Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aktivní imigrační politika České republiky

Aktivní imigrační politika České republiky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Hýža
Šetření:18. 03. 2012 - 17. 04. 2012
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):16 / 12.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:25,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,
tento dotazník je zaměřený pro výzkum aktivní imigrační politiky ČR od vstupu do EU. Data budou podkladem pro aplikační část mé bakalářské práce, takže se nebojte žádného zneužití poskytovaných údajů. Navíc je dotazník anonymní.
Dotazník trvá vyplnit maximálně 5 minut.
Moc Vám děkuji za spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zaměstnancemotázka č. 2, podnikatelemotázka č. 4, osobou samostatně výdělečně činnouotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podnikatelem646,15 %46,15 %  
zaměstnancem430,77 %30,77 %  
osobou samostatně výdělečně činnou215,38 %15,38 %  
предприниматель17,69 %7,69 %  

Graf

2. V rámci jakého projektu jste přijel/a pracovat do České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přijel jsem pracovat na pracovní povolení250 %15,38 %  
Zelená karta125 %7,69 %  
Výběr kvalifikovaných zahraničních pacovníků125 %7,69 %  

Graf

3. V rámci jakého projektu pracujete nyní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v rámci žádného250 %15,38 %  
Zelená karta125 %7,69 %  
Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků125 %7,69 %  

Graf

4. Jak dlouho už v České republice pracujete či podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [méně než 1 rokotázka č. 5, 1-4 rokyotázka č. 5, 5 a víceotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-4 roky763,64 %53,85 %  
5 a více327,27 %23,08 %  
méně než 1 rok19,09 %7,69 %  

Graf

5. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [základníotázka č. 6, středoškolské odbornéotázka č. 6, středoškolské odborné s maturitouotázka č. 6, středoškolské s maturitouotázka č. 6, vyšší odbornéotázka č. 6, vysokoškolské - bakalářskéotázka č. 6, vysokoškolské - magisterskéotázka č. 6, absolvovaný doktorský studijní programotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské - bakalářské758,33 %53,85 %  
vysokoškolské - magisterské18,33 %7,69 %  
vyšší odborné 18,33 %7,69 %  
středoškolské s maturitou18,33 %7,69 %  
středoškolské odborné s maturitou18,33 %7,69 %  
absolvovaný doktorský studijní program18,33 %7,69 %  

Graf

6. Za jakým účelem jste přijel/a do České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [práceotázka č. 7, studiumotázka č. 7, rodinaotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studium975 %69,23 %  
práce325 %23,08 %  

Graf

7. Kde jste dosáhl/a Vašeho nejvyššího vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [v České republiceotázka č. 8, v zemi mého původuotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v České republice758,33 %53,85 %  
v zemi mého původu541,67 %38,46 %  

Graf

8. Které z těchto projektů aktivní imigrační politiky České republiky jste znal/a před příjezdem do ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný ze zmiňovaných866,67 %61,54 %  
Modrá karta325 %23,08 %  
Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků325 %23,08 %  
Zelená karta18,33 %7,69 %  

Graf

9. Co bylo Vaším hlavním motivem k migraci do České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší životní úroveň866,67 %61,54 %  
přístup do zemí Evropské Unie758,33 %53,85 %  
politická nestabilita v zemi původu433,33 %30,77 %  
vyšší mzda216,67 %15,38 %  
rodinný motiv18,33 %7,69 %  
živelná katastrofa v zemi původu18,33 %7,69 %  

Graf

10. Která z výhod je pro Vás atraktivní? (seřaďte: 1- nejatraktivnější, 4- nejméně atraktivní)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
zkrácená lhůta vyřízení pracovního povolení2.8331.306
zkrácená lhůta pro získání povolení k trvalému pobytu1.8331.139
zkrácená lhůta pro získání povolení k trvalému pobytu pro rodinné příslušníky2.6671.056
ochranná lhůta při nezaviněné ztrátě zaměstnání před opuštěním české republiky2.6670.889

Graf

11. Jaké povolení k pobytu v České republice v současnosti vlastníte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [krátkodobý pobytotázka č. 12, dlouhodobý pobytotázka č. 12, trvalý pobytotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dlouhodobý pobyt1191,67 %84,62 %  
trvalý pobyt18,33 %7,69 %  

Graf

12. Myslíte, že je integrace cizinců v České republice dostatečně podporována státními orgány České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 13, nevímotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne866,67 %61,54 %  
nevím325 %23,08 %  
ano18,33 %7,69 %  

Graf

13. Co byste tedy zlepšili pokud byste měli tu moc?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

14. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž650 %46,15 %  
žena650 %46,15 %  

Graf

15. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-26758,33 %53,85 %  
26-50541,67 %38,46 %  

Graf

16. Jaké jste národnosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rus541,67 %38,46 %  
Ukrajina18,33 %7,69 %  
UA18,33 %7,69 %  
Ukr18,33 %7,69 %  
Azerbaijan18,33 %7,69 %  
Rusko18,33 %7,69 %  
tataské18,33 %7,69 %  
Österreicher18,33 %7,69 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hýža, P.Aktivní imigrační politika České republiky (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://aktivni-imigracni-politika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.