Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Alternativní školství v ČR

Alternativní školství v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karin Vráblová
Šetření:20. 03. 2013 - 26. 03. 2013
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):22 / 21.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:03
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím o pomoc při zpracování stručné analýzy některých typů alternativních škol v ČR. Dotazník je určen osobám starším 18 let,  zejména rodičům žáků základních škol (státních, soukromých, církevních, tradičních, alternativních...), ale také všem, které téma alternativního školství oslovuje. 

 

Chci velmi poděkovat Janě Hrázské za její stránky www.alternativniskoly.cz, z nichž jsem čerpala některé údaje pro tento dotazník.

 

Předem děkuji za Váš čas. 

 

Karin Vráblová

Odpovědi respondentů

1. Znáte některé typy alternativních škol v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3760,66 %60,66 %  
Ne2439,34 %39,34 %  

Graf

2. Kde jste se dozvěděl/a o alternativních školách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z médií1642,11 %26,23 %  
V průběhu studia na pedagogických školách1539,47 %24,59 %  
Z odborné literatury410,53 %6,56 %  
Jsem studentem/studentkou či absolventem/absolventkou alternativní školy12,63 %1,64 %  
od známých12,63 %1,64 %  
Děti příbuzných navštěvují alternativní školu12,63 %1,64 %  

Graf

3. Považujete alternativní školství za přínosnou a důležitou součást vzdělávacího systému v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4675,41 %75,41 %  
Ne1524,59 %24,59 %  

Graf

4. Waldorfská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole Vás oslovují?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

5. Waldorfská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

6. Montessori škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole Vás oslovují?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Montessori škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. Daltonská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole Vás oslovují?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Daltonská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Zdravá škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole Vás oslovují?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Zdravá škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Školní program Začít spolu: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním školním programu Vás oslovují?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Školní program Začít spolu: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním školním programu byste uvítal/a v tradiční škole?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. Integrovaná tematická výuka: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním modelu Vás oslovují?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. Integrovaná tematická výuka: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním modelu byste uvítal/a v tradiční škole?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. Která z výše uvedených alternativních škol Vás nejvíce oslovila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravá škola1626,23 %26,23 %  
Waldorfská škola1422,95 %22,95 %  
Montessori škola1016,39 %16,39 %  
Daltonská škola914,75 %14,75 %  
Model integrované tematické výuky69,84 %9,84 %  
Program Začít spolu69,84 %9,84 %  

Graf

17. Byla by některá z těchto alternativních škol vhodnou volbou základní školy pro Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2540,98 %40,98 %  
Ano2032,79 %32,79 %  
Ne1626,23 %26,23 %  

Graf

18. Upřednostnil/a byste zařazení alternativních přístupů praktikovaných ve výše uvedených alternativních školách do tradičních škol před volbou alternativní školy pro své dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3963,93 %63,93 %  
Nevím1321,31 %21,31 %  
Ne914,75 %14,75 %  

Graf

19. Jste muž či žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4980,33 %80,33 %  
Muž1219,67 %19,67 %  

Graf

20. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 293862,3 %62,3 %  
30 - 401422,95 %22,95 %  
40 - 50914,75 %14,75 %  

Graf

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské3354,1 %54,1 %  
Střední/střední odborné/střední odborné s maturitou2744,26 %44,26 %  
Základní11,64 %1,64 %  

Graf

22. Máte děti ve školním věku (navštěvující základní školu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5285,25 %85,25 %  
Ano914,75 %14,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Znáte některé typy alternativních škol v ČR?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi V průběhu studia na pedagogických školách na otázku 2. Kde jste se dozvěděl/a o alternativních školách?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Montessori škola na otázku 16. Která z výše uvedených alternativních škol Vás nejvíce oslovila?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z médií na otázku 2. Kde jste se dozvěděl/a o alternativních školách?

6. Montessori škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole Vás oslovují?

 • odpověď Role učitele postavená na pozorování a pochopení žáků a jejich podpoře ve svobodném rozhodování=Určitě ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Role učitele postavená na pozorování a pochopení žáků a jejich podpoře ve svobodném rozhodování=Určitě ano na otázku 7. Montessori škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?

7. Montessori škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?

 • odpověď Vysoce individuální přístup ke každému žákovi=Určitě ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Role učitele postavená na pozorování a pochopení žáků a jejich podpoře ve svobodném rozhodování=Určitě ano na otázku 7. Montessori škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Samostatná práce žáků podle individuálních plánů, s využitím vhodných pomůcek, literatury, odborných učeben a za poradní asistence učitele=Určitě ano na otázku 9. Daltonská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?
 • odpověď Výuka ve věkově smíšených skupinách (1. - 5. třída)=Určitě ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výuka ve věkově smíšených skupinách (1. - 5. třída)=Určitě ne na otázku 6. Montessori škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole Vás oslovují?

8. Daltonská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole Vás oslovují?

 • odpověď Individuální nastavení rozsahu učiva, úkolů a povinností v každém předmětu dle zjištěných možností a schopností každého žáka=Určitě ano:
  • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Individuální nastavení rozsahu učiva, úkolů a povinností v každém předmětu dle zjištěných možností a schopností každého žáka=Určitě ano na otázku 9. Daltonská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?
 • odpověď Organizace výuky podle předmětů/témat nikoliv podle věku žáků=Spíše ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace výuky podle předmětů/témat nikoliv podle věku žáků=Spíše ano na otázku 9. Daltonská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?

13. Školní program Začít spolu: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním školním programu byste uvítal/a v tradiční škole?

 • odpověď Práce v centrech aktivity se zaměřuje na určité téma, žáci se v daném období vystřídají ve všech centrech aktivity=Nevím:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Školní třída rozdělena na tzv. centra aktivity (stolky s policemi vybavenými pomůckami, učebními materiály apod.) dle jednotlivých předmětů (centrum čtení, psaní, matematiky, věd, ateliér apod.)=Nevím na otázku 13. Školní program Začít spolu: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním školním programu byste uvítal/a v tradiční škole?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce v centrech aktivity se zaměřuje na určité téma, žáci se v daném období vystřídají ve všech centrech aktivity=Nevím na otázku 12. Školní program Začít spolu: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním školním programu Vás oslovují?
 • odpověď Třídní pravidla spolupráce uzavřená mezi žáky třídy a učitelem=Určitě ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Práce v centrech aktivity se zaměřuje na určité téma, žáci se v daném období vystřídají ve všech centrech aktivity=Určitě ano na otázku 13. Školní program Začít spolu: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním školním programu byste uvítal/a v tradiční škole?
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Třídní pravidla spolupráce uzavřená mezi žáky třídy a učitelem=Určitě ano na otázku 12. Školní program Začít spolu: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním školním programu Vás oslovují?

14. Integrovaná tematická výuka: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním modelu Vás oslovují?

 • odpověď Nové vědomosti a dovednosti jsou okamžitě aplikovány v konkrétních úkolech=Určitě ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žáci se mohou podílet na podobě výuky (navrhují podtémata, úkoly pro mladší spolužáky apod.)=Určitě ano na otázku 14. Integrovaná tematická výuka: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním modelu Vás oslovují?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nové vědomosti a dovednosti jsou okamžitě aplikovány v konkrétních úkolech=Určitě ano na otázku 15. Integrovaná tematická výuka: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním modelu byste uvítal/a v tradiční škole?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace výuky podle předmětů/témat nikoliv podle věku žáků=Nevím na otázku 8. Daltonská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole Vás oslovují?

15. Integrovaná tematická výuka: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním modelu byste uvítal/a v tradiční škole?

 • odpověď Nové vědomosti a dovednosti jsou okamžitě aplikovány v konkrétních úkolech=Určitě ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žáci se mohou podílet na podobě výuky (navrhují podtémata, úkoly pro mladší spolužáky apod.)=Určitě ano na otázku 14. Integrovaná tematická výuka: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním modelu Vás oslovují?
 • odpověď Učivo je integrováno k určitému tematickému celku; celoroční téma se člení na měsíční podtémata a na týdenní tematické celky; každý takový celek obsahuje základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci=Spíše ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Organizace výuky podle předmětů/témat nikoliv podle věku žáků=Spíše ano na otázku 9. Daltonská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?
 • odpověď Výuka ve věkově smíšených skupinách (MŠ až 5. stupeň)=Určitě ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pohyblivá délka vyučovacích hodin=Určitě ne na otázku 11. Zdravá škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výuka ve věkově smíšených skupinách (MŠ až 5. stupeň)=Určitě ne na otázku 14. Integrovaná tematická výuka: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním modelu Vás oslovují?

20. Kolik Vám je let?

 • odpověď 18 - 29:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Třídní pravidla spolupráce uzavřená mezi žáky třídy a učitelem=Nevím na otázku 13. Školní program Začít spolu: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním školním programu byste uvítal/a v tradiční škole?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Epochální vyučování (žáci se několik týdnů věnují jednomu předmětu)=Spíše ne na otázku 5. Waldorfská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte některé typy alternativních škol v ČR?

2. Kde jste se dozvěděl/a o alternativních školách?

3. Považujete alternativní školství za přínosnou a důležitou součást vzdělávacího systému v ČR?

4. Waldorfská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole Vás oslovují?

5. Waldorfská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?

6. Montessori škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole Vás oslovují?

7. Montessori škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?

8. Daltonská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole Vás oslovují?

9. Daltonská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?

10. Zdravá škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole Vás oslovují?

11. Zdravá škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?

12. Školní program Začít spolu: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním školním programu Vás oslovují?

13. Školní program Začít spolu: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním školním programu byste uvítal/a v tradiční škole?

14. Integrovaná tematická výuka: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním modelu Vás oslovují?

15. Integrovaná tematická výuka: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním modelu byste uvítal/a v tradiční škole?

16. Která z výše uvedených alternativních škol Vás nejvíce oslovila?

17. Byla by některá z těchto alternativních škol vhodnou volbou základní školy pro Vaše dítě?

18. Upřednostnil/a byste zařazení alternativních přístupů praktikovaných ve výše uvedených alternativních školách do tradičních škol před volbou alternativní školy pro své dítě?

19. Jste muž či žena?

20. Kolik Vám je let?

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

22. Máte děti ve školním věku (navštěvující základní školu)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte některé typy alternativních škol v ČR?

2. Kde jste se dozvěděl/a o alternativních školách?

3. Považujete alternativní školství za přínosnou a důležitou součást vzdělávacího systému v ČR?

4. Waldorfská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole Vás oslovují?

5. Waldorfská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?

6. Montessori škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole Vás oslovují?

7. Montessori škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?

8. Daltonská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole Vás oslovují?

9. Daltonská škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?

10. Zdravá škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole Vás oslovují?

11. Zdravá škola: které z uvedených přístupů praktikovaných v této alternativní škole byste uvítal/a v tradiční škole?

12. Školní program Začít spolu: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním školním programu Vás oslovují?

13. Školní program Začít spolu: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním školním programu byste uvítal/a v tradiční škole?

14. Integrovaná tematická výuka: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním modelu Vás oslovují?

15. Integrovaná tematická výuka: které z uvedených přístupů praktikovaných v tomto alternativním modelu byste uvítal/a v tradiční škole?

16. Která z výše uvedených alternativních škol Vás nejvíce oslovila?

17. Byla by některá z těchto alternativních škol vhodnou volbou základní školy pro Vaše dítě?

18. Upřednostnil/a byste zařazení alternativních přístupů praktikovaných ve výše uvedených alternativních školách do tradičních škol před volbou alternativní školy pro své dítě?

19. Jste muž či žena?

20. Kolik Vám je let?

21. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

22. Máte děti ve školním věku (navštěvující základní školu)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vráblová, K.Alternativní školství v ČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://alternativni-skolstvi-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.