Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > aktivní stárnutí

aktivní stárnutí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Klímová
Šetření:16. 11. 2014 - 14. 12. 2014
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den. Provádím soukromý průzkum v rámci obohacení studia v oboru sociální práce. Ráda bych chtěla znát vaše názory na aktivní stárnutí a stáří. Dotazník je určen pro širší veřejnost.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 30otázka č. 2, 31 - 40otázka č. 2, 41 - 50otázka č. 2, 51 - 60otázka č. 2, nad 61otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41 - 502243,14 %43,14 %  
51 - 601223,53 %23,53 %  
do 30815,69 %15,69 %  
31 - 40713,73 %13,73 %  
nad 6123,92 %3,92 %  

Graf

2. Pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na plný úvazek2854,9 %54,9 %  
nic z uvedeného1325,49 %25,49 %  
chodím na brigádu35,88 %5,88 %  
na částečný úvazek35,88 %5,88 %  
pobírám invalidní důchod23,92 %3,92 %  
pobírám starobní důchod23,92 %3,92 %  

Graf

3. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ženaotázka č. 4, mužotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3874,51 %74,51 %  
muž1325,49 %25,49 %  

Graf

4. Pomáháte svým dětem a jejich rodinám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3364,71 %64,71 %  
někdy713,73 %13,73 %  
nemám děti713,73 %13,73 %  
ne47,84 %7,84 %  

Graf

5. Jaké aktivity upřednostňujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
četba2752,94 %52,94 %  
intetnet2243,14 %43,14 %  
návštěva kulturních akcí2039,22 %39,22 %  
práce na zahradě2039,22 %39,22 %  
domácí práce1937,25 %37,25 %  
jiné1529,41 %29,41 %  
televize1427,45 %27,45 %  
kutilství1121,57 %21,57 %  
sběratelství23,92 %3,92 %  

Graf

6. Jak s rodinou a přáteli komunikujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní kontakt4996,08 %96,08 %  
mobil3160,78 %60,78 %  
internet2345,1 %45,1 %  

Graf

7. Navštěvujete nějaké organizace ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
knihovna3058,82 %58,82 %  
jiné2854,9 %54,9 %  
jazykové kurzy11,96 %1,96 %  
Akademie třetího věku11,96 %1,96 %  

Graf

8. Jaké služby sociální a zdravotní využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné4792,16 %92,16 %  
osobní asistence23,92 %3,92 %  
centrální stravovací rozvoz11,96 %1,96 %  
jiné11,96 %1,96 %  

Graf

9. Jaký dopravní prostředek používáte nejraději?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
auto3772,55 %72,55 %  
chodím pěšky2039,22 %39,22 %  
autobus1325,49 %25,49 %  
vlak1019,61 %19,61 %  
tramvaj815,69 %15,69 %  
kolo47,84 %7,84 %  
motocykl11,96 %1,96 %  

Graf

10. Nakupujete podle nabídek letáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy2752,94 %52,94 %  
ano1427,45 %27,45 %  
ne1019,61 %19,61 %  

Graf

11. Sledujete slevy v obchodech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2752,94 %52,94 %  
někdy2141,18 %41,18 %  
ne35,88 %5,88 %  

Graf

12. Které služby vám ve vaší obci chybí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic mi nechybí2447,06 %47,06 %  
další obchody713,73 %13,73 %  
zdarma parkování611,76 %11,76 %  
zdravotní pohotovost59,8 %9,8 %  
kluby pro seniory47,84 %7,84 %  
jesle a školky23,92 %3,92 %  
rozum na radnici11,96 %1,96 %  
papírnictví11,96 %1,96 %  
bič na nepřizpůsobivé, když už nic nedělají a pobírají za nic soc dávky, také pokoru, za to, že se jim žije lépe než těm co poctivě pracují11,96 %1,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jak s rodinou a přáteli komunikujete?

  • odpověď mobil:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi televize na otázku 5. Jaké aktivity upřednostňujete?

11. Sledujete slevy v obchodech?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Nakupujete podle nabídek letáků?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je váš věk?

2. Pracujete?

3. Jste?

4. Pomáháte svým dětem a jejich rodinám?

5. Jaké aktivity upřednostňujete?

6. Jak s rodinou a přáteli komunikujete?

7. Navštěvujete nějaké organizace ve městě?

8. Jaké služby sociální a zdravotní využíváte?

9. Jaký dopravní prostředek používáte nejraději?

10. Nakupujete podle nabídek letáků?

11. Sledujete slevy v obchodech?

12. Které služby vám ve vaší obci chybí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je váš věk?

2. Pracujete?

3. Jste?

4. Pomáháte svým dětem a jejich rodinám?

5. Jaké aktivity upřednostňujete?

6. Jak s rodinou a přáteli komunikujete?

7. Navštěvujete nějaké organizace ve městě?

8. Jaké služby sociální a zdravotní využíváte?

9. Jaký dopravní prostředek používáte nejraději?

10. Nakupujete podle nabídek letáků?

11. Sledujete slevy v obchodech?

12. Které služby vám ve vaší obci chybí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klímová, Z.aktivní stárnutí (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://aktivni-starnuti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.