Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alkohol kolem nás

Alkohol kolem nás

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sára Hulešová
Šetření:05. 01. 2016 - 12. 01. 2016
Počet respondentů:117
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte prosím chvíli k vyplnění mého dotazníku.

Předem moc děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Konzumujete alkoholické nápoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10892,31 %92,31 %  
ne97,69 %7,69 %  

Graf

2. Chutnají Vám alkoholické nápoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9984,62 %84,62 %  
ne1714,53 %14,53 %  
ano10,85 %0,85 %  

Graf

3. Pokud delší dobu nepijete alkohol, chybí Vám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9379,49 %79,49 %  
ano2420,51 %20,51 %  

Graf

4. Když vyrazíte někam s přáteli, dáte si vždy alkoholický nápoj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7261,54 %61,54 %  
ano4538,46 %38,46 %  

Graf

5. Uklidňuje Vás pití alkoholického nápoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7564,1 %64,1 %  
ano4235,9 %35,9 %  

Graf

6. Bavíte se ve společnosti bez alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9581,2 %81,2 %  
ne2218,8 %18,8 %  

Graf

7. Pijete raději:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pivo5143,59 %43,59 %  
víno3529,91 %29,91 %  
míchaný nápoj3126,5 %26,5 %  

Graf

8. Pijete rád/a tvrdý alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6353,85 %53,85 %  
ano5446,15 %46,15 %  

Graf

9. Myslíte si, že je alkohol nebezpečný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9480,34 %80,34 %  
ne2319,66 %19,66 %  

Graf

10. Dbáte na kvalitu alkoholického nápoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8976,07 %76,07 %  
ne2823,93 %23,93 %  

Graf

11. Chutná Vám sladký alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7261,54 %61,54 %  
ne4538,46 %38,46 %  

Graf

12. Pijete alkoholický nápoj každý den?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11194,87 %94,87 %  
ano65,13 %5,13 %  

Graf

13. Dáte si nějaký alkoholický nápoj alespoň jednou týdně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5950,43 %50,43 %  
ne5849,57 %49,57 %  

Graf

14. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7765,81 %65,81 %  
muž4034,19 %34,19 %  

Graf

15. Vaše věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let8976,07 %76,07 %  
31-50 let2420,51 %20,51 %  
51 a více let43,42 %3,42 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Když vyrazíte někam s přáteli, dáte si vždy alkoholický nápoj?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Chutnají Vám alkoholické nápoje?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Konzumujete alkoholické nápoje?

2. Chutnají Vám alkoholické nápoje?

3. Pokud delší dobu nepijete alkohol, chybí Vám?

4. Když vyrazíte někam s přáteli, dáte si vždy alkoholický nápoj?

5. Uklidňuje Vás pití alkoholického nápoje?

6. Bavíte se ve společnosti bez alkoholu?

7. Pijete raději:

8. Pijete rád/a tvrdý alkohol?

9. Myslíte si, že je alkohol nebezpečný?

10. Dbáte na kvalitu alkoholického nápoje?

11. Chutná Vám sladký alkohol?

12. Pijete alkoholický nápoj každý den?

13. Dáte si nějaký alkoholický nápoj alespoň jednou týdně?

14. Jste:

15. Vaše věková kategorie:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Konzumujete alkoholické nápoje?

2. Chutnají Vám alkoholické nápoje?

3. Pokud delší dobu nepijete alkohol, chybí Vám?

4. Když vyrazíte někam s přáteli, dáte si vždy alkoholický nápoj?

5. Uklidňuje Vás pití alkoholického nápoje?

6. Bavíte se ve společnosti bez alkoholu?

7. Pijete raději:

8. Pijete rád/a tvrdý alkohol?

9. Myslíte si, že je alkohol nebezpečný?

10. Dbáte na kvalitu alkoholického nápoje?

11. Chutná Vám sladký alkohol?

12. Pijete alkoholický nápoj každý den?

13. Dáte si nějaký alkoholický nápoj alespoň jednou týdně?

14. Jste:

15. Vaše věková kategorie:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hulešová, S.Alkohol kolem nás (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://alkohol-kolem-nas.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.