Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alternativní komunikace sluchově postižených

Alternativní komunikace sluchově postižených

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Kučerová
Šetření:14. 02. 2013 - 28. 02. 2013
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):13 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Markéta Kučerová a jsem studentkou 3. ročníku Sociálně-pedagogické asistence na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto anonymního dotazníku k mé bakalářské práci „Využití alternativní komunikace u sluchově postižených“. Cílem výzkumu je vyhodnocení nejefektivnějšího a nejčastěji používaného systému komunikace sluchově postižených osob.

 

Dotazník je určen sluchově postiženým osobám.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
muž466,67 %66,67 %  
žena233,33 %33,33 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53116,67 %16,67 %  
18116,67 %16,67 %  
22116,67 %16,67 %  
20116,67 %16,67 %  
40116,67 %16,67 %  
54116,67 %16,67 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:34.5
Minimum:18
Maximum:54
Variační rozpětí:36
Rozptyl:278.3
Směrodatná odchylka:16.68
Medián:31
Modus:53

Graf

3. Místo trvalého bydliště?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

brno

Český Krumlov

Ludgeřovice

Praha

Praha

zlín

4. Stupeň sluchového postižení/vada?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

1

lehce nedoslýchavá

nic

praktická oboustranná hluchota

Střední

žádné

5. Doba vzniku vady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získaná350 %50 %  
vrozená350 %50 %  

Graf

6. Rodiče mají sluchovou vadu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne466,67 %66,67 %  
ano233,33 %33,33 %  

Graf

7. Jaký systém komunikace používáte v kontaktu s rodinou, přáteli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
znaková řeč - český znakový jazyk/znakovaná čeština350 %50 %  
odezírání233,33 %33,33 %  
piktogramy233,33 %33,33 %  
kompenzační pomůcky – naslouchadla, řečové analyzátory, kochleární implantát116,67 %16,67 %  
mluvená řeč116,67 %16,67 %  
znak do řeči116,67 %16,67 %  
prstová abeceda116,67 %16,67 %  
komunikační systém Makaton116,67 %16,67 %  

Graf

8. Jaký systém komunikace používáte v kontaktu s cizími lidmi (např. na úřadech)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
písmo350 %50 %  
znakový jazyk/znaková čeština233,33 %33,33 %  
tlumočnické služby233,33 %33,33 %  
prstová abeceda233,33 %33,33 %  
mluvená řeč116,67 %16,67 %  

Graf

9. Z jakého důvodu jste zvolili Vámi uvedený systém komunikace s cizím okolím?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

lepší komunikace

lkj

nevim

nevím

normálně používám verbální komunikaci + český znakový jazyk s neslyšícími

z dobré vůle

10. Myslíte si, že vámi používaný systém komunikace s cizím okolím je efektivní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím233,33 %33,33 %  
efektivní233,33 %33,33 %  
neefektivní233,33 %33,33 %  

Graf

11. Můžete svou odpověď Efektivní/Neefektivní odůvodnit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bohužel nevím

klih

nejlepší je tlumočník, rozumím vše

nevím

12. Změnili jste během svého života systém komunikace s cizím okolím?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne583,33 %83,33 %  
ano116,67 %16,67 %  

Graf

13. Pokud ano, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

kuh

nevím

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kučerová, M.Alternativní komunikace sluchově postižených (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://alternativni-komunikace-sluc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.