Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alternativní formy předškolního vzdělávání

Alternativní formy předškolního vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Mlejnková
Šetření:20. 01. 2016 - 29. 01. 2016
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

věnujte, prosím, několik minut svého času k vyplnění následujícího dotazníku, jehož cílem je (stejně jako mé seminární práce), zjistit míru informovanosti veřejnosti a názor na alternativní předškolní vzdělávání.

Odpovědi respondentů

1. Jste rodič?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6974,19 %74,19 %  
ne2425,81 %25,81 %  

Graf

2. Navštěvuje / navštěvovalo vaše dítě mateřskou školu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5154,84 %54,84 %  
ano4245,16 %45,16 %  

Graf

3. Navštěvuje/navštěvovalo vaše dítě tradiční MŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5356,99 %56,99 %  
ano4043,01 %43,01 %  

Graf

4. Navštěvuje/navštěvovalo vaše dítě MŠ s prvky alternativního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8692,47 %92,47 %  
ano77,53 %7,53 %  

Graf

5. Umístil/a byste své dítě do MŠ s prvky alternativního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4851,61 %51,61 %  
nevím2931,18 %31,18 %  
ne1617,2 %17,2 %  

Graf

6. Je jeden z důvodů, proč umístit dítě raději do tradišní MŠ, vyšší finanční náklady v alternativních MŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5458,06 %58,06 %  
ne3941,94 %41,94 %  

Graf

7. Je ve vašem okolí alternativní MŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5356,99 %56,99 %  
ne4043,01 %43,01 %  

Graf

8. Znáte nějakou MŠ s prvky alternativního vzdělávání? Pokud ANO - JAKOU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE4346,24 %46,24 %  
Montessori1313,98 %13,98 %  
lesní školka44,3 %4,3 %  
montesorri22,15 %2,15 %  
lesní MŠ, pojďme spolu11,08 %1,08 %  
ano - Montessori11,08 %1,08 %  
ano - waldorfská škola11,08 %1,08 %  
Otázka zní 'znáte', ale odpověď chcete, jako kdybyste se ptala "vzpomenete si"...11,08 %1,08 %  
AMA school Most11,08 %1,08 %  
lesní školky, waldorfská11,08 %1,08 %  
montessori školka, lesní školka11,08 %1,08 %  
Montesori, waldorfská, jenská, začít spolu11,08 %1,08 %  
Waltsdorfskou.11,08 %1,08 %  
motesori11,08 %1,08 %  
Lesni skolku, Montessori skolku, Waldorfskou skolku11,08 %1,08 %  
montessori, anglická, daltonská, ...11,08 %1,08 %  
montesori11,08 %1,08 %  
Montessori, Waldorfská11,08 %1,08 %  
Montesorri, Waldorfská, lesní11,08 %1,08 %  
Montessori, Waldorfská, Daltonská, lesní11,08 %1,08 %  
Waldorfská? 11,08 %1,08 %  
monte11,08 %1,08 %  
Montessori, Waldorf, Lesní školky11,08 %1,08 %  
montessori, lesní, waldorf11,08 %1,08 %  
Daltonska11,08 %1,08 %  
Lesni skolka Cilek - Pisty11,08 %1,08 %  
montessorri, waldorf11,08 %1,08 %  
je jich mnoho11,08 %1,08 %  
klubíčko kroměříž11,08 %1,08 %  
Začít spolu, Montessori, Waldorfská škola, lesní MŠ11,08 %1,08 %  
montessori, valdorfská šk., lesní školky11,08 %1,08 %  
Montessori, Waldorf, lesní, zdravá..11,08 %1,08 %  
Montesorri, Daltonský plán, Walfdorfská škola11,08 %1,08 %  
LMŠ v okolí jsou minimálně tři11,08 %1,08 %  
speciální školku11,08 %1,08 %  

Graf

9. Má pedagog v tradičních MŠ stejné postavení jako v AMŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5154,84 %54,84 %  
ne2729,03 %29,03 %  
ano1516,13 %16,13 %  

Graf

10. Znáte metody výuky v AMŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5053,76 %53,76 %  
ano4346,24 %46,24 %  

Graf

11. Dítě v AMŠ se často dostane k pomůckám, které nejsou v tradič.MŠ běžné. Myslíte si, že jsou tyto děti o něco ochuzeny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4649,46 %49,46 %  
nevím3032,26 %32,26 %  
ano1718,28 %18,28 %  

Graf

12. Myslíte si, že se dětem v AMŠ dostane stejného vzdělání jako v MŠ tradičního typu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5660,22 %60,22 %  
ne3739,78 %39,78 %  

Graf

13. Ve které z MŠ (podle vašich informací) jsou na děti kladeny větší nároky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemyslím, že jsou rozdíly5053,76 %53,76 %  
V tradičních MŠ2324,73 %24,73 %  
V AMŠ2021,51 %21,51 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Navštěvuje / navštěvovalo vaše dítě mateřskou školu?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Navštěvuje/navštěvovalo vaše dítě tradiční MŠ?
 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 3. Navštěvuje/navštěvovalo vaše dítě tradiční MŠ?

3. Navštěvuje/navštěvovalo vaše dítě tradiční MŠ?

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 2. Navštěvuje / navštěvovalo vaše dítě mateřskou školu?

7. Je ve vašem okolí alternativní MŠ?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Montessori na otázku 8. Znáte nějakou MŠ s prvky alternativního vzdělávání? Pokud ANO - JAKOU?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste rodič?

2. Navštěvuje / navštěvovalo vaše dítě mateřskou školu?

3. Navštěvuje/navštěvovalo vaše dítě tradiční MŠ?

4. Navštěvuje/navštěvovalo vaše dítě MŠ s prvky alternativního vzdělávání?

5. Umístil/a byste své dítě do MŠ s prvky alternativního vzdělávání?

6. Je jeden z důvodů, proč umístit dítě raději do tradišní MŠ, vyšší finanční náklady v alternativních MŠ?

7. Je ve vašem okolí alternativní MŠ?

8. Znáte nějakou MŠ s prvky alternativního vzdělávání? Pokud ANO - JAKOU?

9. Má pedagog v tradičních MŠ stejné postavení jako v AMŠ?

10. Znáte metody výuky v AMŠ?

11. Dítě v AMŠ se často dostane k pomůckám, které nejsou v tradič.MŠ běžné. Myslíte si, že jsou tyto děti o něco ochuzeny?

12. Myslíte si, že se dětem v AMŠ dostane stejného vzdělání jako v MŠ tradičního typu?

13. Ve které z MŠ (podle vašich informací) jsou na děti kladeny větší nároky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste rodič?

2. Navštěvuje / navštěvovalo vaše dítě mateřskou školu?

3. Navštěvuje/navštěvovalo vaše dítě tradiční MŠ?

4. Navštěvuje/navštěvovalo vaše dítě MŠ s prvky alternativního vzdělávání?

5. Umístil/a byste své dítě do MŠ s prvky alternativního vzdělávání?

6. Je jeden z důvodů, proč umístit dítě raději do tradišní MŠ, vyšší finanční náklady v alternativních MŠ?

7. Je ve vašem okolí alternativní MŠ?

8. Znáte nějakou MŠ s prvky alternativního vzdělávání? Pokud ANO - JAKOU?

9. Má pedagog v tradičních MŠ stejné postavení jako v AMŠ?

10. Znáte metody výuky v AMŠ?

11. Dítě v AMŠ se často dostane k pomůckám, které nejsou v tradič.MŠ běžné. Myslíte si, že jsou tyto děti o něco ochuzeny?

12. Myslíte si, že se dětem v AMŠ dostane stejného vzdělání jako v MŠ tradičního typu?

13. Ve které z MŠ (podle vašich informací) jsou na děti kladeny větší nároky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mlejnková, P.Alternativní formy předškolního vzdělávání (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://alternativni-formy-predskoln.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.