Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alternatívne tresty pre PAMU

Alternatívne tresty pre PAMU

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dotazník DP
Šetření:12. 10. 2021 - 05. 11. 2021
Počet respondentů:71
Počet otázek (max/průměr):18 / 10.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:55,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondent, vážená respondentka,

Prosím Vás o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý slúži na získanie poznatkov a informácií pre spracovanie mojej diplomovej práce s názvom: „Probačná a mediačná služba ako dohľad i pomoc odsúdeným“ Dotazník je anonymný 

Ďakujem

Bc. Andrea Novotná

Odpovědi respondentů

1. Pracujete na niektorej z nižšie uvedených pozícií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Sudcaotázka č. 2, Súdny úradníkotázka č. 2, Probačný a mediačný úradník na súdeotázka č. 2, Mediátorotázka č. 2, Sociálny pracovníkotázka č. 2, Príslušník PZotázka č. 2, Príslušník ZVJSotázka č. 2, Nepracujem ani na jednej z uvedených pozícií → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Probačný a mediačný úradník na súde3853,52 %53,52 %  
Nepracujem ani na jednej z uvedených pozícií3346,48 %46,48 %  

Graf

2. Váš vek

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41 – 501642,11 %22,54 %  
51 – 60923,68 %12,68 %  
31 – 40821,05 %11,27 %  
25 – 30410,53 %5,63 %  
61 a viac12,63 %1,41 %  

Graf

3. Vaše pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2668,42 %36,62 %  
Muž1231,58 %16,9 %  

Graf

4. V akom odbore máte ukončené vzdelanie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sociálna práca2052,63 %28,17 %  
Právnické615,79 %8,45 %  
Andragogika410,53 %5,63 %  
personálny manažment25,26 %2,82 %  
Sociálna pedagogika25,26 %2,82 %  
sociálna filozofia12,63 %1,41 %  
Verejná správa12,63 %1,41 %  
Psychológia12,63 %1,41 %  
Fakulta humanitných vied12,63 %1,41 %  
učiteľské12,63 %1,41 %  
Pedagogika výchovne poradenstvo12,63 %1,41 %  
VŠE12,63 %1,41 %  

Graf

5. Ako dlho vykonávate činnosť probačného a mediačného úradníka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 5 rokov1231,58 %16,9 %  
6 – 10 rokov1231,58 %16,9 %  
16 a viac821,05 %11,27 %  
11 – 15 rokov615,79 %8,45 %  

Graf

6. Súhlasíte s tým, že trest odňatia slobody odsúdenému pomôže v náprave?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čiastočne súhlasím3078,95 %42,25 %  
Čiastočne nesúhlasím513,16 %7,04 %  
nesúhlasím12,63 %1,41 %  
Súhlasím12,63 %1,41 %  
Neviem posúdiť12,63 %1,41 %  

Graf

7. Myslíte si, že v prípade prvotrestaných, prípadne odsúdených za menej závažný trestný čin, či neúmyselný trestný čin, môže mať trest odňatia slobody negatívny dopad na ďalšie správanie odsúdeného?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čiastočne súhlasím2052,63 %28,17 %  
Súhlasím1436,84 %19,72 %  
Neviem posúdiť25,26 %2,82 %  
nesúhlasím12,63 %1,41 %  
Čiastočne nesúhlasím12,63 %1,41 %  

Graf

8. Čo si myslíte o využívaní alternatívnych trestov na Slovensku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je viac prípadov, kde mohli byť uložené2771,05 %38,03 %  
Alternatívne tresty sa využívajú dostatočne1026,32 %14,08 %  
ukladajú sa bez náležitého posúdenia osoby odsúdeného vo vzťahu k jeho uvedomeniu si povinnosti trest vykonať12,63 %1,41 %  

Graf

9. Súhlasíte s tým, že za menej závažné trestné činy (napr. krádeže) by mali byť skôr ukladané alternatívne tresty, ktoré nie sú spojené s odňatím slobody (trest domáceho väzenia, peňažný trest, elektronický náramok..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
súhlasím2360,53 %32,39 %  
čiastočne súhlasím1436,84 %19,72 %  
neviem posúdiť12,63 %1,41 %  

Graf

10. Súhlasíte s tým, že v prípade ukladania alternatívnych trestov vo vyššej miere, by došlo k finančnej úspore štátu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Súhlasím1847,37 %25,35 %  
Čiastočne súhlasím1436,84 %19,72 %  
Neviem posúdiť410,53 %5,63 %  
Čiastočne nesúhlasím25,26 %2,82 %  

Graf

11. Myslíte si, že bežní občania majú dostatok informácií o probácii a mediácii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nie2463,16 %33,8 %  
Možno nie821,05 %11,27 %  
Možno áno25,26 %2,82 %  
Neviem posúdiť25,26 %2,82 %  
Áno25,26 %2,82 %  

Graf

12. Ktorá činnosť vo Vašej praxi prevažuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kontrola uložených trestov alebo obmedzení, ktorých súčasťou je probačný alebo ochranný dohľad,1847,37 %25,35 %  
kontrola, organizovanie a výkon probačných programov u obvinených, obžalovaných alebo odsúdených, ktorých súčasťou sú uložené povinnosti a obmedzenia1642,11 %22,54 %  
pomáhanie obvinenému v súvislosti s probáciou, aby viedol riadny život a vyhovel podmienkam, ktoré mu sú uložené rozhodnutím prokurátora alebo súdu v trestnom konaní,25,26 %2,82 %  
dohľad nad správaním obvineného, ak sa na dosiahnutie ochrany a posilnenia probácie použijú technické prostriedky,12,63 %1,41 %  
organizovanie, koordinovanie a výkon trestu povinnej práce a trestu domáceho väzenia,12,63 %1,41 %  

Graf

13. Mali by ste záujem o riešenie prípadného sporu, konfliktu mimosúdnou cestou za využitia mediácie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Áno3284,21 %45,07 %  
Možno áno410,53 %5,63 %  
Neviem sa rozhodnúť25,26 %2,82 %  

Graf

14. Súhlasíte s tým, že inštitút probácie a mediácie je dostatočne dôveryhodný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Súhlasím2463,16 %33,8 %  
Čiastočne súhlasím718,42 %9,86 %  
Neviem posúdiť718,42 %9,86 %  

Graf

15. Čo si myslíte, ktoré tri z nižšie uvedených alternatívnych trestov sa na Slovensku ukladajú najčastejšie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody,3078,95 %42,25 %  
podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,3078,95 %42,25 %  
trest povinnej práce,2565,79 %35,21 %  
peňažný trest,821,05 %11,27 %  
trest zákazu činnosti,615,79 %8,45 %  
trest domáceho väzenia,25,26 %2,82 %  

Graf

16. Súhlasíte s tým, že má probácia pre obvinených, obžalovaných a odsúdených za vykonaný trestný čin nápravno-výchovný charakter?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čiastočne súhlasím2257,89 %30,99 %  
Súhlasím1539,47 %21,13 %  
Neviem posúdiť12,63 %1,41 %  

Graf

17. Za spáchanie drobnej krádeže by mal byť uložený trest povinnej práce a peňažný trest ako odškodnenie poškodenému.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Súhlasím1950 %26,76 %  
Čiastočne súhlasím1334,21 %18,31 %  
Neviem posúdiť410,53 %5,63 %  
nesúhlasím25,26 %2,82 %  

Graf

18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pracujete na niektorej z nižšie uvedených pozícií?

 • odpověď Probačný a mediačný úradník na súde:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 – 50 na otázku 2. Váš vek
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 3. Vaše pohlavie
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žena na otázku 3. Vaše pohlavie
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociálna práca na otázku 4. V akom odbore máte ukončené vzdelanie?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – 10 rokov na otázku 5. Ako dlho vykonávate činnosť probačného a mediačného úradníka?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 5 rokov na otázku 5. Ako dlho vykonávate činnosť probačného a mediačného úradníka?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čiastočne súhlasím na otázku 6. Súhlasíte s tým, že trest odňatia slobody odsúdenému pomôže v náprave?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čiastočne súhlasím na otázku 7. Myslíte si, že v prípade prvotrestaných, prípadne odsúdených za menej závažný trestný čin, či neúmyselný trestný čin, môže mať trest odňatia slobody negatívny dopad na ďalšie správanie odsúdeného?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Súhlasím na otázku 7. Myslíte si, že v prípade prvotrestaných, prípadne odsúdených za menej závažný trestný čin, či neúmyselný trestný čin, môže mať trest odňatia slobody negatívny dopad na ďalšie správanie odsúdeného?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alternatívne tresty sa využívajú dostatočne na otázku 8. Čo si myslíte o využívaní alternatívnych trestov na Slovensku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je viac prípadov, kde mohli byť uložené na otázku 8. Čo si myslíte o využívaní alternatívnych trestov na Slovensku?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi čiastočne súhlasím na otázku 9. Súhlasíte s tým, že za menej závažné trestné činy (napr. krádeže) by mali byť skôr ukladané alternatívne tresty, ktoré nie sú spojené s odňatím slobody (trest domáceho väzenia, peňažný trest, elektronický náramok..)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi súhlasím na otázku 9. Súhlasíte s tým, že za menej závažné trestné činy (napr. krádeže) by mali byť skôr ukladané alternatívne tresty, ktoré nie sú spojené s odňatím slobody (trest domáceho väzenia, peňažný trest, elektronický náramok..)
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čiastočne súhlasím na otázku 10. Súhlasíte s tým, že v prípade ukladania alternatívnych trestov vo vyššej miere, by došlo k finančnej úspore štátu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Súhlasím na otázku 10. Súhlasíte s tým, že v prípade ukladania alternatívnych trestov vo vyššej miere, by došlo k finančnej úspore štátu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nie na otázku 11. Myslíte si, že bežní občania majú dostatok informácií o probácii a mediácii?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi kontrola uložených trestov alebo obmedzení, ktorých súčasťou je probačný alebo ochranný dohľad, na otázku 12. Ktorá činnosť vo Vašej praxi prevažuje?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi kontrola, organizovanie a výkon probačných programov u obvinených, obžalovaných alebo odsúdených, ktorých súčasťou sú uložené povinnosti a obmedzenia na otázku 12. Ktorá činnosť vo Vašej praxi prevažuje?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Áno na otázku 13. Mali by ste záujem o riešenie prípadného sporu, konfliktu mimosúdnou cestou za využitia mediácie?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Súhlasím na otázku 14. Súhlasíte s tým, že inštitút probácie a mediácie je dostatočne dôveryhodný?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom, na otázku 15. Čo si myslíte, ktoré tri z nižšie uvedených alternatívnych trestov sa na Slovensku ukladajú najčastejšie?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, na otázku 15. Čo si myslíte, ktoré tri z nižšie uvedených alternatívnych trestov sa na Slovensku ukladajú najčastejšie?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi trest povinnej práce, na otázku 15. Čo si myslíte, ktoré tri z nižšie uvedených alternatívnych trestov sa na Slovensku ukladajú najčastejšie?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čiastočne súhlasím na otázku 16. Súhlasíte s tým, že má probácia pre obvinených, obžalovaných a odsúdených za vykonaný trestný čin nápravno-výchovný charakter?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Súhlasím na otázku 16. Súhlasíte s tým, že má probácia pre obvinených, obžalovaných a odsúdených za vykonaný trestný čin nápravno-výchovný charakter?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čiastočne súhlasím na otázku 17. Za spáchanie drobnej krádeže by mal byť uložený trest povinnej práce a peňažný trest ako odškodnenie poškodenému.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Súhlasím na otázku 17. Za spáchanie drobnej krádeže by mal byť uložený trest povinnej práce a peňažný trest ako odškodnenie poškodenému.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi krádež=Trest povinnej práce na otázku 18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neúmyselné ublíženie na zdraví=Peňažný trest na otázku 18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prechovávanie a distribúcia návykových látok=ESMO – elektronický náramok na otázku 18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prechovávanie a distribúcia návykových látok=Ústav na výkon trestu odňatia slobody na otázku 18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úmyselné ublíženie na zdraví=ESMO – elektronický náramok na otázku 18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úmyselné ublíženie na zdraví=Ústav na výkon trestu odňatia slobody na otázku 18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi výtržníctvo=Trest povinnej práce na otázku 18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi znásilnenie=Ústav na výkon trestu odňatia slobody na otázku 18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:

6. Súhlasíte s tým, že trest odňatia slobody odsúdenému pomôže v náprave?

 • odpověď Čiastočne súhlasím:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neúmyselné ublíženie na zdraví=Peňažný trest na otázku 18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čiastočne súhlasím na otázku 17. Za spáchanie drobnej krádeže by mal byť uložený trest povinnej práce a peňažný trest ako odškodnenie poškodenému.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi súhlasím na otázku 9. Súhlasíte s tým, že za menej závažné trestné činy (napr. krádeže) by mali byť skôr ukladané alternatívne tresty, ktoré nie sú spojené s odňatím slobody (trest domáceho väzenia, peňažný trest, elektronický náramok..)

13. Mali by ste záujem o riešenie prípadného sporu, konfliktu mimosúdnou cestou za využitia mediácie?

 • odpověď Áno:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Alternatívne tresty sa využívajú dostatočne na otázku 8. Čo si myslíte o využívaní alternatívnych trestov na Slovensku?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Súhlasím na otázku 17. Za spáchanie drobnej krádeže by mal byť uložený trest povinnej práce a peňažný trest ako odškodnenie poškodenému.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – 10 rokov na otázku 5. Ako dlho vykonávate činnosť probačného a mediačného úradníka?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úmyselné ublíženie na zdraví=ESMO – elektronický náramok na otázku 18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čiastočne súhlasím na otázku 7. Myslíte si, že v prípade prvotrestaných, prípadne odsúdených za menej závažný trestný čin, či neúmyselný trestný čin, môže mať trest odňatia slobody negatívny dopad na ďalšie správanie odsúdeného?

15. Čo si myslíte, ktoré tri z nižšie uvedených alternatívnych trestov sa na Slovensku ukladajú najčastejšie?

 • odpověď podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody s probačným dohľadom,:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi trest povinnej práce, na otázku 15. Čo si myslíte, ktoré tri z nižšie uvedených alternatívnych trestov sa na Slovensku ukladajú najčastejšie?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 – 10 rokov na otázku 5. Ako dlho vykonávate činnosť probačného a mediačného úradníka?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prechovávanie a distribúcia návykových látok=Ústav na výkon trestu odňatia slobody na otázku 18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociálna práca na otázku 4. V akom odbore máte ukončené vzdelanie?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čiastočne súhlasím na otázku 7. Myslíte si, že v prípade prvotrestaných, prípadne odsúdených za menej závažný trestný čin, či neúmyselný trestný čin, môže mať trest odňatia slobody negatívny dopad na ďalšie správanie odsúdeného?
 • odpověď podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody,:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čiastočne súhlasím na otázku 17. Za spáchanie drobnej krádeže by mal byť uložený trest povinnej práce a peňažný trest ako odškodnenie poškodenému.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociálna práca na otázku 4. V akom odbore máte ukončené vzdelanie?

18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:

 • odpověď krádež=Trest povinnej práce:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Súhlasím na otázku 16. Súhlasíte s tým, že má probácia pre obvinených, obžalovaných a odsúdených za vykonaný trestný čin nápravno-výchovný charakter?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Neúmyselné ublíženie na zdraví=Peňažný trest na otázku 18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prechovávanie a distribúcia návykových látok=ESMO – elektronický náramok na otázku 18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Súhlasím na otázku 7. Myslíte si, že v prípade prvotrestaných, prípadne odsúdených za menej závažný trestný čin, či neúmyselný trestný čin, môže mať trest odňatia slobody negatívny dopad na ďalšie správanie odsúdeného?
 • odpověď znásilnenie=Ústav na výkon trestu odňatia slobody:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi čiastočne súhlasím na otázku 9. Súhlasíte s tým, že za menej závažné trestné činy (napr. krádeže) by mali byť skôr ukladané alternatívne tresty, ktoré nie sú spojené s odňatím slobody (trest domáceho väzenia, peňažný trest, elektronický náramok..)
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Muž na otázku 3. Vaše pohlavie
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prechovávanie a distribúcia návykových látok=Ústav na výkon trestu odňatia slobody na otázku 18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pracujete na niektorej z nižšie uvedených pozícií?

2. Váš vek

3. Vaše pohlavie

4. V akom odbore máte ukončené vzdelanie?

5. Ako dlho vykonávate činnosť probačného a mediačného úradníka?

6. Súhlasíte s tým, že trest odňatia slobody odsúdenému pomôže v náprave?

7. Myslíte si, že v prípade prvotrestaných, prípadne odsúdených za menej závažný trestný čin, či neúmyselný trestný čin, môže mať trest odňatia slobody negatívny dopad na ďalšie správanie odsúdeného?

8. Čo si myslíte o využívaní alternatívnych trestov na Slovensku?

9. Súhlasíte s tým, že za menej závažné trestné činy (napr. krádeže) by mali byť skôr ukladané alternatívne tresty, ktoré nie sú spojené s odňatím slobody (trest domáceho väzenia, peňažný trest, elektronický náramok..)

10. Súhlasíte s tým, že v prípade ukladania alternatívnych trestov vo vyššej miere, by došlo k finančnej úspore štátu?

11. Myslíte si, že bežní občania majú dostatok informácií o probácii a mediácii?

12. Ktorá činnosť vo Vašej praxi prevažuje?

13. Mali by ste záujem o riešenie prípadného sporu, konfliktu mimosúdnou cestou za využitia mediácie?

14. Súhlasíte s tým, že inštitút probácie a mediácie je dostatočne dôveryhodný?

15. Čo si myslíte, ktoré tri z nižšie uvedených alternatívnych trestov sa na Slovensku ukladajú najčastejšie?

16. Súhlasíte s tým, že má probácia pre obvinených, obžalovaných a odsúdených za vykonaný trestný čin nápravno-výchovný charakter?

17. Za spáchanie drobnej krádeže by mal byť uložený trest povinnej práce a peňažný trest ako odškodnenie poškodenému.

18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pracujete na niektorej z nižšie uvedených pozícií?

2. Váš vek

3. Vaše pohlavie

4. V akom odbore máte ukončené vzdelanie?

5. Ako dlho vykonávate činnosť probačného a mediačného úradníka?

6. Súhlasíte s tým, že trest odňatia slobody odsúdenému pomôže v náprave?

7. Myslíte si, že v prípade prvotrestaných, prípadne odsúdených za menej závažný trestný čin, či neúmyselný trestný čin, môže mať trest odňatia slobody negatívny dopad na ďalšie správanie odsúdeného?

8. Čo si myslíte o využívaní alternatívnych trestov na Slovensku?

9. Súhlasíte s tým, že za menej závažné trestné činy (napr. krádeže) by mali byť skôr ukladané alternatívne tresty, ktoré nie sú spojené s odňatím slobody (trest domáceho väzenia, peňažný trest, elektronický náramok..)

10. Súhlasíte s tým, že v prípade ukladania alternatívnych trestov vo vyššej miere, by došlo k finančnej úspore štátu?

11. Myslíte si, že bežní občania majú dostatok informácií o probácii a mediácii?

12. Ktorá činnosť vo Vašej praxi prevažuje?

13. Mali by ste záujem o riešenie prípadného sporu, konfliktu mimosúdnou cestou za využitia mediácie?

14. Súhlasíte s tým, že inštitút probácie a mediácie je dostatočne dôveryhodný?

15. Čo si myslíte, ktoré tri z nižšie uvedených alternatívnych trestov sa na Slovensku ukladajú najčastejšie?

16. Súhlasíte s tým, že má probácia pre obvinených, obžalovaných a odsúdených za vykonaný trestný čin nápravno-výchovný charakter?

17. Za spáchanie drobnej krádeže by mal byť uložený trest povinnej práce a peňažný trest ako odškodnenie poškodenému.

18. K uvedeným trestným činom v tabuľke prideľte trest, ktorý si podľa Vás odsúdený zaslúžil:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

DP, D.Alternatívne tresty pre PAMU (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://alternativne-tresty-pre-pamu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.