Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Aktuální témata

Aktuální témata

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Michlianová
Šetření:23. 04. 2016 - 07. 05. 2016
Počet respondentů:190
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník se zaměřuje na vybraná aktuální témata současné doby. Cílem dotazníku je získat potřebná data, která následně budou podrobena ekonometrické analýze. Konečné výsledky budou prezentovány v rámci semestrální práce kurzu Aplikovaných kvantitativních metod.  

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13168,95 %68,95 %  
Muž5931,05 %31,05 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22189,47 %9,47 %  
25157,89 %7,89 %  
1994,74 %4,74 %  
2494,74 %4,74 %  
2394,74 %4,74 %  
3084,21 %4,21 %  
3173,68 %3,68 %  
2173,68 %3,68 %  
2673,68 %3,68 %  
2873,68 %3,68 %  
ostatní odpovědi 20
36
17
15
27
42
48
29
39
44
46
38
18
47
45
999
32
52
43
16
50
37
66
54
40
14
1
1111
34
51
33
11100
53
49
57
13
68
60
58
9449,47 %49,47 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:29.72
Minimum:16
Maximum:57
Variační rozpětí:41
Rozptyl:101.55
Směrodatná odchylka:10.08
Medián:26
Modus:22

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou7640 %40 %  
Vysokoškolské7237,89 %37,89 %  
Základní2312,11 %12,11 %  
Vyšší odborné115,79 %5,79 %  
Střední s výučním listem84,21 %4,21 %  

Graf

4. Adopci dětí homosexuálními páry:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podporuji12766,84 %66,84 %  
Nepodporuji6333,16 %33,16 %  

Graf

5. Jaký postoj by měla podle Vás Česká republika zaujmout ve vztahu k migrační krizi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odmítat přijetí uprchlíků na naše území12163,68 %63,68 %  
Aktivně se podílet na jejím řešení6936,32 %36,32 %  

Graf

6. Podle Vašeho názoru by bylo správné rozhodnutí, aby Česká republika:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Setrvala ve společenství Evropské unie9751,05 %51,05 %  
Opustila společenství Evropské unie9348,95 %48,95 %  

Graf

7. Odpůrci přijetí eura jako nové české měny používají mimo jiné jako argument ztrátu nezávislosti v monetární politice a tím pádem částečnou ztrátu suverenity České republiky. Měla by podle Vás Česká republika přijmout euro za svou měnu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15883,16 %83,16 %  
ano3216,84 %16,84 %  

Graf

8. Měly by být podle Vaše názoru požadavky na získání řidičského oprávnění typu B mírnější, stejné jako v současnosti, nebo přísnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejné jako nyní10052,63 %52,63 %  
Přísnější než nyní8544,74 %44,74 %  
Mírnější než nyní52,63 %2,63 %  

Graf

9. Jak nízká by podle Vás měla být optimální hodnota daně z příjmu fyzických osob? (v %)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
106031,58 %31,58 %  
153719,47 %19,47 %  
52915,26 %15,26 %  
0157,89 %7,89 %  
20136,84 %6,84 %  
1284,21 %4,21 %  
731,58 %1,58 %  
131,58 %1,58 %  
831,58 %1,58 %  
321,05 %1,05 %  
ostatní odpovědi 2
13
30
00000
33
16
4
6
50
65444
25
19
35
11
178,95 %8,95 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.21
Minimum:0
Maximum:20
Variační rozpětí:20
Rozptyl:24.39
Směrodatná odchylka:4.94
Medián:10
Modus:10

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Podle Vašeho názoru by bylo správné rozhodnutí, aby Česká republika:

  • odpověď Setrvala ve společenství Evropské unie:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 7. Odpůrci přijetí eura jako nové české měny používají mimo jiné jako argument ztrátu nezávislosti v monetární politice a tím pádem částečnou ztrátu suverenity České republiky. Měla by podle Vás Česká republika přijmout euro za svou měnu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Adopci dětí homosexuálními páry:

5. Jaký postoj by měla podle Vás Česká republika zaujmout ve vztahu k migrační krizi:

6. Podle Vašeho názoru by bylo správné rozhodnutí, aby Česká republika:

7. Odpůrci přijetí eura jako nové české měny používají mimo jiné jako argument ztrátu nezávislosti v monetární politice a tím pádem částečnou ztrátu suverenity České republiky. Měla by podle Vás Česká republika přijmout euro za svou měnu?

8. Měly by být podle Vaše názoru požadavky na získání řidičského oprávnění typu B mírnější, stejné jako v současnosti, nebo přísnější?

9. Jak nízká by podle Vás měla být optimální hodnota daně z příjmu fyzických osob? (v %)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Adopci dětí homosexuálními páry:

5. Jaký postoj by měla podle Vás Česká republika zaujmout ve vztahu k migrační krizi:

6. Podle Vašeho názoru by bylo správné rozhodnutí, aby Česká republika:

7. Odpůrci přijetí eura jako nové české měny používají mimo jiné jako argument ztrátu nezávislosti v monetární politice a tím pádem částečnou ztrátu suverenity České republiky. Měla by podle Vás Česká republika přijmout euro za svou měnu?

8. Měly by být podle Vaše názoru požadavky na získání řidičského oprávnění typu B mírnější, stejné jako v současnosti, nebo přísnější?

9. Jak nízká by podle Vás měla být optimální hodnota daně z příjmu fyzických osob? (v %)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Michlianová, K.Aktuální témata (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://aktualni-temata.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.