Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alkoholismus

Alkoholismus

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Josef Gabrhel
Šetření:26. 05. 2010 - 11. 06. 2010
Počet respondentů:103
Počet otázek (max/průměr):9 / 9.26
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Pro svou závěrečnou práci do OSE jsem si vybral téma alkoholismus, u kterého bych chtěl uvést graf ze zjištěných údajů. Mnohokrát děkuji za čas strávený nad vyplněním mého dotazníku.

Josef Gabrhel

Odpovědi respondentů

1. Víte co je to alkoholismus?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10599,06 %101,94 %  
ne10,94 %0,97 %  

Graf

2. Měli jste v rodině někoho kdo trpěl alkoholismem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6258,49 %60,19 %  
ano4441,51 %42,72 %  

Graf

3. V kolika letech jste poprvé ochutnali alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12-157772,64 %74,76 %  
15-182523,58 %24,27 %  
jsem abstinent32,83 %2,91 %  
18+10,94 %0,97 %  

Graf

4. Víte otom že alkoholismus je dědičný?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6561,32 %63,11 %  
ano4138,68 %39,81 %  

Graf

5. Bojíte se toho že byste mohl/a být alkoholik/čka

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8075,47 %77,67 %  
ano2624,53 %25,24 %  

Graf

6. Jak často myslíte na alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou denně7469,81 %71,84 %  
nikdy jsem abstinent2725,47 %26,21 %  
3x denně32,83 %2,91 %  
pořád21,89 %1,94 %  

Graf

7. Souhlasíte stím že jedna sklenka vína denně je dobrá pro zdraví?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9084,91 %87,38 %  
ne1615,09 %15,53 %  

Graf

8. jaká jste věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-255753,77 %55,34 %  
25-452826,42 %27,18 %  
15-181917,92 %18,45 %  
45 a více10,94 %0,97 %  
0-1510,94 %0,97 %  

Graf

9. jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7267,92 %69,9 %  
muž3432,08 %33,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co je to alkoholismus?

2. Měli jste v rodině někoho kdo trpěl alkoholismem?

3. V kolika letech jste poprvé ochutnali alkohol?

4. Víte otom že alkoholismus je dědičný?

5. Bojíte se toho že byste mohl/a být alkoholik/čka

6. Jak často myslíte na alkohol?

7. Souhlasíte stím že jedna sklenka vína denně je dobrá pro zdraví?

8. jaká jste věková kategorie?

9. jakého jste pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co je to alkoholismus?

2. Měli jste v rodině někoho kdo trpěl alkoholismem?

3. V kolika letech jste poprvé ochutnali alkohol?

4. Víte otom že alkoholismus je dědičný?

5. Bojíte se toho že byste mohl/a být alkoholik/čka

6. Jak často myslíte na alkohol?

7. Souhlasíte stím že jedna sklenka vína denně je dobrá pro zdraví?

8. jaká jste věková kategorie?

9. jakého jste pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Gabrhel, J.Alkoholismus (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://alkoholi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.