Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > aktivizující metody ve škole

aktivizující metody ve škole

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Kočí
Šetření:26. 07. 2016 - 30. 08. 2016
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):16 / 14.32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:12,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Přínos mé práce: Vidím v odhalení skutečnosti, která vede k smysluplnému působení projektu. Projektové vyučování usiluje o překonávání takových neduhů tradiční školy, jako je izolovanost a roztříštěnost poznatků. Odtrženost od reality života, mechanické učení a ztrnulost školní práce. Tato metoda projektového učení reaguje na takové nedostatky běžné školy, jako je nízká motivace žáků, odcizení zájmů žáků, či jednostranně kognitivní učení.

 

Odpovědi respondentů

1. V čem vidíte přínos projektové výuky ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dává žákům možnost podílet se na výuce.836,36 %36,36 %  
Občas731,82 %31,82 %  
Často731,82 %31,82 %  
Zřídka731,82 %31,82 %  
V jiném způsobu předávání informací žákovi522,73 %22,73 %  
V jiné aktivitě žáka522,73 %22,73 %  
V jiném pojetí výuky418,18 %18,18 %  

Graf

2. V čem může být projektová výuka užitěčná ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V kreativním pojetí výuky731,82 %31,82 %  
Je užitečná protože motivuje žáky.522,73 %22,73 %  
Hodně522,73 %22,73 %  
Málo522,73 %22,73 %  
V možnosti skupinové práce žáků418,18 %18,18 %  
V novém pojetí výuky313,64 %13,64 %  
Vůbec29,09 %9,09 %  
Žáky to nezajímá14,55 %4,55 %  

Graf

3. Jak je důležité vybrat projekt který baví žáky ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hodně důležitý ?1359,09 %59,09 %  
Zřídka důležitý ?522,73 %22,73 %  
Je důležitý pro dobrou spolupráci učitele a žáka418,18 %18,18 %  
Méně důležitý ?418,18 %18,18 %  
Nedůležitý ?29,09 %9,09 %  
často14,55 %4,55 %  
Naprosto klíčové14,55 %4,55 %  

Graf

4. Jak je důležitá příprava učitele na projektové vyučování ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hodně1463,64 %63,64 %  
Příprava je důležitá počítá se zapojením žáků do výuky.522,73 %22,73 %  
Málo522,73 %22,73 %  
Zřídka313,64 %13,64 %  
Vůbec313,64 %13,64 %  

Graf

5. Jsou žáci spokojeni s projektovou výukou ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas1045,45 %45,45 %  
Často418,18 %18,18 %  
Zřídka313,64 %13,64 %  
Myslím že ano mají možnost spolupracovat.29,09 %9,09 %  
Někdy14,55 %4,55 %  
Jak kdy. Závisí to na sestavení vhodné skupiny (děje-li se projekt skupinově), kvalitě připravené výuky, záživnosti tématu...14,55 %4,55 %  
Z vlastní zkušenosti vím, že projektová výuka zajistí větší motivaci žáků, na druhou stranu je ale projektová výuka nákladná časově a řekl bych, že v budoucnu se kvůli časové nákladnosti mohou zhoršit vědomosti žáků, které budou nižší. 14,55 %4,55 %  

Graf

6. Jak často by měla probíhat projektová výuka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou týdně?1254,55 %54,55 %  
Jednou za měsíc?1254,55 %54,55 %  
Zřídka940,91 %40,91 %  
Někdy836,36 %36,36 %  
přiměřeně látce a předmětu 14,55 %4,55 %  
n14,55 %4,55 %  
ab14,55 %4,55 %  
....14,55 %4,55 %  
1x měsíčně14,55 %4,55 %  
h14,55 %4,55 %  
hurá! horší dotazník jsem ještě neviděla! Vybírám pět možností z pěti! Jaká slast!!!14,55 %4,55 %  
2x za měsíc 14,55 %4,55 %  
Jednou za 2-4 týdny (samozřejmě závisí na třídě, učitely, na to, jak to konkrétní sestavu žáků baví...)14,55 %4,55 %  

Graf

7. Měli by se na projektu podílet žáci ve skupinách ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často1463,64 %63,64 %  
Zřídka313,64 %13,64 %  
Vždy313,64 %13,64 %  
Měli protože ve skupinách se motivuji k lepším výsledkům.14,55 %4,55 %  
Někdy. Žáci samy by si měli určit, zda chtějí pracovat samostatně či nikoli. 14,55 %4,55 %  

Graf

8. Jak je soutěživost žáků motivující pro učitele ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často836,36 %36,36 %  
Někdy627,27 %27,27 %  
Učitel vidí správnou rekci na své vyučování418,18 %18,18 %  
Zřídka29,09 %9,09 %  
vůbec14,55 %4,55 %  
Nemám tušení, jak je to pro koho motivující. Nejsem učitel, ale pokud bych byla, nemotivalo by mě to. Motivovala by mě má práce samotná, ne soutěživost žáků.14,55 %4,55 %  

Graf

9. Měli by žáci projevovat zodpovědnost a toleranci ve spolupráci na daném projektu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy1361,9 %59,09 %  
Očas1152,38 %50 %  
Někdy838,1 %36,36 %  
Vždy protože vedou žáky k dosažení cíle něco se naučit.523,81 %22,73 %  

Graf

10. V čem vidíte meze projektového vyučování ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy733,33 %31,82 %  
Někdy733,33 %31,82 %  
Občas733,33 %31,82 %  
V nedostatečné přípravě učitele.733,33 %31,82 %  
V neochotě inovovat metody v současné škole628,57 %27,27 %  
V neochotě žáků přijímat nové metody výuky29,52 %9,09 %  
finanční omezení 14,76 %4,55 %  
Osmá možnost nejde namačkat! Škoda!14,76 %4,55 %  
ztráta pozornosti a aktivity některých žáků ve skupině- tzn. že přebere zodpovědnost a úkoly jen některý člen skupiny a ostatní se "vezou" a výuku v podstatě proflákají14,76 %4,55 %  
často neznalost moderního vybavení a možností co lze využít14,76 %4,55 %  
V neochotě inovovat metody, někdy v nedostatečné přípravě učitele, v tom, že to nemusí každému sednout, v časové náročnosti, prokud jde o skupinovou práci, pak i v problémech, které z práce ve skupině plynou...14,76 %4,55 %  
V nedostatku času.14,76 %4,55 %  

Graf

11. Jak často pracujete ve skupinách ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka1571,43 %68,18 %  
Často1257,14 %54,55 %  
Vždy838,1 %36,36 %  

Graf

12. Využívají učitelé v projektovém vyučování metodu diskuse ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas942,86 %40,91 %  
Zřídka628,57 %27,27 %  
Často419,05 %18,18 %  
Nikdy14,76 %4,55 %  
Téměř nemáme projektové vyučování. Pokusím-li se vzpomenout na projekty, které jsme dělili, tak diskuze nebyla přítomna vůbec.14,76 %4,55 %  

Graf

13. Dává žákům projektová výuka možnost efektivně využívat čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano750 %31,82 %  
Málo321,43 %13,64 %  
Často214,29 %9,09 %  
Ne17,14 %4,55 %  
PoOkud je projekt smysluplný, pak ano.17,14 %4,55 %  

Graf

14. Prezentují žáci projekty ve své škole?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka535,71 %22,73 %  
Méně často535,71 %22,73 %  
Často428,57 %18,18 %  

Graf

15. Co si představujete pod pojmem Aktivizující metody v současné škole?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Umožňuje předkládat žákům nové a zajímavé metody výuky, které umožní přijímat více informací ve výuce17,69 %4,55 %  
zkostnatělé vedení 17,69 %4,55 %  
Rákoska17,69 %4,55 %  
nič17,69 %4,55 %  
nevím 17,69 %4,55 %  
Metody, které maximálně zapojují zaka do vyuky17,69 %4,55 %  
Způsoby, jak aktivovat roztříštěnou pozornost současného žáka.17,69 %4,55 %  
větší zapojení samotných studentů do výuky17,69 %4,55 %  
jakékoliv činnosti které vytrhnou žáky ze stereotipu, a proto mají zájem poznávat nové učivo atd17,69 %4,55 %  
Nové metody17,69 %4,55 %  
ostatní odpovědi Metody, které by měly oživit výuku, zavést nové a inovativní učební styly do současného školství, aby se tak zlepšila kvalita a úroveň vzdělání, zvýšila se motivace žáků apod. (Tento termín neznám, takže jen hádám podle názvu)
Pod pojmem si představím jeden projekt, jehož příprava trvá tak dlouho, že jsou studenti opožděni v učivu a učivo poté nelze dohnat.
přínos něčeho nového, co upoutá pozornost i nepozorného žáka
323,08 %13,64 % 

Graf

16. Umožňuje současná škola uplatnění projektových vyučování ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy750 %31,82 %  
zřídka321,43 %13,64 %  
Často321,43 %13,64 %  
Vůbec17,14 %4,55 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kočí, M.aktivizující metody ve škole (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://aktivizujici-metody-vyuky-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.