Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aktuální potřeby zákazníků v oblasti ERP systémů

Aktuální potřeby zákazníků v oblasti ERP systémů

Jak jste vybírali střední školu?
Na základě jakých kritérií jste (si) vybrali střední školu? Kde jste hledali informace?

(veřejné výsledky nejpozději 29. 12. 2022, vhodné pro studenty sš a rodiče studentů sš)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Kadivová
Šetření:04. 05. 2009 - 11. 05. 2009
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:19,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

V rámci své diplomové práce zpracovávám  výzkum aktuálních potřeb zákazníků v oblasti implementace ERP systémů.

Ráda bych Vás požádala o Váš čas a vyplnění krátkého dotazníku.

 

Martina K.

 

Odpovědi respondentů

1. Vlastní Vaše společnost ERP systém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13100 %100 %  

Graf

2. Na stupnici 1 -5 ohodnoťte důležitost následujících kritérii při výběru dodavatele ERP systému. Přičemž 1 - nedůležitá a 5- velmi důležitá

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Kvalitní reference dodavatele4.1540.592
Kvalitní reference na ERP systém4.3080.367
Cena3.5380.864
Rychlost dodávky3.3850.852
Rozsah implementačních služeb4.3850.391
Servisní poplatky v rámci servisních služeb4.0770.686
Délka záruční doby3.8460.746

Graf

3. Která kritéria jsou pro Vás při výběru IS nejdůležitější ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spolehlivost (odolné proti ztrátě dat - robustnost)1076,92 %76,92 %  
Jednoduchá obsluha1076,92 %76,92 %  
Možnost připojit všechny pobočky (rychle, snadno, levně)969,23 %69,23 %  
Systém podporující lokální legislativu a mezinárodní účetní standardy (IAS)861,54 %61,54 %  
Analytické nástroje typu MIS (management information system)861,54 %61,54 %  
Existence nástrojů pro uprage systému na vyšší verzi753,85 %53,85 %  
Součástí IS je i vývojové prostředí přístupné proškoleným uživatelům538,46 %38,46 %  
Technologicky minimálně národní vazba na další produkty jako je Office, Share Point538,46 %38,46 %  
On-line zpracování dat a propojení všech modulů interně v jedné aplikaci430,77 %30,77 %  
Kvalitní nástroje pro sledovanost (šarže, sériová čísla), intergrovaný workflow430,77 %30,77 %  
Správa dokumentů - ukládání výkresů, protokolů, smluv430,77 %30,77 %  
Součástí je i nástavba pro mobilní řešení215,38 %15,38 %  
Portál, externí aplikace e-shopu, APS systémy pro plánovaní17,69 %7,69 %  

Graf

4. Na stupnici 1-5 zhodnoťte důležitost jednotlivých Analytických nástrojů.Přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Podpora rozhodovacích procesů ve firmě -BI:3.4550.612
Elektronická výměna dat - EDI4.1820.694
Optimalizace logistických procesů - SCM2.9091.174
Řízení vztahu se zákazníky – CRM3.4551.339

Graf

5. Které z následujících analytických nástrojů již Vaše firma využívá ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Elektronická výměna dat - EDI13100 %100 %  
Řízení vztahů se zákazníky - CRM753,85 %53,85 %  
Podpora rozhodovacích procesů ve firmě - BI215,38 %15,38 %  
Jiná17,69 %7,69 %  
Optimalizace logistických procesů - SCM17,69 %7,69 %  

Graf

6. Které z následujících analytických nástrojů plánujete implementovat v horizontu 1 roku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podpora rozhodovacích procesů ve firmě - BI646,15 %46,15 %  
Řízení vztahů se zákazníky - CRM430,77 %30,77 %  
Jiné430,77 %30,77 %  
Optimalizace logistických procesů -SCM323,08 %23,08 %  
Elektronická výměna dat - EDI17,69 %7,69 %  
Jiná17,69 %7,69 %  

Graf

7. Pro jaké účely používá Vaše firma elektronickou výměnu dat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
(B) Zasílání platebních instrukcí finančním institucím (např. v rámci elektronického bankovnictví)1292,31 %92,31 %  
(A) Pravidelné sdílení informací v odběratelsko - dodavatelských vztazhů861,54 %61,54 %  
(C) Zasílání či přijímání dat/ do z institucí veřejné správy861,54 %61,54 %  
(D) Elekronický obchod323,08 %23,08 %  

Graf

8. Jaký drun elektronické výměny dat uvedený v bodě 4 je možno realizovat z/do Vašeho ERP systému

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B13100 %100 %  
A969,23 %69,23 %  
C753,85 %53,85 %  
D646,15 %46,15 %  
Jiné215,38 %15,38 %  

Graf

9. Jaký drun elektronické výměny dat uvedený v bodě 4 by Vaše firma chtěla využívat z /do ERP systému

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B1076,92 %76,92 %  
A861,54 %61,54 %  
C753,85 %53,85 %  
D538,46 %38,46 %  
Jiný323,08 %23,08 %  

Graf

10. Byl by pro Vaši firmu přínosný Zaměstnanecký portál (potřebná data z ERP systému jsou získávána přes webové rozhraní je možno například zadávat objednávky, zjišťovat stav zásob atd.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano861,54 %61,54 %  
nevím323,08 %23,08 %  
ne215,38 %15,38 %  

Graf

11. Na stupnici 1-5 zhodnoťte důležitost procesní automatizace a schopnost realizace ze strany dodavatele. Přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3538,46 %38,46 %  
5323,08 %23,08 %  
1215,38 %15,38 %  
4215,38 %15,38 %  
217,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.27
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.42
Směrodatná odchylka:1.19
Medián:3
Modus:3

Graf

12. Jaké vlastnosti by měl mít podle Vašeho názoru a zkušeností Váš ERP systém, aby mohlo být kvalitním nástrojem procesního řízení

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Automatický reporting mateřské společnosti, podpora procesů ve vazbě na smlouvy s pronájmu nemovitostí

Evidence poptávek a sledování satvu dodávek služeb a zboží a následné fakturace, plánování kapacit zdrojů

Nyní míme Microdoft Dynamic a jsme s ním spokojeni

Sledování a plánování zdrojů a zásob, workflow

Spolehlivost, rachlost aktuálnost. Příjemné prostředí, jednoduché ovládání

spolehlivý, možnost dalšího rozvoje

ve veřejné správě se to těžko definuje

x

x

x

x

13. Na stupnici 1-5 zhodnoťte důležitost komplementárních služeb poskytovaných ze strany dodavatele. Přičemž 1 - nedůležitá a 5 velmi nedůležitá

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Strategická analýza podniku s cílem efektivního využití informačního systému na podporu konkurenceschopností3.3080.982
Strategie IS/ITC podniku40.462
Procesní analýza podniku - podrobný popis procesů a jejich vzájemných vazeb4.1540.746

Graf

14. Na stupnici 1- 5 ohodnoťte, které z nabízených servisních služeb byste uvítali v rámci servisního poplatku. Přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nárok na bezplatný nebo cenově zvýhodněný update, upgrade4.4620.864
Hotline a Helpdesk4.3850.852
Garantovaná služba odstranění závažných poruch kratších než 24 hodin4.3080.675
Správa na základě vzdáleného přistupu4.3850.391
Na školení změn v ERP systému3.7691.101
Automatizace aktualizace při změně legislativy4.3850.391

Graf

15. Měla by Vaše firma zájem o využití dotace ze strukturálního fondu EU na implementaci ERP

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 16, NEVotázka č. 17, NEotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1076,92 %76,92 %  
NEV215,38 %15,38 %  
NE17,69 %7,69 %  

Graf

16. Měla by Vaše společnost zájem o podporu dodavatele při získání dotace z fondů EU ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano880 %61,54 %  
nevím110 %7,69 %  
ne110 %7,69 %  

Graf

17. V jakém odvětví Vaše firma podniká ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průmyslu969,23 %69,23 %  
Služeb430,77 %30,77 %  
Obchodu215,38 %15,38 %  
Veřejná správa17,69 %7,69 %  

Graf

18. Jaká je velikost Vaší firmy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50-249646,15 %46,15 %  
250 a více538,46 %38,46 %  
1-49215,38 %15,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kadivová, M.Aktuální potřeby zákazníků v oblasti ERP systémů (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://aktualni-potreby-zakazniku-v-oblasti-erp-systemu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.