Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alkohol v rodině

Alkohol v rodině

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Čidlová
Šetření:02. 01. 2014 - 09. 01. 2014
Počet respondentů:173
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím Vás o vyplnění dotazníku na téma Alkohol v rodině. Zjištěné výsledky budou využity v mé seminární práci na toto téma.

Děkuji za Váš čas a spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Váš vztah k alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
piji příležitostně8750,29 %50,29 %  
piji výjimečně4626,59 %26,59 %  
piji pravidelně2514,45 %14,45 %  
nepiji vůbec158,67 %8,67 %  

Graf

2. Vztah Vašich rodičů k alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pilo se příležitostně7543,35 %43,35 %  
alkohol byl brán jako normální věc6537,57 %37,57 %  
pilo se výjimečně3017,34 %17,34 %  
nepilo se vůbec31,73 %1,73 %  

Graf

3. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13376,88 %76,88 %  
muž4023,12 %23,12 %  

Graf

4. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 2512572,25 %72,25 %  
26 - 353017,34 %17,34 %  
36 – 45148,09 %8,09 %  
46 a více42,31 %2,31 %  

Graf

5. Jak často konzumujete alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jen na oslavách (příležitostně)6436,99 %36,99 %  
občas (nemá to důvod)4626,59 %26,59 %  
každý víkend4023,12 %23,12 %  
nikdy, jsem abstinent126,94 %6,94 %  
každý den95,2 %5,2 %  
jiné21,16 %1,16 %  

Graf

6. Jaká je příčina Vašeho požívání alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám chuť10460,12 %60,12 %  
jiné5732,95 %32,95 %  
kombinace některých z výše uvedených příkladů116,36 %6,36 %  
finanční problémy10,58 %0,58 %  

Graf

7. S kým jste poprvé zkusili alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s přáteli10258,96 %58,96 %  
s rodiči5632,37 %32,37 %  
jiné95,2 %5,2 %  
s prarodiči63,47 %3,47 %  

Graf

8. Kde jste poprvé zkusili alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
venku6235,84 %35,84 %  
rodinná oslava4023,12 %23,12 %  
doma3620,81 %20,81 %  
jiné1810,4 %10,4 %  
v hospodě179,83 %9,83 %  

Graf

9. V kolika letech jste poprvé zkusili alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně jak 15 let8347,98 %47,98 %  
méně jak 18 let6638,15 %38,15 %  
méně jak 10 let2313,29 %13,29 %  
ještě jsem ho nezkusil10,58 %0,58 %  

Graf

10. Kde požíváte alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace některých z výše uvedených příkladů8046,24 %46,24 %  
v hospodě3821,97 %21,97 %  
doma2413,87 %13,87 %  
jiné1910,98 %10,98 %  
venku126,94 %6,94 %  

Graf

11. Jak reaguje Vaše rodina na Vaše požívání alkoholu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemají s tím problém14885,55 %85,55 %  
alkohol nepožívám2212,72 %12,72 %  
často se kvůli tomu hádáme31,73 %1,73 %  

Graf

12. Myslíte si o sobě, že jste alkoholik?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16695,95 %95,95 %  
ano42,31 %2,31 %  
jiné21,16 %1,16 %  
ano, ale svému okolí to nepřiznám10,58 %0,58 %  

Graf

13. Jaké důvody by Vás přiměly k vyhledání odborné pomoci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kombinace některých z výše uvedených příkladů11063,58 %63,58 %  
jiné2112,14 %12,14 %  
ztráta rodiny, blízkých2011,56 %11,56 %  
ztráta zaměstnání95,2 %5,2 %  
ztráta partnera84,62 %4,62 %  
ztráta dětí52,89 %2,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jaká je příčina Vašeho požívání alkoholu?

  • odpověď jiné:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy, jsem abstinent na otázku 5. Jak často konzumujete alkohol?

7. S kým jste poprvé zkusili alkohol?

  • odpověď s přáteli:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi venku na otázku 8. Kde jste poprvé zkusili alkohol?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš vztah k alkoholu?

2. Vztah Vašich rodičů k alkoholu?

3. Vaše pohlaví?

4. Váš věk?

5. Jak často konzumujete alkohol?

6. Jaká je příčina Vašeho požívání alkoholu?

7. S kým jste poprvé zkusili alkohol?

8. Kde jste poprvé zkusili alkohol?

9. V kolika letech jste poprvé zkusili alkohol?

10. Kde požíváte alkohol?

11. Jak reaguje Vaše rodina na Vaše požívání alkoholu?

12. Myslíte si o sobě, že jste alkoholik?

13. Jaké důvody by Vás přiměly k vyhledání odborné pomoci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš vztah k alkoholu?

2. Vztah Vašich rodičů k alkoholu?

3. Vaše pohlaví?

4. Váš věk?

5. Jak často konzumujete alkohol?

6. Jaká je příčina Vašeho požívání alkoholu?

7. S kým jste poprvé zkusili alkohol?

8. Kde jste poprvé zkusili alkohol?

9. V kolika letech jste poprvé zkusili alkohol?

10. Kde požíváte alkohol?

11. Jak reaguje Vaše rodina na Vaše požívání alkoholu?

12. Myslíte si o sobě, že jste alkoholik?

13. Jaké důvody by Vás přiměly k vyhledání odborné pomoci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Čidlová, Z.Alkohol v rodině (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://alkohol-v-rodine.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.