Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Zpestření výuky na střední škole

Zpestření výuky na střední škole

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Fučíková
Šetření:09. 07. 2016 - 08. 08. 2016
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:47,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Jana Fučíková a ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku o tom, jak Vy jakožto středoškolští studenti vnímáte různé způsoby zpestření výuky ve škole. Dotazník je anonymní a jeho výsledky použiji pro svou závěrečnou práci na Doplňujícím pedagogickém studiu na Vysoké škole ekonomické. Předem mockrát děkuji za Váš čas a Vaše názory.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

V tomto dotazníku se budeme bavit o různých způsobech zpestření výuky – o aktivitách jako jsou diskuze, hry, myšlenkové mapy, projekty, případové studie a jiné. Zároveň si prosím při vyplňování dotazníku představte dva ze svých učitelů, kteří vás letos učí: vašeho nejoblíbenějšího a toho nejméně oblíbeného. Vynechejte prosím učitele „výchov“ – tělesné, hudební i výtvarné.

Odpovědi respondentů

1. Zařazuje váš oblíbený vyučující do výuky různé aktivity jako diskuze, hry, myšlenkové mapy, projekty a jiné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas4545 %45 %  
výjimečně2828 %28 %  
často1818 %18 %  
nikdy99 %9 %  

Graf

2. Zařazuje váš neoblíbený vyučující do výuky takové aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně4242 %42 %  
nikdy3232 %32 %  
občas1919 %19 %  
často77 %7 %  

Graf

3. Když můj oblíbený učitel takové aktivity zařazuje do výuky…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oceňuji to6767 %67 %  
nevadí mi to, ale nadšený/á nejsem2626 %26 %  
učitel nezařazuje44 %4 %  
vadí mi to / nebaví mě to33 %3 %  

Graf

4. Když můj neoblíbený vyučující takové aktivity zařazuje do výuky…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oceňuji to3434 %34 %  
nevadí mi to, ale nadšený/á nejsem2626 %26 %  
učitel nezařazuje2121 %21 %  
vadí mi to / nebaví mě to1919 %19 %  

Graf

5. Při aktivitách jako diskuze, hry, myšlenkové mapy, projekty a jiné se s oblíbeným učitelem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naučím víc4343 %43 %  
naučím asi stejně jako při běžném výkladu4040 %40 %  
moc nenaučím1717 %17 %  

Graf

6. Při aktivitách jako diskuze, hry, myšlenkové mapy, projekty a jiné se s neoblíbeným učitelem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
naučím asi stejně jako při běžném výkladu4141 %41 %  
moc nenaučím3636 %36 %  
naučím víc2323 %23 %  

Graf

7. Aktivit s oblíbeným učitelem se většinou účastním...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zapojuji se přibližně stejně jako ostatní4040 %40 %  
částečně se zapojuji2323 %23 %  
zapojuji se víc než ostatní, jsem aktivní2323 %23 %  
spíš pasivně – jako pozorovatel1414 %14 %  

Graf

8. Aktivit s neoblíbeným učitelem se většinou účastním...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíš pasivně – jako pozorovatel4747 %47 %  
částečně se zapojuji2525 %25 %  
zapojuji se přibližně stejně hodně/málo jako ostatní2222 %22 %  
zapojuji se víc než ostatní, jsem aktivní66 %6 %  

Graf

9. Při aktivitách v hodině jako diskuze, hry, mentální mapy, případové studie, projekty a podobně většinou cítím (můžete vybrat víc možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cítím větší zájem o téma, než při výkladu5353 %53 %  
baví mě to4949 %49 %  
snažím se vymyslet něco nového, přispět k řešení či diskuzi3939 %39 %  
chci se zapojit víc, ale něco mi brání (učitel, ostýchavost, typ aktivity, aktivnější spolužáci….)3030 %30 %  
mám pocit, že se při aktivitě ztrapním2323 %23 %  
potřeboval/a bych víc času na přemýšlení či samostatnou práci1919 %19 %  
nic, je mi lhostejné, zda probíhá aktivita, nebo běžný výklad1212 %12 %  
aktivity se účastním, ale aktivita či téma mě nezajímá99 %9 %  
nechápu smysl aktivity99 %9 %  
nezájem o aktivitu77 %7 %  
mám z takových aktivit jiný pocit (Jaký? Upřesněte prosím v políčku pod otázkou.)33 %3 %  
uvítal/a bych jinou aktivitu (jakou? Můžete specifikovat v políčku pod otázkou.)22 %2 %  
některé aktivity mi připadají zbytečné, například v hodinách francouzštiny děláme nesmyslné projekty místo pečlivějšího učení se jazyka, ale například v ZSV mi nevadí probírat a diskutovat o aktuální politické situaci apod.11 %1 %  
Uvítala bych více dlouhodobých samostatných prací, individuální čtení a studium atd. 11 %1 %  
to záleží jaké téma se probírá a jakým způsobem11 %1 %  
Mám pocit, jako bych mrhala časem.11 %1 %  
že se nic nenaučim11 %1 %  

Graf

10. Považuji se spíš...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
za introverta (mám rád společnost, ale energii spíš dobíjím o samotě nebo s rodinou, často si rozmýšlím dopředu, co chci říct, konverzaci s cizími lidmi začíná spíš ten druhý, ne já)6969 %69 %  
za extroverta (ve společnosti si dobíjím energii, rád navazuji kontakty s novými lidmi, často mluvím bez dlouhého rozmýšlení)3131 %31 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Při aktivitách jako diskuze, hry, myšlenkové mapy, projekty a jiné se s oblíbeným učitelem:

  • odpověď naučím víc:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi naučím víc na otázku 6. Při aktivitách jako diskuze, hry, myšlenkové mapy, projekty a jiné se s neoblíbeným učitelem:

8. Aktivit s neoblíbeným učitelem se většinou účastním...

  • odpověď spíš pasivně – jako pozorovatel:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíš pasivně – jako pozorovatel na otázku 7. Aktivit s oblíbeným učitelem se většinou účastním...

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Zařazuje váš oblíbený vyučující do výuky různé aktivity jako diskuze, hry, myšlenkové mapy, projekty a jiné?

2. Zařazuje váš neoblíbený vyučující do výuky takové aktivity?

3. Když můj oblíbený učitel takové aktivity zařazuje do výuky…

4. Když můj neoblíbený vyučující takové aktivity zařazuje do výuky…

5. Při aktivitách jako diskuze, hry, myšlenkové mapy, projekty a jiné se s oblíbeným učitelem:

6. Při aktivitách jako diskuze, hry, myšlenkové mapy, projekty a jiné se s neoblíbeným učitelem:

7. Aktivit s oblíbeným učitelem se většinou účastním...

8. Aktivit s neoblíbeným učitelem se většinou účastním...

9. Při aktivitách v hodině jako diskuze, hry, mentální mapy, případové studie, projekty a podobně většinou cítím (můžete vybrat víc možností):

10. Považuji se spíš...

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Zařazuje váš oblíbený vyučující do výuky různé aktivity jako diskuze, hry, myšlenkové mapy, projekty a jiné?

2. Zařazuje váš neoblíbený vyučující do výuky takové aktivity?

3. Když můj oblíbený učitel takové aktivity zařazuje do výuky…

4. Když můj neoblíbený vyučující takové aktivity zařazuje do výuky…

5. Při aktivitách jako diskuze, hry, myšlenkové mapy, projekty a jiné se s oblíbeným učitelem:

6. Při aktivitách jako diskuze, hry, myšlenkové mapy, projekty a jiné se s neoblíbeným učitelem:

7. Aktivit s oblíbeným učitelem se většinou účastním...

8. Aktivit s neoblíbeným učitelem se většinou účastním...

9. Při aktivitách v hodině jako diskuze, hry, mentální mapy, případové studie, projekty a podobně většinou cítím (můžete vybrat víc možností):

10. Považuji se spíš...

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fučíková, J.Zpestření výuky na střední škole (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://aktivizacni-metody.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.