Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Mašková
Šetření:21. 03. 2011 - 03. 04. 2011
Počet respondentů:99
Počet otázek (max/průměr):13 / 11.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Prosím o vyplnění dotazníku pro účel školního projektu. Všem předem moc děkuji :)

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7171,72 %71,72 %  
muž2828,28 %28,28 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-255656,57 %56,57 %  
26-353030,3 %30,3 %  
46-6577,07 %7,07 %  
66-8033,03 %3,03 %  
36-4533,03 %3,03 %  

Graf

3. Jaký je Váš nynější status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student5050,51 %50,51 %  
zaměstnaný3838,38 %38,38 %  
v důchodu77,07 %7,07 %  
nezaměstnaný44,04 %4,04 %  

Graf

4. Jaké služby pojišťoven využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cestovní pojištění8484,85 %84,85 %  
penzijní připojištění4747,47 %47,47 %  
pojištění osob4343,43 %43,43 %  
havarijní pojištění2323,23 %23,23 %  
žádné44,04 %4,04 %  

Graf

5. Co vás ovlivňuje při výběru zvolené služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podmínky služby6262,63 %62,63 %  
výše plnění1717,17 %17,17 %  
„jméno“ pojišťovny1010,1 %10,1 %  
bonusy1010,1 %10,1 %  

Graf

6. Využíváte cestovní pojištění?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9494,95 %94,95 %  
ne55,05 %5,05 %  

Graf

7. Jaké nároky kladete na pojišťovnu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpovídající cena4141,41 %41,41 %  
možnost samostatného výběru výše pojištění (do jaké částky se chcete pojistit)3131,31 %31,31 %  
možnost velkého výběru (balíčky na rekreaci, sport...)2727,27 %27,27 %  

Graf

8. Jakou formu cestovního pojištění preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální sjednání cestovního pojištění6464,65 %64,65 %  
cestovní pojištění zahrnuté v ceně zájezdu2323,23 %23,23 %  
cestovní pojištění v rámci platební nebo kreditní karty1212,12 %12,12 %  

Graf

9. Cestovní pojištění si sjednáváte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobně na pobočce6363,64 %63,64 %  
přes internet3434,34 %34,34 %  
u dealerů22,02 %2,02 %  

Graf

10. Využili jste cestovní pojištění u Allianz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5151,52 %51,52 %  
ne4848,48 %48,48 %  

Graf

11. Pokud jste odpověděli ANO, byli jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [a) zcela spokojeniotázka č. 13, b) spokojeniotázka č. 13, c) spíše nespokojeniotázka č. 12, d) zcela nespokojeniotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) spokojeni2752,94 %27,27 %  
a) zcela spokojeni2345,1 %23,23 %  
spokojeni11,96 %1,01 %  

Graf

12. Jestliže jste v předešlé otázce zvolili možnost C nebo D, prosím odůvodněte Vaši odpověď:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

13. Proč jste si vybrali pojišťovnu Allianz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
předchozí zkušenost1835,29 %18,18 %  
doporučení známeho1427,45 %14,14 %  
jiný důvod815,69 %8,08 %  
výhodnější nabídka611,76 %6,06 %  
kvalitní spolupráce47,84 %4,04 %  
výhodnější nabádka11,96 %1,01 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš věk?

  • odpověď 18-25:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 3. Jaký je Váš nynější status?

10. Využili jste cestovní pojištění u Allianz?

  • odpověď ano:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi předchozí zkušenost na otázku 13. Proč jste si vybrali pojišťovnu Allianz?
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) zcela spokojeni na otázku 11. Pokud jste odpověděli ANO, byli jste:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi doporučení známeho na otázku 13. Proč jste si vybrali pojišťovnu Allianz?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaký je Váš nynější status?

4. Jaké služby pojišťoven využíváte?

5. Co vás ovlivňuje při výběru zvolené služby?

6. Využíváte cestovní pojištění?

7. Jaké nároky kladete na pojišťovnu?

8. Jakou formu cestovního pojištění preferujete?

9. Cestovní pojištění si sjednáváte:

10. Využili jste cestovní pojištění u Allianz?

11. Pokud jste odpověděli ANO, byli jste:

13. Proč jste si vybrali pojišťovnu Allianz?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaký je Váš nynější status?

4. Jaké služby pojišťoven využíváte?

5. Co vás ovlivňuje při výběru zvolené služby?

6. Využíváte cestovní pojištění?

7. Jaké nároky kladete na pojišťovnu?

8. Jakou formu cestovního pojištění preferujete?

9. Cestovní pojištění si sjednáváte:

10. Využili jste cestovní pojištění u Allianz?

11. Pokud jste odpověděli ANO, byli jste:

13. Proč jste si vybrali pojišťovnu Allianz?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mašková, E.Allianz cestovní pojištění (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://allianz-cestovni-pojisteni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.