Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aktuální potřeby zákazníků v oblasti ERP systémů

Aktuální potřeby zákazníků v oblasti ERP systémů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Kadivová
Šetření:04. 05. 2009 - 11. 05. 2009
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):18 / 17.54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:19,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

V rámci své diplomové práce zpracovávám  výzkum aktuálních potřeb zákazníků v oblasti implementace ERP systémů.

Ráda bych Vás požádala o Váš čas a vyplnění krátkého dotazníku.

 

Martina K.

 

Odpovědi respondentů

1. Vlastní Vaše společnost ERP systém?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13100 %100 %  

Graf

2. Na stupnici 1 -5 ohodnoťte důležitost následujících kritérii při výběru dodavatele ERP systému. Přičemž 1 - nedůležitá a 5- velmi důležitá

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Kvalitní reference dodavatele4.1540.592
Kvalitní reference na ERP systém4.3080.367
Cena3.5380.864
Rychlost dodávky3.3850.852
Rozsah implementačních služeb4.3850.391
Servisní poplatky v rámci servisních služeb4.0770.686
Délka záruční doby3.8460.746

Graf

3. Která kritéria jsou pro Vás při výběru IS nejdůležitější ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spolehlivost (odolné proti ztrátě dat - robustnost)1076,92 %76,92 %  
Jednoduchá obsluha1076,92 %76,92 %  
Možnost připojit všechny pobočky (rychle, snadno, levně)969,23 %69,23 %  
Systém podporující lokální legislativu a mezinárodní účetní standardy (IAS)861,54 %61,54 %  
Analytické nástroje typu MIS (management information system)861,54 %61,54 %  
Existence nástrojů pro uprage systému na vyšší verzi753,85 %53,85 %  
Součástí IS je i vývojové prostředí přístupné proškoleným uživatelům538,46 %38,46 %  
Technologicky minimálně národní vazba na další produkty jako je Office, Share Point538,46 %38,46 %  
On-line zpracování dat a propojení všech modulů interně v jedné aplikaci430,77 %30,77 %  
Kvalitní nástroje pro sledovanost (šarže, sériová čísla), intergrovaný workflow430,77 %30,77 %  
Správa dokumentů - ukládání výkresů, protokolů, smluv430,77 %30,77 %  
Součástí je i nástavba pro mobilní řešení215,38 %15,38 %  
Portál, externí aplikace e-shopu, APS systémy pro plánovaní17,69 %7,69 %  

Graf

4. Na stupnici 1-5 zhodnoťte důležitost jednotlivých Analytických nástrojů.Přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Podpora rozhodovacích procesů ve firmě -BI:3.4550.612
Elektronická výměna dat - EDI4.1820.694
Optimalizace logistických procesů - SCM2.9091.174
Řízení vztahu se zákazníky – CRM3.4551.339

Graf

5. Které z následujících analytických nástrojů již Vaše firma využívá ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Elektronická výměna dat - EDI13100 %100 %  
Řízení vztahů se zákazníky - CRM753,85 %53,85 %  
Podpora rozhodovacích procesů ve firmě - BI215,38 %15,38 %  
Jiná17,69 %7,69 %  
Optimalizace logistických procesů - SCM17,69 %7,69 %  

Graf

6. Které z následujících analytických nástrojů plánujete implementovat v horizontu 1 roku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podpora rozhodovacích procesů ve firmě - BI646,15 %46,15 %  
Řízení vztahů se zákazníky - CRM430,77 %30,77 %  
Jiné430,77 %30,77 %  
Optimalizace logistických procesů -SCM323,08 %23,08 %  
Elektronická výměna dat - EDI17,69 %7,69 %  
Jiná17,69 %7,69 %  

Graf

7. Pro jaké účely používá Vaše firma elektronickou výměnu dat ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
(B) Zasílání platebních instrukcí finančním institucím (např. v rámci elektronického bankovnictví)1292,31 %92,31 %  
(A) Pravidelné sdílení informací v odběratelsko - dodavatelských vztazhů861,54 %61,54 %  
(C) Zasílání či přijímání dat/ do z institucí veřejné správy861,54 %61,54 %  
(D) Elekronický obchod323,08 %23,08 %  

Graf

8. Jaký drun elektronické výměny dat uvedený v bodě 4 je možno realizovat z/do Vašeho ERP systému

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B13100 %100 %  
A969,23 %69,23 %  
C753,85 %53,85 %  
D646,15 %46,15 %  
Jiné215,38 %15,38 %  

Graf

9. Jaký drun elektronické výměny dat uvedený v bodě 4 by Vaše firma chtěla využívat z /do ERP systému

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
B1076,92 %76,92 %  
A861,54 %61,54 %  
C753,85 %53,85 %  
D538,46 %38,46 %  
Jiný323,08 %23,08 %  

Graf

10. Byl by pro Vaši firmu přínosný Zaměstnanecký portál (potřebná data z ERP systému jsou získávána přes webové rozhraní je možno například zadávat objednávky, zjišťovat stav zásob atd.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano861,54 %61,54 %  
nevím323,08 %23,08 %  
ne215,38 %15,38 %  

Graf

11. Na stupnici 1-5 zhodnoťte důležitost procesní automatizace a schopnost realizace ze strany dodavatele. Přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3538,46 %38,46 %  
5323,08 %23,08 %  
1215,38 %15,38 %  
4215,38 %15,38 %  
217,69 %7,69 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.27
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.42
Směrodatná odchylka:1.19
Medián:3
Modus:3

Graf

12. Jaké vlastnosti by měl mít podle Vašeho názoru a zkušeností Váš ERP systém, aby mohlo být kvalitním nástrojem procesního řízení

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

Automatický reporting mateřské společnosti, podpora procesů ve vazbě na smlouvy s pronájmu nemovitostí

Evidence poptávek a sledování satvu dodávek služeb a zboží a následné fakturace, plánování kapacit zdrojů

Nyní míme Microdoft Dynamic a jsme s ním spokojeni

Sledování a plánování zdrojů a zásob, workflow

Spolehlivost, rachlost aktuálnost. Příjemné prostředí, jednoduché ovládání

spolehlivý, možnost dalšího rozvoje

ve veřejné správě se to těžko definuje

x

x

x

x

13. Na stupnici 1-5 zhodnoťte důležitost komplementárních služeb poskytovaných ze strany dodavatele. Přičemž 1 - nedůležitá a 5 velmi nedůležitá

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Strategická analýza podniku s cílem efektivního využití informačního systému na podporu konkurenceschopností3.3080.982
Strategie IS/ITC podniku40.462
Procesní analýza podniku - podrobný popis procesů a jejich vzájemných vazeb4.1540.746

Graf

14. Na stupnici 1- 5 ohodnoťte, které z nabízených servisních služeb byste uvítali v rámci servisního poplatku. Přičemž 1 je nejhorší a 5 nejlepší

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Nárok na bezplatný nebo cenově zvýhodněný update, upgrade4.4620.864
Hotline a Helpdesk4.3850.852
Garantovaná služba odstranění závažných poruch kratších než 24 hodin4.3080.675
Správa na základě vzdáleného přistupu4.3850.391
Na školení změn v ERP systému3.7691.101
Automatizace aktualizace při změně legislativy4.3850.391

Graf

15. Měla by Vaše firma zájem o využití dotace ze strukturálního fondu EU na implementaci ERP

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 16, NEVotázka č. 17, NEotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1076,92 %76,92 %  
NEV215,38 %15,38 %  
NE17,69 %7,69 %  

Graf

16. Měla by Vaše společnost zájem o podporu dodavatele při získání dotace z fondů EU ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano880 %61,54 %  
nevím110 %7,69 %  
ne110 %7,69 %  

Graf

17. V jakém odvětví Vaše firma podniká ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průmyslu969,23 %69,23 %  
Služeb430,77 %30,77 %  
Obchodu215,38 %15,38 %  
Veřejná správa17,69 %7,69 %  

Graf

18. Jaká je velikost Vaší firmy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50-249646,15 %46,15 %  
250 a více538,46 %38,46 %  
1-49215,38 %15,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kadivová, M.Aktuální potřeby zákazníků v oblasti ERP systémů (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://aktualni-potreby-zakazniku-v-oblasti-erp-systemu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.