Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aktivní čtenář

Aktivní čtenář

Jedl(a) jste již hmyz? Pokud ne, lákalo by Vás to?
Mouchy spolknuté při jízdě na kole a pavouci snězení ve spánku se nepočítají :-)

(cca 1 min, veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Arleta Němcová
Šetření:02. 08. 2019 - 05. 08. 2019
Počet respondentů:123
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku, který je součástí mé seminární školní práce. Mj. zjišťuji, zda četba e-knih převládá a snižuje počet klasických čtenářů.

 

 

Odpovědi respondentů

1. Čtu knihy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rád(a)10585,37 %85,37 %  
z nutnosti86,5 %6,5 %  
nerad(a)86,5 %6,5 %  
z donucení21,63 %1,63 %  

Graf

2. Knihy vyhledávám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klasické7762,6 %62,6 %  
tištěné i elektronické3528,46 %28,46 %  
nečtu86,5 %6,5 %  
digitální32,44 %2,44 %  

Graf

3. Umím si představit, že bych četl(a) jen e-knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5040,65 %40,65 %  
vůbec3629,27 %29,27 %  
občas2117,07 %17,07 %  
ano1613,01 %13,01 %  

Graf

4. Pro četbu e-knihy nejčastěji používám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
smartphone4032,52 %32,52 %  
jiné2621,14 %21,14 %  
notebook2016,26 %16,26 %  
čtečka2016,26 %16,26 %  
stolní počítač97,32 %7,32 %  
tablet86,5 %6,5 %  

Graf

5. Dokázal(a) bych se vzdát tištěných knih úplně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10383,74 %83,74 %  
neřeším1814,63 %14,63 %  
ano21,63 %1,63 %  

Graf

6. Ročně přečtu tištěných knih:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 106048,78 %48,78 %  
víc než 105443,9 %43,9 %  
064,88 %4,88 %  
víc než 10032,44 %2,44 %  

Graf

7. Ročně přečtu e-knih:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
06250,41 %50,41 %  
1-104839,02 %39,02 %  
více něž 10118,94 %8,94 %  
více než 10021,63 %1,63 %  

Graf

8. Knihy převážně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kupuji7157,72 %57,72 %  
dostávám5343,09 %43,09 %  
půjčuji4536,59 %36,59 %  
stahuji129,76 %9,76 %  

Graf

9. Jsem čtenář e-knih:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevyužívám5746,34 %46,34 %  
slabý4133,33 %33,33 %  
aktivní1814,63 %14,63 %  
náruživý75,69 %5,69 %  

Graf

10. Mám právě rozečtenou knihu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tištěnou8770,73 %70,73 %  
žádnou1713,82 %13,82 %  
klasickou i elektronickou129,76 %9,76 %  
e-knihu75,69 %5,69 %  

Graf

11. Nejčastěji a rád(a) píši:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přes klávesnici6351,22 %51,22 %  
rukou na papír5544,72 %44,72 %  
Spíše na papír, ale překáží mi v tom fyzická bolest10,81 %0,81 %  
obojí10,81 %0,81 %  
Nepíší ,jsem důchodce,který rád kouká na TV10,81 %0,81 %  
Mám to vyrovnané.10,81 %0,81 %  
Na smartphonu10,81 %0,81 %  

Graf

12. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
produktivní věk7762,6 %62,6 %  
žák/učeň/student3730,08 %30,08 %  
senior97,32 %7,32 %  

Graf

13. Vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské5242,28 %42,28 %  
středoškolské4939,84 %39,84 %  
základní, učňovské2217,89 %17,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Ročně přečtu e-knih:

  • odpověď 0:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 4. Pro četbu e-knihy nejčastěji používám:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevyužívám na otázku 9. Jsem čtenář e-knih:

9. Jsem čtenář e-knih:

  • odpověď nevyužívám:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné na otázku 4. Pro četbu e-knihy nejčastěji používám:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Čtu knihy:

2. Knihy vyhledávám:

3. Umím si představit, že bych četl(a) jen e-knihy?

4. Pro četbu e-knihy nejčastěji používám:

5. Dokázal(a) bych se vzdát tištěných knih úplně?

6. Ročně přečtu tištěných knih:

7. Ročně přečtu e-knih:

8. Knihy převážně:

9. Jsem čtenář e-knih:

10. Mám právě rozečtenou knihu:

11. Nejčastěji a rád(a) píši:

12. Věk:

13. Vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Čtu knihy:

2. Knihy vyhledávám:

3. Umím si představit, že bych četl(a) jen e-knihy?

4. Pro četbu e-knihy nejčastěji používám:

5. Dokázal(a) bych se vzdát tištěných knih úplně?

6. Ročně přečtu tištěných knih:

7. Ročně přečtu e-knih:

8. Knihy převážně:

9. Jsem čtenář e-knih:

10. Mám právě rozečtenou knihu:

11. Nejčastěji a rád(a) píši:

12. Věk:

13. Vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Němcová, A.Aktivní čtenář (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://aktivni-ctenar.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.