (45 000 Kč 1600 EUR):
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi plný pracovní úvazek na vzdělávání na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
 • odpověď jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně):
  • 15.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 15.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 15.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • zobrazit další souvislosti
  • 14.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 14.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
 • odpověď jistota veřejného sektoru:
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 7.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
 • odpověď mohlo by to být lepší:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestálý, příležitostný příjem (brigády, krátkodobé pracovní úvazky) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á, single na otázku 42. Rodinná situace
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi přežijeme na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kombinuji práci s mládeží a dospělými na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi plný pracovní úvazek na vzdělávání na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody názorně demonstrační - Pozorování či předvádění pokusů a jevům, demonstrace, projekce na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Problémové vyučování na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hra na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skupinová činnost na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kázeň na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce odborné na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi To jsou nějaké normy a formuláře na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kniha podnikové ekonomie uvádí 1-3 roky na otázku 30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dokážu alespoň nějakou vyjmenovat na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné slovo pro koučing na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Seznámení se s něčím, co mě zajímá na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k lidem na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Situační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi postgraduální či managerské vzdělávání (MBA, LL.M. a další na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 10000-25000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Česká Republika na otázku 37. Bydliště
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Aplikace výsledku v praxi na otázku 25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inscenační metody na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska fází vzdělávacího procesu - Motivační, Expoziční, Fixační, Diagnostické, aplikační na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 - 60 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
 • odpověď Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam:
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • zobrazit další souvislosti
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
 • odpověď přežijeme:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?

42. Rodinná situace

 • odpověď partnerský vztah:
  • 15.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 15.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 15.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
 • odpověď svobodný/á, single:
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 7.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 7.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
 • odpověď ženatý/vdaná:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 100 000 - 500 000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola soukromá na otázku 1. Profese
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než dělník ve Škodovce (45 000 Kč 1600 EUR) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi plný pracovní úvazek na vzdělávání na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále čerpám nová data do výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Běžně používám na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Total Quality Management - Máme to ve firemních materiálech, ale realita je jiná na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k lidem na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentorování na otázku 36. Mentoring ?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi neustále inovuji výuku i po stránce formy výuky na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda strategického hodnocení firmy na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi postgraduální či managerské vzdělávání (MBA, LL.M. a další na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hra na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skupinová činnost na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi aglomerace 1 mil obyvatel a více na otázku 37. Bydliště

43. Vychováváte děti

 • odpověď Ano:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 50000-100000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi postgraduální či managerské vzdělávání (MBA, LL.M. a další na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • zobrazit další souvislosti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog vysoká škola veřejná na otázku 1. Profese
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jistota veřejného sektoru na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi plný pracovní úvazek na vzdělávání na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Záleží na situaci a obecenstvu na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Didaktické hry (interakční, neinterakční) na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi přímo změna osobnosti na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Experiment, dramatizace na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hra na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Skupinová činnost na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi znalost dané problematiky po stránce managerské na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi neumím si to bez nich představit na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pořád na otázku 13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to náročné na přípravu na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vysoce efektní a efektivní na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lektor odmítá jakékoliv námitky na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevhodnost tématu na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsme instituce certifikovaná dle ISO 9xxx či 22xxx na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vyhrožují nám tím na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi máme na ně pravidelně tréning na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k EQ na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah k lidem na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vzdělávání kladení otázek na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vztah zkušenějšího vyučujícího k vyučovanému na otázku 36. Mentoring ?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracovní povinnost na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 let na otázku 31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 dne snad, 2 a více je moc na otázku 17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?
 • odpověď Mám malé děti:
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • zobrazit další souvislosti
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 23.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 22.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 22.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
 • odpověď Mám odrostlé děti:
  • 14.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 14.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 14.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • zobrazit další souvislosti
  • 14.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 14.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
 • odpověď Ne:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nestálý, příležitostný příjem (brigády, krátkodobé pracovní úvazky) na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi svobodný/á, single na otázku 42. Rodinná situace
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
 • odpověď Nemám děti:
  • 15.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 15.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 15.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
 • odpověď Střídavá péče:
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • zobrazit další souvislosti
  • 15.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?

44. Vaše věková kategorie

 • odpověď 15 - 18 let:
  • 14.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 14.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nechci uvádět na otázku 45. Pohlaví
 • odpověď 22 - 25 let:
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • zobrazit další souvislosti
  • 11.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
 • odpověď 41 - 50 let:
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střídavá péče na otázku 43. Vychováváte děti
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog základní škola s aprobací na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na ten Lidl se dnes schválně při cestě domu podivam na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi S pubertakama je každé vyučování problematické na otázku 11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedokážu popsat na otázku 36. Mentoring ?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi aglomerace 1 mil obyvatel a více na otázku 37. Bydliště
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozvedený na otázku 42. Rodinná situace
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně mi pomohly na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Součástí je praktický tréning pro užití v běžném životě na otázku 12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře
 • odpověď 51 - 60 let:
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 6.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese

45. Pohlaví

 • odpověď Muž:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi město 100 000 - 500 000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám malé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor na otázku 1. Profese
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola s cíleným zaměřením na otázku 1. Profese
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jako vysokoškolák mám méně, než je nástupní plat v Lidlu v Praze (25 000 Kč nebo 1000 EUR a méně) na otázku 41. Postoj k výši finančního ohodnocení (platu)
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi mám zkrácený / menší úvazek několik hodin týdně na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi učím lidi z praxe na otázku 3. Učíte / školíte ? Jak často?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rád jsem důležitý na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Frontální metodu nesnáším na otázku 7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dostatek zdrojů na otázku 14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Už jsme se o tom bavili na poradě na otázku 20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost praktického nácviku na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi U nás je zákazník pánem na otázku 27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metoda výuky managementu na otázku 29. Balanced Scorecard
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi prodejní dovednosti na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyjednávání na otázku 34. Soft-skills ?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kladení otázek? na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám odrostlé děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hradba notebooků na otázku 24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 50 001 - 75 000 Kč (2001-3000 EUR) měsíčně na otázku 40. Příjmová kategorie (dotazník je anonymní)
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi aglomerace 1 mil obyvatel a více na otázku 37. Bydliště
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Metody z hlediska myšlenkových operací - logické - srovnávací, induktivní, deduktivní, analyticko-systematické na otázku 9. Jaké motivační metody znáte
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi hodně mi pomohly na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
 • odpověď Nechci uvádět:
  • 15.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • 14.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 - 18 let na otázku 44. Vaše věková kategorie
 • odpověď Žena:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi město do 5000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi obec do 1000 obyvatel na otázku 37. Bydliště
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi studuji vyšší nebo vysokou školu Bc stupeň na otázku 39. Dosažené vzdělání
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi partnerský vztah na otázku 42. Rodinná situace
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemám děti na otázku 43. Vychováváte děti
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pedagog střední škola na otázku 1. Profese
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Občas tak 2x za rok se studenty neco chvíli diskutujeme na otázku 10. Jaké aktivizační metody výuky znáte
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevim na otázku 18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nic na otázku 23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je na obranu na otázku 34. Soft-skills ?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi To je stejné jako mentoring na otázku 35. Víte co je koučing?
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi kdo umí, umí, kdo neumí, učí na otázku 4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Profese

2. Kompetence z hlediska managementu

3. Učíte / školíte ? Jak často?

4. Důvod, proč se věnuji lektorské činnost

5. Délka praxe jako lektora / vyučujícího / kouče ?

6. Znáte jiné metody, než klasická výuka frontálním způsobem, kdy vyučující stojí včele, něco říká a studenti si zapisují

7. Je pro Vás výuka frontálním způsobem zjednodušením?

8. Připadáte si ve vyjetých kolejích, že vše jde samospádem ?

9. Jaké motivační metody znáte

10. Jaké aktivizační metody výuky znáte

11. A jaké aktivizační metody výuky si myslíte, že používáte

12. Jaké používáte materiály pro výuku či semináře

13. Jak často používáte tyto postupy či materiály při výuce ?

14. Co je podle Vás na výuce nejdůležitější

15. Absolvoval/a jste profesní / speciální kurzy pro managery ?

16. Zažili jste "na vlastní kůži" výuku formou hry?

17. Dokážete si představit kurz formou hry o délce 1, 2 či i více dnů ?

18. Měly tyto managerské kurzy (či výuka MBA) pro Vás význam

19. Když se využije při výuce či tréningu situační metoda, je Vám to příjemné?

20. A dokážete připravit podobnou situační hru pro nácvik dané situace ?

21. Brainstorming, braiwriting ve výuce či na poradách ?

22. Co je pro Vás signálem, že jde o dobrého lektora

23. Co Vás nejvíce motivuje k návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?

24. Co Vás nejvíce demotivuje při návštěvě daného předmětu /semináře / konference / workshopu ?

25. Co je pro Vás z managerského pohledu nejsložitější při zpracování reálného tématu ?

26. Co se Vám vybaví, když slyšíte Kaizen?

27. Zavádí někdo u Vás v instituci, škole či firmě TQM nebo ISO ?

28. LogFrame je ?

29. Balanced Scorecard

30. Krátkodobé plánování - jaký je to časové úsek ?

31. Dlouhodobé plánování, jaký je to asi časový úsek?

32. Znáte 4P?

33. 4C ?