Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > alternativní a augmentativní komunikace

alternativní a augmentativní komunikace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bára Vodáková
Šetření:26. 11. 2009 - 26. 12. 2009
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:16,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o anonymní vyplnění dotazníku. Výsledky použiji při zpracování své závěrečné práce týkající se alternativní a augmentativní komunikace. Děkuji za ochotu spolupracovat.

Odpovědi respondentů

1. Mezi jaká zařízení patříte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ÚSP1575 %75 %  
Chráněná domácnost 315 %15 %  
Jiné210 %10 %  

Graf

2. Máte ve vašem zařízení klienty s mentálním postižením, kteří nejsou schopni používat běžné verbální metody komunikace, případně je jejich způsob komunikace narušen (špatné nebo nesrozumitelné vyslovování, nedostatečné chápání mluveného slova ap.)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano 1365 %65 %  
ano 630 %30 %  
ne15 %5 %  

Graf

3. Využíváte ve vašem zařízení AAK?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1894,74 %90 %  
ne15,26 %5 %  

Graf

4. Myslíte (Vy osobně), že je ve vašem zařízení potřeba AAK využívat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1890 %90 %  
ne15 %5 %  
nejsem si jistý/á15 %5 %  

Graf

5. Jaký způsob AAK využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Piktogramy1890 %90 %  
Fotografie 735 %35 %  
Počítačové programy 525 %25 %  
Fotografie 525 %25 %  
Jiný420 %20 %  
MAKATON 315 %15 %  
Znakovou řeč315 %15 %  
Jiné symboly či znaky než MAKATON210 %10 %  
MAKATON 210 %10 %  
Čtení s využitím globální metody 15 %5 %  
Čtení sociální15 %5 %  

Graf

6. Navštěvují vaši klienti školu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1575 %75 %  
ne525 %25 %  

Graf

7. Pokud do školy chodí, učí se nějaké formě AAK?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne950 %45 %  
ano950 %45 %  

Graf

8. K čemu AAK využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyjádření zájmů a potřeb 1575 %75 %  
Označení věcí denní potřeby 1470 %70 %  
Jinak840 %40 %  
Při nákupech840 %40 %  
Při cestování840 %40 %  
Sestavení plánu dne 735 %35 %  
Vaření 525 %25 %  

Graf

9. Používají klienti tento způsob komunikace i mezi sebou?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1477,78 %70 %  
ano527,78 %25 %  

Graf

10. Jsou klienti schopni pomocí AAK sdělit co potřebují?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1575 %75 %  
ne630 %30 %  

Graf

11. Myslíte, že formy AAK rozvíjí celkovou osobnost vašich klientů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1894,74 %90 %  
nejsem si jstý/á15,26 %5 %  

Graf

12. Dokáže klient využít AAK i v praxi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1157,89 %55 %  
ne842,11 %40 %  

Graf

13. Je připraveno nejbližší okolí setkávající se s vašimi klienty na používání AAK?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1050 %50 %  
nevím630 %30 %  
ano525 %25 %  

Graf

14. Znají všichni zaměstnanci způsob AAK, který používáte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1052,63 %50 %  
ne947,37 %45 %  

Graf

15. Usnadňuje vám AAK práci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1785 %85 %  
ne315 %15 %  

Graf

16. Je ve vašem zařízení někdo, kdo nemůže využívat žádný ze způsobů AAK? (např. slepota, omezení hybnosti ap.)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1260 %60 %  
ne840 %40 %  

Graf

17. Tvoříte si pomůcky na AAK sami?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1157,89 %55 %  
sami + koupené842,11 %40 %  

Graf

18. Využíváte počítačové programy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1155 %55 %  
ne945 %45 %  

Graf

19. Jsou pro vaše zařízení programy či pomůcky dostupné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1155 %55 %  
ano, ale v nedostatečné míře735 %35 %  
ne210 %10 %  

Graf

20. Pokud využíváte počítač, je klient schopný sám počítač ovládat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze s pomocí1473,68 %70 %  
ano736,84 %35 %  
ne210,53 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Vodáková, B.alternativní a augmentativní komunikace (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://alternativni-a-augmentativni-komunikace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.