Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aktivizační výukové metody

Aktivizační výukové metody

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Poláková
Šetření:18. 08. 2020 - 21. 08. 2020
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):6 / 6
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím o vyplnění následujícího dotazníku, který bude součástí mé ročníkové práce zaměřené na problematiku využívání aktivizačních metod ve výuce.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž1860 %60 %  
žena1240 %40 %  

Graf

2. Studujete v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2. ročník1756,67 %56,67 %  
1. ročník723,33 %23,33 %  
3. ročník516,67 %16,67 %  
4. ročník13,33 %3,33 %  

Graf

3. Používají vaši učitelé aktivizační metody ve výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano2066,67 %66,67 %  
většinou ne620 %20 %  
vůbec ne26,67 %6,67 %  
ano26,67 %6,67 %  

Graf

4. a) Aktivizační metody používají spíše učitelé:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mladší2893,33 %93,33 %  
starší26,67 %6,67 %  

Graf

5. Níže jsou uvedeny důvody pro používání aktivizačních metod ve výuce. Označte ty, které Vám nejvíce vyhovují:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lépe si zapamatuji nové učivo, které si zároveň procvičím a v budoucnu lépe vybavím,1240 %40 %  
výuka je pestřejší, zábavnější a hodina rychleji uteče1136,67 %36,67 %  
naučí mě vytvoření si vlastního názoru na určitou věc, odpovědnosti a tvořivosti1136,67 %36,67 %  
vzbuzují ve mně zájem o dané téma930 %30 %  
dozvím se nové informace zajímavějším způsobem930 %30 %  
vylepším si komunikaci s učitelem a spolužáky930 %30 %  
aktivně mě zapojí do výuky620 %20 %  
rád využívám a propojuji znalosti z jiných oborů413,33 %13,33 %  

Graf

6. Zhodnoťte, jak reagujete, pokud učitel zařadí do výuky aktivizační metody. Zaškrtněte pouze 1 možnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vadí mi, nerad/a pracuji ve skupině1033,33 %33,33 %  
vítám je z důvodu lepšího zapamatování si a procvičení učiva723,33 %23,33 %  
vadí mi, stydím se říkat svůj názor před třídou516,67 %16,67 %  
přijímám je jako dobré zpestření tradičního vyučování413,33 %13,33 %  
vadí mi, nerad/a se aktivně zapojuji do vyučování, mám raději klasický výklad413,33 %13,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Poláková, I.Aktivizační výukové metody (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://aktivizacni-vyukove-metody.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.