Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > alternativní muzika

alternativní muzika

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Strnadová
Šetření:14. 11. 2012 - 21. 11. 2012
Počet respondentů:95
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

náš tým dělá marketingový projekt na téma propagace kapely LastOfMyKind. Tato kapela hraje velmi specifický žánr. Chtěly bychom znát, jaké je povědomí o tomto žánru a dále jaký je přístup veřejnosti k méně známým, alternativním kapelám.

Předem děkuji za vyplněné dotazníky

Odpovědi respondentů

1. Posloucháte spíše alternativní nebo popovou hudbu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alternativní5760 %60 %  
Popová3840 %40 %  

Graf

2. Slyšeli jste někdy o stylu hudby ambient-rock?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5962,11 %62,11 %  
Ano3637,89 %37,89 %  

Graf

3. Jak často chodíte na hudební koncerty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 3krát ročně5052,63 %52,63 %  
1 - 2krát do třech měsíců2627,37 %27,37 %  
1 - 2krát měsíčně1616,84 %16,84 %  
1 - 2krát týdně33,16 %3,16 %  

Graf

4. Kolik jste ochotni zaplatit za koncert méně známé, alternativní kapely?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od 51 - 100 Kč4345,26 %45,26 %  
Od 101 - 300 Kč3637,89 %37,89 %  
Od 300 - 500 Kč77,37 %7,37 %  
Od 0 - 50 Kč66,32 %6,32 %  
Více jak 500 Kč33,16 %3,16 %  

Graf

5. Slyšeli jste někdy o kapele LastOfMyKind?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8791,58 %91,58 %  
Ano88,42 %8,42 %  

Graf

6. Kupujete si CD?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekupuji6164,21 %64,21 %  
Kupuji 1-3 CD ročně2930,53 %30,53 %  
Kupuji 3-7 CD ročně55,26 %5,26 %  

Graf

7. Stahujete si hudbu z internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, stahuji nelegálně6669,47 %69,47 %  
Ano, stahuji legálně2021,05 %21,05 %  
Ne, nestahuji99,47 %9,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Posloucháte spíše alternativní nebo popovou hudbu?

2. Slyšeli jste někdy o stylu hudby ambient-rock?

3. Jak často chodíte na hudební koncerty?

4. Kolik jste ochotni zaplatit za koncert méně známé, alternativní kapely?

5. Slyšeli jste někdy o kapele LastOfMyKind?

6. Kupujete si CD?

7. Stahujete si hudbu z internetu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Posloucháte spíše alternativní nebo popovou hudbu?

2. Slyšeli jste někdy o stylu hudby ambient-rock?

3. Jak často chodíte na hudební koncerty?

4. Kolik jste ochotni zaplatit za koncert méně známé, alternativní kapely?

5. Slyšeli jste někdy o kapele LastOfMyKind?

6. Kupujete si CD?

7. Stahujete si hudbu z internetu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Strnadová, A.alternativní muzika (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://alternativni-muzika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.