Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alkoholismus jako sociální jev

Alkoholismus jako sociální jev

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Střižík
Šetření:20. 02. 2013 - 27. 02. 2013
Počet respondentů:327
Počet otázek (max/průměr):23 / 15.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:87,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,


jsem studentem 3. ročníku Univerzity Jana Amose Komenského v Praze. Součástí mé bakalářské práce je praktická část pomocí dotazníkové metody na téma: Alkoholismus jako sociální jev. Získané informace využiji ke své bakalářské práci. Dotazník je anonymní, avšak veřejně přístupný. Děkuji Vám za pravdivé odovědi.

 

Pavel STŘIŽÍK.
 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena19359,02 %59,02 %  
Muž13440,98 %40,98 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 až 25 let20863,61 %63,61 %  
25 až 30 let4814,68 %14,68 %  
30 až 40 let319,48 %9,48 %  
15 až 18 let216,42 %6,42 %  
40 let a více195,81 %5,81 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou16751,07 %51,07 %  
7522,94 %22,94 %  
4112,54 %12,54 %  
SOU, SŠ bez maturity278,26 %8,26 %  
VOŠ175,2 %5,2 %  

Graf

4. Koho lze dle Vašeho názoru označit za alkoholika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kdo požívá alkohol nekontrolovatelně, neovládá se při jeho požívání29690,52 %90,52 %  
kdo si dopřeje alkoholický nápoj např. po obědě, ale neustále na něj nemyslí164,89 %4,89 %  
nevím82,45 %2,45 %  
kdo požívá alkoholické nápoje příležitostně41,22 %1,22 %  
kdo si alkoholický nápoj z vlastní iniciativy nedopřeje30,92 %0,92 %  

Graf

5. Požíval/a jste někdy ve svém životě alkoholické nápoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano31696,64 %96,64 %  
ne113,36 %3,36 %  

Graf

6. Požil/a jste někdy alkoholické nápoje před dosažením 18 let věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano30295,57 %92,35 %  
ne113,48 %3,36 %  
nevím30,95 %0,92 %  

Graf

7. Chutnají Vám alkoholické nápoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano15047,47 %45,87 %  
ano10232,28 %31,19 %  
spíše ne4714,87 %14,37 %  
ne175,38 %5,2 %  

Graf

8. Z jakého důvodu požíváte alkohol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chci se odreagovat15448,73 %47,09 %  
chutná mi9429,75 %28,75 %  
nevím288,86 %8,56 %  
více si po požití alkoholu věřím165,06 %4,89 %  
abych zapadl/a do kolektivu154,75 %4,59 %  
alkoholem řeším své problémy82,53 %2,45 %  
nudím se10,32 %0,31 %  

Graf

9. Jak často požíváte alkoholické nápoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně např. oslavy, křtiny, schůze apod.15549,05 %47,4 %  
pouze o víkendu s přáteli8928,16 %27,22 %  
vždy, když mám možnost4413,92 %13,46 %  
pouze při výjimečných událostech např. na Silvestra apod.288,86 %8,56 %  

Graf

10. Myslíte si, že jste na alkoholu závislý/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne29091,77 %88,69 %  
nevím175,38 %5,2 %  
ano92,85 %2,75 %  

Graf

11. Byl/a jste někdy odvezen/a na protialkoholní záchytnou stanici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne31098,1 %94,8 %  
ano jednou30,95 %0,92 %  
ano, více jak jednou30,95 %0,92 %  

Graf

12. Způsobilo Vám někdy v minulosti Vaše samotné požívání alkoholu i sebemenší osobní problémy? Tzn. byť i jedenkrát v životě (např. rozbité okno, bezdůvodné nadávání, vznik maximálně trapné situace, veřejné pohoršení apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17856,33 %54,43 %  
ne13843,67 %42,2 %  

Graf

13. Pokud Vám požívání alkoholu způsobilo nějaké problémy, uveďte odvětví, které nejvíce převažuje.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
problémy ve vztahu5028,09 %15,29 %  
problémy na veřejnosti4424,72 %13,46 %  
jiné problémy3620,22 %11,01 %  
problémy v rodině2514,04 %7,65 %  
občanskoprávní (mezilidské) problémy105,62 %3,06 %  
problémy se zákonem84,49 %2,45 %  
problémy ve škole31,69 %0,92 %  
finanční problémy10,56 %0,31 %  
problémy v práci10,56 %0,31 %  

Graf

14. Absolvoval/a jste někdy dlouhodobou ústavní léčbu v protialkoholním zařízení, tzn. několik týdnů či měsíců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17598,31 %53,52 %  
ano31,69 %0,92 %  

Graf

15. Co bylo podnětem pro Vaši dlouhodobou léčbu v protialkoholním zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrovolné rozhodnutí133,33 %0,31 %  
rozhodnutí soudu133,33 %0,31 %  
z popudu/nátlaku rodiny133,33 %0,31 %  

Graf

16. Pokud jste absolvoval/a dlouhodobou protialkoholní léčbu, přestal/a jste pít alkoholické nápoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %0,61 %  
ne133,33 %0,31 %  

Graf

17. Bylo pro Vás obtížné si přiznat skutečnost, že jste na alkoholu závislý/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano133,33 %0,31 %  
ne133,33 %0,31 %  
spíše ano133,33 %0,31 %  

Graf

18. Měl/a jste dle Vašeho názoru hezké a bezstarostně prožité dětské období?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18055,05 %55,05 %  
spíše ano10231,19 %31,19 %  
spíše ne247,34 %7,34 %  
ne216,42 %6,42 %  

Graf

19. Ve Vašem dětském období, požíval dle Vašeho názoru některý z Vašich rodičů (i oba dva rodiče) často alkoholické nápoje v nadměrném množství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne25678,29 %78,29 %  
ano7121,71 %21,71 %  

Graf

20. Ve Vašem dětském období, byl na Vás některý z Vašich rodičů (i oba dva rodiče) bezdůvodně vulgární a agresivní v důsledku jeho či jejich nadměrného požívání alkoholických nápojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2433,8 %7,34 %  
ano2230,99 %6,73 %  
spíše ano1521,13 %4,59 %  
spíše ne1014,08 %3,06 %  

Graf

21. Máte silnou averzi (odpor) k jednomu (či obou) Vašich rodičů v důsledku jeho či jejich nadměrného požívání alkoholických nápojů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2433,8 %7,34 %  
ano1926,76 %5,81 %  
spíše ano1723,94 %5,2 %  
spíše ne1115,49 %3,36 %  

Graf

22. Pokud někdo z Vašich rodičů, či oba dva rodiče požívali ve Vašem dětství alkoholické nápoje v nadměrném množství, docházelo v tomto důsledku často k hádkám mezi nimi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 23, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5780,28 %17,43 %  
ne1419,72 %4,28 %  

Graf

23. Pokud někdo z Vašich rodičů, či oba dva rodiče požívali alkoholické nápoje v nadměrném množství, docházelo v tomto důsledku často k hádkám mezi nimi, cítil/a jste to v dětství tak, že to bylo Vaší vinnou, např. špatné známky ve škole, neukázněnost apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3154,39 %9,48 %  
spíše ne1526,32 %4,59 %  
ano712,28 %2,14 %  
spíše ano47,02 %1,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

 • odpověď :
  • 7.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15 až 18 let na otázku 2. Věk

12. Způsobilo Vám někdy v minulosti Vaše samotné požívání alkoholu i sebemenší osobní problémy? Tzn. byť i jedenkrát v životě (např. rozbité okno, bezdůvodné nadávání, vznik maximálně trapné situace, veřejné pohoršení apod.)?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné problémy na otázku 13. Pokud Vám požívání alkoholu způsobilo nějaké problémy, uveďte odvětví, které nejvíce převažuje.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanskoprávní (mezilidské) problémy na otázku 13. Pokud Vám požívání alkoholu způsobilo nějaké problémy, uveďte odvětví, které nejvíce převažuje.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi problémy na veřejnosti na otázku 13. Pokud Vám požívání alkoholu způsobilo nějaké problémy, uveďte odvětví, které nejvíce převažuje.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi problémy v rodině na otázku 13. Pokud Vám požívání alkoholu způsobilo nějaké problémy, uveďte odvětví, které nejvíce převažuje.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi problémy ve vztahu na otázku 13. Pokud Vám požívání alkoholu způsobilo nějaké problémy, uveďte odvětví, které nejvíce převažuje.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 14. Absolvoval/a jste někdy dlouhodobou ústavní léčbu v protialkoholním zařízení, tzn. několik týdnů či měsíců?

14. Absolvoval/a jste někdy dlouhodobou ústavní léčbu v protialkoholním zařízení, tzn. několik týdnů či měsíců?

 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné problémy na otázku 13. Pokud Vám požívání alkoholu způsobilo nějaké problémy, uveďte odvětví, které nejvíce převažuje.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi občanskoprávní (mezilidské) problémy na otázku 13. Pokud Vám požívání alkoholu způsobilo nějaké problémy, uveďte odvětví, které nejvíce převažuje.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi problémy na veřejnosti na otázku 13. Pokud Vám požívání alkoholu způsobilo nějaké problémy, uveďte odvětví, které nejvíce převažuje.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi problémy v rodině na otázku 13. Pokud Vám požívání alkoholu způsobilo nějaké problémy, uveďte odvětví, které nejvíce převažuje.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Způsobilo Vám někdy v minulosti Vaše samotné požívání alkoholu i sebemenší osobní problémy? Tzn. byť i jedenkrát v životě (např. rozbité okno, bezdůvodné nadávání, vznik maximálně trapné situace, veřejné pohoršení apod.)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi problémy ve vztahu na otázku 13. Pokud Vám požívání alkoholu způsobilo nějaké problémy, uveďte odvětví, které nejvíce převažuje.

19. Ve Vašem dětském období, požíval dle Vašeho názoru některý z Vašich rodičů (i oba dva rodiče) často alkoholické nápoje v nadměrném množství?

 • odpověď ano:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Ve Vašem dětském období, byl na Vás některý z Vašich rodičů (i oba dva rodiče) bezdůvodně vulgární a agresivní v důsledku jeho či jejich nadměrného požívání alkoholických nápojů?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 20. Ve Vašem dětském období, byl na Vás některý z Vašich rodičů (i oba dva rodiče) bezdůvodně vulgární a agresivní v důsledku jeho či jejich nadměrného požívání alkoholických nápojů?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 20. Ve Vašem dětském období, byl na Vás některý z Vašich rodičů (i oba dva rodiče) bezdůvodně vulgární a agresivní v důsledku jeho či jejich nadměrného požívání alkoholických nápojů?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 20. Ve Vašem dětském období, byl na Vás některý z Vašich rodičů (i oba dva rodiče) bezdůvodně vulgární a agresivní v důsledku jeho či jejich nadměrného požívání alkoholických nápojů?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Máte silnou averzi (odpor) k jednomu (či obou) Vašich rodičů v důsledku jeho či jejich nadměrného požívání alkoholických nápojů?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 21. Máte silnou averzi (odpor) k jednomu (či obou) Vašich rodičů v důsledku jeho či jejich nadměrného požívání alkoholických nápojů?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 21. Máte silnou averzi (odpor) k jednomu (či obou) Vašich rodičů v důsledku jeho či jejich nadměrného požívání alkoholických nápojů?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 21. Máte silnou averzi (odpor) k jednomu (či obou) Vašich rodičů v důsledku jeho či jejich nadměrného požívání alkoholických nápojů?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 22. Pokud někdo z Vašich rodičů, či oba dva rodiče požívali ve Vašem dětství alkoholické nápoje v nadměrném množství, docházelo v tomto důsledku často k hádkám mezi nimi?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 22. Pokud někdo z Vašich rodičů, či oba dva rodiče požívali ve Vašem dětství alkoholické nápoje v nadměrném množství, docházelo v tomto důsledku často k hádkám mezi nimi?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Pokud někdo z Vašich rodičů, či oba dva rodiče požívali alkoholické nápoje v nadměrném množství, docházelo v tomto důsledku často k hádkám mezi nimi, cítil/a jste to v dětství tak, že to bylo Vaší vinnou, např. špatné známky ve škole, neukázněnost apod.?
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 23. Pokud někdo z Vašich rodičů, či oba dva rodiče požívali alkoholické nápoje v nadměrném množství, docházelo v tomto důsledku často k hádkám mezi nimi, cítil/a jste to v dětství tak, že to bylo Vaší vinnou, např. špatné známky ve škole, neukázněnost apod.?

22. Pokud někdo z Vašich rodičů, či oba dva rodiče požívali ve Vašem dětství alkoholické nápoje v nadměrném množství, docházelo v tomto důsledku často k hádkám mezi nimi?

 • odpověď ano:
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 23. Pokud někdo z Vašich rodičů, či oba dva rodiče požívali alkoholické nápoje v nadměrném množství, docházelo v tomto důsledku často k hádkám mezi nimi, cítil/a jste to v dětství tak, že to bylo Vaší vinnou, např. špatné známky ve škole, neukázněnost apod.?
  • 5.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ne na otázku 23. Pokud někdo z Vašich rodičů, či oba dva rodiče požívali alkoholické nápoje v nadměrném množství, docházelo v tomto důsledku často k hádkám mezi nimi, cítil/a jste to v dětství tak, že to bylo Vaší vinnou, např. špatné známky ve škole, neukázněnost apod.?
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 20. Ve Vašem dětském období, byl na Vás některý z Vašich rodičů (i oba dva rodiče) bezdůvodně vulgární a agresivní v důsledku jeho či jejich nadměrného požívání alkoholických nápojů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Koho lze dle Vašeho názoru označit za alkoholika?

5. Požíval/a jste někdy ve svém životě alkoholické nápoje?

6. Požil/a jste někdy alkoholické nápoje před dosažením 18 let věku?

7. Chutnají Vám alkoholické nápoje?

8. Z jakého důvodu požíváte alkohol?

9. Jak často požíváte alkoholické nápoje?

10. Myslíte si, že jste na alkoholu závislý/á?

11. Byl/a jste někdy odvezen/a na protialkoholní záchytnou stanici?

12. Způsobilo Vám někdy v minulosti Vaše samotné požívání alkoholu i sebemenší osobní problémy? Tzn. byť i jedenkrát v životě (např. rozbité okno, bezdůvodné nadávání, vznik maximálně trapné situace, veřejné pohoršení apod.)?

13. Pokud Vám požívání alkoholu způsobilo nějaké problémy, uveďte odvětví, které nejvíce převažuje.

14. Absolvoval/a jste někdy dlouhodobou ústavní léčbu v protialkoholním zařízení, tzn. několik týdnů či měsíců?

18. Měl/a jste dle Vašeho názoru hezké a bezstarostně prožité dětské období?

19. Ve Vašem dětském období, požíval dle Vašeho názoru některý z Vašich rodičů (i oba dva rodiče) často alkoholické nápoje v nadměrném množství?

20. Ve Vašem dětském období, byl na Vás některý z Vašich rodičů (i oba dva rodiče) bezdůvodně vulgární a agresivní v důsledku jeho či jejich nadměrného požívání alkoholických nápojů?

21. Máte silnou averzi (odpor) k jednomu (či obou) Vašich rodičů v důsledku jeho či jejich nadměrného požívání alkoholických nápojů?

22. Pokud někdo z Vašich rodičů, či oba dva rodiče požívali ve Vašem dětství alkoholické nápoje v nadměrném množství, docházelo v tomto důsledku často k hádkám mezi nimi?

23. Pokud někdo z Vašich rodičů, či oba dva rodiče požívali alkoholické nápoje v nadměrném množství, docházelo v tomto důsledku často k hádkám mezi nimi, cítil/a jste to v dětství tak, že to bylo Vaší vinnou, např. špatné známky ve škole, neukázněnost apod.?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Koho lze dle Vašeho názoru označit za alkoholika?

5. Požíval/a jste někdy ve svém životě alkoholické nápoje?

6. Požil/a jste někdy alkoholické nápoje před dosažením 18 let věku?

7. Chutnají Vám alkoholické nápoje?

8. Z jakého důvodu požíváte alkohol?

9. Jak často požíváte alkoholické nápoje?

10. Myslíte si, že jste na alkoholu závislý/á?

11. Byl/a jste někdy odvezen/a na protialkoholní záchytnou stanici?

12. Způsobilo Vám někdy v minulosti Vaše samotné požívání alkoholu i sebemenší osobní problémy? Tzn. byť i jedenkrát v životě (např. rozbité okno, bezdůvodné nadávání, vznik maximálně trapné situace, veřejné pohoršení apod.)?

13. Pokud Vám požívání alkoholu způsobilo nějaké problémy, uveďte odvětví, které nejvíce převažuje.

14. Absolvoval/a jste někdy dlouhodobou ústavní léčbu v protialkoholním zařízení, tzn. několik týdnů či měsíců?

18. Měl/a jste dle Vašeho názoru hezké a bezstarostně prožité dětské období?

19. Ve Vašem dětském období, požíval dle Vašeho názoru některý z Vašich rodičů (i oba dva rodiče) často alkoholické nápoje v nadměrném množství?

20. Ve Vašem dětském období, byl na Vás některý z Vašich rodičů (i oba dva rodiče) bezdůvodně vulgární a agresivní v důsledku jeho či jejich nadměrného požívání alkoholických nápojů?

21. Máte silnou averzi (odpor) k jednomu (či obou) Vašich rodičů v důsledku jeho či jejich nadměrného požívání alkoholických nápojů?

22. Pokud někdo z Vašich rodičů, či oba dva rodiče požívali ve Vašem dětství alkoholické nápoje v nadměrném množství, docházelo v tomto důsledku často k hádkám mezi nimi?

23. Pokud někdo z Vašich rodičů, či oba dva rodiče požívali alkoholické nápoje v nadměrném množství, docházelo v tomto důsledku často k hádkám mezi nimi, cítil/a jste to v dětství tak, že to bylo Vaší vinnou, např. špatné známky ve škole, neukázněnost apod.?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Střižík, P.Alkoholismus jako sociální jev (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://alkoholismus-jako-socialni-j.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.