Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Albert - brand, značka, logo

Albert - brand, značka, logo

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Koblížková
Šetření:12. 12. 2011 - 15. 12. 2011
Počet respondentů:55
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Děkuji za pomoc při psaní seminární práce! Jsem Vám velmi vděčná, že mi věnujete pár minut svého času .

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4174,55 %74,55 %  
muž1425,45 %25,45 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201323,64 %23,64 %  
211221,82 %21,82 %  
24610,91 %10,91 %  
2259,09 %9,09 %  
2347,27 %7,27 %  
2535,45 %5,45 %  
1923,64 %3,64 %  
3611,82 %1,82 %  
2611,82 %1,82 %  
1611,82 %1,82 %  
ostatní odpovědi 42
35
38
27
18
17
79
712,73 %12,73 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.57
Minimum:18
Maximum:38
Variační rozpětí:20
Rozptyl:15.97
Směrodatná odchylka:4
Medián:21
Modus:20

Graf

3. Chodíte nakupovat do Albertu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4887,27 %87,27 %  
ne712,73 %12,73 %  

Graf

4. Líbí se vám logo Albert?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2545,45 %45,45 %  
nevím1832,73 %32,73 %  
spíše nesouhlasím610,91 %10,91 %  
souhlasím59,09 %9,09 %  
nesouhlasím11,82 %1,82 %  

Graf

5. Nakupujete produkty Albert Bio?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4785,45 %85,45 %  
ano814,55 %14,55 %  

Graf

6. Proč kupujete produkty Albert Bio?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám rád bio potraviny975 %16,36 %  
Produkty jsou kvalitní433,33 %7,27 %  
Produkty jsou za přijatelnou cenu216,67 %3,64 %  

Graf

7. Kupujete produkty Albert Quality?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3461,82 %61,82 %  
ne2138,18 %38,18 %  

Graf

8. Proč kupujete produkty albert quality?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je zde vyvážený poměr ceny a kvality1750 %30,91 %  
jsou levné1235,29 %21,82 %  
produkty možná nejsou úplně kvalitní, ale jsou za přijatelné ceny926,47 %16,36 %  
nic38,82 %5,45 %  
jsou kvalitní25,88 %3,64 %  

Graf

9. Kupujete produkty Albert Excellence?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4785,45 %85,45 %  
ano814,55 %14,55 %  

Graf

10. Jak často si kupujete produkt řady Albert excellence?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně často654,55 %10,91 %  
1x týdně327,27 %5,45 %  
2x-3x měsíčně218,18 %3,64 %  

Graf

11. Nakupujete někdy produkty značky Euro Shopper?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3258,18 %58,18 %  
ano2341,82 %41,82 %  

Graf

12. Jaký máte názor na produkty značky Euro shopper?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsou levné, ale méně kvalitní2952,73 %52,73 %  
jsou levné, ale nekvalitní1934,55 %34,55 %  
jsou levné a kvalitní712,73 %12,73 %  

Graf

13. Myslíte si, že se dá v prodejnách Albert dobře orientovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4683,64 %83,64 %  
ne916,36 %16,36 %  

Graf

14. V Albertu nakoupím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je nabízena široká škála různě kvalitních výrobků2647,27 %47,27 %  
Cena odpovídá kvalitě2341,82 %41,82 %  
Dráž než jinde1221,82 %21,82 %  
kvalitní zboží610,91 %10,91 %  
Levně610,91 %10,91 %  
nekvalitní zboží47,27 %7,27 %  

Graf

15. Jste spokojen/a s tím, jak dlouho trvá doba odbavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, odbavení trvá příliš dlouho2036,36 %36,36 %  
Spíše ne1832,73 %32,73 %  
Spíše ano1527,27 %27,27 %  
Ano, většinou čekám relativně krátkou dobu23,64 %3,64 %  

Graf

16. Uvítal/a byste samoobslužné pokladny, jako jsou například v Tescu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2443,64 %43,64 %  
spíše souhlasím1221,82 %21,82 %  
nevím814,55 %14,55 %  
spíše nesouhlasím610,91 %10,91 %  
nesouhlasím59,09 %9,09 %  

Graf

17. Jak často nakupujete v Albertu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 1x týdně3869,09 %69,09 %  
2x-3x týdně1120 %20 %  
více než 3x týdně610,91 %10,91 %  

Graf

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ - s maturitou3767,27 %67,27 %  
1323,64 %23,64 %  
47,27 %7,27 %  
SŠ - bez maturity11,82 %1,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Kupujete produkty Albert Quality?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi je zde vyvážený poměr ceny a kvality na otázku 8. Proč kupujete produkty albert quality?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsou levné na otázku 8. Proč kupujete produkty albert quality?

11. Nakupujete někdy produkty značky Euro Shopper?

  • odpověď ne:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 15. Jste spokojen/a s tím, jak dlouho trvá doba odbavení?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Chodíte nakupovat do Albertu?

4. Líbí se vám logo Albert?

5. Nakupujete produkty Albert Bio?

7. Kupujete produkty Albert Quality?

8. Proč kupujete produkty albert quality?

9. Kupujete produkty Albert Excellence?

11. Nakupujete někdy produkty značky Euro Shopper?

12. Jaký máte názor na produkty značky Euro shopper?

13. Myslíte si, že se dá v prodejnách Albert dobře orientovat?

14. V Albertu nakoupím:

15. Jste spokojen/a s tím, jak dlouho trvá doba odbavení?

16. Uvítal/a byste samoobslužné pokladny, jako jsou například v Tescu?

17. Jak často nakupujete v Albertu?

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Chodíte nakupovat do Albertu?

4. Líbí se vám logo Albert?

5. Nakupujete produkty Albert Bio?

7. Kupujete produkty Albert Quality?

8. Proč kupujete produkty albert quality?

9. Kupujete produkty Albert Excellence?

11. Nakupujete někdy produkty značky Euro Shopper?

12. Jaký máte názor na produkty značky Euro shopper?

13. Myslíte si, že se dá v prodejnách Albert dobře orientovat?

14. V Albertu nakoupím:

15. Jste spokojen/a s tím, jak dlouho trvá doba odbavení?

16. Uvítal/a byste samoobslužné pokladny, jako jsou například v Tescu?

17. Jak často nakupujete v Albertu?

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Koblížková, P.Albert - brand, značka, logo (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://albert-brand-znacka-logo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.