Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > aktivní stáří

aktivní stáří

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Klímová
Šetření:27. 10. 2014 - 03. 11. 2014
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Zdravím vás.Věřím,že se s vaší pomocí dozvím více o aktivitě ve stáří. Provádím soukromý průzkum v rámci studia v oboru sociální práce.Dotazník je určen především pro starší, případně střední generaci respondentů.
 

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 2, mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3378,57 %78,57 %  
muž921,43 %21,43 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [61 a víceotázka č. 3, 51-60otázka č. 3, 40-50otázka č. 3, do 39otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40-501535,71 %35,71 %  
do 391330,95 %30,95 %  
51-601023,81 %23,81 %  
61 a více49,52 %9,52 %  

Graf

3. Pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [na plný úvazekotázka č. 4, chodím na brigáduotázka č. 4, pobírám starobní důchodotázka č. 4, jsem nezaměstnaný/áotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na plný úvazek1945,24 %45,24 %  
chodím na brigádu1023,81 %23,81 %  
pobírám starobní důchod716,67 %16,67 %  
jsem nezaměstnaný/á614,29 %14,29 %  

Graf

4. Jak s přáteli a rodinou komunikujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [osobní kontaktotázka č. 5, mobilotázka č. 5, internetotázka č. 5, nekomunikujiotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní kontakt3276,19 %76,19 %  
internet614,29 %14,29 %  
mobil37,14 %7,14 %  
nekomunikuji12,38 %2,38 %  

Graf

5. Pomáháte svým dětem a jejich rodinám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3378,57 %78,57 %  
ne921,43 %21,43 %  

Graf

6. Jaké aktivity preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [práce na zahraděotázka č. 7, domácí práceotázka č. 7, kutilstvíotázka č. 7, sběratelstvíotázka č. 7, televize a internetotázka č. 7, návštěva kulturních akcíotázka č. 7, četbaotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
práce na zahradě1433,33 %33,33 %  
četba1228,57 %28,57 %  
televize a internet819,05 %19,05 %  
návštěva kulturních akcí511,9 %11,9 %  
kutilství24,76 %4,76 %  
domácí práce12,38 %2,38 %  

Graf

7. Navštěvujete nějaké organizace ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [knihovnaotázka č. 8, jazykové kurzyotázka č. 8, akademie třetího věkuotázka č. 8, pracuji v politické straněotázka č. 8, jinéotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
knihovna2047,62 %47,62 %  
jiné1330,95 %30,95 %  
jazykové kurzy614,29 %14,29 %  
akademie třetího věku24,76 %4,76 %  
pracuji v politické straně12,38 %2,38 %  

Graf

8. Které služby vám ve městě chybí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nic mi nechybíotázka č. 9, parkování zdarmaotázka č. 9, mlékárnaotázka č. 9, další obchodyotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic mi nechybí2354,76 %54,76 %  
parkování zdarma921,43 %21,43 %  
další obchody614,29 %14,29 %  
mlékárna49,52 %9,52 %  

Graf

9. Využíváte služby sociální a zdravotní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pečovatelská službaotázka č. 10, centrální stravovací rozvozotázka č. 10, osobní asistenceotázka č. 10, jinéotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné3378,57 %78,57 %  
osobní asistence614,29 %14,29 %  
pečovatelská služba24,76 %4,76 %  
centrální stravovací rozvoz12,38 %2,38 %  

Graf

10. Jaký dopravní prostředek používáte nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [autootázka č. 11, autobusotázka č. 11, tramvajotázka č. 11, vlakotázka č. 11, kolootázka č. 11, chodím pěškyotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
auto1433,33 %33,33 %  
chodím pěšky1228,57 %28,57 %  
autobus716,67 %16,67 %  
tramvaj49,52 %9,52 %  
kolo37,14 %7,14 %  
vlak24,76 %4,76 %  

Graf

11. Sledujete slevy v obchodech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3173,81 %73,81 %  
ne1126,19 %26,19 %  

Graf

12. Nakupujete podle nabídek letáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano → konec dotazníku, ne → konec dotazníku, někdy → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy2047,62 %47,62 %  
ano1638,1 %38,1 %  
ne614,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Jaký je váš věk?

3. Pracujete?

4. Jak s přáteli a rodinou komunikujete?

5. Pomáháte svým dětem a jejich rodinám?

6. Jaké aktivity preferujete?

7. Navštěvujete nějaké organizace ve městě?

8. Které služby vám ve městě chybí?

9. Využíváte služby sociální a zdravotní?

10. Jaký dopravní prostředek používáte nejraději?

11. Sledujete slevy v obchodech?

12. Nakupujete podle nabídek letáků?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Jaký je váš věk?

3. Pracujete?

4. Jak s přáteli a rodinou komunikujete?

5. Pomáháte svým dětem a jejich rodinám?

6. Jaké aktivity preferujete?

7. Navštěvujete nějaké organizace ve městě?

8. Které služby vám ve městě chybí?

9. Využíváte služby sociální a zdravotní?

10. Jaký dopravní prostředek používáte nejraději?

11. Sledujete slevy v obchodech?

12. Nakupujete podle nabídek letáků?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klímová, Z.aktivní stáří (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://aktivni-stari.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.